Poradnik
Xtandi (Enzalutamidum)

Xtandi (Enzalutamidum)

Lek Xtandi zawiera substaję czynną enzalutamid. Stosowany jest u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka prostaty z przerzutami.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaXtandi
Nazwa międzynarodowaEnzalutamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 40 mg
 • 80 mg
PostaćKapsułki miękkie, Tabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Enzalutamid

Skład - substancje pomocnicze
 • kaprylokaproniany makrogolo - 8 - glicerydów 
 • butylohydroksyanizol (E320)
 • butylohydroksytoluen (E321)
 • żelatyna
 • roztwór sorbitolu i sorbitanu
 • glicerol
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • woda oczyszczona
 • czarny tlenek żelaza (E172)
 • poliwinylowy octan ftalanu
Dostępne opakowania
 • 112 kapsułek miękkich (40 mg)
 • 56 tabletek powlekanych (80 mg)
Działanie / właściwości

Przeciwnowotworowe

Zastosowanie

Rak prostaty

Przeciwwskazania
 • uczulenie na enzalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • schorzenia wątroby i (lub) nerek
 • choroby serca lub naczyń krwionośnych
 • napady drgawkowe
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • złamanie kości
 • uderzenia gorąca
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • upadki
 • ból głowy
 • uczucie lęku
 • suchość skóry, świąd
 • zaburzenia pamięci
 • powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia) 
 • zablokowanie tętnic w sercu
 • objaw zespołu niespokojnych nóg (niekontrolowana potrzeba poruszania częścią ciała, zazwyczaj nogą)
 • zmniejszenie koncentracji, zapominanie
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwbólowymi
 • antybiotykami
 • lekami przeciwnowotworowymi
 • lekami przeciwzakrzepowymi 
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • kortykosteroidami
 • lekami nasennymi
 • hormonami tarczycy 
Ciąża

Lek Xtandi nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Karmienie piersią

Lek Xtandi nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Dzieci

Lek Xtandi nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Stosowanie leku Xtandi może w umiarkowany sposób wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Xtandi?

Enzalutamid (substancja czynna leku Xtandi) blokuje aktywność hormonów zwanych androgenami (takich jak testosteron). W wyniku tego działania zmniejsza się wzrost i podział komórek raka prostaty.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Xtandi?

Lek Xtandi stosowany jest u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego (prostaty), który przestał reagować na terapię przeciwandrogenową.

Dawkowanie

Jak stosować lek Xtandi?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób stosowania

 • kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą
 • kapsułek nie należy żuć, rozpuszczać lub otwierać przed połknięciem
 • lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku

Dawkowanie

 • zalecana dawka to 160 mg (cztery kapsułki), przyjmowane o tej samej porze raz na dobę
 • lekarz może również przepisać inne leki podczas przyjmowania leku Xtandi

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xtandi

 • jeśli przyjęto większą, niż zalecana, dawkę leku należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem
 • zastosowanie zbyt dużej dawki leku może zwiększyć ryzyko wystąpienia napadu drgawkowego lub innych działań niepożądanych

Pominięcie zastosowania leku Xtandi

 • jeżeli pacjent zapomni przyjąć lek Xtandi o ustalonej porze, zazwyczaj stosowaną dawkę należy przyjąć tak szybko jak to możliwe
 • jeżeli pacjent zapomni przyjąć lek Xtandi w danym dniu, zazwyczaj stosowaną dawkę należy przyjąć następnego dnia
 • jeżeli pacjent zapomni przyjąć lek Xtandi dłużej niż jeden dzień, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Xtandi

Nie należy przerywać leczenia, dopóki nie zdecyduje o tym lekarz. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Xtandi?

Leku Xtandi nie należy stosować:

 • u pacjentów uczulonych na enzalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u kobiet w ciąży lub mogących zajść w ciążę

Należy stosować prezerwatywę jeśli w trakcie leczenia oraz przez 3 miesiące po jego zakończeniu pacjent podejmuje stosunki seksualne z kobietą w ciąży,
a dodatkowo należy stosować inną skuteczną metodę antykoncepcji, jeśli pacjent podejmuje stosunki seksualne z kobietą w wieku rozrodczym. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Xtandi może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Xtandi występowały napady drgawkowe. Jeśli u pacjenta wystąpi napad drgawkowy, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować kolejnych dawek leku Xtandi.

U pacjentów stosujących lek Xtandi zgłaszano PRES (rzadko występujący, odwracalny stan mózgu). 
Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeżeli u pacjenta wystąpią:

 • drgawki
 • nasilający się ból głowy
 • zaburzenia świadomości
 • ślepota lub inne zaburzenia widzenia

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • złamanie kości
 • uderzenia gorąca
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • upadki
 • ból głowy
 • uczucie lęku
 • suchość skóry, świąd
 • zaburzenia pamięci
 • powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia) 
 • zablokowanie tętnic w sercu
 • objaw zespołu niespokojnych nóg (niekontrolowana potrzeba poruszania częścią ciała, zazwyczaj nogą)
 • zmniejszenie koncentracji, zapominanie

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • omamy, trudność jasnego myślenia
 • mała liczba białych krwinek

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ból mięśni, skurcze mięśni, osłabienie mięśni
 • ból pleców
 • zmiany w elektrokardiogramie (wydłużenie odstępu QT)
 • rozstrój żołądka w tym nudności
 • wysypka
 • wymioty
 • obrzęk warg, języka i (lub) gardła
 • zmniejszenie liczby płytek krwi (co zwiększa ryzyko krwawienia lub siniaków)
 • biegunka 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Xtandi należy omówić to z lekarzem, jeśli:

 • pacjent przyjmuje inne leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi (np. warfarynę, acenokumarol)
 • u pacjenta występują schorzenia wątroby i (lub) nerek
 • u pacjenta występują jakiekolwiek choroby serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub pacjent jest w trakcie leczenia tych chorób (ryzyko zaburzeń rytmu serca może się zwiększyć podczas stosowania leku Xtandi)

Podczas stosowania leku Xtandi 

Napad drgawkowy

Podczas stosowania leku Xtandi u niektórych pacjentów występowały drgawki. Jeśli podczas stosowania leku Xtandi u pacjenta wystąpią napady drgawek, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, który zdecyduje czy przerwać stosowanie leku.

Zespół tylnej odwracalnej encefalopatii (PRES)

U pacjentów leczonych Xtandi rzadko zgłaszano występowanie PRES (rzadko występujący, odwracalny stan obejmujący mózg). 
Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Xtandi u pacjenta wystąpią:

 • drgawki
 • nasilający się ból głowy
 • zaburzenia świadomości
 • ślepota lub inne zaburzenia widzenia

Dzieci i młodzież

Lek Xtandi nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xtandi a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Xtandi u kobiet w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym. Lek ten może wywierać szkodliwe działanie na nienarodzone dziecko. 

Xtandi a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Xtandi u kobiet w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Niektóre leki przyjmowane jednocześnie z lekiem Xtandi mogą zwiększać ryzyko wystąpienia napadu drgawkowego, należą do nich:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu astmy i innych chorób układu oddechowego (np. aminofilina, teofilina)
 • leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i schizofrenia (np. klozapina, olanzapina, rysperydon, zyprazydon, bupropion, lit, chlorpromazyna, mezorydazyna, tiorydazyna, amitryptylina, dezypramina, doksepina, imipramina, maprotylina, mitrazapina)
 • niektóre leki stowane w leczeniu bólu (np. petydyna) 

Dp leków, które mogą wpływać na działanie leku Xtandi lub lek Xtandi może wpływać na ich działanie, należą:

 • obniżające poziom stężenia cholesterolu (np. gemfibrozyl, atorwastatyna, symwastatyna)
 • przeciwbólowe (np. fentanyl, tramadol)
 • stosowane w leczeniu raka (np. kabazytaksel)
 • przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina, klonazepam, fenytoina, prymidon, kwas walproinowy) 
 • stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak poważne stany lękowe lub schizofrenia (np. diazepam, midazolam, haloperydol)
 • stosowane w zaburzeniach snu (np. zolpidem)
 • obniżające ciśnienia krwi lub stosowane w leczneniu chorób serca (np. bisoprolol, digoksyna, diltiazem, felodypina, nikardypina, nifedypina, propranolol, werapamil)
 • kortykosteroidy (np. deksametazon, prednizolon)
 • stosowane w leczeniu zakażenia HIV (np. indynawir, rytonawir)
 • antybiotyki (np. klarytromycyna, doksycyklina)
 • stosowane w leczeniu zaburzeń czynności tarczycy (np. lewotyroksyna)
 • stosowane w leczeniu dny moczanowej (np. kolchicyna)
 • stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowych (np. omeprazol)
 • stosowane w profilaktyce chorób serca lub udarów (dabigatranu eteksylan) 
 • stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu (np. takrolimus)

Lek Xtandi może wpływać na działanie niektórych leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron i sotalol) 
lub nasilać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, gdy stosuje się go łącznie z niektórymi, innymi lekami (np. metadon - stosowany w łagodzeniu
bólu i detoksykacji u narkomanów, antybiotyk - moksyfloksacyna, leki przeciwpsychotyczne stosowane w leczeniu ciężkich chorób psychicznych). 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xtandi a alkohol

Brak informacji.

Xtandi a prowadzenie pojazdów

Stosowanie leku Xtandi może w umiarkowany sposób wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli u pacjenta występuje podwyższone ryzyko wystąpienia drgawek, należy zwrócić się do lekarza.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Xtandi?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Xtandi a ciąża
Xtandi a karmienie piersią
Interakcje
Xtandi a alkohol
Xtandi a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo