Kategorie

Zerlinda (Acidum zoledronicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zerlinda?

Lek Zerlinda zawiera jako substancję czynną, kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfofonianami.

Podstawowe informacje

NazwaZerlinda
Nazwa międzynarodowaAcidum zoledronicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

4 mg/ 100 ml

PostaćRoztwór do infuzji
Skład - substancja czynna

Kwas zoledronowy

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • mannitol
 • sodu cytrynian dwuwodny
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 1 worek 100 ml
 • 10 worków 100 ml
Działanie / właściwości

Opóźnienie szybkości przebudowy kości.

Zastosowanie
 • zapobieganie powikłaniom kostnym
 • zmniejszenie stężenia wapnia we krwi
Przeciwwskazania
 • uczulenie na kwas zoledronowy, inny bisfosfonian lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • dolegliwości ze strony nerek
 • występowanie bólu, obrzęku lub zdrętwienia szczęki, uczucie ciężkości szczęki lub ruszania się zębów
 • pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • małe stężenie fosforanów we krwi

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ciężkie zaburzenia czynności nerek (zazwyczaj stwierdzane przez lekarza prowadzącego na podstawie specyficznych badań krwi)
 • małe stężenie wapnia we krwi
 • ból głowy i objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, zmęczenie, osłabienie, senność, dreszcze oraz bóle kości, stawów i/ lub mięśni
 • objawy ze strony przewodu pokarmowego w postaci nudności i wymiotów oraz utrata apetytu
 • zapalenie spojówek
 • mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość)
Możliwe interakcje z
 • antybiotykami z grupy aminoglikozydów
 • kalcytoniną
 • diuretykami pętlowymi
 • lekami zmniejszającymi stężenie wapnia
 • talidomidem
 • innymi lekami zawierającymi kwas zolendronowy
 • lekami antyangiogennymi
Ciąża

Nie należy stosować leku Zerlinda podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Zerlinda w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Zerlinda u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zerlinda może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zerlinda?

Lek Zerlinda zawiera kwas zoledronowy, który dzięki swoim właściwościom wiąże się z tkanką kostną i opóźnia szybkość przebudowy kości.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zerlinda?

Lek Zerlinda stosuje się w:

 • zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca występowania do kości)
 • celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów w przypadkach, kiedy stężenie jest zwiększone z powodu obecności nowotworu

Dawkowanie

Jak stosować lek Zerlinda?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ogólne zasady stosowania:

 • lek może być podany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny
 • przed każdym podaniem leku, pacjent zostanie poproszony o wypicie odpowiedniej ilości płynu
 • zalecana dawka pojedyncza wynosi 4 mg
 • u pacjentów z zaburzaniami czynności nerek, lekarz może zastosować mniejszą dawkę leku
 • w przypadku leczenia mającego na celu zmniejszenie stężenia wapnia we krwi zwykle stosuje się pojedynczą infuzję leku Zerlinda
 • w przypadku zapobiegania powikłaniom kostnym spowodowanym przerzutami do kości podaje się jedną infuzję leku Zerlinda co trzy do czterech tygodni

Pacjentom, u których stężenie wapnia we krwi nie jest zbyt duże, lekarz przepisze wapń i witaminę D do codziennego przyjmowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zerlinda

Pacjenci, którym podano większą dawkę leku, powinni być ściśle monitorowani. Może dojść zaburzenia poziomu elektrolitów (wapń, fosfor, magnez), a także do zmian czynności nerek. Jeśli pacjent ma zbyt niskie stężenie wapnia, może zostać mu podana infuzja uzupełniająca jego niedobór.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Zerlinda należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zerlinda?

Leku Zerlinda nie należy stosować jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na kwas zoledronowy, inny bisfosfonian lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • pacjentka karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zerlinda może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ciężkie zaburzenia czynności nerek (zazwyczaj stwierdzane przez lekarza prowadzącego na podstawie specyficznych badań krwi)
 • małe stężenie wapnia we krwi

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • ból w jamie ustnej, ból zębów i/lub szczęki, obrzęk lub niegojące się nadżerki w jamie ustnej lub na żuchwie, wydzielina, zdrętwienie lub uczucie ciężkości szczęki, lub ruszanie się zębów, objawy uszkodzenia kości w szczęce (martwica kości)
 • u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną leczonych kwasem zoledronowym zaobserwowano nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków)
 • ciężkie reakcje alergiczne: duszność, obrzęk, głównie twarzy i gardła

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • jako następstwo małych stężeń wapnia: nieregularne bicie serca (zaburzenia rytmu serca; wtórnie do hipokalcemii)
 • zaburzenie czynności nerek nazywane zespołem Fanconiego (zwykle potwierdzane przez lekarza prowadzącego po wykonaniu określonych badań moczu)

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • jako następstwo małego stężenia wapnia: napady padaczkowe, drętwienie i tężyczka (wtórna do hipokalcemii)
 • jeśli u pacjenta wystąpi ból ucha, wydzielina z ucha i/lub zakażenie ucha, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi, objawy uszkodzenia tkanki kostnej w uchu
 • bardzo rzadko obserwuje się martwicę kości innych niż szczęka, zwłaszcza biodra i uda

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących działaniach niepożądanych:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • małe stężenie fosforanów we krwi

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy i objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, zmęczenie, osłabienie, senność, dreszcze oraz bóle kości, stawów i/ lub mięśni
 • objawy ze strony przewodu pokarmowego w postaci nudności i wymiotów oraz utrata apetytu
 • zapalenie spojówek
 • mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość)

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości
 • niskie ciśnienie krwi
 • ból w klatce piersiowej
 • reakcje skórne (zaczerwienienie i obrzęki) w miejscu podania, wysypka, swędzenie
 • wysokie ciśnienie krwi, spłycenie oddechu, zawroty głowy, lęk, zaburzenia snu, zaburzenia smaku, drżenie, mrowienie i drętwienie rąk lub stóp, biegunka, zaparcia, bóle brzucha, suchość w jamie ustnej
 • mała liczba białych krwinek i płytek krwi
 • małe stężenie magnezu i potasu we krwi
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększona potliwość
 • senność
 • niewyraźne widzenie, łzawienie oczu, wrażliwość oczu na światło
 • nagłe uczucie zimna z omdleniem, zwiotczeniem ciała lub zapaścią
 • trudność w oddychaniu, z sapaniem i kaszlem
 • pokrzywka

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • wolne bicie serca
 • splątanie
 • w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej, szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy
 • choroba śródmiąższowa płuc (zapalenie tkanki otaczającej pęcherzyki płucne)
 • objawy grypopodobne, w tym zapalenie stawów i obrzęk stawów
 • bolesne zaczerwienienie i/ lub obrzęk w obrębie oczu

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem krwi
 • silny ból kości, stawów i/ lub mięśni, czasami powodujący unieruchomienie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zerlinda, należy omówić to z lekarzem.

Należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • dolegliwości ze strony nerek
 • u pacjenta występuje ból, obrzęk lub zdrętwienie szczęki, uczucie ciężkości szczęki lub ruszania się zębów
 • pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego

Podczas stosowania leku należy dbać o higienę jamy ustnej, należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub lekarza stomatologa jeśli pojawią się takie objawy jak chwiejność zębów, ból lub obrzęk, niegojące się owrzodzenia lub obecność wydzieliny. Mogą to być objawy martwicy kości szczęki.

Podczas stosowania leku może dojść do zmniejszenia stężenia wapnia we krwi. Może dojść do skurczów mięśni, suchej skóry i uczucia pieczenia. Donoszono o występowaniu nieregularnego bicia serca (arytmii serca), napadów padaczkowych, skurczów i drgań mięśni. Jeśli którykolwiek z objawów dotyczy pacjenta, należy niezwłocznie poinformować lekarza.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zerlinda a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zerlinda podczas ciąży.

Zerlinda a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Zerlinda w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Zerlinda łącznie z:

 • antybiotykami z grupy aminoglikozydów, kalcytoniną, diuretykami pętlowymi, lekami zmniejszającymi stężenie wapnia, ponieważ stosowanie ich w skojarzeniu z bisfosfonianami może powodować nadmierne zmniejszenie stężenia wapnia we krwi
 • talidomidem (leku stosowanego w leczeniu niektórych nowotworów krwi z zajęciem kości) lub innymi lekami, które mogą być szkodliwe dla nerek
 • innymi lekami zawierającymi kwas zoledronowy, które stosowane są w leczeniu osteoporozy i innych nienowotworowych chorób kości
 • innymi bisfosfonianami, ponieważ łączne skutki działania tych leków przyjmowanych z lekiem Zerlinda nie są znane
 • lekami antyangiogennymi (stosowanych w leczeniu raka), ponieważ jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Zerlinda było związane ze zwiększonym ryzykiem martwicy kości szczęki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zerlinda a alkohol

Brak danych.

Zerlinda a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Zerlinda mogą wystąpić zawroty głowy oraz uczucie senności. W takich przypadkach należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zerlinda?

 • po pierwszym otwarciu lek Zerlinda powinien zostać niezwłocznie zużyty
 • jeżeli roztwór nie zostanie od razu zużyty, powinien być przechowywany w lodówce w temperaturze 2°C - 8°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego