Poradnik
Zocor (Simvastatinum)

Zocor (Simvastatinum)

Lek Zocor należy do grupy leków zwanych statynami i zawiera substancję czynną symwastatynę, która jest stosowana w celu zmniejszenia stężenia we krwi cholersterolu całkowitego "złego" (LDL) i triglicerydów, oraz zwiększenie "dobrego" cholesterolu (HDL).

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZocor
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
 • 80 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze
 • butylohydroksyanizol
 • kwas askorbinowy
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana
 • stearynian magnezu
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • tlenek żelaza czerwony
 • tlenek żelaza żółty (dwaka 10 mg i 20 mg)
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych (tylko dawka 20 mg)
Działanie / właściwości

Zmniejszenie stężenia we krwi cholersterolu całkowitego "złego" (LDL) i triglicerydów, oraz zwiększenie "dobrego" cholesterolu (HDL).

Zastosowanie
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi lub zwiększone stężenie tłuszczów we krwi
 • choroba dziedziczna zwana homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną
 • choroba niedokrwienna serca lub wysokie ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ciąża lub karmienie piersią
 • stosowanie leków z substancją czynną taką jak:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol lub worykonazol - stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych
  • erytromycyna, klarytromycyna lub telitromycyna - stosowane w leczeniu zakażeń
  • inhibitory proteazy HIV, takie jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir - stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV
  • boceprewir i telaprewir - stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
  • nefazodon - stosowany w leczeniu depresji
  • kobicystat
  • gemfibrozyl - stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu
  • cyklosporyna - stosowana u pacjentów po przeszczepach narządów
  • danazol - syntetyczny hormon stosowany w leczeniu endometriozy, choroby, w której błona wyściełająca macicę rozrasta się poza macicą
 • przyjmowanie w okresie 7 ostatnich dni leku o nazwie kwas fusydowy doustnie lub we wstrzyknięciu
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy poinformować lekarza:
  • o wszystkich dolegliwościach (głównie ze strony nerek, tarczycy, mięśni), w tym o uczuleniach
  • o spożywaniu dużych ilości alkoholu
  • o występowaniu w przeszłości chorób wątroby
  • o planowanym zabiegu operacyjnym
  • jeśli pacjent jest pochodzenia azjatyckiego
  • o poważnych chorobach płuc
  • jeśli u pacjenta lub jego bliskiego krewnego stwierdzono dziedziczne schorzenia mięśni
 • dodatkowo lekarz:
  • powinien przeprowadzić badanie krwi przed rozpoczęciem leczenia
  • może przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby po rozpoczęciu stosowania leku
 • należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku występowania niewyjaśnionych bólów mięśni, ich wrażliwości na dotyk lub osłabienia, lub gdy osłabienie mięśni utrzymuj się
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • niedokrwistość
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • bóle głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • utrata pamięci
 • splątanie
Możliwe interakcje z
 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • lekami zawierającymi substancje czynne takie jak itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, pozakonazol lub worykonazol
 • fibratami zawierającymi takie substancje czynne jak gemfibrozyl i bezafibrat
 • erytromycyną, klarytromycyną lub telitromycyną
 • inhibitorami proteazy HIV, takimi jak indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir
 • lekami przeciwwirusowymi stosowanymi w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, takimi jak boceprewir, telaprewir, elbaswir lub grazoprewir
 • nefazodonem
 • lekami zawierającymi substancję czynną kobicystat
 • amiodaronem
 • werapamilem, diltiazem lub amlodypiną
 • lomitapidem
 • daptomycyną
 • kolchicyną
 • lekami zawierającymi substancje czynne, które zapobiegają powstawaniu zakrzepów krwi, takimi jak warfaryna, fenprokumon lub acenokumarol
 • fenofibratem
 • niacyną
 • ryfampicyną
Ciąża

Nie należy stosować leku Zocor w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Zocor w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Zocor można podawać dzieciom powyżej 10 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zocor może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zocor?

Lek ten zmniejsza ilosć triglicerydów oraz stężenie cholersterolu LDL we krwi, a także zwiększa cholesterol HDL.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zocor?

Lek Zocor stosowany jest jako środek uzupełniający dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu, w przypadku:

 • zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia pierwotna) lub zwiększonego stężenia tłuszczów we krwi (hiperlipidemia mieszana)
 • zaburzenia dziedzicznego (homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna), które powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi
 • choroby niedokrwiennej serca (choroba wieńcowa) lub wysokiego ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca (ze względu na cukrzycę, przebyty udar mózgu lub inne choroby naczyń krwionośnych)

Dawkowanie

Jak stosować lek Zocor?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • zaleca się zakres dawkowania 5-80 mg symwastatyny podawane raz na dobę, doustnie, wieczorem
 • dawkę można korygować w odstępach co najmniej 4 tygodni do maksymalnie 80 mg podawanych raz na dobę, wieczorem
 • dawka 80 mg na dobę jest zalecana tylko pacjentom z ciężką hipercholesterolemią i dużym ryzykiem powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, którzy nie osiągnęli celów leczenia za pomocą niższej dawki

Dzieci i młodzież:

 • zalecana dawka początkowa dla dzieci i młodzieży (chłopców w fazie II i powyżej wg skali Tannera oraz dziewcząt, u których minął co najmniej jeden rok od pierwszej miesiączki, w wieku 10– 17 lat) z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną wynosi 10 mg raz na dobę wieczorem
 • przed rozpoczęciem leczenia symwastatyną u dzieci i młodzieży należy zastosować standardową dietę obniżającą poziom cholesterolu, a następnie kontynuować ją w trakcie leczenia
 • zakres dawki wynosi 10-40 mg na dobę
 • najwyższa zalecana dawka wynosi 40 mg na dobę
 • dawki należy dostosowywać indywidualnie zgodnie z zalecanym celem terapii według zaleceń dotyczących leczenia dzieci i młodzieży

Hipercholesterolemia:

 • zaleca się stosowanie niskocholesterolowej diety w trakcie leczenia
 • zazwyczaj początkowa dawka wynosi 10-20 mg na dobę, wieczorem
 • u pacjentów wymagających znacznego obniżenia LDL-C, można zastosować dawkę początkową wynoszącą 20-40 mg na dobę, wieczorem

Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna:

 • zalecana dawka początkowa wynosi 40 mg raz na dobę, wieczorem
 • lek ten należy stosować jako lek uzupełniający inne metody leczenia zmniejszające stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli takie leczenie jest niedostępne lub niewłaściwe
 • u pacjentów, którzy przyjmują lomitapid jednocześnie z lekiem Zocor, dawka produktu leczniczego nie może przekraczać 40 mg na dobę

Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego:

 • zalecaną dawką jest 20 do 40 mg na dobę, w pojedynczej dawce wieczorem
 • leczenie może być rozpoczęte jednocześnie ze stosowaniem diety i ćwiczeniami fizycznymi

Sposób podawania:

 • doustnie
 • wieczorem

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zocor

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Zocor

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę leku Zocor następnego dnia o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Zocor

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, ponieważ może wystąpić ponowne zwiększenie stężenia cholesterolu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Zocor należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zocor?

Lek Zocor nie powinien być stosowany jeśli występuje:

 • uczulenie na symwastatynę lub na którąkolwiek z pozostałych składników leku
 • czynna choroba wątroby lub utrzymujące się, niewyjaśnione zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy
 • ciąża i okres karmienia piersią
 • jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 
 • jednoczesne podawanie gemfibrozylu, cyklosporyny lub danazolu
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna i stosowanie leku lomitapid (dawka leku Zocor nie powinna być wtedy większa niż 40 mg na dobę)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zocor może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Zocor i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • bóle mięśniowe, tkliwość, osłabienie lub kurcze mięśni - w rzadkich przypadkach dolegliwości te mogą mieć ciężką postać i wiązać się z rozpadem tkanki mięśniowej powodującym uszkodzenie nerek
 • reakcje nadwrażliwości (uczulenia) w postaci:
  • obrzęku twarzy, języka i gardła mogącego spowodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • silnego bólu mięśni, zazwyczaj w okolicy stawów barkowych i biodrowych
  • wysypki z osłabieniem siły mięśni kończyn i szyi
  • bólu lub zapalenia stawów (poligamia reumatyczna)
  • stanów zapalnych naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń)
  • nietypowych siniaków, wykwitów skórnych i obrzęków (zapalenie skórno-mięśniowe), pokrzywki, nadwrażliwości skóry na słońce, gorączki, uderzenia gorąca
  • spłycenia oddechu (duszność) i złego samopoczucia
  • objawów choroby toczniopodobnej (w tym wysypka, dolegliwości ze strony stawów i zmiany komórek krwi)
 • zapalenie wątroby z objawami zażółcenia skóry i oczu, świądem, ciemnozabarwionym moczem lub jasnozabarwionym stolcem, zmęczenie lub osłabienie, utrata apetytu, niewydolność wątroby
 • zapalenie trzustki często przebiegające z silnym bólem brzucha
 • ciężka reakcja alergiczna, która powoduje trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (bardzo rzadko)

Inne działania niepożądane:

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • niedokrwistość
 • drętwienie lub osłabienie rąk i nóg
 • bóle głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • utrata pamięci
 • splątanie

Częstość nieznana:

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • zapalenie płuc powodujące problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka
 • zaburzenia ścięgien, czasami powikłane zerwaniem ścięgna

Dodatkowe możliwe działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania niektórych statyn:

 • zaburzenia snu, w tym koszmary senne
 • zaburzenia seksualne
 • cukrzyca - wystąpienie cukrzycy jest bardziej prawdopodobne u osób z wysokim poziomem cukru i tłuszczów we krwi, nadwagą i wysokim ciśnieniem krwi
 • ból, tkliwość lub utrzymujące się osłabienie mięśni, które może nie ustąpić po przerwaniu stosowania leku Zocor

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zocor należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie stosowania leku Zocor i poinformować lekarza: 

 • o wszystkich dolegliwościach (głównie ze strony nerek, tarczycy, mięśni), w tym o uczuleniach
 • o spożywaniu dużych ilości alkoholu
 • o występowaniu w przeszłości chorób wątroby
 • o planowanym zabiegu operacyjnym
 • jeśli pacjent jest pochodzenia azjatyckiego
 • o poważnych chorobach płuc
 • jeśli u pacjenta lub jego bliskiego krewnego stwierdzono dziedziczne schorzenia mięśni

Dodatkowo lekarz:

 • powinien przeprowadzić badanie krwi przed rozpoczęciem leczenia
 • może przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby po rozpoczęciu stosowania leku
 • należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku występowania niewyjaśnionych bólów mięśni, ich wrażliwości na dotyk lub osłabienia, lub gdy osłabienie mięśni utrzymuj się

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zocor a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Zocor nie powinien być stosowany w czasie ciąży.

Zocor a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zocor w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Zocor nie należy stosować równocześnie z:

 • silnymi inhibitorami CYP3A4 - zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy
 • innymi fibratami (z wyjątkiem fenofibratu) - można zastosować jedynie dawkę mniejszą niż 10 mg na dobę
 • kwasem fusydowym - zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii, w tym rabdomiolizy
 • niacyną (≥ 1 g/dobę) - zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii/rabdomiolizy
 • amiodaronem - można zastosować jedynie dawkę mniejszą niż 20 mg na dobę, zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy
 • amlodypiną - można zastosować jedynie dawkę mniejszą niż 20 mg na dobę, zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii
 • werapamilem - można zastosować jedynie dawkę mniejszą niż 20 mg na dobę, zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy przy stosowaniu dawki 40 mg lub 80 mg leku Zocor
 • diltiazem - można zastosować jedynie dawkę mniejszą niż 20 mg na dobę, zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy przy stosowaniu dawki 80 mg leku Zocor
 • elbaswirem - można zastosować jedynie dawkę mniejszą niż 20 mg na dobę
 • grazoprewirem - można zastosować jedynie dawkę mniejszą niż 20 mg na dobę
 • lomitapidem - zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy
 • flukonazolem - istnieje ryzyko wystąpienia rabdomiolizy
 • cyklosporyną - zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy
 • danazolem - zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii i rabdomiolizy
 • gemfibrozylem - zwiększa on 1,9-krotnie wartość AUC kwasu symwastatyny
 • umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 - zwiększa ryzyko wystąpienia miopatii
 • inhibitorami białka transportowego OATP1B1 - może prowadzić do podwyższonego stężenia kwasu symwastatyny w osoczu oraz podwyższonego ryzyka wystąpienia miopatii
 • inhibitory białka warunkującego oporność w raku piersi (BCRP) - może prowadzić do zwiększenia stężeń symwastatyny w osoczu oraz do zwiększenia ryzyka miopatii
 • kolchicyną - u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zgłaszano przypadki miopatii i rabdomiolizy
 • daptomycyna - większa ryzyko wystąpienia miopatii i (lub) rabdomiolizy
 • ryfampicyną - skuteczność leczenia symwastatyną może być zmniejszona

Leku Zocor nie należy przyjmować z sokiem grejpfrutowym - picie dużych ilości soku grejpfrutowego (ponad 1 litr dziennie) powoduje 7-krotne zwiększenie narażenia na kwas symwastatyny, wypicie 240 ml soku grejpfrutowego rano i przyjęcie wieczorem symwastatyny powoduje 1,9-krotne zwiększenie narażenia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zocor a alkohol

Nie należy pić znacznych ilości alkoholu w trakcie stosowania leku Zocor.

Zocor a prowadzenie pojazdów

Istnieje możliwość wystąpienia zawrotów głowy po zażyciu leku Zocor, należy zachować ostrożność jeśli pojawi się taki objaw podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zocor?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępny dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zocor a ciąża
Zocor a karmienie piersią
Interakcje
Zocor a alkohol
Zocor a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo