Poradnik
Zafiron (Formoteroli fumaras)

Zafiron (Formoteroli fumaras)

Zafiron jest to lek rozszerzający oskrzela, którego substancją czynną leku jest fumaran formoterolu dwuwodny.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZafiron
Nazwa międzynarodowaFormoteroli fumaras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

12 mcg

PostaćProszek do inhalacji w kapsułce twardej
Skład - substancja czynna

Fumaran formoterolu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna półmikronizowana
 • laktoza jednowodna mikronizowana

Otoczka kapsułki

 • żelatyna
Dostępne opakowania
 • 60 kapsułek
 • 120 kapsułek
Działanie / właściwości

Rozszerzające oskrzela

Zastosowanie
 • zapobiganie i leczenie zwężenia oskrzeli w astmie oskrzelowej
 • zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny
 • zapobieganie i leczenie zwężenia oskrzeli w przewlekłej obturacyjnej chrobie płuc (POChP)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników pomocniczych tego leku
 • stan pacjenta jest dobrze kontrolowany za pomocą kortykosteroidu podawanego drogą wziewną
 • pacjent potrzebuje tylko krótko działającego leku pobudzającego receptory β2-adrenergiczne raz na jakiś czas
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba serca, w tym zaburzenia rytmu serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • cukrzyca
 • nadczynność tarczycy
 • tętniak (wybrzuszenie ścian tętnicy spowodowane jej osłabieniem)
 • zaburzenie dotyczące serca nazywane „wydłużeniem odstępu QT”
 • guz chromochłonny (nowotwór gruczołu nadnerczowego, który może wpływać na ciśnienie tętnicze krwi)
 • przyspieszone bicie serca
 • ciężka niewydolność serca
 • duszność lub świst podczas stosowania leku
 • astma (nie należy stosować leku Zafiron jako jedynego leku kontrolującego astmę)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100 osób):

 • bóle głowy
 • drżenia
 • kołatania serca
Możliwe interakcje z
 • inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami sympatykomimetycznymi
 • lekami przeciwhistaminowymi
 • steroidami
 • lekami moczopędnymi
 • lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne
 • chinidyną, dyzopiramidem, prokainamidem
 • pochodnymi fenotiazyny
 • glikozydami naparstnicy
 • pochodnymi ksantyny
 • makrolidami
 • lekami do znieczulenia ogólnego w czasie zabiegu chirurgicznego, takimi jak węglowodory halogenowane
 • lekami przeciwcholinergicznymi
Ciąża

Nie należy stosować tego leku Zafiron w okresie ciąży, chyba że zostanie zalecony przez lekarza.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować w wieku poniżej 6 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie powinien wywierać wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak gdy podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy lub objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku, należy unikać wykonywania wspomnianych czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zafiron?

Działanie leku Zafiron polega na rozkurczu mięśni gładkich oskrzeli, co ułatwia oddychanie. Działanie to występuje szybko w ciągu 1 do 3 minut i utrzymuje się przez 12 godzin po inhalacji.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zafiron?

Lek Zafiron wskazany jest w:

 • zapobieganiu i leczeniu zwężenia oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową, jako uzupełnienie leczenia glikokortykosteroidami podawanymi wziewnie
 • zapobieganiu skurczowi oskrzeli wywołanemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny
 • zapobieganiu i leczeniu zwężenia oskrzeli u pacjentów z odwracalną lub nieodwracalną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), w tym z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc

Dawkowanie

Jak stosować lek Zafiron?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady przyjmowanie leku:

 • kapsułki są przeznaczone tylko i wyłącznie do stosowania wziewnego
 • kapsułek nie wolno połykać
 • lekarz dostosuje odpowiednią dakwę w zalezności od potrzeb pacjenta
 • nie należy stosować większej dawki niż zalecana przez lekarza

Dawkowanie:

Dorośli:

Astma oskrzelowa

 • lek należy podawać w skojarzeniu z innymi lekiem z grupy kortykosteroidów podawanych wziewnie
 • leczenie podtrzymujące: 1 do 2 kapsułek do inhalacji 2 razy na dobę
 • maksymalna dawka leku to 4 kapsułki na dobę
 • w razie potrzeby lekarz może zalecić zastosowanie dodatkowo 1 do 2 kapsułek na dobę w celu zmniejszenia nasilenia objawów o ile nie przekroczy to dawki maksymalnej

Jeśli pacjent odczuwa często potrzebę zastosowania dodatkowych dawek leku, należy poinformować o tym lekarza, może to być spowodowane zaostrzeniem astmy. W razie nagłego napadu astmy należy zastosować krótkodziałający lek rozszerzający oskrzela jak np. salbutamol.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

 • leczenie podtrzymujące- 1- 2 inhalacje dwa razy na dobę

Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny

 • jedna inhalacja 15 minut przed spodziewanym wysiłkiem fizycznym lub narażeniem na alergen
 • jeśli u pacjenta występuje silne zwężenie oskrzeli może być konieczne zastosowanie 2 kapsułek do inhalacji

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku powyżej 6 lat)

Astma oskrzelowa

 • leczenie podtrzymujące: 1 kapsułka do inhalacji 2 razy na dobę
 • maksymalna dawka leku wynosi 2 kapsułki do inhalacji (24 mikrogramy na dobę)
 • w razie nagłego napadu astmy należy zastosować krótkodziałający lek rozszerzający oskrzela jak np salbutamol

Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny

 • jedna inhalacja 15 minut przed spodziewanym wysiłkiem fizycznym lub narażeniem na alergen
 • dzieci w wieku powyżej 6 lat mogą stosowąc lek jedynie gdy potrafią obsługiwać inhalator i tylko pod nadzorem osoby dorosłej

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zafiron

W przypadku przedawkowania leku należy zgłosić się do lekarza lub farmaceuty. Objawy przedawkowania leku jest wystapienie nudności i (lub) wymiotów, drżenia mięśni, bólu głowy, zawrotów głowy (możliwe objawy wysokiego ciśnienia krwi), szybkiego lub nieregularnego bicia serca, senności, zwiększonego stężenia cukru we krwi, zmniejszonego stężenia potasu we krwi. Pacjent może wymagać zastosowania odpowiedniego leczenia.

Pominięcie zastosowania leku Zafiron

Jeśli dawka leku zostanie pominięta, należy przyjąć ją tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wtedy należy pominąć dawkę i przyjąć koleją według przyjętego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zafiron

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zafiron?

Leku Zafiron nie należy stosować w przypadkach gdy u pacjenta występuje:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stan pacjenta jest dobrze kontrolowany za pomocą kortykosteroidu podawanego drogą wziewną
 • pacjent potrzebuje tylko krótko działającego leku pobudzającego receptory β2-adrenergiczne raz na jakiś czas

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zafiron może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych:

 • skurcz oskrzeli z kaszlem, świszczącym oddechem i trudnościami w oddychaniu
 • reakcje alergiczne, np. wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk twarzy, gardła oraz obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i skurcz oskrzeli
 • silne, opisywane jako rozrywające, bóle w obrębie klatki piersiowej (objawy dławicy piersiowej), zmiany w zapisie EKG
 • objawy ze strony mięśni, takie jak osłabienie mięśni, skurcze mięśni oraz zaburzenia rytmu serca (objawy te mogą być spowodowane zmniejszonym stężeniem potasu we krwi)
 • jeśli u pacjenta występuje nieregularny rytm serca (w tym szybsze bicie serca)

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100 osób):

 • bóle głowy
 • drżenia
 • kołatania serca

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000 osób):

 • pobudzenie
 • niepokój
 • nerwowość
 • problemy ze snem
 • zdenerwowanie
 • niepokój ruchowy
 • przyspieszone bicie serca (tachykardia)
 • podrażnienie gardła
 • podrażnienie jamy ustnej
 • skurcze mięśni
 • bóle mięśni

Rzadko (występujące u 1 do 10 osób na 10 000 osób):

 • zmniejszone stężenie potasu we krwi
 • zaburzenia rytmu serca
 • skurcze dodatkowe
 • nudności

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 osoby na 10 000 osób):

 • zaburzenia smaku
 • obrzęki rąk, kostek i stóp
 • nadmierne pragnienie
 • częste oddawanie moczu
 • zmęczenie

Częstość nieznana:

 • kaszel
 • wysypka
 • ból głowy oraz zawroty głowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zafiron należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku Zafiron należy zachować szczególną ostrożność jeśli:

 • u pacjenta występuje choroba serca, w tym zaburzenia rytmu serca
 • u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi
 • u pacjenta występuje cukrzyca
 • u pacjenta występuje nadczynność tarczycy
 • u pacjenta występuje tętniak (wybrzuszenie ścian tętnicy spowodowane jej osłabieniem)
 • u pacjenta występuje zaburzenie dotyczące serca nazywane „wydłużeniem odstępu QT”
 • u pacjenta występuje guz chromochłonny (nowotwór gruczołu nadnerczowego, który może wpływać na ciśnienie tętnicze krwi)
 • u pacjenta występuje przyspieszone bicie serca
 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca
 • u pacjenta występuje duszność lub świst podczas stosowania leku - należy kontynuować terapię i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem
 • pacjent ma astmę - nie należy stosować leku Zafiron jako jedynego leku kontrolującego astmę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zafiron a ciąża

Jeśli pacjenta jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować tego leku Zafiron w okresie ciąży, chyba że zostanie zalecony przez lekarza.

Zafiron a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane:

 • inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (leki stosowane w leczeniu depresji i zmian nastroju)
 • leki sympatykomimetyczne (leki podobne do adrenaliny stosowane w leczeniu astmy lub w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa)
 • leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne stosowane w zapobieganiu i leczeniu objawów reakcji alergicznej)
 • steroidy (leki stosowane często w leczeniu astmy i innych chorób zapalnych)
 • leki moczopędne (stosowane w leczeniu obrzęków powstałych wskutek zatrzymania wody w organizmie, niewydolności serca i wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)
 • leki blokujące receptory β-adrenergiczne (leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, niewydolności serca, dławicy piersiowej, niepokoju, zaburzeń rytmu serca także niektóre krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry mogą zawierać leki blokujące receptory β-adrenergiczne)
 • chinidyna, dyzopiramid, prokainamid (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca)
 • pochodne fenotiazyny (leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, stany pobudzenia maniakalnego, reakcje psychotyczne, niepokój)
 • glikozydy naparstnicy (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca)
 • pochodne ksantyny (leki stosowane w leczeniu astmy lub innych przewlekłych obturacyjnych chorób dróg oddechowych)
 • makrolidy (np. erytromycyna, azytromycyna) stosowane w leczeniu infekcji bakteryjnych
 • leki do znieczulenia ogólnego w czasie zabiegu chirurgicznego, takie jak węglowodory halogenowane (np. halotan)
 • leki przeciwcholinergiczne (np. bromek ipratropiowy) stosowane w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, zaburzeń układu moczowo-płciowego

W czasie stosowania leku Zafiron nie należy stosować innych produktów zawierających długo działające leki pobudzające receptory β2-adrenergiczne, takie jak salmeterol.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zafiron a alkohol

Brak danych.

Zafiron a prowadzenie pojazdów

Lek nie powinien wywierać wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak gdy podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy lub objawy niepożądane związane ze stosowaniem leku, należy unikać wykonywania wspomnianych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zafiron?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zafiron a ciąża
Zafiron a karmienie piersią
Interakcje
Zafiron a alkohol
Zafiron a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo