Poradnik
Zaldiar Effervescent (Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum)

Zaldiar Effervescent (Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum)

Zaldiar Effervescent jest lekiem zawierającym dwa leki przeciwbólowe: tramadol (opioidowy lek przeciwbólowy) i paracetamol, które działając razem uśmierzają ból.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZaldiar Effervescent
Nazwa międzynarodowaTramadoli hydrochloridum + Paracetamolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

37,5 mg + 325 mg

PostaćTabletki musujące
Skład - substancja czynna
 • chlorowodorek tramadolu
 • paracetamol
Skład - substancje pomocnicze
 • cytrynian sodu bezwodny
 • kwas cytrynowy bezwodny
 • powidon K 30
 • wodorowęglan sodu
 • makrogol 6000
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • aromat pomarańczowy
 • acesulfam potasu
 • sacharyna sodowa
 • żółcień pomarańczowa (E 110)
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki
 • 10 tabletek
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie

Lek Zaldiar Effervescent stosuje się w celu uśmierzania bólu o nasileniu od umiarkowanego do dużego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na tramadol, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub lekami psychotropowymi (leki wpływające na nastrój, emocje i stan umysłu)
 • jednoczesne przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) lub stosowanie ich w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem terapii lekiem Zaldiar Effervescent
 • ciężkie zaburzenia wątroby
 • padaczka
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zażywanie innych leków zawierających substancje czynne: paracetamol lub tramadol
 • choroby wątroby
 • zaburzenia czynności nerek
 • problemy z oddychaniem u pacjenta np. astma oskrzelowa lub ciężkie choroby płuc
 • padaczka lub incydentalne napady drgawek w przeszłości
 • urazy głowy, wstrząs mózgu lub ciężki ból głowy z towarzyszącymi wymiotami
 • uzależnienie od innych leków przeciwbólowych np. morfiny
 • przyjmowanie innych leków przeciwbólowych (zawierających buprenorfinę, nalbufinę lub pentazoycnę)
 • jeżeli pacjent ma otrzymać lek znieczulający; należy poinformować o tym fakcie lekarza przed wykonaniem znieczulenia
 • tramadol może wywoływać fizyczne lub psychiczne uzależnienie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • zawroty głowy
 • senność

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Możliwe interakcje z
 • inhibiotrami monoaminooksydazy (MAO)
 • karbamazepiną
 • buprenorfiną
 • nalbufiną
 • pentazocyną
 • lekami przeciwdepresyjnymi i przeciwpsychotycznymi
 • mirtazapiną
 • lekami uspokajającymi
 • lekami nasennymi
 • innymi lekami przeciwbólowymi
 • baklofenem
 • lekami obniżającymi ciśnienie krwi
 • lekami na alergię
 • lekami opioidowymi
 • benzodiazepinami
 • barbituranami
 • warfaryną lub fenprokumonem
 • metoklopramidem, domperidonen, ondasetronem
 • kolestyraminą
 • ketokonazolem
 • erytromycyną
Ciąża

Leku Zaldiar Effervescent nie należy przyjmować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Zaldiar Effervescent nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Zaldiar Effervescent nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Zaldiar Effervescent, pacjent może odczuwać senność. Z tego względu nie powinien on w okresie leczenia prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zaldiar Effervescent?

Lek Zaldiar Effervescent wykazuje działanie przeciwbólowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zaldiar Effervescent?

Lek Zaldiar Effervescent stosuje się w terapii bólu o umiarkowanej sile do bólu bardziej nasilonego. Lek powinien być stosowany jedynie u osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 roku życia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zaldiar Effervescent?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku:

 • lek należy stosować tak krótko jak to tylko możliwe
 • lek nie powinien być stosowany poniżej 12 lat
 • dawka zależna jest od stopnia nasilenia bólu
 • należy stosować jak najmniejszą dawkę uśmierzającą ból
 • lek należy przyjmować doustnie, połyka w całości, popijając płynem
 • tabletki należy stosować doustnie
 • tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:

 • dawka zalecana to 2 tabletki musujące
 • w razie konieczności lekarz może zalecić przyjęcie kolejnych dawek nie częściej niż co 6 godzin
 • nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w wieku powyżej 75 lat czas wydalania tramadolu może być wydłużony. Lekarz może zwiększyć odstępy między dawkami.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z niewydolnością wątroby:

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby nie powinni stosować leku Zaldiar Effervescent. U pacjentów z postacią łagodną lub umiarkowaną lekarz może zwiększyć odstępy między dawkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

W przypadku przedawkowania leku istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku:

Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną tabletkę należy zażyć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku:

Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie leku, należy to omówić z lekarzem, zwłaszcza jeśli lek stosowano długotrwale.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zaldiar Effervescent?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na tramadol, paracetamol lub którąkolwiek z substancji pomocniczych
 • ostre zatrucie alkoholowe, lekowe (leki nasenne, przeciwbólowe lub psychotropowe)
 • jednoczesne przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy - leki stosowane w terapii choroby Parkinsona lub depresji (nawet jeśli były przyjmowanie w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem terapii lekiem Zaldiar Effervescent)
 • ciężkie zaburzenia wątroby
 • padaczka, której nie da się w sposób optymalny kontrolować lekami

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zaldiar Effervescent może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • zawroty głowy
 • senność

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • wymioty
 • zaburzenia trawienia (zaparcia, wzdęcia, biegunka)
 • bóle brzucha
 • suchość w jamie ustnej
 • bóle głowy
 • drżenie
 • dezorientacja
 • zaburzenia snu
 • zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia)
 • zwiększone pocenie się
 • świąd

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu i częstości akcji serca
 • utrudnione lub bolesne oddawanie moczu, obecność białka w moczu
 • odczyny skórne (pokrzywka, wysypki)
 • dzwonienie w uszach
 • depresja
 • koszmary senne
 • omamy (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją w rzeczywistości)
 • utrata pamięci
 • trudności w połykaniu
 • krew w stolcu
 • dreszcze
 • uderzenia gorąca
 • ból w klatce piersiowej
 • mimowolne drganie mięśni
 • uczucie mrowienia i drętwienia
 • duszność
 • podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • napady drgawek, trudności w utrzymywaniu skoordynowanych ruchów,
 • uzależnienie, majaczenie,
 • nieostre widzenie, zwężenie źrenic,
 • zaburzenia mowy,
 • nadmierne rozszerzenie źrenic,
 • krótkotrwała utrata przytomności

Nieznana częstość:

 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę o:

 • zażywaniu innych leków zawierających substancje czynne: paracetamol lub tramadol
 • chorobach wątroby
 • zaburzeniach czynności nerek
 • problemach z oddychaniem u pacjenta np. astma oskrzelowa lub ciężkie choroby płuc
 • padaczce lub incydentalnych napadach drgawek w przeszłości
 • urazach głowy, wstrząsie mózgu lub ciężkich bólach głowy z towarzyszącymi wymiotami
 • uzależnieniu od innych leków przeciwbólowych np. morfiny
 • przyjmowaniu innych leków przeciwbólowych (zawierających buprenorfinę, nalbufinę lub pentazoycnę)
 • jeżeli pacjent ma otrzymać lek znieczulający; należy poinformować o tym fakcie lekarza przed wykonaniem znieczulenia
 • tramadol może wywoływać fizyczne lub psychiczne uzależnienie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zaldiar Effervescent a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Zaldiar Effervescent nie należy przyjmować w czasie ciąży.

Zaldiar Effervescent a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Zaldiar Effervescent nie należy przyjmować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty oraz produkty ziołowe są już stosowane bądź planuje przyjmować pacjent.

Bardzo ważne jest, by pacjent poinformował lekarza o przyjmowaniu innych leków, które również zawierają paracetamol lub tramadol, gdyż lek Zaldiar Effervescent zawiera oba te związki i należy uważać, by nie przedawkować tych substancji.

Leku Zaldiar Effervescent nie stosować jednocześnie z inhibiotrami monoaminooksydazy (MAO) stosowanymi w terapii choroby Parkinsona.

Nie zaleca się stosowania leku Zaldiar Effervescent w jednym okresie z:

 • karbamazepiną (lek stosowany w leczeniu padaczki lub niektórych rodzajów bólu)
 • buprenorfiną, nalbufiną lub pentazocyną (opioidowe leki przeciwbólowe); może nastąpić osłabienie działania przeciwbólowego

Podczas jednoczesnego stosowania leku Zaldiar Effervescent z następującymi lekami, może dojść do nasilenia działań niepożądanych:

 • pewne leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI), 3 trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mirtazapinę. Zaldiar Effervescent może wzajemnie oddziaływać z tymi lekami, co u pacjenta może wywołać następujące objawy: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni, które kontrolują ruch oka, pobudzenie, nadmierną potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśni, temperaturę ciała powyżej 38°C
 • leki uspokajające (benzodiazepiny, barbiturany), nasenne, inne leki przeciwbólowe, jak morfina i kodeina (jako lek hamujący kaszel), baklofen (rozluźniający napięcie mięśniowe), leki obniżające ciśnienie krwi i przeciwuczuleniowe, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia zahamowania ośrodkowego układu nerwowego
 • leki z grupy opioidów, jak morfina i kodeina (jako lek hamujący kaszel), benzodiazepiny, barbiturany. Zwiększa się ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu zahamowania czynności oddechowej w razie przedawkowania.
 • leki, które mogą powodować wystąpienie napadów drgawek, takie jak leki przeciwdepresyjne: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; leki przeciwpsychotyczne; inne, jak: bupropion, mirtazapinę, tetrahydrokanabinol. Ryzyko wystąpienia napadów może wzrosnąć, jeśli pacjent stosuje Zaldiar Effervescent jednocześnie z tymi lekami
 • warfarynę lub fenprokumon (na „rozrzedzenie” krwi). Działanie tych leków może ulec zmianie i może wystąpić krwawienie. Każde przedłużające się i nieoczekiwane krwawienie wymaga natychmiastowej konsultacji lekarza. Należy okresowo oznaczać czas protrombinowy

Lekarz winien wiedzieć o wszelkich lekach uspokajających przyjmowanych przez pacjenta.

Skuteczność leku Zaldiar Effervescent może być zmienna w przypadku jednoczesnego stosowania z:

 • metoklopramidem, domperidonem lub ondansetronem (leczenie nudności i wymiotów)
 • kolestyraminą (lek obniżający stężenie cholesterolu we krwi)
 • ketokonazolem lub erytromycyną (leki przeciwzakaźne)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zaldiar Effervescent a alkohol

Podczas terapii lekiem Zaldiar Effervescent przeciwskazane jest zażywanie alkoholu, ponieważ może on powodować większe uczucie senności.

Zaldiar Effervescent a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Zaldiar Effervescent, pacjent może odczuwać senność. Z tego względu nie powinien on w okresie leczenia prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zaldiar Effervescent? 

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • tabletki musujące pakowane w blistry miękkie: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
 • tabletki musujące pakowane w tuby polipropylenowe: nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Po pierwszym otwarciu: należy przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zaldiar Effervescent a ciąża
Zaldiar Effervescent a karmienie piersią
Interakcje
Zaldiar Effervescent a alkohol
Zaldiar Effervescent a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo