Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Zofran syrop (Ondansetronum)

Zofran syrop (Ondansetronum)

Zofran zawiera substancję czynną ondansetron. Substancja ta należy do grupy leków przeciwwymiotnych. Zofran w syropie jest stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów, oraz u dorosłych w zapobieganiu nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZofran syrop
Nazwa międzynarodowaOndansetronum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

4 mg/ 5 ml

PostaćSyrop
Skład - substancja czynna

Ondansetron

Skład - substancje pomocnicze
 • bezwodny kwas cytrynowy (E330)
 • dwuwodny cytrynian sodu
 • benzoesan sodu (E211)
 • krystalizujący sorbitol ciekły (420)
 • truskawkowa kompozycja smakowo - zapachowa
 • woda oczyszczona
 • etanol
Dostępne opakowania

50 ml

Działanie / właściwości

Przeciwwymiotne

Zastosowanie
 • zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów
 • zapobieganie nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego u dorosłych
 • zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią u dzieci
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowanie jednocześnie z apomorfiną
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron lub palonosetron
 • choroby wątroby
 • niedrożność jelit
 • wydłużenie odstępu QT
 • przyjmowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
 • hipokaliemia i hipomagnezemia
 • lek zawiera sorbitol oraz małe ilości etanolu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie gorąca lub zaczerwienienie skóry
 • zaparcia
Możliwe interakcje z
 • karbamazepiną i fenytoiną
 • ryfampicyną
 • tramadolem
 • lekami wpływającymi na serce, w tym wpływającymi na odstęp QT
 • lekami powodującymi zaburzenia gospodarki elektrolitowej
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów
 • antybiotykami takimi jak erytromycyna lub ketokonazol
 • lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
 • lekami z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
Ciąża

Nie należy stosować leku Zofran w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zofran.

Dzieci

Lek Zofran w postaci syropu jest stosowany u dzieci od 6 miesiąca życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zofran nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zofran?

Zofran zawiera substancję czynną ondansetron. Lek ten ma działanie przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zofran?

Lek ten stosuje się:

 • u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 miesięcy w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów
 • u dorosłych w zapobieganiu nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego

Dawkowanie

Jak stosować lek Zofran?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

Zofran podany w postaci syropu powinien zacząć działać w ciągu jednej do dwóch godzin po przyjęciu dawki. Jeśli wymioty wystąpią w ciągu godziny po przyjęciu dawki leku, należy jeszcze raz przyjąć taką samą dawkę.

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią

Dzieci w wieku 6 miesięcy i powyżej oraz młodzież

W dniu stosowania chemioterapii:

 • bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii lekarz lub pielęgniarka poda dożylnie pierwszą dawkę ondansetronu
 • po upływie 12 godzin od chemioterapii lek zwykle podaje się doustnie w zależności od masy ciała dziecka (dzieciom o masie ciała do 10 kg - 2,5 ml syropu zawierającego 2 mg ondansetronu, a powyżej 10 kg - 5 ml syropu zawierającego 4 mg ondansetronu)

W kolejnych dniach:

 • dawki doustne dwa razy na dobę przez okres do 5 dni

Maksymalna dawka dobowa wynosi 32 mg ondansetronu w dawkach podzielonych.

Dorośli

W dniu stosowania chemioterapii lub radioterapii:

 • zazwyczaj stosowana dawka to dwie łyżeczki po 5 ml (8 mg ondansetronu) przyjmowane jedną lub dwie godziny przed leczeniem
 • po upływie 12 godzin podaje się kolejne dwie łyżeczki po 5 ml (8 mg ondansetronu)

W kolejnych dniach:

 • zazwyczaj stosowana dawka to dwie łyżeczki po 5 ml (8 mg ondansetronu) dwa razy na dobę
 • takie dawkowanie może być stosowane przez okres do 5 dni

Jeżeli przepisana chemioterapia wywołuje silne nudności i wymioty, w pierwszej dobie stosowania pacjent może otrzymać lek Zofran tylko w postaciach podawanych dożylnie, domięśniowo lub doodbytniczo, a o wielkości dawki zadecyduje lekarz.

Zapobieganie nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej

Dorośli

 • zazwyczaj stosowana dawka to cztery łyżeczki 5 ml (16 mg ondansetronu) przyjmowane na godzinę przed operacją

Do leczenia nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym zalecane jest podawanie ondansetronu dożylnie lub domięśniowo.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi chorobami wątroby

Nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zofran

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

W przypadku przedawkowania obserwuje się objawy podobne do działań niepożądanych.

Pominięcie przyjęcia leku Zofran

Jeżeli występują nudności lub wymioty:

 • należy jak najszybciej przyjąć dawkę leku Zofran, a następnie przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Jeżeli nie występują nudności lub wymioty:

 • należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zofran?

Leku Zofran nie należy stosować jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmuje apomorfinę - możliwość występowania głębokiego niedociśnienia tętniczego oraz utraty przytomności podczas stosowania jednocześnie z ondansetronem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zofran może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Zofran i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi reakcja alergiczna mogąca obejmować następujące objawy:

 • nagle występujący świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej
 • obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka
 • wysypkę - czerwone kropki lub plamy pod skórą gdziekolwiek na ciele (pokrzywka)
 • omdlenie

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie gorąca lub zaczerwienienie skóry
 • zaparcia

Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • czkawka
 • obniżenie ciśnienia krwi, które może spowodować omdlenie lub zawroty głowy
 • zbyt wolne lub nierówne bicie serca (zaburzenia rytmu)
 • ból w klatce piersiowej
 • drgawki
 • nietypowe ruchy ciała lub drżenie
 • zmiany wyników badań czynności wątroby

Rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie
 • zaburzenia rytmu serca (czasem wywołujące nagłą utratę przytomności), w tym zagrażający życiu częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes

Bardzo rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)
 • osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia, które zwykle ustępują w ciągu 20 minut

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zofran należy omówić z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • ma uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron lub palonosetron
 • ma chorobę wątroby
 • ma niedrożność jelit
 • stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)

Ondansetron powoduje wydłużenie odstępu QT w sposób zależny od dawki oraz może wywoływać częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes - należy unikać stosowania leku Zofran u pacjentów z wrodzonym zespołem długiego QT oraz zachować ostrożność u pacjentów, u których występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QTc, w tym pacjentów:

 • z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej
 • z zastoinową niewydolnością serca
 • z bradyarytmią
 • przyjmujących inne produkty lecznicze wywołujące wydłużenie odstępu QT lub zaburzenia gospodarki elektrolitowej

Przed zastosowaniem leku Zofran pacjent powinien skorygować:

 • hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu we krwi)
 • hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi)

Lek zawiera:

 • sorbitol (E420) - pacjent powinien poinformować lekarza jeśli ma nietolerancję niektórych cukrów
 • małe ilości etanolu (3 mg alkoholu na 5 ml syropu)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zofran syrop a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zofran w czasie ciąży, ponieważ może on wykazywać szkodliwy wpływ na rozwój płodu.

Zofran syrop a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zofran, ponieważ niewielkie ilości leku przenikają do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy szczególnie poinformować lekarza jeżeli pacjent stosuje:

 • karbamazepinę lub fenytoinę - powodują zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi
 • ryfampicynę - powoduje zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi
 • tramadol - ondansetron może zmniejszać jego działanie przeciwbólowe
 • leki wpływające na serce, w tym wpływające na odstęp QT - skojarzone stosowanie ondansetronu może powodować dodatkowe wydłużenie odstępu QT
 • leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów, szczególnie antracykliny - zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca
 • antybiotyki takie jak erytromycyna lub ketokonazol - zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca
 • leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), w tym fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, fluwoksamina, citalopram, escitalopram - możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego
 • leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), w tym wenlafaksyna i duloksetyna - możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zofran syrop a alkohol

Lek Zofran nie wykazuje interakcji z alkoholem.

Zofran syrop a prowadzenie pojazdów

Lek Zofran nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zofran?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 30°C nie przechowywać w lodówce
 • w pozycji pionowej

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zofran syrop a ciąża
Zofran syrop a karmienie piersią
Interakcje
Zofran syrop a alkohol
Zofran syrop a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki