Poradnik
strefa-opalania-2926
mamy-lato-3037
Vivacor (Carvedilolum)

Vivacor (Carvedilolum)

Vivacor jest to lek, którego działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych i zmniejszeniu oporu przepływu krwi przez naczynia krwionośne. Dzięki temu zmniejsza pracę serca oraz obniża ciśnienie krwi.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaVivacor
Nazwa międzynarodowaCarvedilolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 6,25 mg
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Karwedylol

Skład - substancje pomocnicze

Vivacor 6,25 mg:

 • laktoza jednowodna
 • krospowidon
 • sacharoza
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • powidon K-25
 • stearynian magnezu
 • żółcień chinolinowa Ariavit (E-104)

Vivacor 12,5 mg i 25 mg:

 • skrobia ziemniaczana
 • laktoza jednowodna
 • laurylosiarczan sodu
 • magnezu stearynian
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
 • zwalnia czynność serca
Zastosowanie
 • niewydolność serca
 • nadciśnieniae tętnicze
 • dławica piersiowa
 • po zawale mięśnia serca ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności lewej komory
Przeciwwskazania
 • uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niestabilna lub niewyrównana niewydolność serca
 • zaburzenia czynności wątroby
 • blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia
 • wolna czynność serca
 • zespół chorej zatoki
 • ciężkie niedociśnienie
 • ciężkie zaburzenia serca
 • choroba układu oddechowego związana ze skurczem oskrzeli lub astmę
 • znaczne zatrzymanie płynów w organizmie lub przeciążenie serca
 • kwasica metaboliczna
 • guz chromochłonny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność serca
 • nadciśnienie tętnicze i przewlekła niewydolność serca leczona glikozydami naparstnicy
 • przewlekła niewydolność serca i niskie ciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, rozsiana choroba naczyń i (lub) współistniejące zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia serca
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc lub skłonność do skurczu oskrzeli
 • cukrzyca
 • zaburzenia krążenia obwodowego i zespół Raynauda
 • nadczynność tarczycy
 • zmniejszenie czynności serca
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości
 • leczenie odczulające
 • poważne niepożądane reakcje skórne
 • łuszczyca
 • przyjmowanie digoksyny, cyklosporyny, ryfampicyny, środków znieczulających lub przeciwarytmicznych
 • guz chromochłonny
 • dławica Prinzmetala
 • soczewki kontaktowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, ból głowy, zwykle łagodne i występujące na początku leczenia
 • niewydolność serca
 • zbyt niskie ciśnienie tętnicze
 • zmęczenie (osłabienie)

Często (występujące u u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zakażenie układu moczowego
 • niedokrwistość
 • zwiększenie masy ciała
 • hipercholesterolemia (zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi)
 • u pacjentów z cukrzycą zmniejszenie skuteczności regulacji stężenia glukozy, co może powodować hiperglikemię (zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi) lub hipoglikemię (zbyt niskie stężenie glukozy we krwi)
 • depresja, obniżenie nastroju
 • stan przedomdleniowy, omdlenie
 • zaburzenia widzenia
 • zmniejszenie wydzielania łez (zespół suchego oka)
 • podrażnienie oczu
 • bradykardia (wolna czynność serca)
 • hiperwolemia (zwiększona objętość krążącej krwi) i przeciążenie płynami
 • obrzęki (w tym uogólnione, obwodowe, ortostatyczne i zlokalizowane w okolicy narządów płciowych, i w kończynach dolnych)
 • niedociśnienie ortostatyczne (nagły spadek ciśnienia podczas zmiany pozycji)
 • zaburzenia krążenia w kończynach (zimne kończyny, choroba naczyń obwodowych, zaostrzenie chromania przestankowego
 • ból mięśni łydek podczas chodzenia, zespół Raynauda
 • blednięcie i sinienie palców rąk i stóp, nosa lub uszu spowodowane skurczem naczyń krwionośnych)
 • nadciśnienie
 • duszność, obrzęk płuc, astma u podatnych pacjentów
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (w tym nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha)
 • ból kończyn
 • niewydolność nerek i pogorszenie czynności nerek u pacjentów z uogólnioną chorobą naczyniową i (lub) wcześniejszymi zaburzeniami czynności nerek
 • ból
Możliwe interakcje z
 • digoksyną
 • doustną cyklosporyną
 • ryfampicyną
 • fluoksetyną i paroksetyną
 • insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • rezerpiną
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • lekamii z grupy antagonistów wapnia nie będące pochodnymi dihydropirydyny, amiodaronem i innymi lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca
 • klonidyną
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • lekami, których działaniem niepożądanym może być obniżanie ciśnienia krwi
 • alkoholem
 • lekami znieczulającymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami rozszerzającymi oskrzela
Ciąża

Nie należy stosować leku Vivacor w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Vivacor podczas karmienia piersią.

Dzieci

Leku Vivacor nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, dlatego należy zachować ostrożność. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vivacor?

Działanie leku Vivacor polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych poprzez blokowanie receptorów adrenergicznych typu alfa 1 oraz hamowaniu aktywności układu renina−angiotensyna−aldosteron poprzez blokadę receptorów beta-adrenergicznych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Vivacor?

Lek Vivacor należy stosować w leczeniu:

 • objawowej przewlekłej niewydolności serca (stabilnej łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej przewlekłej niewydolności serca), dodatkowo do zwykle stosowanych leków podstawowych
 • nadciśnienia tętniczego
 • stabilnej dławicy piersiowej
 • po zawale mięśnia serca ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności lewej komory

Dawkowanie

Jak stosować lek Vivacor?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać popijając przynajmniej połową szklanki wody. Pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca powinni przyjmować tabletki z jedzeniem.

Objawowa przewlekła niewydolność serca

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

 • dawka początkowa to 3,125 mg 2 razy na dobę przez 2 tygodnie
 • następnie lekarz zwiększy dawkę według schematu: do 6,25 mg 2 razy na dobę, następnie do 12,5 mg 2 razy na dobę, aż do 25 mg 2 razy na dobę
 • maksymalna zalecana dawka dla wszystkich pacjentów z ciężką przewlekłą niewydolnością serca oraz dla pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca, o masie ciała mniejszej niż 85 kg, wynosi 25 mg 2 razy na dobę
 • u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca, o masie ciała większej niż 85 kg, maksymalna zalecana dawka wynosi 50 mg 2 razy na dobę
 • u pacjentów ze skurczowym ciśnieniem tętniczym < 100 mmHg, podczas zwiększania dawki leku Vivacor, może dojść do pogorszenia czynności nerek i (lub) nasilenia niewydolności serca
 • jeśli leczenie lekiem Vivacor zostanie przerwane na okres dłuższy niż 2 tygodnie, ponowne włączanie leku należy zaczynać od dawki 3,125 mg 2 razy na dobę i dawkę tę stopniowo zwiększać zgodnie z schematem

Nadciśnienie tętnicze 

Dorośli

 • dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze 2 dni.
 • następnie zaleca się zwiększenie dawki do 25 mg raz na dobę 
 • maksymalna dawka to 50 mg, podawana w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych
 • zwiększanie dawki należy przeprowadzać w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie

Pacjenci w podeszłym wieku

 • zalecana dawka początkowa to 12,5 mg na dobę. W wielu przypadkach dawka ta zapewnia odpowiednią kontrolę ciśnienia.
 • lekarz może zwiększyć dawkę to dawkę do maksymalnej zalecanej dawki wynoszącej 50 mg, podawanej w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych

Dławica piersiowa

Dorośli

 • zalecana dawka początkowa to 12,5 mg 2 razy na dobę przez pierwsze 2 dni
 • następnie zaleca się zwiększenie dawki do 25 mg 2 razy na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku

 • maksymalna zaleca dawka dobowa to 50 mg w dawkach podzielonych

Dysfunkcja lewej komory po ostrym zawale mięśnia serca

 • zalecana dawka początkowa to 6,25 mg 2 razy na dobę.
 • pacjent będzie monitorowany przez 3 godziny po podaniu pierwszej dawki
 • lekarz będzie zwiększać dawkę co 3-10 dni do dawki 12,5 mg 2 razy na dobę, a następnie 25 mg 2 razy na dobę
 • u pacjentów, którzy nie będą tolerować dawki 6,25 mg 2 razy na dobę, lekarz zmniejszy dawkę do 3,125 mg 2 razy na dobę i będzie kontynuować stosowanie tej dawki przez 3-10 dni. Jeśli dawka ta będzie dobrze tolerowana, zostanie zwiększona do dawki 6,25 mg 2 razy na dobę, a następie stopniowo do 25 mg 2 razy na dobę

Pacjenci ze współistniejącą chorobą wątroby

Nie należy stosować leku Vivacor u pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów ze skurczowym ciśnieniem tętniczym > 100 mmHg nie ma potrzeby zmniejszania dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vivacor

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Znaczne przedawkowanie może powodować niedociśnienie tętnicze (zbyt niskie ciśnienie tętnicze), bradykardię (zbyt wolną czynność serca), niewydolność serca, wstrząs kardiogenny (dostarczanie niewystarczającej ilości krwi do tkanek i narządów z powodu niewydolności serca), zatrzymanie krążenia, zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości i uogólnione drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Vivacor

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki (lub większej liczby dawek), nie należy zwiększać następnej dawki leku. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Vivacor

Stosowanie leku Vivacor jest leczeniem długotrwałym. Nagłe zaprzestanie leczenia może prowadzić do wystąpienia bólu w klatce piersiowej i zwiększenia ciśnienia tętniczego, szczególnie u pacjentów z dławicą piersiową. Lek powinien być odstawiany stopniowo, według zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vivacor?

Leku Vivacor nie należy stosować jeśli u pacjenta stwierdzono:

 • uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niestabilną lub niewyrównaną niewydolność serca
 • jawne kliniczne zaburzenia czynności wątroby
 • blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (chyba, że ma wszczepiony na stałe rozrusznik serca)
 • wolną czynność serca (< 50 skurczów/minutę)
 • zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo-przedsionkowy)
 • ciężkie niedociśnienie (skurczowe ciśnienie krwi < 85 mmHg)
 • ciężkie zaburzenia serca (wstrząs kardiogenny)
 • chorobę układu oddechowego związaną ze skurczem oskrzeli lub astmę
 • znaczne zatrzymanie płynów w organizmie lub przeciążenie serca, wymagające dożylnego podawania leków zwiększających kurczliwość mięśnia serca
 • kwasicę metaboliczną
 • guz chromochłonny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy, ból głowy, zwykle łagodne i występujące na początku leczenia
 • niewydolność serca
 • zbyt niskie ciśnienie tętnicze
 • zmęczenie (osłabienie)

Często (występujące u u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenie górnych dróg oddechowych
 • zakażenie układu moczowego
 • niedokrwistość
 • zwiększenie masy ciała
 • hipercholesterolemia (zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi)
 • u pacjentów z cukrzycą zmniejszenie skuteczności regulacji stężenia glukozy, co może powodować hiperglikemię (zbyt wysokie stężenie glukozy we krwi) lub hipoglikemię (zbyt niskie stężenie glukozy we krwi)
 • depresja, obniżenie nastroju
 • stan przedomdleniowy, omdlenie
 • zaburzenia widzenia
 • zmniejszenie wydzielania łez (zespół suchego oka)
 • podrażnienie oczu
 • bradykardia (wolna czynność serca)
 • hiperwolemia (zwiększona objętość krążącej krwi) i przeciążenie płynami
 • obrzęki (w tym uogólnione, obwodowe, ortostatyczne i zlokalizowane w okolicy narządów płciowych, i w kończynach dolnych)
 • niedociśnienie ortostatyczne (nagły spadek ciśnienia podczas zmiany pozycji)
 • zaburzenia krążenia w kończynach (zimne kończyny, choroba naczyń obwodowych, zaostrzenie chromania przestankowego
 • ból mięśni łydek podczas chodzenia, zespół Raynauda
 • blednięcie i sinienie palców rąk i stóp, nosa lub uszu spowodowane skurczem naczyń krwionośnych)
 • nadciśnienie
 • duszność, obrzęk płuc, astma u podatnych pacjentów
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (w tym nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha)
 • ból kończyn
 • niewydolność nerek i pogorszenie czynności nerek u pacjentów z uogólnioną chorobą naczyniową i (lub) wcześniejszymi zaburzeniami czynności nerek
 • ból

Niezbyt często (występujące u 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia snu
 • parestezja (mrowienie i drętwienie kończyn)
 • blok przedsionkowo-komorowy (zaburzenia przewodzenia impulsów w mięśniu sercowym)
 • dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej)
 • zaparcie
 • reakcje skórne (np. wysypka alergiczna, zapalenie skóry, pokrzywka, świąd skóry, zmiany skórne typu łuszczycy i liszaja płaskiego)
 • łysienie
 • zaburzenia erekcji, impotencja

Rzadko (występujące 1 na 1000 pacjentów): 

 • mała liczba płytek krwi (małopłytkowość)
 • przekrwienie błony śluzowej nosa (obrzęk błony śluzowej nosa)
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zaburzenia oddawania moczu

Bardzo rzadko (występujące najwyżej u 1 na 10 000 pacjentów):

 • mała liczba krwinek białych (leukopenia)
 •  
 • nadwrażliwość (reakcja alergiczna)
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i gammaglutamylotransferazy)
 • nietrzymanie moczu u kobiet
 • ciężkie reakcje skórne (np. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

Ponad to:

 • u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca w czasie zwiększania dawki karwedylolu może dojść do nasilenia niewydolności serca i zatrzymania płynów
 • u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, uogólnioną chorobą naczyń i (lub) współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek, w czasie leczenia karwedylolem obserwowano odwracalne pogorszenie czynności nerek
 • częstość występowania objawów niepożądanych nie zależy od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia i bradykardii
 • w czasie leczenia może dojść do ujawnienia się utajonej cukrzycy, pogorszenia kontroli stężenia glukozy i zahamowania regulacji stężenia glukozy
 • u niektórych pacjentów leczonych lekiem Vivacor mogą występować inne objawy niepożądane

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Vivacor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeliu pacjenta stwierdzono:

 • przewlekłą niewydolność serca, gdyż może dojść do nasilenia niewydolności serca lub zatrzymania płynów
 • nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca leczoną glikozydami naparstnicy (lanatozydy)
 • przewlekłą niewydolnością serca i niskie ciśnienie tętnicze (skurczowe ciśnienie krwi < 100 mmHg), chorobę niedokrwienną serca, rozsianą chorobę naczyń i (lub) współistniejące zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia serca
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), lub ma skłonność do skurczu oskrzeli ale nie jest z tego powodu leczony lekami doustnymi lub wziewnymi
 • cukrzycę
 • zaburzenia krążenia obwodowego i zespół Raynauda
 • nadczynność tarczycy, ponieważ Vivacor może maskować oznaki i objawy nadczynności tarczycy
 • zmniejszenie czynności serca (mniej niż 55 skurczów/minutę)
 • kiedykolwiek ciężkie reakcje nadwrażliwości oraz u pacjentów poddawanych leczeniu odczulającemu
 • poważne niepożądane reakcje skórne
 • łuszczycę związaną z podawaniem leków beta-adrenolitycznych
 • przyjmowanie jednocześnie innych leków np. digoksyna, cyklosporyna, ryfampicyna, środki znieczulające lub przeciwarytmiczne
 • guz chromochłonny
 • podejrzenie dławicy Prinzmetala
 • noszenie soczewek kontaktowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vivacor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Vivacor w czasie ciąży, chyba że zaleci tak lekarz.

Vivacor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Vivacor podczas karmienia piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Bezwzględnie należy poinformować lekarza podczas stosowania następujących leków:

 • digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca)
 • doustna cyklosporyna (lek osłabiający układ immunologiczny organizmu, aby zapobiec odrzucaniu przeszczepionego narządu), Vivacor może nasilić działanie cyklosporyny
 • ryfampicyna (antybiotyk stosowany w leczeniu gruźlicy), może ona osłabiać działanie leku Vivacor
 • fluoksetyna i paroksetyna (leki stosowane w leczeniu depresji)
 • insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, ponieważ Vivacor może nasilać działanie tych leków
 • rezerpina (lek wpływający na ciśnienie tętnicze), powoduje dodatkowe zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia tętniczego
 • inhibitory monoaminooksydazy (rodzaj leków przeciwdepresyjnych), powoduje dodatkowe zwolnienie czynności serca i obniżenie ciśnienia tętniczego
 • leki z grupy antagonistów wapnia nie będące pochodnymi dihydropirydyny, amiodaron i inne leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca
 • klonidyna (lek stosowany do obniżania ciśnienia tętniczego i leczenia migreny)
 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze (np. antagoniści receptorów alfaadrenergicznych)
 • leków, których działaniem niepożądanym może być obniżanie ciśnienia krwi (np. barbituranów stosowanych w leczeniu padaczki, pochodnych fenotiazyny stosowanych w leczeniu psychoz, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych stosowanych w leczeniu depresji, leków rozszerzających naczynia) oraz alkoholu
 • leki znieczulające
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAIDs), osłabiają działanie leku Vivacor
 • leki rozszerzające oskrzela

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Vivacor a alkohol

Lek Vivacor może nasilać działanie alkoholu.

Vivacor a prowadzenie pojazdów

Należy zachować ostrożność, ponieważ podobnie jak w przypadku stosowania innych leków w celu obniżenia ciśnienia mogą wystapić zawroty głowy lub podobne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia takich działaniań, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vivacor?

Lek Vivacor należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Vivacor a ciąża
Vivacor a karmienie piersią
Interakcje
Vivacor a alkohol
Vivacor a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki