Kategorie

Vitacon roztwór do wstrzykiwań (Phytomenadionum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Vitacon roztwór do wstrzykiwań?

Lek Vitacon zawiera fitomenadion (witaminę K1), który jest niezbędny do powstawania czynników krzepnięcia krwi.

Podstawowe informacje

NazwaVitacon roztwór do wstrzykiwań
Nazwa międzynarodowaPhytomenadionum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Fitomenadion

Skład - substancje pomocnicze
 • rycynooleinian makrogologlicerolu
 • glukoza
 • alkohol benzylowy
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek 1 ml

Działanie / właściwości
 • udział w syntezie czynników krzepnięcia krwi
 • witamina rozpuszczalna w tłuszczach
Zastosowanie
 • leczenie krwawienia wywołanego przedawkowaniem leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny
 • leczenie krwawienia wywołanego innym nabytym niedoborem czynników krzepnięcia zespołu protrombiny
 • choroby u dzieci związane z zaburzeniami wchłaniania witaminy K (przewlekła biegunka, mukowiscydoza, zablokowanie przewodu żółciowego, zapalenie wątroby, celiakia)
 • u dzieci niedożywionych lub z chorobami wątroby, które otrzymywały antybiotyki 
Przeciwwskazania

Uczulenie na fitomenadion lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nietypowe lub uczuleniowe reakcje na leki
 • ciężkie krwawienie spowodowane przedawkowaniem leków przeciwzakrzepowych
 • ciężkie krwawienia u osób ze sztucznymi zastawkami serca
 • domięśniowe podawanie leku
 • stosowanie heparyny
 • pacjenci w podeszłym wieku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • podanie dożylne może wywołać podrażnienie lub zapalenie żył
Możliwe interakcje z

Lekami przeciwzakrzepowymi z grupy pochodnych kumaryny (acenokumarol i warfaryna)

Ciąża

Fitomenadion powinien być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Lek u kobiet karmiących piersią należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Dzieci

Powyżej 2 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Dane dotyczące wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie są znane.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vitacon?

Fitomenadion to witamina rozpuszczalną w tłuszczach. Jej udział jest niezbędny w syntezie czynników krzepnięcia zespołu protrombiny w wątrobie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vitacon?

Ten lek stosowany jest:

 • w leczeniu krwawienia wywołanego przedawkowaniem leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny
 • w leczeniu krwawienia wywołanego innym nabytym niedoborem czynników krzepnięcia zespołu protrombiny
 • u dzieci w przebiegu chorób, które zaburzają wchłanianie witaminy Ktakich jak przewlekła biegunka, mukowiscydoza, niedrożny przewód żółciowy, zapalenie wątroby, celiakia
 • u dzieci niedożywionych i z chorobą wątroby, otrzymujących antybiotyki

Dawkowanie

Jak stosować lek Vitacon?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek można podawać domięśniowo lub dożylnie.

Dorośli

 • jako odtrutka po przedawkowaniu leków przeciwzakrzepowych

Ciężkie krwawienia, także potencjalnie zagrażające życiu

 • należy odstawić leki przeciwzakrzepowe i podać witaminę K1 w infuzji (po uprzednim rozcieńczeniu) lub powoli dożylnie w dawce od 10 mg do 20 mg
 • po upływie trzech godzin od podania produktu leczniczego należy oznaczyć czas protrombinowy; jeżeli jest przedłużony, dawkę produktu leczniczego należy powtórzyć
 • nie podawać dożylnie dawki większej niż 40 mg witaminy K1 na dobę
 • zaleca się kontrolowanie parametrów krzepnięcia raz na dobę do momentu osiągnięcia odpowiednich wartości tych parametrów, w ciężkich przypadkach zaleca się częstszą kontolę
 • w sytuacji braku natychmiastowej poprawy, należy przetoczyć pełną krew lub podać koncentrat czynników krzepnięcia

Mniej nasilone krwawienia

 • domięśniowo 10 - 20 mg; w razie konieczności dawkę można powtórzyć
 • zaleca się stosowanie witaminy K1 w tabletkach

Dzieci 

 • zazwyczaj dożylnie (po uprzednim rozcieńczeniu) od 1 mg do 5 mg witaminy K1

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na zwiększoną wrażliwość na działanie witaminy K1 u pacjentów w podeszłym wieku należy stosować najmniejsze skuteczne dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitacon

Lek podawany jest przez personel medyczny, dlatego jego przedawkowanie jest mało prawdopodobne, a objawy nie są znane.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vitacon?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest uczulenie na fitomenadion lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vitacon może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • podanie dożylne: podrażnienie lub zapalenie żył
 • podanie domięśniowe: reakcje skórne w miejscu wstrzykiwania

Częstość nieznana:

 • może wystąpić reakcja przypominająca uczulenie (tzw. reakcje rzekomoanafilaktyczne)
 • po zbyt szybkim wstrzyknięciu - zaczerwienienie twarzy, nadmierne pocenie, duszność, ucisk i ból w klatce piersiowej, sinica (niebieskawe, miejscowe zabarwienie skóry i błon śluzowych), zapaść krążeniowa (ostra niewydolność układu krążenia)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Vitacon powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności w przypadku:

 • wystąpienia w przeszłości nietypowych lub uczuleniowych reakcji na leki
 • ciężkiego krwawienia, spowodowanego przedawkowaniem leków przeciwzakrzepowych - może być także konieczne przetoczenie pełnej krwi lub podanie koncentratu czynników krzepnięcia
 • ciężkiego krwawienia u osób ze sztucznymi zastawkami serca - lekarz zaleci podanie świeżo mrożonego osocza
 • domięśniowego podania leku (zwłaszcza w dużej dawce) - działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (acenokumarolu i warfaryny) może zostać długotrwale zmniejszone
 • pacjentów w podeszłym wieku - zalecana jest mniejsza dawka leku

Lek Vitacon nie hamuje działania heparyny.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vitacon roztwór do wstrzykiwań a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Fitomenadion powinien być podawany kobietom w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści ze stosowania produktu przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Vitacon roztwór do wstrzykiwań a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Witamina K1 w nieznacznym stopniu przenika do mleka kobiecego. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty i produkty ziołowe są już przyjmowane.

Fitomenadionu nie należy łączyć z lekami przeciwzakrzepowymi z grupy pochodnych kumaryny (acenokumarolem i warfaryną), ze względu na ich antagonistyczne działanie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vitacon roztwór do wstrzykiwań a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Vitacon roztwór do wstrzykiwań a prowadzenie pojazdów

Brak wystarczających danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vitacon?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25oC
 • sporządzony roztwór do infuzji może być przechowywany przez 6 godzin bez dostępu światła

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego