Kategorie

Zinnat (Cefuroximum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zinnat?

Lek Zinnat posiada substancję czynną - cefuroksym, należy do grupy leków nazywanych cefalosporynami. Zinnat jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci. 

Podstawowe informacje

NazwaZinnat
Nazwa międzynarodowaCefuroximum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane:

 • 125 mg
 • 250 mg
 • 500 mg

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • 125 mg/ 5 ml
 • 250 mg/ 5 ml
PostaćTabletki powlekane, Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Skład - substancja czynna

Cefuroksym

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laurylosiarczan sodu
 • kroskarmeloza sodowa
 • bezwodna krzemionka kolodialna 
 • uwodorniony olej roślinny
 • hypromeloza
 • glikol propylenowy
 • parahydroksybenzoesan metylu (E218)
 • parahydroksybenzoesan propylu (E216)
 • dwutlenek tytanu
 • benzoesan sodu

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej:

 • aspartam (E951)
 • guma ksantan
 • acesulfam potasowy (E950)
 • powidon K30
 • kwas stearynowy
 • sacharoza
 • aromat owocowy Tutti Frutti
Dostępne opakowania

 Tabletki powlekane:

 • 6 tabletek
 • 10 tabletek
 • 12 tabletek
 • 14 tabletek
 • 16 tabletek
 • 20 tabletek
 • 24 tabletek
 • 50 tabletek

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/ 5 ml:

 • 40 ml
 • 50 ml
 • 60 ml
 • 70 ml
 • 80 ml
 • 100 ml

Granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 250 mg/ 5 ml:

 • 50 ml
 • 60 ml
 • 70 ml
 • 100 ml
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • leczenie zakażeń gardła, zatok, ucha środkowego, płuc lub klatki piersiowej, układu moczowego, skóry i tkanek miękkich
 • leczenie wczesnej postaci choroby Lyme (boreliozy - zakażenie przenoszone przez kleszcze)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na antybiotyki cefalosporynowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli kiedykolwiek stwierdzono ciężką reakcję uczuleniową na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta - laktamowych (penicyliny, monobaktamy lub karbapenemy)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy zwrócić uwagę czy nie występują takie dolegliwości, jak reakcje uczuleniowe, zakażenia grzybicze (np. drożdżakami) i ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)
 • lek może wpływać na wyniki badań wykrywających cukier we krwi oraz badania krwi nazywanego testem Coombs’a - należy powiedzieć o przyjmowaniu leku osobie pobierającej próbkę do badań
 • nie stosuje się leku u dzieci poniżej 3 miesięcy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia grzybicze
 • ból głowy, zawroty głowy
 • biegunka
 • nudności
 • ból żołądka
 • zwiększenie liczby białych krwinek - w wynikach badań krwi
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych - w wynikach badań krwi
Możliwe interakcje z
 • lekami zmniejszającymi ilość kwasu w żołądku (np. leki zobojętniające kwas żołądkowy stosowane w leczeniu zgagi)
 • probenecydem
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Zinnat u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zawroty głowy lub inne działania niepożądane. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi którykolwiek z objawów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zinnat?

Substancja czynna leku, cefuroksym, hamuje syntezę bakteryjnych ścian komórkowych w następstwie połączenia się z białkami wiążącymi penicyliny. Dochodzi do zahamowania biosyntezy ściany komórkowej i obumarcia komórki bakteryjnej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zinnat?

Lek ten jest stosowany do leczenia zakażeń:

 • gardła
 • zatok
 • ucha środkowego
 • płuc lub klatki piersiowej
 • układu moczowego
 • skóry i tkanek miękkich

Stosuje się go również w leczeniu boreliozy - zakażenia przenoszonego przez kleszcze.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zinnat?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie:

 • Zinnat należy przyjmować po posiłku, pomoże to zwiększyć skuteczność leczenia
 • tabletki Zinnat należy połykać w całości, popijając wodą
 • tabletek nie należy rozgryzać, kruszyć ani dzielić - może to zmniejszyć skuteczność leczenia
 • granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: należy najpierw lekko wstrząsnąć butelkę, aby rozproszyć granulat; wlać do butelki przegotowaną, chłodną wodę do poziomu nieco poniżej kreski, zakręcić butelkę i wstrząsnąć; po opadnięciu piany powoli uzupełnić wodą dokładnie do kreski zaznaczonej na butelce; ponownie energicznie wstrząsnąć; otrzymana w ten sposób biała lub kremowa zawiesina jest gotowa do użycia; przed każdym użyciem zawiesinę należy energicznie wstrząsnąć, sporządzoną zawiesinę umieścić w lodówce. Pozostawić tam na co najmniej 1 godzinę przed podaniem pierwszej dawki

Dzieci

Zalecana dawka leku Zinnat wynosi od 10 mg/ kg mc. (nie więcej niż 125 mg) do 15 mg/ kg mc. (nie więcej niż 250 mg) dwa razy na dobę, w zależności od:

 • ciężkości i rodzaju zakażenia
 • masy ciała i wieku dziecka, nie więcej niż 500 mg na dobę

Dorośli

Zalecana dawka leku Zinnat wynosi od 250 mg do 500 mg dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności nerek zalecane jest zmniejszenie dawki cefuroksymu, aby zrównoważyć jego wolniejsze wydalanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana mogą pojawić się zaburzenia neurologiczne, w szczególności zwiększa się ryzyko drgawek. Niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez polecenia lekarza, nawet jeżeli pacjent czuje się już lepiej. Skrócenie zaleconego okresu leczenia może prowadzić do nawrotu choroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zinnat?

Lek Zinnat nie powinien być stosowany, jeśli występuje:

 • nadwrażliwość na cefuroksym lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • stwierdzona wcześniej nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe
 • ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna) na jakikolwiek inny antybiotyk beta - laktamowy (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy) w wywiadzie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zinnat może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • ciężka reakcja alergiczna, objawiająca się wypukłą, swędzącą wysypką, obrzękiem, czasami twarzy lub ust, mogącym utrudniać oddychanie
 • wysypka na skórze, mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi)
 • rozlane zmiany skórne z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem (może być to objaw zespołu Stevensa - Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka – choroby Leyella)
 • zakażenia grzybicze - lek może powodować nadmierny wzrost drożdżaków (Candida) w organizmie, co może prowadzić do zakażenia grzybiczego
 • ciężka biegunka - lek może powodować zapalenie okrężnicy (jelita grubego), powodujące ciężką biegunkę, zwykle z krwią i śluzem, bólami brzucha i gorączką
 • reakcja Jarischa - Herxheimera - u niektórych pacjentów może wystąpić wysoka temperatura (gorączka), dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka na skórze

Inne działania niepożądane

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia grzybicze
 • ból głowy, zawroty głowy
 • biegunka
 • nudności
 • ból żołądka
 • zwiększenie liczby białych krwinek - w wynikach badań krwi
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych - w wynikach badań krwi

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • wysypki skórne
 • zmniejszenie liczby płytek krwi - w wynikach badań krwi
 • zmniejszenie liczby białych krwinek - w wynikach badań krwi
 • dodatni wynik testu Coombs’a - w wynikach badań krwi

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)
 • reakcje alergiczne
 • reakcje skórne
 • wysoka temperatura
 • zażółcenie białkówek oczu lub skóry
 • zapalenie wątroby
 • zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna) - w wynikach badań krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zinnat należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie stosowania leku i zwrócić uwagę:

 • czy nie występują takie dolegliwości, jak reakcje uczuleniowe, zakażenia grzybicze (np. drożdżakami) i ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)
 • lek może wpływać na wyniki badań wykrywających cukier we krwi oraz badania krwi nazywanego testem Coombs’a - należy powiedzieć o przyjmowaniu leku osobie pobierającej próbkę do badań
 • nie stosuje się leku u dzieci poniżej 3 miesięcy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zinnat a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikające ze stosowania leku Zinnat podczas ciąży, przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Zinnat a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikające ze stosowania leku Zinnat karmienia piersią, przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Zinnat nie należy stosować równocześnie z:

 • lekami zmniejszającymi ilość kwasu w żołądku (np. leki zobojętniające kwas żołądkowy stosowane w leczeniu zgagi) - mogą prowadzić do zniesienia efektu zwiększonego wchłaniania leku podanego po posiłku
 • probenecydem
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (antykoagulanty) - może powodować zwiększenie międzynarodowego współczynnika znormalizowanego
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi - może zmniejszać skuteczności złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zinnat a alkohol

Brak danych.

Zinnat a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zawroty głowy lub inne działania niepożądane. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, jeśli wystąpi którykolwiek z objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zinnat?

Ten lek należy przechowywać w:

 • miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • temperaturze poniżej 30°C
 • przygotowaną do użycia zawiesinę w butelce (lek po dodaniu wody) należy przechowywać cały czas w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C) nie dłużej niż 10 dni
 • nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego