Kategorie

Vitaminum B12 WZF (Cyanocobalaminum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Vitaminum B12 WZF?

Lek Vitaminum B12 0,1 mg/ ml zawiera cyjanokobalaminę (witaminę B12), która wpływa na tworzenie komórek krwi oraz na prawidłowe działanie układu nerwowego. 
Lek stosowany jest u pacjentów, u których z różnych przyczyn, występuje niedobór witaminy B12.

Podstawowe informacje

NazwaVitaminum B12 WZF
Nazwa międzynarodowaCyanocobalaminum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

100 mcg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Cyjanokobalamina

Skład - substancje pomocnicze
 • trójwodny octan sodu  
 • kwas octowy lodowaty
 • chlorek sodu 
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek po 1 ml

Działanie / właściwości
 • zapewnia prawidłowy przebieg procesu wzrostu organizmu
 • wpływa na tworzenie komórek krwi 
 • wpływa na właściwe funkcjonowanie układu nerwowego
Zastosowanie
 • niedokrwistość złośliwa Addisona - Biermera
 • inne rodzaje niedokrwistości megaloblastycznych spowodowanych niedoborem witaminy B12
 • uzupełnianie niedoborów witaminy B12 
Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na:

 • kobalt 
 • witaminę B12
 • którąkolwiek substancję pomocniczą 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba Lebera
 • niedokrwistość złośliwa
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego: czerwienica prawdziwa
 • zaburzenia układu immunologicznego: wstrząs anafilaktyczny i zgony po pozajelitowym podaniu witaminy B12, nadwrażliwość (bardzo rzadkie przypadki)
 • zaburzenia serca: obrzęk płuc, zastoinowa niewydolność krążenia
 • zaburzenia naczyniowe: zakrzepy naczyń obwodowych
 • zaburzenia żołądka i jelit: uczucie wzdęcia, łagodna przemijająca biegunka
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, wysypka
 • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból po wstrzyknięciu domięśniowym
Możliwe interakcje z
 • niektórymi antybiotykami
 • metotreksatem
 • pirymetaminą
 • kolchicyną
 • kwasem paraaminosalicylowym
 • chloramfenikolem
 • kwasem foliowym
Ciąża

Lek Vitaminum B12 0,1 mg/ml może być stosowany u kobiet w ciąży, jeśli tak zdecyduje lekarz.

Karmienie piersią

Nie obserwowano działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią podczas przyjmowania zalecanych dawek przez matki.

Dzieci

Brak informacji.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vitaminum B12 0,1 mg/ ml?

Vitaminum B12 0,1 mg/ ml zawiera substancję czynną cyjanokobalaminę, biorącą udział w dojrzewaniu komórek nabłonkowych, wpływającą na procesy krwiotwórcze i prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Substancja ta przyspiesza również metabolizm białek.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vitaminum B12 0,1 mg/ ml?

Lek Vitaminum B12 0,1 mg/ ml stosowany jest w leczeniu:

 • niedokrwistości złośliwej Addisona - Biermera
 • innych niedokrwistości megaloblastycznych spowodowanych niedoborem witaminy B12

Lek wykorzystuje się również do uzupełniania niedoborów witaminy B12 u pacjentów:

 • stosujących dietę wegetariańską (dieta bez produktów pochodzenia zwierzęcego)
 • z zahamowaniem (wrodzonym lub nabytym) wydzielania czynnika wewnętrznego umożliwiającego wchłanianie witaminy B12 (czynnika Castle’a)
 • po resekcji (wycięciu) żołądka (brak czynnika Castle’a)
 • z przewlekłym zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka
 • z zespołem złego wchłaniania: po resekcji jelita krętego, w przebiegu celiakii, sprue tropikalnej (psylozy), choroby Leśniowskiego - Crohna
 • z zespołem ślepej pętli (nadmiernym rozrostem w jelicie cienkim nietypowej flory bakteryjnej, powodującej zaburzenia trawienia oraz wchłaniania pokarmów, a zwłaszcza tłuszczów i witaminy B12)
 • zarażonych bruzdogłowcem szerokim (tasiemiec pasożytniczy)

Lek stosuje się też w teście Schillinga pozwalającym ocenić wchłanianie witaminy B12.

Dawkowanie

Jak stosować lek Vitaminum B12 0,1 mg/ ml?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Sposób stosowania leku

 • lek należy podawać we wstrzyknięciu domięśniowym lub głębokim wstrzyknięciu podskórnym
 • leku nie wolno podawać dożylnie
 • sposób podania leku ustala lekarz

Dawkowanie
Dawkowanie ustala lekarz.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B12 0,1 mg/ ml 

 • jeśli pacjent przypuszcza, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku, należy poinformować o tym lekarza
 • nie są znane przypadki przedawkowania leku

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vitaminum B12 0,1 mg/ ml?

Leku Vitaminum B12 0,1 mg/ ml nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na:

 • witaminę B12
 • kobalt 
 • którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vitaminum B12 0,1 mg/ ml może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane takie jak:

 • zaburzenia krwi i układu chłonnego: czerwienica prawdziwa
 • zaburzenia układu immunologicznego: wstrząs anafilaktyczny i zgon po pozajelitowym podaniu witaminy B12, nadwrażliwość (bardzo rzadkie przypadki)
 • zaburzenia serca: obrzęk płuc, zastoinowa niewydolność krążenia
 • zaburzenia naczyniowe: zakrzepy naczyń obwodowych
 • zaburzenia żołądka i jelit: uczucie wzdęcia, łagodna przemijająca biegunka
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd, wysypka
 • zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ból po wstrzyknięciu domięśniowym

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vitaminum B12 0,1 mg/ ml należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Vitaminum B12 0,1 mg/ ml należy ostrożnie stosować:

 • u pacjentów z chorobą Lebera (zaburzenia widzenia w wyniku zaniku nerwu wzrokowego), cyjanokobalamina może przyspieszać zanik nerwu wzrokowego
 • u pacjentów z niedokrwistością złośliwą (podczas leczenia dużymi dawkami witaminy B12 może zmniejszyć się stężenie potasu we krwi)

Podczas stosowania leku  Vitaminum B12 0,1 mg/ ml mogą wystąpić objawy czerwienicy prawdziwej (silne zaczerwienienie twarzy, rąk, stóp oraz błony śluzowej jamy ustnej).

Awitaminoza B12 (całkowity brak lub znaczący niedobór witaminy w organizmie) utrzymująca się dłużej niż trzy miesiące może doprowadzić do nieodwracalnego
uszkodzenia rdzenia kręgowego. W chorobie Addisona - Biermera witaminę B12 należy stosować (zwykle raz w miesiącu) przez całe życie pacjenta.

Przed rozpoczęciem leczenia oraz między piątym a siódmym dniem leczenia wskazane jest wykonanie badań laboratoryjnych: 

 • stężenie kwasu foliowego
 • hematokryt
 • retykulocyty  
 • stężenie witaminy B12

Przy długotrwałym leczeniu zaleca się badania kontrolne krwi oraz stężenia witaminy B12 co trzy do sześciu miesięcy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vitaminum B12 WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych o bezpieczeństwie stosowania leku Vitaminum B12 0,1 mg/ ml u kobiet w czasie ciąży. Lek może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Vitaminum B12 WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Cyjanokobalamina (substancja czynna leku Vitaminum B12 0,1 mg/ ml) przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie stwierdzono jednak działań niepożądanych u dzieci podczas przyjmowania zalecanych dawek leku przez matki karmiące piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza o stosowaniu:

 • kolchicyny (stosowana w leczeniu dny moczanowej), kwasu paraaminosalicylowego (lek przeciwgruźliczy), leki te zaburzają wchłanianie witaminy B12 
 • leków hamujących czynność szpiku np. chloramfenikolu, mogą one osłabiać reakcję na leczenie witaminą B12
 • kwasu foliowego (stosowany w dużych dawkach przez dłuższy czas powoduje zmniejszenie stężenia witaminy B12 we krwi)

Niektóre leki wpływają na oznaczenia stężenia witaminy B12 w surowicy, dając wyniki fałszywie ujemne, są to:

 • niektóre antybiotyki
 • metotreksat (stosowany w leczeniu raka)
 • pirymetamina (stosowana w leczeniu malarii) 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vitaminum B12 WZF a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Vitaminum B12 0,1 mg/ ml. Spożywanie dużych ilości alkoholu może prowadzić do zaburzeń wchłaniania witaminy B12.

Vitaminum B12 WZF a prowadzenie pojazdów

Lek Vitaminum B12 0,1 mg/ ml nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vitaminum B12 0,1 mg/ ml?

Lek należy przechowywać:

 • w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem
 • w temperaturze poniżej 25°C 
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego