Poradnik
Zahron (Rosuvastatinum)

Zahron (Rosuvastatinum)

Lek Zahron należy do grupy leków zwanych statynami. Zawiera rozuwastatynę, która obniża poziom cholesterolu. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZahron
Nazwa międzynarodowaRosuvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
 • 30 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Rozuwastatyna

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • krospowidon, typ A
 • stearynian magnezu
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • triacetyna
 • żółcień chinolinowa, lak (E 104) (Zahron 5 mg, 15 mg, 30 mg)
 • czerwień allura AC (E 129) (Zahron 10 mg)
 • karmin (E 120) (Zahron 20 mg)
 • żółcień pomarańczowa FCF (E 110) (Zahron 40 mg)
Dostępne opakowania

Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg:

 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 98 tabletek

Zahron 15 mg, 30 mg:

 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletki
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżenie stężenia cholesterolu

Zastosowanie
 • leczenie wysokiego stężenia cholesterolu we krwi
 • profilaktyka miażdżycy
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia ataku serca lub udaru u pacjentów z grupy ryzyka
Przeciwwskazania
 • uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciąża lub karmienie piersią
 • choroby wątroby
 • ciężkie choroby nerek
 • powtarzający się lub niewyjaśniony ból mięśni
 • stosowanie cyklosporyny

Nie należy przyjmować leku Zahron w dawce 30 mg oraz 40 mg, gdy:

 • u pacjenta występuje umiarkowanie nasilona choroba nerek
 • u pacjenta występują choroby tarczycy
 • u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub ból mięśni, jeśli u pacjenta lub członków jego rodziny stwierdzono choroby mięśni, lub wcześniej podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych występowały zaburzenia ze strony mięśni
 • pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu
 • pochodzenie azjatyckie
 • pacjent stosuje leki z grupy fibratów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • problemy z nerkami i/lub wątrobą
 • powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni, lub problemy z mięśniami występujące w przeszłości u pacjenta, lub jego rodziny
 • regularne spożywanie dużej ilości alkoholu
 • choroba tarczycy
 • stosowanie leków z grupy fibratów
 • przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV
 • wiek powyżej 70 lat
 • pochodzenie azjatyckie
 • ciężka niewydolność układu oddechowego
 • przyjmowanie w ciągu ostatnich 7 dni lub obecnie kwasu fusydowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • ból mięśni
 • nudności
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać przyjmowania leku
 • cukrzyca
Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną
 • warfaryną lub klopidogrelem
 • fibratami
 • innymi lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu
 • lekami stosowanymi w leczeniu niestrawności
 • erytromycyną
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • hormonalną terapią zastępczą
 • regorafenibem
 • lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusowych
 • kwasem fusydowym
Ciąża

Leku nie wolno przyjmować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6 lat, natomiast Zahron w dawce 30 mg lub 40 mg nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U większości pacjentów lek Zahron nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Jeśli w trakcie stosowania leku pojawią się zawroty głowy, należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem próby prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zahron?

We krwi występuje tzw. zły cholesterol (LDL - C) oraz dobry cholesterol (HDL - C). Lek Zahron zmniejsza stężenie złego cholesterolu oraz zwiększa stężenie dobrego cholesterolu. Dodatkowo zwiększa zdolność usuwania złego cholesterolu oraz hamuje jego wytwarzanie w organizmie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zahron?

Lek Zahron znajduje zastosowanie:

 • w leczeniu wysokiego stężenia cholesterolu
 • w profilaktyce miażdżycy
 • w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ataku serca lub udaru u pacjentów z grupy ryzyka

Dawkowanie

Jak stosować lek Zahron?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Zahron w celu obniżenia wysokiego stężenia cholesterolu

 • leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg lub 10 mg
 • wielkość dawki początkowej zależy od stężenia cholesterolu we krwi, stopnia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, występowania czynników, które sprzyjają wystąpieniu działań niepożądanych
 • lekarz może zalecić stosowanie najmniejszej dawki 5 mg w następujących przypadkach:
  • pochodzenie azjatyckie
  • wiek pacjenta powyżej 70 lat
  • umiarkowane zaburzenia czynności nerek
  • miopatia
 • lekarz może zwiększyć dawkę w zależności od potrzeb pacjenta
 • dawki nie należy zwiększać częściej niż co 4 tygodnie
 • maksymalna dawka dobowa leku to 40 mg, stosowana u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, u których stosowanie mniejszych dawek nie przyniosło oczekiwanych efektów

Stosowanie leku Zahron w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, udaru mózgu lub związanych z tym problemów

 • zalecana dawka dobowa to 20 mg raz na dobę

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6 - 17 lat

 • zalecana dawka to 5 mg
 • lekarz może zwiększyć dawkę tak, by była ona odpowiednia dla pacjenta
 • maksymalna dawka dobowa to 10 mg u dzieci w wieku 6 - 9 lat oraz 20 mg u dzieci w wieku 10 - 17 lat
 • leku Zahron w dawce 30 mg i 40 mg nie należy stosować u dzieci

Zasady przyjmowania tabletek:

 • tabletki należy połykać w całości
 • tabletki przyjmuje się raz na dobę, niezależnie od pory dnia
 • tabletki najlepiej stosować o tej samej porze dnia w celu pamiętania o konieczności przyjmowania leku

Pacjent powinien regularnie badać poziom cholesterolu oraz zgłaszać się na kontrole lekarskie. Lekarz na podstawie wyników badań będzie dobierał odpowiednie dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zahron

Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym.

Pominięcie zastosowania leku Zahron

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć kolejną dawkę według przyjętego schematu dawkowania. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zahron

Jeśli pacjent zakończy kurację lekiem, poziom cholesterolu może wzrosnąć. Przed zakończeniem stosowania leku należy najpierw zasięgnąć opinii lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zahron?

Leku Zahron nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciąży lub karmienia piersią
 • chorób wątroby
 • ciężkich chorób nerek
 • powtarzającego się lub niewyjaśnionego bólu mięśni
 • jednoczesnego stosowania cyklosporyny

Nie należy przyjmować leku Zahron w dawce 30 mg oraz 40 mg, gdy:

 • u pacjenta występuje umiarkowanie nasilona choroba nerek
 • u pacjenta występują choroby tarczycy
 • u pacjenta występują częste lub niewiadomego pochodzenia dolegliwości, lub ból mięśni, jeśli u pacjenta lub członków jego rodziny stwierdzono choroby mięśni, lub wcześniej podczas stosowania leków zmniejszających stężenie substancji tłuszczowych występowały zaburzenia ze strony mięśni
 • pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu
 • pacjent ma pochodzenie azjatyckie
 • pacjent stosuje leki z grupy fibratów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zahron może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Zahron i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • problemy z oddychaniem, z lub bez obrzęku twarzy, ust, języka i/lub gardła
 • obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu
 • ciężki świąd skóry (z guzkami)
 • bóle lub inne dolegliwości mięśni, które utrzymują się dłużej niż można się spodziewać - objawy ze strony mięśni pojawiają się częściej u dzieci i młodzieży
 • zespół toczniopodobny (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na krwinki)
 • zerwanie mięśnia

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból brzucha
 • zaparcie
 • ból mięśni
 • nudności
 • osłabienie
 • zawroty głowy
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku (dotyczy tylko dawki 40 mg)
 • cukrzyca

Niezbyt często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 1000, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka, swędzenie lub inne reakcje skórne
 • zwiększenie ilości białka w moczu - zazwyczaj objaw ten ustępuje samoistnie i nie trzeba przerywać stosowania leku (dotyczy to dawki 5 mg, 10 mg, 20 mg)

Rzadko (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 000, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne - do objawów należy obrzęk twarzy, warg, języka i/lub gardła, trudności w połykaniu i oddychaniu, nasilone swędzenie skóry (z grudkami)
 • uszkodzenie mięśni u dorosłych
 • silne bóle brzucha (zapalenie trzustki)
 • zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych we krwi

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
 • zapalenie wątroby
 • obecność krwi w moczu
 • uszkodzenie nerwów kończyn górnych i dolnych (odczuwane jako drętwienie)
 • bóle stawów
 • utrata pamięci
 • powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • biegunka (luźne stolce)
 • zespół Stevensa - Johnsona (ciężkie zmiany pęcherzowe na skórze ciała, ustach, oczach i w okolicy narządów płciowych)
 • kaszel
 • płytki oddech
 • obrzęk
 • zaburzenia snu (bezsenność i koszmary senne)
 • zaburzenia sprawności seksualnej
 • depresja
 • problemy z oddychaniem (utrzymujący się kaszel i/lub płytki oddech, lub gorączka)
 • uszkodzenia ścięgien
 • stałe osłabienie mięśni

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zahron należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent:

 • ma problemy z nerkami i/lub wątrobą
 • ma powtarzające się lub niewyjaśnione bóle mięśni, lub problemy z mięśniami występujące w przeszłości u pacjenta, lub jego rodziny
 • regularnie spożywa duże ilości alkoholu
 • ma chorobę tarczycy
 • stosuje leki z grupy fibratów
 • przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV
 • przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni doustnie, lub we wstrzyknięciach lek zawierający kwas fusydowy
 • ma powyżej 70 lat
 • pochodzi z Azji
 • ma ciężką niewydolność układu oddechowego
 • ma cukrzycę lub istnieje u niego ryzyko rozwoju cukrzycy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zahron a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Zahron nie wolno stosować w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie terapii, powinna natychmiast przerwać stosowanie leku. W trakcie przyjmowania leku pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Zahron a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Zahron nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • cyklosporyna
 • warfaryna lub klopidogrel (lub jakikolwiek inny lek rozrzedzający krew)
 • fibraty (np. gemfibrozyl, fenofibrat) lub jakikolwiek inny lek obniżający stężenie cholesterolu (np. ezetymib)
 • leki na niestrawność (stosowane w celu neutralizacji kwasu solnego w żołądku)
 • erytromycyna (antybiotyk)
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • hormonalną terapię zastępczą
 • regorafenib (stosowany w leczeniu raka)
 • którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym zakażenia HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C, podawany pojedynczo lub w skojarzeniu z innymi lekami: rytonawir, lopinawir, atazanawir, symeprewir, ombitaswir, parytaprewir, dazabuwir, welpataswir, grazoprewir, elbaswir, glekaprewir, pibrentaswir
 • kwas fusydowy - jeśli konieczne jest stosowanie kwasu fusydowego, należy zaprzestać przyjmowania leku Zahron do czasu, aż lekarz nie poinformuje o możliwości wznowienia przyjmowania statyn

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zahron a alkohol

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Zahron, jeśli pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu.

Zahron a prowadzenie pojazdów

U większości pacjentów lek Zahron nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Jeśli w trakcie stosowania leku pojawią się zawroty głowy, należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem próby prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zahron?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zahron a ciąża
Zahron a karmienie piersią
Interakcje
Zahron a alkohol
Zahron a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo