Poradnik
Vetira (Levetiracetamum)

Vetira (Levetiracetamum)

Vetira jest to lek zawierający substancję czynną lewetyracetam. Wykazuje działanie przeciwpadaczkowe.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaVetira
Nazwa międzynarodowaLevetiracetamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Roztwór doustny:

 • 100 mg/ml

Tabletki powlekane:

 • 250 mg
 • 500 mg
 • 750 mg
 • 1000 mg
PostaćRoztwór doustny, Tabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Lewetyracetam

Skład - substancje pomocnicze

Roztwór doustny

 • cytrynian sodu
 • Kwas cytrynowy bezwodny 
 • parahydroksybenzoesan metylu (E218)
 • glicerol (E422)
 • acesulfam potasowy (E950)
 • maltitol ciekły (E965)
 • aromat malinowy
 • woda oczyszczona

Tabletki powlekane

Rdzeń:

 • krospowidon (typ B)
 • powidon K 30
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka:


Vetira 250 mg tabletki powlekane

 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk oczyszczony
 • indygotyna, lak (E132)

Vetira 500 mg tabletki powlekane

 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk oczyszczony
 • tlenek żelaza żółty (E172)

Vetira 750 mg tabletki powlekane

 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk oczyszczony
 • żółcień pomarańczowa (E110)
 • tlenek żelaza czerwony (E172)

Vetira 1000 mg tabletki powlekane

 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk oczyszczony
Dostępne opakowania

Tabletki:

 • 20 tabletek powlekanych 
 • 30 tabletek powlekanych 
 • 50 tabletek powlekanych 
 • 60 tabletek powlekanych
 • 80 tabletek powlekanych 
 • 100 tabletek powlekanych 
 • 200 tabletek powlekanych 

Roztwór doustny:

 • 1 butelka 150 ml + strzykawka 3 ml
 • 1 butelka 150 ml + strzykawka 1 ml
 • 1 butelka 300 ml + strzykawka 10 ml
Działanie / właściwości

Przeciwpadaczkowe

Zastosowanie
 • monoterapia padaczki
 • terapia skojarzona z innymi lekami:
  • leczenie napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych
  • leczenie napadów mioklonicznych
  • leczenie napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych
Przeciwwskazania

Uczulenie na lewetyracetam lub którykolwiek ze składników leku. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba nerek
 • spowolnienie wzrostu
 • nieoczekiwane przedwczesne dojrzewanie dziecka
 • zaburzenie rytmu pracy serca u pacjenta lub w rodzinie
 • myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność
 • bóle głowy

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • utrata apetytu
 • depresja, uczucie wrogości, agresja, lęk, bezsenność, nerwowość, drażliwość
 • drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, ospałość, drżenia
 • kaszel
 • biegunka, ból brzucha, niestrawność, wymioty, nudności
 • wysypka
 • znużenie
Możliwe interakcje z

Z lekami przeczyszczającymi takimi jak makrogole.

Ciąża

Lewetyracetam można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy po starannej ocenie lekarz prowadzący uzna to za
konieczne.

Karmienie piersią

Podczas leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

Dzieci

Nie jest wskazane stosowanie leku Vetira w monoterapii u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać senność zatem nie zaleca się prowadzenia pojazdów, ani obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vetira?

Lek Vetira zawiera substancję czynną lewetyracetam, która wykazuje działanie przeciwpadaczkowe. Mechanizm działania substancji nie jest do końca poznany.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vetira?

 • monoterapia padaczki
 • terapia skojarzona z innymi lekami:
  • leczenie napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych
  • leczenie napadów mioklonicznych
  • leczenie napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych

Dawkowanie

Jak stosować lek Vetira?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. 

Lek należy stosować doustnie, popijając odpowiednią ilością wody, można go stosować niezależnie od posiłków.

Tabletki powlekane

Monoterapia

 • dorośli i młodzież od 16 lat- dawka pomiędzy 1000 a 3000 mg na dobę
 • jeśli lek jest przyjmowany po raz pierwszy, przez 2 tygodnie lekarz zastosuje mniejszą dawkę przez 2 tygodnie, potem najmniejszą zazwyczaj stosowaną

Leczenie wspomagające

 • dorośli i młodzież w wieku 12-17 lat i masie ciała powyżej 50 kg- dawka pomiędzy 1000 a 3000 mg na dobę

Niemowlęta, dzieci młodzież w wieku 12-17 lat i masie ciała poniżej 50 kg- lekarz indywidualnie ustala dawkowanie na podstawie masy ciała.

Roztwór doustny:

 • jest to forma leku bardziej odpowiednia dla niemowląt i dzieci poniżej 6 lat
 • dawka zazwyczaj stosowana: od 20 mg/kg mc. do 60 mg/kg mc./dobę

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji:

 • Dawkowanie u dzieci (w wieku od 4 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała poniżej 50 kg: zazwyczaj stosowana dawka: od 20 mg/kg mc. do 60 mg/kg mc./dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vetria

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić objawy przedawkowania (senność, pobudzenie, agresywność, obniżona czujność, zahamowanie oddychania i śpiączka) należy skonsultować niezwłocznie z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Vetira

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Vetira

Nie należy przerywać leczenia, lek należy odstawiać stopniowo pod kontrolą lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vetira?

Leku Vetira nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną preparatu lub inne składniki tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vetira może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane:

 • reakcja anafilaktyczna objawiająca 
 • obrzęk Quinckego
 • objawy grypopodobne i wysypka na twarzy, następnie rozszerzająca się na całym ciele, przebiegająca z wysoką gorączką, zwiększony poziom enzymów wątrobowych w badaniach krwi i wzrost liczby białych krwinek (eozynofilia) oraz powiększone węzły chłonne
 • mała objętość moczu
 • zmęczenie
 • nudności
 • wymioty
 • splątanie
 • obrzęki nóg, kostek i stóp
 • rumień wielopostaciowy
 • zespół Stevensa – Johnsona
 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka
 • objawy poważnych zmian psychicznych lub wystąpienie splątania, senności, amnezji, zapominania, zaburzeń zachowania lub innych objawów neurologicznych w tym mimowolnych, lub niekontrolowanych ruchów

Działania niepożądane, jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku Vetira:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie błony śluzowej nosa i gardła
 • senność
 • ból głowy

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • utrata apetytu
 • depresja
 • wrogość lub agresja
 • lęk
 • bezsenność
 • nerwowość lub rozdrażnienie
 • drgawki, zaburzenia równowagi
 • ospałość
 • mimowolne drżenie
 • zawroty głowy
 • kaszel
 • ból brzucha
 • biegunka
 • niestrawność
 • wymioty
 • nudności
 • wysypka
 • astenia/zmęczenie

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • zmniejszona liczba płytek krwi
 • zmniejszona liczba białych krwinek
 • zmniejszenie masy ciała bądź zwiększenie masy ciała
 • próby samobójcze i myśli samobójcze
 • zaburzenia umysłowe, nieprawidłowe zachowanie, omamy, uczucie złości, stan splątania
 • ataki paniki, niestabilność emocjonalna/zmiany nastroju, pobudzenie
 • utrata pamięci, zaburzenia pamięci
 • ataksja, parestezja, zaburzenia koncentracji
 • podwójne widzenie, zaburzenia widzenia
 • nieprawidłowe/podwyższone wyniki testów wątrobowych
 • utrata włosów, wyprysk, świąd
 • osłabienie mięśni, ból mięśni
 • urazy

Rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zakażenie
 • zmniejszenie liczby wszystkich rodzajów krwinek
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • samobójstwo, zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia
 • mimowolne skurcze mięśni głowy, tułowia i kończyn, trudności w kontrolowaniu ruchów, hiperkinezja
 • zapalenie trzustki
 • niewydolność wątroby, zapalenie wątroby
 • nagłe pogorszenie czynności nerek
 • rumień wielopostaciowy
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka
 • rabdomioliza (rozpad tkanki mięśniowej)
 • utykanie lub trudności w chodzeniu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Vetira należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli występuje:

 • choroba nerek (lekarz może w tej sytuacji dostosować dawkowanie)
 • u dziecka zaobserwowano spowolnienie wzrostu
 • u dziecka zaobserwowano przedwczesne dojrzewanie
 • zaobserwowano pojawienie się myśli o samookaleczeniu lub samobójcze
 • nieregularny rytm pracy serca (widoczny w badaniu elektrokardiograficznym),
 • choroba i (lub) przyjmuje on leki, które powodują skłonność do nieregularnego rytmu pracy serca albo zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vetira a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lewetyracetam można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy po starannej ocenie lekarz prowadzący uzna to za konieczne.

Vetira a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Podczas przyjmowania leku Vetira nie zaleca się karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy przyjmować makrogolu godzinę przed i godzinę po zastosowaniu lewetyracetamu, ponieważ może to wpłynąć na działanie leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vetira a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie przyjmowania leku Vetira.

Vetira a prowadzenie pojazdów

Lek może wywoływać senność, zatem nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vetira?

Lek Vetira należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Vetira a ciąża
Vetira a karmienie piersią
Interakcje
Vetira a alkohol
Vetira a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo