Poradnik
Zevesin (Solifenacini succinas)

Zevesin (Solifenacini succinas)

Zavescin należy do grupy leków cholinolitycznych, które zmniejszają aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Działanie to pozwala na dłuższe odstępy w korzystaniu z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZevesin
Nazwa międzynarodowaSolifenacini succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Bursztynian solifenacyny

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • skrobia żelowana
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza 2910/5
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

Zevesin 5mg

 • hypromeloza 2910/5
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • żółty tlenek żelaza (E 172)
 • talk

Zevesin 10mg

 • hypromeloza 2910/5
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
 • talk
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych 
Działanie / właściwości

Zmniejszenie aktywności nadreaktywnego pęcherza moczowego.

Zastosowanie

Leczenie objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego, do których należą:

 • parcie naglące (epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu)
 • częstomocz
 • nietrzymanie moczu
Przeciwwskazania
 • uczulenie na solifenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zatrzymanie moczu
 • poważne zaburzenia dotyczące pracy żołądka lub jelit
 • miastenia
 • jaskra z wąskim kątem przesączania
 • pacjent ma wykonywane zabiegi hemodializy
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • u pacjenta z ciężkimi chorobami nerek i/lub wątroby o umiarkowanym nasileniu jednocześnie stosowane są leki takie jak ketokonazol
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • trudności z opróżnianiem pęcherza moczowego
 • trudności z oddawaniem moczu
 • zaparcia
 • spowolnienie perystaltyki przewodu pokarmowego
 • zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • neuropatia autonomicznego układu nerwowego
 • przepuklina rozworu przełykowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcie
 • nudności
 • uczucie pełnego żołądka
 • ból brzucha
 • odbijanie się
 • nudności
 • zgaga
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
Możliwe interakcje z
 • innymi lekami cholinolitycznymi
 • lekami z grupy agonistów receptorów cholinergicznych
 • metoklopramidem i cyzaprydem
 • ketokonazolem
 • rytonawirem
 • nelfinawirem
 • itrakonazolem
 • werapamilem
 • diltiazemem
 • ryfampicyną
 • fenytoiną
 • karbamazepiną
 • bisfosfonianami
Ciąża

Nie należy stosować leku Zevesin podczas ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Zevesin podczas karmienia piersią, ponieważ solifenacyna przenika do mleka matki.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zevesin może powodować niewyraźne widzenie, senność i uczucie zmęczenia. Jeśli wystąpią wymienione działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zevesin?

Lek Zevesin ogranicza aktywność pęcherza moczowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zevesin?

Lek Zevesin jest wskazany do stosowania u osób powyżej 18 roku życia w leczeniu objawowym naglącego nietrzymania moczu i (lub) częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zevesin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Informacje ogólne:

 • tabletkę należy połknąć w całości popijając płynem
 • lek można przyjmować podczas jedzenia lub pomiędzy posiłkami, zależnie od upodobań pacjenta tabletki nie należy rozkruszać

Zwykle stosowaną dawką jest 5 mg na dobę, chyba że lekarz zaleci stosowanie dawki 10 mg na dobę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek

U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynność wątroby oraz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność i nie podawać dawki większej niż 5 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeżeli pajcent przyjmie z byt dużą dawkę leku lub jeśli lek ten przypadkowo połknie dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawami przedawkowania mogą być:

 • ból głowy
 • suchość w jamie ustnej
 • zawroty głowy
 • senność
 • zaburzenia widzenia
 • halucynacje
 • nadmierne pobudzenie
 • konwulsje
 • trudności w oddychaniu
 • tachykardia
 • zatrzymanie moczu
 • rozszerzone źrenice

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pominięto dawkę leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć następną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. W przypadku przerwania stosowania leku Zevesin objawy pęcherza nadreaktywnego mogą powrócić lub się zaostrzyć.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zevesin?

Leku Zevesin nie należy stosować:

 • uczulenie na solifenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zatrzymanie moczu
 • zabieg hemodializy
 • toksyczne rozdęcie okrężnicy, powikłanie związane z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy
 • miastenia
 • jaskra z wąskim kątem przesączania
 • zaburzenia czynności wątroby
 • w przypadku stosowania leków mogących opóźnić wydalanie leku z organizmu (np.ketokonazol)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zevesin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Zevesin i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • atak alergii lub ciężka reakcja skórna
 • obrzęk naczynioruchowy z obrzękiem dróg oddechowych

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcie
 • nudności
 • uczucie pełnego żołądka
 • ból brzucha
 • odbijanie się
 • nudności
 • zgaga
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zakażenie układu moczowego
 • zapalenie pęcherza moczowego
 • senność
 • zaburzenia odczuwania smaku
 • zespół suchego oka
 • suchość w jamie nosowej
 • zgaga
 • suchość w gardle
 • suchość skóry
 • trudności w oddawaniu moczu
 • zmęczenie
 • obrzęk kończyn dolnych

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zaleganie dużej ilości twardego stolca w okrężnicy
 • niedrożność okrężnicy
 • zatrzymanie moczu
 • bóle głowy
 • zawroty głowy
 • wymioty
 • świąd
 • wysypka

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 osób):

 • halucynacje
 • splątanie
 • pokrzywka

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszony apetyt
 • zwiększony poziom potasu we krwi, który może powodować zaburzenia rytmu serca
 • zmiany w EKG, nieregularne bicie serca, odczuwalne bicie serca, przyspieszone bicie serca
 • zwiększone ciśnienie w gałce ocznej
 • zaburzenia głosu
 • zaburzenia czynności wątroby
 • osłabienie siły mięśniowej
 • zaburzenia czynności nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zevesin należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma trudności z opróżnieniem pęcherza moczowego lub z oddawaniem moczu - w takim przypadku ryzyko zatrzymania moczu jest dużo większe
 • jeśli u pacjenta występują zaparcia
 • jeśli istnieje ryzyko spowolnienia perystaltyki
 • jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • jeśli występują zaburzenia czynności wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • jeśli u pacjenta występuje przepuklina rozworu przełykowego lub zgaga
 • jeśli u pacjenta występuje neuropatia autonomicznego układu nerwowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zevesin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Zevesin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią, gdyż solifenacyna może przenikać do mleka ludzkiego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność gdy przyjmowane są:

 • inne leki cholinolityczne (nasilenia zarówno działania terapeutycznego, jak i działań niepożądanych obu leków)
 • leki z grupy agonistów receptorów cholinergicznych (osłabienie działania leku)
 • leki wzmagające perystaltykę przewodu pokarmowego, takie jak metoklopramid i cyzapryd
 • leki takie jak ketokonazol, rytonawir, nelfinawir, itrakonazol, werapamil, diltiazem, ponieważ spowalniają one metabolizm leku Zevesin
 • leki takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina (przyspiesznie metabolizmu leku Zevesin)
 • leki takie jak bisfosfoniany, ponieważ mogą one powodować lub zaostrzać zapalenie przełyku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zevesin a alkohol

Brak danych.

Zevesin a prowadzenie pojazdów

Lek Zevesin może powodować niewyraźne widzenie, senność i uczucie zmęczenia. Jeśli wystąpią wymienione działania niepożądane nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zevesin?

Lek Zevesin należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w oryginialnym opakowaniu w celu ochorny przed światłem

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zevesin a ciąża
Zevesin a karmienie piersią
Interakcje
Zevesin a alkohol
Zevesin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo