Poradnik
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
tydzień francuskich marek
Zahron Combi (Rosuvastatinum + Amlodipinum)

Zahron Combi (Rosuvastatinum + Amlodipinum)

Lek Zahron Combi zawiera dwie substancje czynne - rozuwastatynę i amlodypinę. Lek jest stosowany u pacjentów, którzy mają wysokie ciśnienie krwi oraz wysoki poziom cholesterolu lub występują u nich czynniki, które zwiększają ryzyko zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu lub związanych z tym zaburzeń zdrowia.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZahron Combi
Nazwa międzynarodowaRosuvastatinum + Amlodipinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg + 5 mg
 • 10 mg + 10 mg
 • 20 mg + 5 mg
 • 20 mg + 10 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna
 • rozuwastatyna  
 • amlodypina
Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon (typ A)
 • stearylofumaran sodu
 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • szelak
 • glikol propylenowy (E1520)
 • wodorotlenek amonowy
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
 • wodorotlenek potasu
 • indygokarmin (E132)
 • tlenek żelaza żółty (E172)
Dostępne opakowania
 • 28 kapsułek
 • 56 kapsułek
Działanie / właściwości
 • obniżenie poziomu cholesterolu
 • obniżenie ciśnienie tętniczego
Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia ze współistniejącym wysokim poziomem cholesterolu.

Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę, amlodypinę, inny lek z grupy antagonistów wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • jeśli u pacjenta występują powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni
 • jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę
 • jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • jeśli pacjent ma zwężenie zastawki aortalnej lub wstrząs kardiogenny
 • jeśli pacjent ma niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują choroby nerek
 • jeśli u pacjenta występują choroby wątroby
 • jeśli u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub bóle mięśni, albo u pacjenta lub w jego rodzinie występowały w przeszłości choroby mięśni, lub pacjent miał wcześniej zaburzenia ze strony mięśni występujące podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych - pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, kiedy wystąpią u niego dolegliwości lub bóle mięśni niewiadomego pochodzenia, szczególnie jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie i gorączka, należy również poinformować lekarza, jeśli wystąpi stałe osłabienie mięśni
 • jeśli pacjent spożywa regularnie duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy
 • jeśli pacjent stosuje leki zmniejszające stężenie cholesterolu z grupy fibratów
 • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV np. rytonawir z lopinawirem i/lub atazanawirem
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni doustnie, lub we wstrzyknięciach lek zawierający kwas fusydowy (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych) - stosowanie kwasu fusydowego jednocześnie z lekiem Zahron Combi może prowadzić do ciężkich uszkodzeń mięśni (rabdomiolizy)
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność układu oddechowego
 • jeśli pacjent niedawno przebył zawał serca
 • jeśli pacjent ma niewydolność serca
 • jeśli u pacjenta wystąpiło znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (przełom nadciśnieniowy)
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku
 • jeśli pacjent pochodzi z Azji
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rozuwastatyna

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • ból mięśni
 • nudności
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku
 • cukrzyca - prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy jest większe, jeśli pacjent ma wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie tętnicze

Amlodypina

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • obrzęk

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • senność
 • kołatanie serca
 • nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy
 • ból brzucha
 • nudności
 • biegunka
 • zaparcie
 • niestrawność
 • osłabienie
 • zaburzenia widzenia, podwójne widzenie
 • obrzęk kostek
 • kurcze mięśni
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • fibratami
 • lekami przeciw niestrawności
 • doustnymi lekami antykoncepcyjnymi
 • hormonalną terapią zastępczą
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń HIV
 • lekami przeciwgrzybiczymi
 • antybiotykami
 • zielem dziurawca
 • lekami nasercowymi
 • dantrolenem
 • temsirolimusem
 • lekami stosowanymi w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepu
 • symwastatyną
 • regorafenibem
 • lekami przeciwwirusowymi
Ciąża

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie można stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub bóle głowy. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zahron Combi?

Lek Zahron Combi zawiera rozuwastatynę, która obniża poziom cholesterolu we krwi oraz amlodypinę, której działanie polega na obniżaniu ciśnienia tętniczego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zahron Combi?

Lek Zahron Combi stosuje się u dorosłych pacjentów w leczeniu zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi i jednocześnie wysokiego stężenia cholesterolu, kiedy zmiana diety i aktywność fizyczna okazały się niewystarczające do uzyskania obniżenia stężenia cholesterolu i profilaktyki zdarzeń sercowo - naczyniowych, jeśli występują inne czynniki, które zwiększają ryzyko zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu lub związanych z tym zaburzeń zdrowia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zahron Combi?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • zalecana dawka to 1 tabletka na dobę
 • lek można przyjmować przed posiłkiem lub po posiłku
 • lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia
 • lek należy popić wodą
 • nie należy przyjmować leku z sokiem grejfrutowym

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Przedawkowanie leku może prowadzić do niskiego, a nawet bardzo niskiego ciśnienia tętniczego. Mogą wystąpić następujące objawy:

 • zawroty głowy
 • uczucie oszołomienia
 • omdlenie
 • osłabienie
 • wstrząs (zimna i lepka skóra, utrata przytomności)

Należy udać się do lekarza lub najbliższego oddziału ratunkowego.

Pominięcie zastosowania leku

Należy pominąć dawkę leku, o której pacjent zapomniał i przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia. Lekarz określi, jak długo należy stosować lek. Nagłe przerwanie kuracji może spowodować wzrost poziomu cholesterolu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zahron Combi?

Stosowanie leku Zahron Combi jest przeciwwskazane:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę, amlodypinę, inny lek z grupy antagonistów wapnia lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią
 • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • jeśli u pacjenta występują powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni
 • jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę
 • jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • jeśli pacjent ma zwężenie zastawki aortalnej lub wstrząs kardiogenny
 • jeśli pacjent ma niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zahron Combi może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nagły świst, ból w klatce piersiowej, skrócenie oddechu lub problemy z oddychaniem
 • obrzęk powiek, twarzy oraz warg
 • obrzęk języka oraz gardła powodujący duże problemy z oddychaniem i połykaniem
 • ciężkie reakcje skórne, w tym silna wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry na całym ciele, silny świąd, pęcherze, łuszczenie się oraz obrzęk skóry, zapalenie błony śluzowej lub inne reakcje alergiczne
 • zawał serca, zaburzenia rytmu serca
 • zapalenie trzustki, które może spowodować ostry ból brzucha oraz pleców z towarzyszącym bardzo złym samopoczuciem
 • nietypowe, przedłużające się bóle mięśni

Inne działania niepożądane:

Rozuwastatyna

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • ból mięśni
 • nudności
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku
 • cukrzyca - prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy jest większe, jeśli pacjent ma wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie tętnicze

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka, swędzenie lub inne reakcje skórne
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne - do objawów należy obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, trudności w połykaniu i oddychaniu, nasilone swędzenie skóry (z grudkami)
 • uszkodzenie mięśni
 • silne bóle brzucha (zapalenie trzustki)
 • zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawienia lub powstawania siniaków (małopłytkowość)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • zapalenie wątroby
 • obecność krwi w moczu
 • uszkodzenie nerwów kończyn górnych i dolnych (odczuwane jako drętwienie)
 • bóle stawów
 • utrata pamięci
 • powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • biegunka (luźne stolce)
 • zespół Stevensa - Johnsona (ciężkie zmiany pęcherzowe na skórze ciała, ustach, oczach i w okolicy narządów płciowych)
 • kaszel
 • duszność
 • obrzęk
 • zaburzenia snu (bezsenność i koszmary senne)
 • problemy z oddychaniem (utrzymujący się kaszel i/lub płytki oddech, lub gorączka)
 • uszkodzenia ścięgien
 • zaburzenia czynności nerwów mogące prowadzić do osłabienia, uczucia mrowienia i drętwienia

Amlodypina

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • obrzęk

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • senność
 • kołatanie serca
 • nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy
 • ból brzucha
 • nudności
 • biegunka
 • zaparcie
 • niestrawność
 • osłabienie
 • zaburzenia widzenia, podwójne widzenie
 • obrzęk kostek
 • kurcze mięśni

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wahania nastroju
 • niepokój
 • depresja
 • bezsenność
 • drżenie
 • zaburzenia smaku
 • omdlenie
 • drętwienie lub mrowienie kończyn
 • brak odczuwania bólu
 • dzwonienie w uszach
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • kichanie/katar na skutek zapalenia błony śluzowej nosa (nieżyt nosa)
 • suchość w jamie ustnej
 • wymioty
 • wypadanie włosów
 • nasilone pocenie się
 • świąd skóry
 • obecność czerwonych plam na skórze
 • odbarwienie skóry
 • zaburzenia oddawania moczu
 • zwiększona potrzeba oddawania moczu w nocy
 • zwiększona częstość oddawania moczu
 • impotencja
 • odczucie dyskomfortu lub powiększenie piersi u mężczyzn
 • ból, ogólne złe samopoczucie
 • ból stawów lub mięśni, ból pleców
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 • kaszel
 • nieprawidłowy rytm serca
 • duszności
 • wysypka, świąd, pokrzywka

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • dezorientacja

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do wystąpienia nietypowych sinień oraz łatwiejszego krwawienia
 • nadmierne stężenie cukru we krwi
 • zaburzenie nerwów, które może powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie
 • obrzęk dziąseł
 • wzdęcie brzucha (zapalenie błony śluzowej żołądka)
 • zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększone napięcie mięśni
 • zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną
 • zwiększona wrażliwość na światło
 • sztywność, drżenia oraz zaburzenia ruchowe
 • zawał serca
 • reakcja alergiczna
 • silny ból brzucha
 • silne reakcje alergiczne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zahron Combi z należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występują choroby nerek
 • jeśli u pacjenta występują choroby wątroby
 • jeśli u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub bóle mięśni, albo u pacjenta lub w jego rodzinie występowały w przeszłości choroby mięśni, lub pacjent miał wcześniej zaburzenia ze strony mięśni występujące podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych - pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, kiedy wystąpią u niego dolegliwości lub bóle mięśni niewiadomego pochodzenia, szczególnie jeśli towarzyszy temu ogólne złe samopoczucie i gorączka, należy również poinformować lekarza, jeśli wystąpi stałe osłabienie mięśni
 • jeśli pacjent spożywa regularnie duże ilości alkoholu
 • jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy
 • jeśli pacjent stosuje leki zmniejszające stężenie cholesterolu z grupy fibratów
 • jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV np. rytonawir z lopinawirem i/lub atazanawirem
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni doustnie, lub we wstrzyknięciach lek zawierający kwas fusydowy (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych) - stosowanie kwasu fusydowego jednocześnie z lekiem Zahron Combi może prowadzić do ciężkich uszkodzeń mięśni (rabdomiolizy)
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność układu oddechowego
 • jeśli pacjent niedawno przebył zawał serca
 • jeśli pacjent ma niewydolność serca
 • jeśli u pacjenta wystąpiło znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (przełom nadciśnieniowy)
 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku
 • jeśli pacjent pochodzi z Azji

Przyjmowanie statyn może wpłynąć na funkcjonowanie wątroby, dlatego przed leczeniem oraz w trakcie leczenia należy wykonać badanie krwi w celu oceny aktywności enzymów wątrobowych.

Pacjenci z cukrzycą lub ryzykiem jej wystąpienia powinni zostać pod ścisłą kontrolą lekarską w czasie stosowania leku Zahron Combi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zahron Combi a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę, należy natychmiast zakończyć przyjmowanie leku i zgłosić się do lekarza.

Zahron Combi a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie można stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • warfaryna lub klopidogrel (lub jakikolwiek inny lek stosowany do rozrzedzania krwi)
 • fibraty (np. gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakikolwiek inny lek stosowany do obniżenia stężenia cholesterolu (np. ezetymib)
 • leki na niestrawność (stosowane do zobojętnienia kwasu w żołądku)
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • hormonalna terapia zastępcza
 • ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)
 • ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki)
 • ziele dziurawca
 • werapamil, diltiazem (leki stosowane w chorobach serca)
 • dantrolen (stosowany we wlewie w przypadku ciężkich zaburzeń temperatury ciała)
 • temsirolimus lub inne leki stosowane w leczeniu raka (chemioterapia)
 • symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu)
 • ewarolimus, takrolimus, cyklosporyna lub inne leki (stosowane, aby kontrolować reakcję układu odpornościowego, co umożliwi organizmowi przyjęcie przeszczepionego narządu)
 • regorafenib (stosowany w leczeniu raka)
 • którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, podawany pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami: rytonawir, lopinawir, atazanawir, symeprewir, ombitaswir, parytaprewir, dazabuwir, welpataswir, grazoprewir, elbaswir, glekaprewir, pibrentaswir

Jeśli pacjent w trakcie przyjmowania leku Zahron Combi musi przejść kurację przeciwbakteryjną kwasem fusydowym, należy na czas przyjmowania antybiotyku zaprzestać stosowania leku Zahron Combi. Lekarz poinformuje, kiedy można wznowić terapię.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Nie należy spożywać soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Zahron Combi. Może on spowodować zwiększenie stężenia substancji czynnej we krwi, co w rezultacie może wywołać nieprzewidziane nasilenie działania leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zahron Combi a alkohol

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku, jeśli pacjent regularnie spożywa znaczne ilości alkoholu.

Zahron Combi a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub bóle głowy. W takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zahron Combi?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zahron Combi a ciąża
Zahron Combi a karmienie piersią
Interakcje
Zahron Combi a alkohol
Zahron Combi a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki