Poradnik
Xylocaoine 2% (Lidocaini hydrochloridum)

Xylocaoine 2% (Lidocaini hydrochloridum)

Lek Xylocaine 2% zawiera lidokainę, która należy do grupy leków nazywanych środkami miejscowo znieczulającymi o budowie amidowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaXylocaoine 2%
Nazwa międzynarodowaLidocaini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg/ ml

PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek lidokainy

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu chlorek
 • parahydroksybenzoesan metylu
 • wodorotlenek sodu 2 mol/ l i/ lub kwas solny 2 mol/ l do uzyskania pH od 5,0 do 7,0
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

5 fiolek po 50 ml

Działanie / właściwości

Miejscowo znieczulające.

Zastosowanie
 • znieczulenie nasiękowe
 • blokady nerwów obwodowych, jak blokada splotu ramiennego, blokada międzyżebrowa
 • blokady centralne ze znieczuleniem zewnątrzoponowym i krzyżowym włącznie
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • uczulenie na metylo- i/lub propyloparahydroksybenzoesan [metylo i/lub propyloparaben] lub na ich metabolit, kwas paraaminobenzoesowy (PABA)
 • jakiekolwiek przeciwwzkazania do znieczulenia miejscowego
 • do znieczulenia zewnątrzoponowego u pacjentów z bardzo niskim ciśnieniem tętniczym, np. we wstrząsie kardiogennym (pochodzenia sercowego) lub hipowolemicznym (spowodowanym znacznym zmniejszeniem objętości krwi krążącej)
 • do znieczulenia podawanego dooponowo, do przestrzeni podpajęczynówkowej, do- lub zagałkowo, jeśli roztwór znajduje się w fiolce wielodawkowej
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • reakcja nadwrażliwości (alergia) podczas lub po znieczuleniu
 • uczulenie na leki znieczulające miejscowo lub inne składniki leku
 • karmienie piersią
 • niewydolność wątroby
 • niewydolność nerki
 • choroby serca (np. częściowy lub całkowity blok przewodzenia w mięśniu serca)
 • zaburzenia układu krążenia
 • płyn w klatce piersiowej (opłucnej)
 • zakażenie krwi (posocznicę)
 • stosowanie leków przeciwarytmicznych, tj. amiodaron
 • ostra postać porfirii
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie)

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • znaczne zwolnienie rytmu serca (bradykardia)
 • znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (nadciśnienie)
 • parestezje (zaburzenia czucia)
 • zawroty głowy
 • drgawki
 • wymioty
Możliwe interakcje z
 • lekami antyarytmicznymi o budowie chemicznej podobnej do budowy środków miejscowo znieczulających
 • innymi środkami miejscowo znieczulającymi
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron)
 • lekami zmiejszającymi klirens (wydalanie) lidokainy np. cymetydyna lub beta-adrenolityki
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży, ponieważ lidokaina może przenikać przez łożysko i może dostawać się do tkanek płodu.

Karmienie piersią

Lek przenika do mleka ludzikiego, ale w tak małych ilościach, że moło prawdopodobne jest wpływ na organizm karmionego piersią dziecka.

Dzieci

Lek jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn, ponieważ lidnokaina może wywierać wpływ na funcje psychiczne, motoryczne i koordynację ruchową.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Xylocaine 2%?

Lidokaina, substancja czynna leku Xylocaine 2%, stabilizuje błonę komórki nerwowej i w sposób odwracalny hamuje powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych, wywierając w ten sposób działanie miejscowo znieczulające.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Xylocaine 2%?

Lek Xylocaine 2% jest stosowany w:

 • znieczuleniu nasiękowym
 • blokadach nerwów obwodowych, jak blokada splotu ramiennego, blokada międzyżebrowa
 • blokadach centralnych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym i krzyżowym włącznie

Dawkowanie

Jak stosować lek Xylocaine 2%?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Xylocaine 2% jest podawany przez lekarza w oddziale szpitalnym. Lekarz ustali odpowiednia dawkę leku Xylocaine 2% w zależności od rodzaju znieczulenia i stanu ogólnego pacjenta.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dawkę leku należy zmniejszyć.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby lub ze zmniejszonym przepływem wątrobowym należy zachować szczególną ostrożność.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xylocaine 2%

Ciężkie działania niepożądane wynikające z przedawkowania są niezwykle rzadkie i wymagają specjalistycznego postępowania. Lekarz jest odpowiednio wykwalifikowany i posiada niezbędny w takich sytuacjach sprzęt. Pierwszymi objawami wskazującymi na przedawkowanie leku są:

 • zawroty głowy
 • uczucie drętwienia wokół ust
 • drętwienie języka
 • przeczulica słuchowa

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli występują takie objawy. Niewyraźne widzenie i drżenia mięśni to poważne oznaki. W przypadku ciężkiego przedawkowania lub podania donaczyniowego mogą wystąpić drgawki lub utrata przytomności oraz zatrzymanie oddechu. Jak najszybsze przerwanie podawania leku po wystąpieniu pierwszych objawów przedawkowania zmniejsza ryzyko ciężkich działań niepożądanych.

Przerwanie stosowania leku Xylocaine 2%

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Xylocaine 2%?

Nie należy stosować tego leku gdy występuje:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • uczulenie na metylo- i/lub propyloparahydroksybenzoesan [metylo i/lub propyloparaben] lub na ich metabolit, kwas paraaminobenzoesowy (PABA)
 • jakiekolwiek przeciwwzkazania do znieczulenia miejscowego
 • do znieczulenia zewnątrzoponowego u pacjentów z bardzo niskim ciśnieniem tętniczym, np. we wstrząsie kardiogennym (pochodzenia sercowego) lub hipowolemicznym (spowodowanym znacznym zmniejszeniem objętości krwi krążącej)
 • do znieczulenia podawanego dooponowo, do przestrzeni podpajęczynówkowej, do- lub zagałkowo, jeśli roztwór znajduje się w fiolce wielodawkowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Xylocaine 2% może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie)

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • znaczne zwolnienie rytmu serca (bradykardia)
 • znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (nadciśnienie)
 • parestezje (zaburzenia czucia)
 • zawroty głowy
 • drgawki
 • wymioty

Niezbyt częste (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • objawy toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego (drgawki, uczucie drętwienia wokół ust, drętwienie języka, przeczulica słuchowa, zaburzenia widzenia, utrata przytomności, drżenia mięśniowe, zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia wymowy)

Rzadkie (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne (w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny tj. pojawiające się łącznie: wysypka, zatrzymanie oddechu, obniżenie ciśnienia krwi i obrzęki)
 • neuropatia, tj. choroba nerwu powodująca uczucie mrowienia, drętwienia lub osłabienia siły unerwionego mięśnia
 • uszkodzenia nerwów obwodowych
 • zapalenie pajęczynówki
 • podwójne widzenie
 • zatrzymanie krążenia
 • zaburzenia rytmu serca
 • depresja oddechowa

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xylocaine 2% należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • nadwrażliwości (alergia) podczas lub po znieczuleniu
 • uczulenia na leki znieczulające miejscowo lub inne składniki leku,
 • karmienia piersią
 • niewydolności wątroby
 • niewydolności nerki
 • choroby serca (np. częściowy lub całkowity blok przewodzenia w mięśniu serca)
 • zaburzenia układu krążenia
 • płynu w klatce piersiowej (opłucnej)
 • zakażenia krwi (posocznicę)
 • stosowania leków przeciwarytmicznych, tj. amiodaron
 • ostrej postać porfirii

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xylocaoine 2% a ciąża

Lek przenika do mleka ludzkiego, ale w tak małych ilościach, że moło prawdopodobne jest wpływ na organizm karmionego piersią dziecka.

Xylocaoine 2% a karmienie piersią

Lek przenika do mleka ludzikiego, ale w tak małych ilościach, że mało prawdopodobny jest wpływ na organizm karmionego piersią dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Xylocaine 2% razem z:

 • lekami antyarytmicznymi o budowie chemicznej podobnej do budowy środków miejscowo znieczulających
 • innymi środkami miejscowo znieczulającymi
 • lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron)
 • lekami zmiejszającymi klirens (wydalanie) lidokainy np. cymetydyna lub beta-adrenolityki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xylocaoine 2% a alkohol

Brak danych.

Xylocaoine 2% a prowadzenie pojazdów

Lek może wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn, ponieważ lidnokaina może wywierać wpływ na funcje psychiczne, motoryczne i koordynację ruchową.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Xylocaine 2%?

Lek Xylocaine 2% należy przechowywać:

 • po otwarciu fiolki roztwór może być używany przez 3 doby (72 godziny)
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • nie zamrażać

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Xylocaoine 2% a ciąża
Xylocaoine 2% a karmienie piersią
Interakcje
Xylocaoine 2% a alkohol
Xylocaoine 2% a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo