Kategorie

Ximve (Simvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ximve?

Lek Ximve występuje w postaci tabletek powlekanych i zawiera substancję czynną symwastatynę, która należy do grupy leków zwanych statynami. Symwastatyna odpowiada za regulację stężenia lipidów: cholesterolu i triglicerydów we krwi. Może być stosowany u dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia.

Podstawowe informacje

NazwaXimve
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń:

 • laktoza bezwodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelatynowa
 • skrobia kukurydziana
 • butylohydroksyanizol
 • stearynian magnezu
 • talk

Otoczka:

 • hydroksypropyloceluloza
 • hypromeloza
 • talk
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejszanie stężenia cholesterolu i triglicerydów we krwi.

Zastosowanie
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • zwiększone stężenie tłuszczów we krwi
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
 • choroba niedokrwienna serca lub wysokie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
 • stosowanie jednocześnie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
 • jeśli pacjent obecnie przyjmuje lub przyjmował w okresie 7 ostatnich dni lek o nazwie kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstryknięciu
 • nie wolno stosować leku Ximve w dawce większej niż 40 mg, jeśli pacjent przyjmuje lomitapid (stosowany w leczeniu ciężkiego i rzadkiego genetycznego zaburzenia stężenia cholesterolu)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenia różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny
 • pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy doustnie lub w zastrzyku
 • pochodzenie azjatyckie pacjenta
 • cukrzyca
 • ciężka choroba płuc
 • niewyjaśnione bóle mięśni, nadwrażliwość na ucisk lub osłabienie siły mięśni
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • pacjent płci żeńskiej
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • słaba pamięć pamięci, splątanie
 • utrata pamięci
 • niewyraźnie widzenie
 • zaburzenia widzenia
Możliwe interakcje z
 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem, fenofibratem, bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem, glekaprewirem, pibrentaswirem
 • nefazodonem
 • kobicystatem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • lomitapidem
 • daptomycyną
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • niacyną
 • ryfampicyną
 • kolchicyną
Ciąża

Nie wolno stosować leku Ximve w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Ximve w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Ximve nie należy stosować u dzieci poniżej 10 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ximve nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ximve?

Lek Ximve obniża poziom "złego" cholesterolu (frakcji LDL) oraz poziom trójglicerydów, oraz podwyższa poziom "dobrego" cholesterolu (frakcji HDL). Lek powinien być stosowany jako uzupełnienie diety zmniejszającej stężenie cholesterolu we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ximve?

Lek Ximve stosuje się w leczeniu:

 • zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemii pierwotnej)
 • zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi (hiperlipidemii mieszanej)
 • homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (która powoduje wzrost stężenia cholesterolu we krwi)
 • choroby niedokrwiennej serca lub wysokiego ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca

Lek Ximve może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozwoju choroby serca, niezależnie od stężenia cholesterolu we krwi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ximve?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku należy utrzymać dietę niskocholesterolową.

Dorośli:

 • zalecana dawka to 1 tabletka dawki 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg symwastatyny przyjmowanej doustnie raz na dobę
 • dawkę 80 mg zaleca się wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i wysokim ryzykiem powikłań ze strony serca
 • nie należy przekraczać dobowej dawki maksymalnej 80 mg
 • lek Ximve należy przyjmować wieczorem
 • lek można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od jedzenia
 • lek Ximve należy przyjmować nieprzerwanie do czasu, gdy lekarz zaleci jego odstawienie
 • lek Ximve należy zażywać co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu leku wiążącego kwasy żółciowe

Dzieci powyżej 10 roku życia:

U dzieci (w wieku od 10 do 17 lat), zalecaną dawką początkową jest 10 mg na dobę wieczorem. Zalecaną dawką maksymalną jest 40 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ximve

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Ximve

W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku należy przyjąć lek tak szybko jak to tylko możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wtedy należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ximve

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przerywanie stosowania leku należy skonsultować z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ximve?

Nie należy stosować leku Ximve w przypadku:

 • uczulenia na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ciąży lub karmienia piersią
 • stosowania jednocześnie leków zawierających:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę (stosowane w leczeniu zakażeń)
  • inhibitory proteazy HIV
  • boceprewir i telaprewir (stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby)
  • nefazodon (stosowany w leczeniu depresji)
  • kobicystat
  • gemfibrozyl (stosowany w leczeniu zmniejszenia stężenia cholesterolu)
  • cyprofloksacynę (stosowana u pacjentów po przeszczepach)
  • danazol (hormon stosowany w leczeniu depresji)
 • jeśli pacjent obecnie przyjmuje lub przyjmował w okresie 7 ostatnich dni lek o nazwie kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu
 • nie wolno stosować leku Ximve w dawce większej niż 40 mg, jeśli pacjent przyjmuje lomitapid (stosowany w leczeniu ciężkiego i rzadkiego genetycznego zaburzenia stężenia cholesterolu)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ximve może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ximve i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • ból mięśni, tkliwość uciskowa, osłabienie siły mięśni lub kurcze mięśni
 • reakcje alergiczne, podczas których występują:
  • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • ostre bóle mięśni, szczególnie okolic ramion i bioder
  • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
  • ból lub zapalenie stawów
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
  • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
  • duszność i złe samopoczucie
  • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów)
 • ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja)
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, mdłości, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • słaba pamięć pamięci, splątanie
 • utrata pamięci
 • niewyraźnie widzenie

Częstość nieznana:

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • zapalenie płuc powodujące problemy z oddychaniem w tym uporczywy kaszel
 • gorączka
 • zaburzenia ścięgien, czasami powikłanie zerwania ścięgna

Dodatkowe, możliwe działania niepożądane, które występowały po zastosowaniu niektórych statyn:

 • zaburzenia snu, w tym koszmary senne
 • zaburzenia seksualne
 • cukrzyca
 • ból, tkliwość lub utrzymujące się osłabienie mięśni

Obserwowano również podwyższenie aktywności enzymów mięśniowych (kinazy kreatynowej) we krwi i nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ximve należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Stosując lek Ximve należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • uczulenia różnego pochodzenia
 • spożywanie dużych ilości alkoholu
 • choroba wątroby
 • planowany jest zabieg chirurgiczny
 • pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy doustnie lub w zastrzyku
 • pochodzenie azjatyckie pacjenta
 • cukrzyca
 • ciężka choroba płuc
 • choroba nerek
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • pacjent płci żeńskiej
 • należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niewyjaśnionych bólów mięśni, ich wrażliwości na dotyk lub osłabienie
 • jeśli w przeszłości podczas stosowania leków obniżających poziom cholesterolu występowało ich szkodliwe działanie na układ mięśniowy
 • dziedziczne zaburzenia ze strony układu mięśniowego u pacjenta lub jego rodziny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ximve a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Ximve w ciąży, podejrzeniu ciąży lub planowaniu ciąży.

Ximve a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Ximve w czasie karmienia piersią. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony mięśni zwiększa się łącząc lek Ximve z:

 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem, fenofibratem, bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem, grazoprewirem, glekaprewirem, pibrentaswirem
 • nefazodonem
 • kobicystatem
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazemem, amlodypiną
 • lomitapidem
 • daptomycyną
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • niacyną
 • ryfampicyną
 • kolchicyną

Lek Ximve z jedzeniem i piciem

Należy unikać picia napojów zawierających sok grejpfrutowy podczas terapii lekiem. Sok zawiera jeden lub więcej związków, które wpływają na działanie leku Ximve w organizmie.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ximve a alkohol

Należy poinformować lekarza o spożywaniu dużych ilości alkoholu.

Ximve a prowadzenie pojazdów

Lek Ximve nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ximve?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego