Kategorie

Xanax SR (Alprazolamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Xanax SR?

Lek Xanax SR zawiera alprazolam, czyli pochodną benzodiazepin o działaniu przeciwlękowym.

Podstawowe informacje

NazwaXanax SR
Nazwa międzynarodowaAlprazolamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,5 mg
 • 1 mg
 • 2 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Alprazolam

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza 4000 cps
 • hypromeloza 100 cps
 • koloidalny dwutlenek krzemu
 • stearynian magnezu
 • F.D. & C. Blue No. 2 Aluminium Lake (dla dawki 0,5 mg i 2 mg)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwlękowe

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie:

 • zaburzenia lękowego uogólnionego
 • zaburzenia lękowego z napadami lęku
 • zaburzenia lękowego w postaci fobii
 • zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na alprazolam, inne benzodiazepiny lub substancje pomocnicze zawarte w leku
 • nużliwość mięśni (myasthenia gravis)
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu śródsennego
 • ciężka niewydolność wątroby.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przed rozpoczęciem stosowania leku Xanax SR należy omówić to z lekarzem
 • długotrwałe stosowanie leku Xanax SR powinno być okresowo oceniane przez lekarza ze względu na ryzyko uzależnienia
 • w przypadku zmniejszania dawki lub odstawienia leku mogą wystąpić objawy odstawienia
 • stosowanie u pacjentów z depresją, myślami lub tendencjami samobójczymi
 • stosowanie innych benzodiazepin (zwiększone ryzyko uzależnienia)
 • jeśli wystąpi niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresja, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie bądź inne zaburzenia zachowania  należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem
 • jaskra
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • lek może wywoływać niepamięć następczą, która występuje kilka godzin po zażyciu
 • stosowanie u osób w podeszłym wieku
 • przed planowaną operacją należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Xanax SR
 • w trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu
 • stosowanie leku z opioidami
 • stosowanie leku z nefazodonem, fluwoksaminą i cymetydyną
 • stosowanie leku z fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem i antybiotykami makrolidowymi
 • stosowanie leku z inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawirem)
 • stosowanie leku z digoksyną
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • depresja
 • uspokojenie
 • senność
 • ataksja (niezborność ruchów)
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia mowy
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość
 • zmniejszenie apetytu
 • stan splątania
 • dezorientacja
 • zmniejszenie lub zwiększenie libido (popędu płciowego)
 • lęk
 • bezsenność
 • nerwowość
 • zaburzenia równowagi
 • nieprawidłowa koordynacja
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadmierna potrzeba snu
 • letarg
 • drżenie
 • nieostre widzenie
 • nudności
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwpsychotycznymi, nasennymi, przeciwlękowymi, uspokajającymi, przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, przeciwdrgawkowymi, przeciwhistaminowymi i środkami znieczulającymi
 • niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego (np. ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem)
 • teofiliną
 • alkoholem
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Xanax SR w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Xanax SR podczas karmienia piersią ze względu na przenikanie leku do mleka.

Dzieci

Leku Xanax SR nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W trakcie stosowania leku Xanax SR nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Xanax SR?

Lek Xanax SR wykazuje działanie przeciwlękowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Xanax SR?

Lek Xanax SR stosuje się w krótkotrwałym leczeniu

 • zaburzenia lękowego uogólnionego
 • zaburzenia lękowego z napadami lęku
 • zaburzenia lękowego w postaci fobii
 • zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego
 • w przypadku, gdy objawy są nasilone, uciążliwe lub zaburzają prawidłowe funkcjonowanie pacjenta

W stanach napięcia i niepokoju, związanych z problemami dnia codziennego nie zaleca się stosowania leku Xanax SR.

Dawkowanie

Jak stosować lek Xanax SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Ze względu na możliwość rozwinięcia uzależnienia należy stosować jak najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy możliwy czas i pozostawać pod stałą kontrolą lekarza.

Dawka leku ustalana jest przez lekarza, który bierze pod uwagę nasilenie objawów i indywidualną reakcję pacjenta na proces leczenia. Lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki w przypadku nasilonych działań niepożądanych.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Zalecana dawka początkowa wynosi 1 mg na dobę podana jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych.

Lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki dobowej, czyli 4 mg podanej jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,5 mg lub 1 mg przed snem.

Lekarz może zwiększyć dawkę w zależności od potrzeb pacjenta. Zwiększanie dawki o 1 mg nie powinno odbywać się w krótszych odstępach czasu niż 3-4 dni. 

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Xanax SR nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa wynosi od 0,5 mg do 1 mg na dobę podana jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych. Lekarz może zwiększyć dawkę w zależności od potrzeb pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xanax SR

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Xanax SR może powodować: ataksję (niezborność ruchów), senność, śpiączkę, zaburzenia mowy i depresję oddechową. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Xanax SR

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Xanax SR

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku Xanax SR. Leczenie ma charakter objawowy, a po jego przerwaniu objawy choroby mogą powrócić. Tylko lekarz może zdecydować o stopniowym obniżaniu dawki. Zaleca się zmniejszanie dawki dobowej leku Xanax SR o nie więcej niż 0,5 mg co trzy dni. U niektórych pacjentów może okazać się konieczne wolniejsze zmniejszanie dawki. W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Xanax SR?

Leku Xanax SR nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na alprazolam i inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • występowania nużliwości mięśni (myasthenia gravis)
 • występowania ciężkiej niewydolności oddechowej
 • występowania zespołu bezdechu śródsennego
 • występowania ciężkiej niewydolności wątroby
 • dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Lek Xanax SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

W przypadku utrzymywania się lub uciążliwości któregoś z poniżej wymienionych skutków ubocznych należy poinformować o tym lekarza.

Częstość występowania działań niepożądanych:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • depresja
 • uspokojenie
 • senność
 • ataksja (niezborność ruchów)
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia mowy
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość

Często (od 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • zmniejszenie apetytu
 • stan splątania
 • dezorientacja
 • zmniejszenie lub zwiększenie libido (popędu płciowego)
 • lęk
 • bezsenność
 • nerwowość
 • zaburzenia równowagi
 • nieprawidłowa koordynacja
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadmierna potrzeba snu
 • letarg
 • drżenie
 • nieostre widzenie
 • nudności
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (od 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • mania
 • halucynacje
 • gniew
 • pobudzenie
 • uzależnienie
 • niepamięć
 • osłabienie siły mięśniowej
 • nietrzymanie moczu
 • nieregularne miesiączki
 • zespół odstawienia leku

Częstość nieznana:

 • hiperprolaktynemia (zwiększone stężenie prolaktyny)
 • hipomania
 • agresywne zachowania
 • wrogie zachowania
 • zaburzenia myślenia
 • zwiększona aktywność psychoruchowa
 • nadużywanie leku
 • zaburzenia działania układu nerwowego autonomicznego, który kieruje funkcją narządów
 • wewnętrznych, mięśni gładkich i gruczołów
 • dystonia (zaburzenia napięcia mięśni)
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zapalenie wątroby
 • zaburzenia wątroby
 • żółtaczka
 • obrzęk naczynioruchowy
 • reakcje nadwrażliwości na światło
 • zatrzymanie moczu
 • obrzęki obwodowe (obrzęki kostek, stóp lub palców)
 • zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej

Rzadko lub bardzo rzadko:

 • zaburzenia motoryki
 • padaczka
 • objawy psychozy
 • poczucie zmiany własnej osoby
 • agranulocytoza
 • reakcje alergiczne
 • anafilaksja

U pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, stosujących inne leki psychotropowe lub nadużywających alkohol może wystąpić także lęk.

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku Xanax SR mogą wystąpić objawy odstawienia:

 • ból głowy
 • ból mięśni
 • nasilony lęk
 • uczucie napięcia
 • pobudzenie
 • dezorientacja
 • drażliwość
 • poczucie zmiany otoczenia lub własnej osoby
 • upośledzenie słuchu
 • sztywność i mrowienie kończyn
 • nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk
 • omamy i napady padaczkowe
 • bezsenność
 • zmiany nastroju

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • przed rozpoczęciem stosowania leku Xanax SR należy omówić to z lekarzem
 • długotrwałe stosowanie leku Xanax SR powinno być okresowo oceniane przez lekarza ze względu na ryzyko uzależnienia
 • w przypadku zmniejszania dawki lub odstawienia leku mogą wystąpić objawy odstawienia
 • stosowanie u pacjentów z depresją, myślami lub tendencjami samobójczymi
 • w przypadku stosowania innych benzodiazepin występuje zwiększone ryzyko uzależnienia
 • jeśli wystąpi niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresja, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie bądź inne zaburzenia zachowania należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem
 • jeśli pacjent ma jaskrę
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • podobnie jak inne benzodiazepiny lek Xanax SR może wywoływać niepamięć następczą, która występuje kilka godzin po zażyciu leku. W takim wypadku pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany sen przez 7-8 godzin
 • stosowanie u osób w podeszłym wieku - ryzyko nadmiernego uspokojenia i (lub) osłabienia układu mięśniowo-szkieletowego, co może prowadzić do upadków, często z poważnymi skutkami
 • przed planowaną operacją należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Xanax SR
 • w trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu
 • należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Xanax SR z opioidami, ponieważ działają depresyjnie na układ oddechowy (zwalniają i spłycają oddechy), co wiąże się z ryzykiem nadmiernego uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki, a nawet śmierci
 • należy zachować szczególną ostrożność i rozważyć zmniejszenie dawki podczas jednoczesnego stosowania leku Xanax SR oraz nefazodonu, fluwoksaminy i cymetydyny
 • należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania alprazolamu wraz z fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem i antybiotykami makrolidowymi (np. erytromycyną, klarytromycyną lub troleandomycyną)
 • jednoczesne stosowanie leku Xanax SR oraz inhibitorów proteazy HIV (np. rytonawiru) wymaga modyfikacji dawki lub zaprzestania przyjmowania alprazolamu
 • pacjenci przyjmujący jednocześnie alprazolam i digoksynę powinni być ściśle monitorowani, czy nie pojawiają się u nich objawy (przedmiotowe i podmiotowe) związane z toksycznością digoksyny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xanax SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się stosowania leku Xanax SR w ciąży. Należy unikać wysokich dawek oraz obserwować noworodka, jeśli konieczne jest podawanie leku w ostatnim okresie ciąży.

Xanax SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Xanax SR podczas karmienia piersią ze względu na przenikanie leku do mleka.

Interakcje

Leku Xanax SR nie należy łączyć z:

 • lekami przeciwpsychotycznymi, nasennymi, przeciwlękowymi, uspokajającymi, przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, przeciwdrgawkowymi, przeciwhistaminowymi i środkami znieczulającymi ze względu na nasilenie działania tych leków
 • z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, ponieważ może dochodzić do nasilenia euforii, co może prowadzić do wzmożenia zależności psychicznej
 • niektórymi lekami przeciwgrzybiczymi do stosowania wewnętrznego (np. ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem).
 • teofiliną, ponieważ może zmniejszyć działanie benzodiazepin.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xanax SR a alkohol

W trakcie stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

Xanax SR a prowadzenie pojazdów

Podczas przyjmowania leku Xanax SR nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, ponieważ lek powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Xanax SR?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego