Poradnik
Zelefion (Terbinafinum)

Zelefion (Terbinafinum)

Lek Zelefion zawiera terbinafinę, substanję z grupy alliloamin o ogólnym działaniu przeciwgrzybiczym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZelefion
Nazwa międzynarodowaTerbinafinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

250 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek terbinafiny

Skład - substancje pomocnicze
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwgrzybicze

Zastosowanie
 • grzybica tułowia
 • grzybica pachwin
 • grzybica stóp
 • grzybica skóry owłosionej głowy
 • grzybica paznokci wywołana przez dermatofity
Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafinę lub którykolwiek z innych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby wątroby
 • zaburzenia czynności wątroby objawiające się: nudnościami, brakiem aptetytu, uczuciem zmęczenia, żółtaczką, ciemnym moczem, jasnymi stolnami
 • jednoczesne przyjmowanie leków metabolizowanych przez izoenzym CYP2D6 ( TLPD, SSRI, leki beta adrenergiczne, inhibitory MAO B)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo (często częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

 • uczucie pełności w żołądku
 • zmniejszenie apetytu
 • niestrawność
 • nudności
 • ból brzucha
 • biegunka
 • wysypka
 • pokrzywka
 • bóle stawów i mięśni

Często (rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
Możliwe interakcje z
 • cyklosporyną
 • terfenadyną
 • triazolamem
 • tolbutamidem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • flukonazolem ketokonazolem
 • amiodaronem
 • kofeiną
 • dezypraminą
 • leki blokującymi receptory β-adrenergiczne
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny 
 • lekami przeciwarytmiczymi grupy 1A, 1B, 1C 
 • inhibitorami MAO typu B
Ciąża

Nie należy stosować leku Zelefion w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Zelefion w okresie karmienia piersią, ponieważ terbinafina przenika do mleka.

Dzieci

Nie są dostępne dane dotyczące stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zelefion?

Lek Zelefion jest lekiem o działaniu przeciwgrzybicznym na dermatofity.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosować lek Zelefion?

Lek Zelefion należy stosować w leczeniu zakażeń takich jak:

 • grzybica tułowia
 • grzybica pachwin
  • grzybica stóp
 • grzybica skóry owłosionej głowy
 • grzybica paznokci wywołana przez dermatofity

Dawkowanie

Jak stosować lek Zelefion?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zelefion?

Nie należy stosować leku Zelefion, jeżeli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dzieci powyżej 5 roku życia

 • o masie ciała od 20 kg do 40 kg – pół tabletki (125 mg) raz na dobę
 • o masie ciała powyżej 40 kg – 1 tabletka (250 mg) raz na dobę

Dorośli

 • zwykle sotosowaną dawką jest 1 tabletka (250 mg) raz na dobę

Zakażenia grzybicze skóry

 • grzybica stóp międzypalcowa, typ podeszwowy/mokasynowy: zwykle 2 do 6 tygodni
 • grzybica tułowia: zwykle 4 tygodnie
 • grzybica pachwin: zwykle 2 do 4 tygodni

Może się zdarzyć, że całkowite ustąpienie objawów zakażenia nastąpi dopiero po kilku tygodniach od wyleczenia zakażenia grzybiczego.

Zakażenia owłosionej skóry głowy

Grzybica owłosionej skóry głowy: zwykle 4 tygodnie.

Grzybica paznokci

 • grzybica paznokci rąk: w większości przypadków zakażeń paznokci rąk 6-tygodniowy okres leczenia jest wystarczający
 • grzybica paznokci stóp: w większości przypadków zakażeń paznokci stóp 12-tygodniowy okres leczenia jest wystarczający

U większości pacjentów całkowite wyleczenie uzyskuje się po 6-12 tygodniach leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zelefion

W razie przyjęcia większejdawki leku niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Objawy przedawkowania leku to:

 • nudności
 • ból brzucha
 • wymioty
 • ból i zawroty głowy

Pominięcie zastosowania leku Zelefion

W przypadku pominięcia dawki, lek należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, jeżeli do przyjęcia kolejniej dawki zostało mniej niż 4h należy poczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zelefion może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

 • uczucie pełności w żołądku
 • zmniejszenie apetytu
 • niestrawność
 • nudności
 • ból brzucha
 • biegunka
 • wysypka
 • pokrzywka
 • bóle stawów i mięśni

Często (rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zaburzenia smaku do utraty smaku włącznie
 • ustępujące zazwyczaj w czasie kilku tygodni po zaprzestaniu leczenia
 • przypadki długotrwałych zaburzeń smaku i przypadki zmniejszonego spożycia pokarmów prowadzące do znaczącej utraty masy ciała

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • niewydolność wątroby
 • podwyższona aktywność enzymów wątrobowych

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach):

 • neutropenia
 • agranulocytoza
 • trombocytopenia
 • pancytopenia
 • reakcje rzekomoanafilaktyczne
 • obrzęk naczynioruchowy 
 • rumień wielopostaciowy
 • zespół Stevensa-Johnsona
 • martwica toksyczno-rozpływna naskórka
 • ostra uogólniona osutka krostkowa
 • pojawienie się wykwitów skórnych łuszczycopochodnych
 • zaostrzenie łuszczycy
 • łysienie, zmęczenie
 • zawroty głowy
 • parestezje i niedoczulica

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • anemia
 • reakcje anafilaktyczne
 • reakcja przypominająca chorobę posurowiczą
 • lęk
 • depresja
 • utrata węchu
 • niedosłuch
 • zaburzenia słuchu
 • szum w uszach
 • zapalenie naczyń
 • zapalenie trzustki i wątroby
 • żółtaczka
 • cholestaza
 • nadwrażliwość na światło
 • fotodermatoza
 • wielopostaciowa osutka świetlna
 • rabdomioliza
 • choroba grypopodobna
 • gorączka
 • zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi
 • zmniejszenie masy ciała

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zelefion należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • choroby wątroby
 • zaburzenia czynności wątroby objawiające się: nudnościami, brakiem aptetytu, uczuciem zmęczenia, żółtaczką, ciemnym moczem, jasnymi stolnami.
 • jednoczesne przyjmowanie leków metabolizowanych przez izoenzym CYP2D6 ( TLPD, SSRI, leki beta adrenergiczne, inhibitory MAO B)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zelefion a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zelefion w okresie ciąży.

Zelefion a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zelefion w okresie karmienia piersią, ponieważ terbinafina przenika do mleka.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które wydawane są bez recepty.

Poinformować lekarza o stosowaniu niżej wymienionych leków:

 • cyklosporyna (lek stosowany w leczeniu chorób skóry, takich jak łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry oraz w celu zapobiegania reakcji odrzucania po przeszczepieniu narządów)
 • terfenadyna (lek przeciwhistaminowy stosowany w leczeniu kataru siennego)
 • triazolam (lek uspokajający)
 • tolbutamid (lek stosowany w leczeniu cukrzycy)
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • flukonazol, ketokonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • amiodaron (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • kofeina
 • dezypramina (lek stosowany w leczeniu depresji)
 • leki blokujące receptory β-adrenergiczne (stosowane w leczeniu chorób serca i nadciśnienia tętniczego krwi)
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji)
 • leki przeciwarytmiczne grupy 1A, 1B, 1C (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • inhibitory MAO typu B (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zelefion a alkohol

Brak danych.

Zelefion a prowadzenie pojazdów

Brak danych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zelefion?

Lek ten należy przechowywać:

 • w miejscu nie widocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w orgnialnym opakowaniu

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zelefion a ciąża
Zelefion a karmienie piersią
Interakcje
Zelefion a alkohol
Zelefion a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo