Poradnik
zestawy vichy
tato to twój dzień
baby week
Xitrocin (Roxithromycinum)

Xitrocin (Roxithromycinum)

Roksytromycyna, substancja czynna leku Xitrocin jest półsyntetycznym antybiotykiem z grupy makrolidów. W zależności od stężenia oraz rodzaju drobnoustroju wykazuje działanie bakteriostatyczne lub bakteriobójcze.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaXitrocin
Nazwa międzynarodowaRoxithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 100 mg
 • 150 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Roksytromycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna 101
 • krokskarmeloza sodowa
 • powidon 90
 • poloksamer 188
 • talk
 • sodu stearylofumaran
 • makrogol 8000
 • hypromeloza E-5
 • hypromeloza E-15
 • hydroksypropyloceluloza
 • tytanu dwutlenek
Dostępne opakowania

10 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości

Antybakteryjne

Zastosowanie
 • zapalenie migdałków (angina) wywołane przez paciorkowce z grupy A beta-hemolizujące-jako alternatywa dla antybiotyków beta-laktamowych
 • ostre zapalenie zatok obocznych nosa, gdy nie można zastosować antybiotyku beta-laktamowego
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • pozaszpitalne zapalenie płuc u pacjentów bez czynników ryzyka, bez objawów ciężkiego stanu klinicznego
 • zakażenia skóry i tkanki podskórnej, o lekkim przebiegu wywołane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes
 • nierzeżączkowe zakażenia narządów płciowych wywołane przez Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na roksytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • podczas równoczesnego stosowania takich leków, jak alkaloidy sporyszu, cyzapryd, astemizol, pimozyd, terfenadyna
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występuję wrodzone wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, w sytuacjach sprzyjających wystąpieniu zaburzeń rytmu serca oraz jeśli pacjent otrzyjmuje leki antyarytmiczne
 • jeśli w czasie stosowania leku wystąpi biegunka
 • u niektórych pacjentów leczonych roksytromycyną może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit
 • jeśli w trakcie stosowania leku Xitrocin u pacjenta wystąpi niewyjaśniony ból mięśni, bolesność podczas ucisku lub osłabienie siły mięśni, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane (mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha
 • nudności
Możliwe interakcje z
 • alkaloidami sporyszu
 • terfenadyną
 • astemizolem
 • cyzaprydem
 • pimozydem
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci

Lek Xitrocin można stosować u dzieci o masie ciała powyżej 12 kg.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Xitrocin?

Xitrocin to lek, który wykazuje działanie bakteriostatyczne lub bakteriobójcze, zależnie od rodzaju bakterii, ich fazy wzrostu, jej stężenia oraz wielkości inokulum. Obszar działania obejmuje szerokie spectrum bakterii, zarówno Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne. W przypadku niektórych szczepów wykazuję zmienne działanie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Xitrocin?

 • zapalenie migdałków (angina) wywołane przez paciorkowce z grupy A beta-hemolizujące-jako alternatywa dla antybiotyków beta-laktamowych
 • ostre zapalenie zatok obocznych nosa, gdy nie można zastosować antybiotyku beta-laktamowego
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
 • pozaszpitalne zapalenie płuc u pacjentów bez czynników ryzyka, bez objawów ciężkiego stanu klinicznego
 • zakażenia skóry i tkanki podskórnej, o lekkim przebiegu wywołane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes
 • nierzeżączkowe zakażenia narządów płciowych wywołane przez Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum

Dawkowanie

Jak stosować lek Xitrocin?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku od 15 lat

Zazwyczaj stosowana dawka leku Xitrocin, to 150 mg dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 15 lat

Zleca się podawanie od 5 do 8 mg/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych nie dłużej niż 10 dni. Nie należy podawać dawki większej niż stosowana u dorosłych.

Dzieci o masie ciała od 12 do 23 kg, należy zastosować produkt o mniejszej zawartości substancji czynnej.

Dzieci o masie ciała od 24 do 40 kg, najczęściej stosuje się 1 tabletkę 100 mg co 12 godzin.

Sposób podawania

Lek należy przyjmować pół godziny przed posiłkiem.

Zastosowanie większej dawki

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Po przedawkowaniu wykonuję się płukanie żołądka. W razie konieczności stosuję się leczenie objawowe. Brak specyficznej odtrutki.

Pominięcie zastosowania leku Xitrocin

Pominiętą dawkę leku należy przyjąć jak najszybciej. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy uzupełniać pominiętej dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Xitrocin?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na roksytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • podczas równoczesnego stosowania takich leków, jak alkaloidy sporyszu, cyzapryd, astemizol, pimozyd, terfenadyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Xitrocin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha
 • nudności

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zaparcia
 • biegunka
 • niestrawność
 • wzdęcia
 • wymioty
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • wysypka
 • pokrzywka
 • świąd skóry

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • reakcje typu anafilaktycznego
 • obrzęk naczynioruchowy (występujący nagle obrzęk skóry i błon śluzowych)
 • astma oskrzelowa
 • skurcz oskrzeli
 • rumień wielopostaciowy
 • złuszczające zapalenie naskórka
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • wyprysk
 • zapalenie wątroby
 • osłabienie
 • złe samopoczucie
 • smoliste stolce
 • brak łaknienia
 • przemijająca głuchota
 • niedosłuch
 • zawroty głowy i szumy uszne
 • zaburzenia widzenia
 • hiperglikemia (zwiększenie stężenia cukru we krwi)
 • grzybica jamy ustnej
 • grzybica pochwy

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ostre zapalenie trzustki
 • szybko postępujące zapalenie wątroby
 • agronulocytoza
 • neutropenia
 • przeberwienie paznokci

Częstość nieznana:

 • zaburzenia widzenia
 • problemy ze wzrokiem (niewyraźne widzenie)

Ciężkie reakcje skórne

W razie wystąpienia ciężkiej reakcji skórnej: czerwonej, łuszczącej się wysypki z guzkami pod skórą i pęcherzami (osutka krostkowa), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniższe sytuacje wymagają omówienia z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Xitrocin:

W trakcie terapii lekiem Xitrocin należy skontaktować się z lekarzem w razie:

 • ciężkich skórnych reakcji pęcherzowych - zespół Stevena-Johnsona, toksyczne martwicze oddziałanie się naskórka
 • biegunki - może świadczyć o rzekomobłoniastym zapaleniu jelit wywołanym nadmiernym namnożeniem się bakterii Clostridium difficile
 • pojawienia się nowego zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego podczas długotrwałego leczenia rokstytromycyną
 • zaburzenia rytmu serca, w szczególności u pacjentów leczących się na arytmię

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xitrocin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xitrocin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek w niewielkim stopniu przenika do mleka matki. Lek może być stosowany u kobiet karmiących jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Xitrocin łącznie z:

 • alakaloidami sporyszu
 • terfenadyną
 • astemizolem
 • cyzaprydem
 • pomozydem

Następujące leki należy stosować razem z lekiem Xitrocin z zachowaniem ostrożności:

 • digoksyna (stosowana w niewydolności serca) - roksytromycyna może zwiększyć wchłanianie digoksyny z przewodu pokarmowego
 • midalolam i triazolam (stosowane w bezsenności) roksytromycyna może wydłużać i nasilać uspokajające działanie tych leków
 • cyklosporyna (lek o działaniu immunosupresyjnym), bromokryptyna (stosowana w nadmiernym wydzielaniu prolaktyny) roksytromycyna może zwiększać stężenie cyklosporyny i bromokryptyny we krwi
 • dyzopiramid (stosowany w leczeniu arytmii)- może zwiększyć się stężenie leku we krwi
 • roksytromycyna może nasilać działanie przeciwzakrzepowe niektórych leków (acenokumarol, fenprokumon, warfaryna)
 • pod wpływem roksytromycyny może zwiększyć się stężenie teofiliny w surowicy krwi i nasilać jej działanie niepożądane
 • inhibitory reduktazy (leki z grupy statyn, np. symwastatyna, atorwastatyna, stosowane w celu obniżenia we krwi stężenia cholestoru całkowitego) - mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych dotyczących mięśni (miopatia, rozpad mięśni prążkowatych)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xitrocin a alkohol

Brak danych.

Xitrocin a prowadzenie pojazdów

Brak danych o wpływie stosowanie leku Xitrocin na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Jednak jeśli pojawią się działania niepożądane powodujące zmniejszenie koncentracji lub zaburzenia widzenia nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Xitrocin?

 • przechowywać w temperaturze do 25°C
 • lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Xitrocin a ciąża
Xitrocin a karmienie piersią
Interakcje
Xitrocin a alkohol
Xitrocin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki