Poradnik

Vivace (Ramiprilum)

Lek Vivace zawiera ramipryl. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaVivace
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramipryl

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorowęglan sodu
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • skrobia żelowana (skrobia 1500)
 • stearylofumaran sodu
 • tabletki 2,5 mg: barwnik PB 22960 żółty: laktoza jednowodna, tlenek żelaza żółty (E172)
 • tabletki 5 mg: barwnik PB 24877 różowy: laktoza jednowodna, tlenek żelaza żółty (E172), tlenek żelaza czerwony (E172)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości
 • zmniejszanie w organizmie wytwarzania substancji, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze
 • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • obniżenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • obniżenie ryzyka lub opóźnienie pogorszenia problemów z nerkami
 • niewydolność serca
 • leczenie po zawale serca powikłanym niewydolnością serca
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • wystąpienie objawów reakcji uczuleniowej
 • wystapienie u pacjenta kiedykolwiek obrzęku naczynioruchowego
 • przyjmowanie leku sakubitryl w skojarzeniu z walsartanem
 • pacjent poddawany jest dializie lub innego rodzaju filtracji krwi
 • zwężenie tętnicy nerkowej
 • ciąża
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek ze równoczesnym stosowaniem leków zawierających aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek
 • utrata soli lub płynów z organizmu
 • leczenie odczulające na jad pszczół lub os
 • podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych
 • duże stężenie potasu
 • kolagenoza naczyń, taka jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy
 • ciąża lub planowanie ciąży
 • przyjmowanie leków takich jak: walsartan, telmisartan, irbesartan, aliskiren, racekadotryl, temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus, wildagliptyn
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy - ryzyko wystąpienia jest wyższe na początku stosowania leku Vivace oraz po zwiększeniu dawki
 • zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza jeśli występuje po szybkiej zmianie pozycji na stojącą lub siedzącą
 • suchy i męczący kaszel
 • zapalenie zatok lub oskrzeli
 • duszność
 • ból brzucha lub bóle jelitowe
 • biegunka
 • niestrawność
 • nudności lub wymioty
 • wysypka z lub bez uwypuklenia zmian
 • ból w klatce piersiowej
 • skurcze lub bóle mięśni
 • stwierdzenie w badaniach laboratoryjnych wyższego niż zwykle stężenia potasu we krwi
 • przyspieszone tętno, zablokowany nos lub katar (częściej występują u dzieci)
 • czerwone, swędzące lub łzawiące oczy (częściej występują u dzieci)
Możliwe interakcje z
 • ibuprofenem lub indometacyną i aspiryną
 • efedryną, noradrenaliną lub adrenaliną
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów
 • furosemidem
 • suplementami potasu, lakami moczopędnymi oszczędzającymi potas i innymi lekami zwiększającymi stężenie potasu we krwi
 • prednizolonem
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • temsyrolimusem
 • syrolimusem, ewerolimusem i innymi lekami należącymi do tej samej grupy
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • litem
 • antagonistą receptora angiotensyny II (ARB)
 • aliskirenem
Ciąża

Nie należy stosować leku Vivace u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Vivace w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie nalezy stosować u dzieci poniżej 18 roku życia. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy zachować ostrożność, ponieważ lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vivace?

Lek Vivace działa poprzez:

 • zmniejszanie w organizmie wytwarzania substancji, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze
 • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie

Lek ten jako zawiera jako substancję czynną ramipryl, która należy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Vivace?

Lek Vivace może być stosowany w celu:

 • leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia problemów z nerkami (niezależnie od tego, czy pacjent choruje na cukrzycę)
 • leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca)
 • leczenia po zawale serca powikłanym niewydolnością serca

Dawkowanie

Jak przyjmować lek Vivace?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

 • dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę
 • dawka maksymalna to 10 mg raz na dobę
 • w przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych), lekarz może odstawić bądź zmniejszyć dawkę stosowanego diuretyku przed włączeniem leku Vivace do leczenia

Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

 • dawka początkowa to 2,5 mg raz na dobę
 • zalecana dawka to 10 mg raz na dobę

Obniżenie ryzyka wystąpienia choroby nerek lub opóźnienie jej pogorszenia

 • stosowana dawka początkowa to 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę
 • zalecana dawka to 5 mg lub 10 mg raz na dobę

Leczenie niewydolności serca 

 • zalecana dawka początkowa to 1,25 mg raz na dobę
 • dawka maksymalna to 10 mg na dobę
 • preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych

Leczenie po zawale serca

 • zalecana dawka początkowa to zwykle od 1,25 mg do 2,5 mg raz na dobę
 • zalecana dawka to 10 mg na dobę
 • preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych

Pacjenci w podeszłym wieku

 • dawka początkowa powinna być mniejsza, a zwiększanie dawkowania prowadzone powoli

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vivace

Należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę.

Pominięcie dawki leku Vivace

W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vivace?

Leku Vivace nie należy stosować gdy:

 • stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • nastąpią objawy reakcji uczuleniowej takie jak: wysypka, trudności w oddychaniu i przełykaniu, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka
 • kiedykolwiek u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”, objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i przełykaniu
 • pacjent przyjmował lub przyjmuje sakubitryl w skojarzeniu z walsartanem, lek stosowany w leczeniu przewlekłej (długotrwałej) niewydolności serca u dorosłych, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanek znajdujących się pod skórą w miejscach takich, jak gardło)
 • pacjent jest poddawany dializoterapii lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności od użytego urządzenia, lek Vivace może nie być odpowiednim lekiem dla pacjenta
 • stwierdzono chorobę nerek spowodowaną zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • pacjentka jest w czasie ciąży powyżej trzeciego miesiąca
 • ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań
 • pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie zauważenia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Vivace i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 • obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą one stanowić objaw ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek Vivace.
 • ciężkie zmiany skórne, w tym wysypki, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze lub odwarstwienie skóry (takie jak: zespół Stevensa–Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy)

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi:

 • przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatania), ból w klatce piersiowej, uczucie ucisku w klatce piersiowej lub poważniejsze choroby, w tym zawał serca lub udar mózgu
 • duszność lub kaszel
 • łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze infekcje, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry
 • silny ból brzucha, który może promieniować do pleców
 • gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)

Inne działania niepożądane:

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy - ryzyko wystąpienia jest wyższe na początku stosowania leku Vivace oraz po zwiększeniu dawki
 • zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza jeśli występuje po szybkiej zmianie pozycji na stojącą lub siedzącą
 • suchy i męczący kaszel
 • zapalenie zatok lub oskrzeli
 • duszność
 • ból brzucha lub bóle jelitowe
 • biegunka
 • niestrawność
 • nudności lub wymioty
 • wysypka z lub bez uwypuklenia zmian
 • ból w klatce piersiowej
 • skurcze lub bóle mięśni
 • stwierdzenie w badaniach laboratoryjnych wyższego niż zwykle stężenia potasu we krwi
 • przyspieszone tętno, zablokowany nos lub katar (częściej występują u dzieci)
 • czerwone, swędzące lub łzawiące oczy (częściej występują u dzieci)

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak: drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje)
 • utrata lub zaburzenia w odczuwaniu smaku
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • lęk
 • większa nerwowość niż zazwyczaj lub niepokój
 • uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy
 • obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka
 • zgaga
 • zaparcia
 • suchość w ustach
 • zwiększone wydalanie moczu w ciągu dnia
 • nasilone poty
 • utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)
 • przyspieszone bądź nieregularne bicie serca
 • obrzęki rąk i nóg
 • uderzenia gorąca
 • niewyraźne widzenie
 • bóle stawów
 • gorączka
 • impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet
 • zwiększona liczba określonych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi
 • wyniki badań krwi wskazujące na zmiany czynności wątroby, trzustki lub nerek
 • uczucie drżenia, świąd skóry (częściej występują u dzieci)

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • uczucie roztrzęsienia i dezorientacji
 • czerwony i obrzęknięty język
 • ciężkie łuszczenie się i odwarstwianie skóry
 • swędząca grudkowa wysypka
 • choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)
 • wysypka skórna lub skłonność do siniaków
 • plamy na skórze i zimne kończyny
 • zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach
 • osłabienie
 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • większa niż zazwyczaj wrażliwość na światło słoneczne

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): 

 • zagęszczony mocz (ciemne zabarwienie)
 • nudności
 • kurcze mięśni
 • dezoriencja i ataki, które mogą być spowodowane nieprawidłowym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (ADH)
 • trudności w koncentracji
 • obrzęk ust
 • stwierdzenie zbyt małej liczby krwinek w badaniach krwi
 • stwierdzenie niższego niż zwykle stężenia sodu w badaniach krwi
 • zmiany koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda)
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • spowolnione lub upośledzone reakcje
 • uczucie pieczenia
 • zaburzenia węchu
 • wypadanie włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vivace należy omówić to z lekarzem jeżeli:

 • stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek
 • w przypadku znacznej utraty soli lub płynów (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych przez dłuższy czas lub dializoterapii)
 • planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os
 • planowane jest podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Może być konieczne przerwanie stosowania leku jeden dzień wcześniej, należy skonsultować się z lekarzem.
 • w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu
 • stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy
 • pacjentka sądzi, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę
 • pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi: antagonistę receptora na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą lub przyjmuje aliskiren
 • pacjent przyjmuje: racekadotryl (lek stosowany w leczeniu biegunki), leki stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz w leczeniu raka (np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus), wildagliptyn (lek stosowany w leczeniu cukrzycy), ponieważ wówczas zwiększa się ryzyko wytąpienia obrzęku naczynioruchowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vivace a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Vivace w okresie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13. tygodniu ciąży, gdyż może mieć szkodliwy wpływ na dziecko. W przypadku zajścia w ciążę w czasie przyjmowania leku Vivace należy natychmiast poinformować lekarza. Przed planowaną ciążą zalecana jest zmiana sposobu leczenia.

Vivace a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Vivace w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki zmniejszające działanie leku Vivace:

 • leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna)
 • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak: efedryna, noradrenalina lub adrenalina

Leki zwiększające ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku stosowania ich razem z lekiem Vivace:

 • leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna i aspiryna)
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid
 • suplementy potasu, leki moczopędne oszczędzające potas i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. trimetoprym i kotrimoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom)
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon
 • allopurynol (lek stosowany w celu obniżenia stężenia kwasu moczowego we krwi)
 • prokainamid (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
 • temsyrolimus (lek stosowany w leczeniu nowotworu)
 • leki stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu organów (syrolimus, ewerolimus i inne leki należące do klasy leków będących inhibitorami mTOR)

Działanie niżej wymienionych leków może być zmienione podczas stosowania leku Vivace:

 • leki przeciwcukrzycowe (doustne leki obniżające stężenie glukozy i insulina)
 • lit (stosowany w chorobach psychicznych)

Lekarz być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności jeżeli pacjent przyjmuje:

 • antagonistę receptora angiotensyny II (ARB)
 • aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vivace a alkohol

Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku może spowodować zawroty głowy lub uczucie oszołomienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Vivace a prowadzenie pojazdów

Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ lek Vivace może powodować zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Vivace oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli występują wymienione objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vivace?

Lek Vivace należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Vivace a ciąża
Vivace a karmienie piersią
Interakcje
Vivace a alkohol
Vivace a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo