Kategorie

Vinpoven Forte (Vinpocetinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Vinpoven Forte?

Lek Vinpoven Forte zawiera winpocetynę stosowaną w leczeniu oraz łagodzeniu chorób, których przyczyną są zaburzenia krążenia krwi w mózgu.

Podstawowe informacje

NazwaVinpoven Forte
Nazwa międzynarodowaVinpocetinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Winpocetyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • talk
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 180 tabletek
Działanie / właściwości
 • pobudzenie metabolizmu mózgowego
 • poprawa przepływu krwi przez mózg
 • poprawa właściwości reologicznych krwi
Zastosowanie
 • leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego m.in. po udarze niedokrwiennym lub w stanach otępienia naczyniopochodnego
 • łagodzenie objawów niewydolności krążenia mózgowego natury psychicznej i neurologicznej 
 • leczenie zaburzeń słuchu pochodzenia naczyniowego
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na winpocetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża
 • karmienie piersią
 • choroba niedokrwienna serca
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • ostra faza udaru krwotocznego
 • dzieci i młodzież poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niektóre choroby serca
 • pacjenci z wydłużonym odcinkiem QT
 • pacjenci przyjmujący leki wydłużające odcinek QT
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt częste (występują u 1 na 100 pacjentów):

 • bezsenność, senność, zawroty i bóle głowy, osłabienie
 • zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST, wydłużenie odstępu QT), częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca
 • zmiany ciśnienia krwi (głównie obniżenie), uderzenia krwi do głowy
 • nudności, zgaga, suchość w jamie ustnej
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • alergiczne odczyny skórne
Możliwe interakcje z
 • alfa metylodopą
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • glibenklamidem
 • lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy
Ciąża

Lek nie powinien być przyjmowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vinpoven Forte?

Lek Vinpoven Forte działa poprzez:

 • pobudzenie metabolizmu mózgowego
 • poprawę przepływu krwi przez mózg
 • poprawę właściwości reologicznych krwi

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vinpoven Forte?

Wskazaniem do stosowania leku jest:

 • leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego m.in. po udarze niedokrwiennym lub w stanach otępienia naczyniopochodnego
 • łagodzenie objawów niewydolności krążenia mózgowego natury psychicznej i neurologicznej 
 • leczenie zaburzeń słuchu pochodzenia naczyniowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Vinpoven Forte?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki należy przyjmować po posiłku.
 
Dorośli
 
 • zalecana dawka początkowa to 1/2 lub 1 tabletka 3 razy na dobę
 • dawka podtrzymująca to 1/2 tabletki 3 razy na dobę

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek bądź w podeszłym wieku

Brak konieczności dostosowywania dawki w tej grupie pacjentów

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vinpoven Forte

Wskazany jest pilny kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania dawki leku Vinpoven Forte

Nie zaleca się stosowania dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć o wyznaczonej porze.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vinpoven Forte?

Leku Vinpoven Forte nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na winpocetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąży
 • karmienia piersią
 • choroby niedokrwiennej serca
 • ciężkich zaburzeń rytmu serca
 • ostrej fazy udaru krwotocznego
 • dzieci i młodzież poniżej 18 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vinpoven Forte może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Niezbyt częste (rzadziej u 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia snu, zawroty i bóle głowy, osłabienie - objawy te mogą być związane z chorobą podstawową
 • zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST, wydłużenie odstępu QT), częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca
 • zmiany ciśnienia krwi (głównie jego obniżenie), uderzenia krwi do głowy
 • nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • alergiczne odczyny skórne

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia)
 • bóle brzucha

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z niektórymi chorobami serca, a zwłaszcza jeśli:

 • występuje wydłużony odcinek QT
 • pacjent przyjmuje leki wydłużające odcinek QT

Ze względu na zawartość laktozy leku nie należy przepisywać osobom z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vinpoven Forte a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Vinpoven Forte a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności:

 • alfa metylodopy
 • leków przeciwzakrzepowych
 • leków przeciwarytmicznych
 • glibenklamidu
 • leków działających na ośrodkowy układ nerwowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vinpoven Forte a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji leku Vinpoven Forte z alkoholem.

Vinpoven Forte a prowadzenie pojazdów

Badania dotyczące wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie zostały przeprowadzone.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vinpoven Forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego