Poradnik
Vastan (Simvastatinum)

Vastan (Simvastatinum)

Lek Vastan należy do grupy leków zwanych statynami. Substancja czynna leku - symwastatyna odpowiada za regulację stężenia lipidów: cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaVastan
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna (E 460)
 • skrobia żelowana
 • butylohydroksyanizol (E 320)
 • kwas askorbowy (E 300)
 • kwas cytrynowy bezwodny (E 330)
 • stearynian magnezu (E 572)

Otoczka:

 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza (E 463)
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • talk (E 553b)
 • makrogol
 • tlenek żelaza czerwony (E 172)
Dostępne opakowania

28 tabletek

Działanie / właściwości

Obniżenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów

Zastosowanie
 • podwyższone stężenie cholesterolu we krwi
 • zapobieganie chorobom sercowo - naczyniowym
Przeciwwskazania
 • uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • stosowanie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
  • lomitapid
 • stosowanie kwasu fusydowego obecnie lub w ostatnich 7 dniach
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenia
 • nadużywanie alkoholu
 • choroby wątroby występujące w przeszłości
 • planowane zabiegi operacyjne
 • pochodzenie azjatyckie
 • cukrzyca lub u pacjenta istnieje ryzyko jej rozwoju
 • ciężka choroba płuc
 • czynniki sprzyjające rozwojowy rabdomiolizy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie ramion, lub nóg
 • bóle głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • niewyraźne widzenie oraz zaburzenia widzenia
 • zaburzenia snu (bardzo rzadko)
 • osłabienie pamięci (bardzo rzadko), utrata pamięci, splątanie
Możliwe interakcje z
 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną 
 • danazolem 
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem lub worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną lub kwasem fusydowym
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. ndynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem lub grazoprewirem
 • nefazodonem
 • kobicystat
 • amiodaronem
 • werapamilem lub diltiazemem, lub amlodypiną
 • lomitapidem
 • kolchicyną 
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratem
 • niacyną 
 • ryfampicyną
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci powyżej 10 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli po zastosowaniu leku występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vastan?

Lek Vastan obniża poziom "złego" cholesterolu (frakcji LDL) oraz poziom trójglicerydów, oraz podwyższa poziom "dobrego" cholesterolu (frakcji HDL)

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vastan?

Lek Vastan stosuje się w leczeniu:

 • wysokiego stężenia cholesterolu we krwi lub podwyższonego stężenie tłuszczów we krwi
 • homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej, która związana jest z podwyższeniem stężenia cholesterolu we krwi
 • choroby niedokrwiennej serca (ChNS) lub u pacjentów z wysokim ryzykiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca (z powodu cukrzycy, udaru w przeszłości lub innych chorób naczyń krwionośnych).

Dawkowanie

Jak stosować lek Vastan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Podczas stosowania leku należy utrzymać dietę nieskocholesterolową

Dawkowanie:

 • zalecana dawka to 1 tabletka dawki 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg symwastatyny przyjmowanej doustnie raz na dobę.
 • dawkę 80 mg zaleca się wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i wysokim ryzykiem powikłań ze strony serca.
 • nie należy przekraczać dobowej dawki maksymalnej 80 mg 

Lek Vastan należy przyjmować wieczorem, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci (w wieku od 10 do 17 lat), zalecaną dawką początkową jest 10 mg na dobę wieczorem. Zalecaną dawką maksymalną jest 40 mg na dobę.

Sposób podawania

 • tabletki należy przyjmować wieczorem, z posiłkiem lub niezależnie od posiłków
 • tabletki należy popić wodą
 • jeśli pacjent przyjmuje dodatkowo inne leki wiążące kwasy żółciowe, lek Vastan należy przyjmować nie mniej niż 2 godziny przed lub nie mniej niż 4 godziny
 • czas trwania leczenia ustala lekarz

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vastan

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Vastan

Należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vastan

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przerywanie stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vastan?

Nie należy stosować leku Vastan jeśli u pacjenta występuje:

 • uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • stosowanie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
  • lomitapid, nie wolno jednocześnie z tym lekiem przyjmować leku Vastan w dawce wyższej niż 40mg
 • stosowanie kwasu fusydowego obecnie lub w ostatnich 7 dniach; przyjmowanie równoczesne kwasu fusydowego z lekiem Vastan może prowadzić do rabdomiolizy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vastan może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Vastan i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • bóle mięśni, tkliwość, osłabienie lub kurcze mięśni; w rzadkich przypadkach dolegliwości te mogą mieć ciężką postać i wiązać się z rozpadem tkanki mięśniowej powodującym uszkodzenie nerek; odnotowywano bardzo rzadko przypadki zgonów
 • reakcje alergiczne
 • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • ostre bóle mięśni, szczególnie okolic ramion i bioder
 • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
 • ból lub zapalenie stawów
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
 • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
 • utrudnione oddychanie lub znużenie
 • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów )
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie ramion, lub nóg
 • bóle głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • niewyraźne widzenie oraz zaburzenia widzenia
 • zaburzenia snu (bardzo rzadko)
 • osłabienie pamięci (bardzo rzadko), utrata pamięci, splątanie

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • ciężka reakcja alergiczna, która powoduje trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (anafilaksja)
 • wysypka mogąca występować na skórze lub owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej (polekowe zmiany liszajowate);
 • uszkodzenie mięśni;
 • powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • zapalenie płuc powodujące problemy z oddychaniem w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączkę;
 • zaburzenia ścięgien, czasami powikłane zerwaniem ścięgna

Możliwe działania niepożądane, obserwowane w trakcie stosowania innych statyn:

 • zaburzenia snu, w tym koszmary senne.
 • zaburzenia seksualne.
 • cukrzyca: jest bardziej prawdopodobna, jeśli pacjent ma wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • ból, tkliwość lub utrzymujące się osłabienie mięśni, które może nie ustąpić po przerwaniu stosowania leku Vastan

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vastan należy poinformować lekarza o: 

 • wszelkich uczuleniach
 • nadużywaniu alkoholu
 • chorobach wątroby występujące w przeszłości
 • planowanych zabiegach operacyjnych
 • pochodzeniu azjatyckim
 • cukrzycy istnieniu czynników jej rozwoju
 • ciężkiej chorobie płuc

Ryzyko rozpadu mięśni jest zwiekszone jeśli pacjent przyjmuje dawkę 80 mg lub

 • pacjent nadużywa alkoholu
 • występują dolegliwości ze strony nerek lub tarczycy
 • pacjent jest w wieku powyżej 65 lat
 • płeć żeńska
 • u pacjenta występowały kiedykolwiek dolegliwości mięśniowe podczas stosowania leku
 • pacjent cierpi na dziedziczne schorzenie mieśni

Pacjenci leczeni statynami powinni przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie leczenia, wykonać badanie krwi w celu oceny czynności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vastan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Vastan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Przyjmowanie symwastatyny jednocześnie z którymkolwiek z tych leków może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony mięśni:

 • cyklosporyną 
 • danazolem 
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem lub worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną lub kwasem fusydowym
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem lub grazoprewirem
 • nefazodonem
 • kobicystat
 • amiodaronem
 • werapamilem lub diltiazemem, lub amlodypiną
 • lomitapidem
 • kolchicyną 

Oprócz leków wymienionych powyżej należy poinformować lekarza szczególnie o stosowaniu leków: 

 • zapobiegających powstawaniu skrzepów krwi jak warfaryna, fenoprokumon, acenokumarol
 • fenofibratu (leku zmniejszającego stężenie cholesterolu)
 • niacyny (leku zmniejszającego stężenie cholesterolu) 
 • ryfampicyny (leku stosowanego w leczeniu gruźlicy)

Jeśli konieczne jest doustne przyjmowanie kwasu fusydowego w leczeniu zakażenia bakteryjnego, konieczne będzie czasowe przerwanie przyjmowania tego leku. Lekarz poinformuje, kiedy ponowne rozpoczęcie przyjmowania leku Vastan będzie bezpieczne. Jednoczesne przyjmowanie leku Vastan z kwasem fusydowym może w rzadkich przypadkach prowadzić do osłabienia, tkliwości lub bólu mięśni (rabdomioliza)

Vastan z jedzeniem i piciem:

Sok grejpfrutowy zawiera jeden lub więcej składników, które mają wpływ na wykorzystanie niektórych leków przez organizm, w tym symwastatyny. Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Vastan

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vastan a alkohol

Brak danych

Vastan a prowadzenie pojazdów

Jeśli po zastosowaniu leku występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vastan? 

 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Vastan a ciąża
Vastan a karmienie piersią
Interakcje
Vastan a alkohol
Vastan a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo