Kategorie

Viregyt - K (Amantadini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Viregyt - K?

Viregyt - K jest lekiem dopaminergicznym, czyli może zwiększać poziom pewnych związków chemicznych przenoszących impulsy w układzie nerwowym, także w mózgu. Viregyt - K ma także działanie przeciwwirusowe w stosunku do wirusa grypy typu A.

Podstawowe informacje

NazwaViregyt - K
Nazwa międzynarodowaAmantadini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mg

PostaćKapsułki
Skład - substancja czynna

Amantadyna

Skład - substancje pomocnicze
 • stearynian magnezu
 • laktoza jednowodna
 • żółcień chinolinowa
 • indygotyna (indygokarmin)
 • dwutlenek tytanu
 • żelatyna
Dostępne opakowania

50 kapsułek

Działanie / właściwości
 • dopaminergiczne
 • przeciwwirusowe
 • przeciwcholinergiczne

 

Zastosowanie
 • leczenie choroby Parkinsona przez poprawę kontroli mięśni i zmniejszenie sztywności, drżenia i powłóczenia
 • leczenie pewnego rodzaju grypy (grypa A)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na amantadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • drgawki, np. padaczka
 • jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa
 • ciężka choroba nerek
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje mieć dziecko
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba wątroby lub nerek
 • choroba serca i naczyń krwionośnych w wywiadzie
 • zaburzenia czynności lub niewydolność serca (zaburzenia czynności serca powodujące duszność lub obrzęk kostek)
 • choroba psychiczna, np. schizofrenia lub otępienie
 • zwiększone ciśnienie śródoczne (jaskra)
 • lek zawiera laktozę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 na 10 osób):

 • lęk
 • nadmierna poprawa nastroju
 • trudności w zasypianiu
 • bóle mięśni
 • ból głowy
 • szybkie lub nieregularne bicie serca
 • uczucie zmęczenia
 • omamy, koszmary nocne
 • niskie ciśnienie krwi podczas wstawania z pozycji leżącej. Może to powodować zawroty głowy lub uczucie omdlenia
 • trudności w kontroli ruchów
 • suchość w ustach
 • zaburzenia mowy, widzenia
 • utrata apetytu
 • poczucie choroby
 • trudności z koncentracją
 • zaparcia
 • uczucie nerwowości
 • pocenie się
 • depresja
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwcholinergicznymi stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona, np. procyklidyna
 • lekami przeciwskurczowymi stosowanymi w leczeniu skurczów żołądka, np. hioscyna
 • lewodopą – lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona
 • lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w celu poprawy zaburzeń myślenia, uczuć i zachowań występujących w niektórych chorobach umysłowych, np. chloropromazyna, haloperydol
 • lekami moczopędnymi (diuretyki) stosowanymi w celu zmniejszania zatrzymywania wody w organizmie i obniżania wysokiego ciśnienia tętniczego, np. hydrochlorotiazyd, amylorid lub triamteren
Ciąża

Nie należy przyjmować leku Viregyt - K w czasie ciąży lub podczas planowania zajścia w ciążę.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Viregyt - K podczas karmienia piersią, gdyż lek przechodzi do mleka kobiecego i może wywierać działania niepożądane u dziecka.

Dzieci

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 5 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie leku Viregyt - K może powodować zaburzenia widzenia lub zawroty głowy. W razie wystąpienia wymienionych dolegliwości nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn dopóki objawy nie ustąpią.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Viregyt - K?

Amanatdyna zawarta w leku Viregyt - K wykazuje działanie dopaminergiczne, czyli może zwiększać poziom pewnych związków chemicznych przenoszących impulsy w układzie nerwowym, także w mózgu. Viregyt - K ma także działanie przeciwwirusowe w stosunku do wirusa grypy typu A.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Viregyt - K?

Lek Viregyt - K stosowany jest w:

 • leczeniu choroby Parkinsona przez poprawę kontroli mięśni i zmniejszenie sztywności, drżenia i powłóczenia
 • leczeniu pewnego rodzaju grypy (grypa A)

Dawkowanie

Jak stosować lek Viregyt - K?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. 

Kapsułki należy połykać w całości popijając wodą.

Zalecana dawka różni się w zależności od leczonej choroby:

Choroba Parkinsona

Dorośli:

1 kapsułka na dobę przez pierwszy tydzień.

Lekarz może zwiększyć tę dawkę do 2 kapsułek na dobę. W niektórych przypadkach mogą być stosowane większe dawki (do 4 kapsułek na dobę). Nie należy przekraczać dawki 400 mg/ dobę.

Dorośli w wieku powyżej 65 lat:

1 kapsułka na dobę.

Zakażenia wirusem grypy (grypa A)

Dorośli:

1 kapsułka na dobę.

Dorośli w wieku powyżej 65 lat:

1 kapsułka raz na dobę.

W leczeniu grypy Viregyt - K powinien być stosowany przez około 4 - 5 dni.

W razie zaburzeń czynności nerek lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leczenie zakażeń wirusem grypy (grypa A)

Dzieci (od 10 do 15 lat):

1 kapsułka na dobę.

Dzieci (poniżej 10 lat):

Według zaleceń lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Viregyt - K

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt dużej liczby kapsułek przez pacjenta lub inną osobę, należy natychmiast zawiadomić lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Należy pokazać lekarzowi pozostały lek lub puste opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Viregyt - K

W razie pominięcia dawki należy przyjąć następną dawkę tak szybko jak to możliwe chyba, że nadchodzi czas przyjęcia kolejnej dawki. Następnie należy powrócić do schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Viregyt - K

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Viregyt - K, ponieważ objawy choroby mogą się nasilić. W razie chęci przerwania stosowania leku należy skontaktować się z lekarzem, który poinformuje, jak stopniowo zmniejszać dawkę leku.

W przypadku przyjmowania równocześnie leków przeciwpsychotycznych i nagłego przerwania stosowania leku Viregyt - K może dojść do rozwoju objawów takich jak:

 • gorączka
 • pocenie się
 • szybkie bicie serca
 • sztywność mięśni (trudności w poruszaniu się)
 • utrata kontroli pęcherza moczowego (nagła potrzeba oddania moczu)

W razie pojawienia się wymienionych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Niektórzy pacjenci mogą zauważyć, że lek działa słabiej w chorobie Parkinsona po regularnym stosowaniu przez okres kilku miesięcy. W razie stwierdzenia tego faktu należy zawiadomić lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Viregyt - K?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na amantadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • gdy u pacjenta występują drgawki, np. padaczka
 • jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa
 • gdy u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje mieć dziecko
 • gdy pacjentka karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Viregyt - K może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Działania te są często łagodne i mogą ustępować po kilku dniach. Jeśli działania niepożądane są nasilone i utrzymują się przez parę dni, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:

 • zawroty głowy
 • omdlenie
 • drgawki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w razie występowania poniższych lub innych objawów podczas leczenia lekiem Viregyt - K.

Często (u 1 na 10 osób):

 • lęk
 • nadmierna poprawa nastroju
 • trudności w zasypianiu
 • bóle mięśni
 • ból głowy
 • szybkie lub nieregularne bicie serca
 • uczucie zmęczenia
 • omamy, koszmary nocne
 • niskie ciśnienie krwi podczas wstawania z pozycji leżącej. Może to powodować zawroty głowy lub uczucie omdlenia
 • trudności w kontroli ruchów
 • suchość w ustach
 • zaburzenia mowy, widzenia
 • utrata apetytu
 • poczucie choroby
 • trudności z koncentracją
 • zaparcia
 • uczucie nerwowości
 • pocenie się
 • depresja

Niezbyt często (u 1 na 100 osób):

 • niewyraźne widzenie

Rzadko (u 1 na 1000 osób):

 • splątanie
 • dezorientacja
 • zaburzenia umysłowe i zachowania takie jak:
  • uczucie paranoi
  • drżenie
  • trudności w poruszaniu
  • złośliwy zespół neuroleptyczny
 • uczucie gorąca
 • sztywności mięśni
 • biegunka
 • wysypka
 • pieczenie
 • zaczerwienienie oczu
 • uszkodzenie rogówki
 • obrzęk rogówki
 • zmniejszenie ostrości widzenia
 • utrata kontroli pęcherza moczowego
 • trudności w oddawaniu moczu
 • nagła potrzeba oddania moczu

Bardzo rzadko (u 1 na 10 000 osób):

 • zaburzenia czynności serca powodujące duszność lub obrzęk kostek
 • zmniejszenie liczby białych krwinek (wzrost prawdopodobieństwo zakażeń)
 • zmiany wyników badań czynności wątroby
 • nadwrażliwość na światło

Częstość nieznana:

 • nieprawidłowo niska temperatura ciała (poniżej 35ºC) (zwłaszcza u dzieci)
 • silny popęd do nadmiernego hazardu
 • zaburzony lub nasilony popęd seksualny
 • niekontrolowane nadmierne kupowanie lub wydawanie pieniędzy
 • przejadanie się lub kompulsywne objadanie się

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Viregyt - K należy zwrócić się do lekarza, gdy:

 • u pacjenta występuje choroba wątroby lub nerek
 • u pacjenta stwierdzono w wywiadzie chorobę serca i naczyń krwionośnych
 • u pacjenta występują obecnie zaburzenia czynności lub niewydolność serca (zaburzenia czynności serca powodujące duszność lub obrzęk kostek)
 • u pacjenta występuje choroba psychiczna, np. schizofrenia lub otępienie
 • u pacjenta występuje zwiększone ciśnienie śródoczne (jaskra)

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent, członkowie jego rodziny i/lub opiekunowie zauważą, że występuje u niego pragnienie lub nieodparta chęć zachowywania się w sposób, który jest dla niego nietypowy, szkodliwy dla niego lub innych i pacjent nie jest w stanie się temu oprzeć. Są to tak zwane zaburzenia kontrolowania popędów, które mogą obejmować zachowania takie jak nałogowy hazard, nadmierne objadanie się lub wydawanie pieniędzy, nieprawidłowo nasilony popęd seksualny lub nasilenie myśli lub uczuć seksualnych. Lekarz może zmienić dawkę lub przerwać stosowanie leku Viregyt - K.

Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie lub inne problemy ze wzrokiem, należy natychmiast skontaktować się z okulistą.

Niska temperatura ciała (poniżej 35ºC) może występować zwłaszcza u dzieci leczonych z powodu grypy. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i zaprzestać stosowania leku Viregyt - K.

Lek zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego produktu leczniczego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Viregyt - K a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Viregyt - K w czasie ciąży lub podczas planowania zajścia w ciążę.

Viregyt - K a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Viregyt - K podczas karmienia piersią, gdyż lek przechodzi do mleka kobiecego i może wywierać działania niepożądane u dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Przede wszystkim należy poinformować o poniższych lekach, ponieważ mogą one zakłócać działanie leku Viregyt - K:

 • leki przeciwcholinergiczne stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, np. procyklidyna
 • leki przeciwskurczowe stosowane w leczeniu skurczów żołądka, np. hioscyna
 • lewodopa – lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona
 • leki przeciwpsychotyczne stosowane w celu poprawy zaburzeń myślenia, uczuć i zachowań występujących w niektórych chorobach umysłowych, np. chloropromazyna, haloperydol
 • leki moczopędne (diuretyki) stosowane w celu zmniejszania zatrzymywania wody w organizmie i obniżania wysokiego ciśnienia tętniczego, np. hydrochlorotiazyd, amylorid lub triamteren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Viregyt - K a alkohol

Podczas leczenia lekiem Viregyt - K nie należy pić alkoholu.

Viregyt - K a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Viregyt - K może powodować zaburzenia widzenia lub zawroty głowy. W razie wystąpienia wymienionych dolegliwości nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn dopóki objawy nie ustąpią.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Viregyt - K?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

 

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego