Poradnik
tydzień francuskich marek
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
Zoladex (Goserelinum)

Zoladex (Goserelinum)

Lek Zoladex zawiera substancję czynną: goserelinę. Należy ona do grupy leków nazywanych analogami LHRH. Jest to lek stosowany w terapii hormonalnej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZoladex
Nazwa międzynarodowaGoserelinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

3,6 mg

PostaćImplant podskórny
Skład - substancja czynna

Goserelina

Skład - substancje pomocnicze

Kopolimer laktydo-glikolidowy

Dostępne opakowania

1 implant

Działanie / właściwości

Hormonalne

 • obniżanie stężenia testosteronu u mężczyzn
 • obniżanie poziomu estradiolu u kobiet
Zastosowanie
 • leczenie raka gruczołu krokowego z przerzutami, gdzie zastosowanie produktu Zoladex wykazało poprawę przeżycia porównywalną z chirurgiczną kastracją
 • leczenie miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego, jako metoda alternatywna do chirurgicznej kastracji, gdzie zastosowanie produktu Zoladex wykazało poprawę przeżycia porównywalną z antyandrogenami
 • leczenie uzupełniające po radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie zastosowanie produktu Zoladex wykazało poprawę w zakresie przeżycia bez objawów choroby i przeżycia całkowitego
 • leczenie neoadjuwantowe przed rozpoczęciem radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie zastosowanie produktu Zoladex wykazało poprawę w zakresie przeżycia bez objawów choroby
 • leczenie uzupełniające po radykalnej prostatektomii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku postępu choroby, gdzie zastosowanie produktu Zoladex wykazało poprawę w zakresie przeżycia bez objawów choroby
 • leczenie raka sutka u kobiet w okresie przed- i okołomenopauzalnym, u których właściwe jest leczenie hormonalne
 • leczenie endometriozy, produkt Zoladex łagodzi objawy choroby, w tym ból, oraz zmniejsza wielkość i liczbę zmian endometrialnych
 • lek jest wskazany do wstępnego ścieńczenia endometrium przed planowanym zabiegiem ablacji lub resekcji endometrium
 • leczenie włókniaka macicy, w połączeniu z preparatami żelaza przed zabiegiem operacyjnym prowadzi do poprawy parametrów hematologicznych
 • lek jest podawany w celu zahamowania czynności przysadki w przygotowaniu do superowulacji
Przeciwwskazania
 • uczulenie na goserelinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąża, karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Informacja dla mężczyzn

 • problem z oddawaniem moczu lub dolegliwości pleców
 • cukrzyca
 • depresja
 • nadciśnienie
 • jakiekolwiek choroby, które mogą osłabić kość

Leki mogą powodować utratę masy kostnej.

Informacja dla kobiet

 • jakiekolwiek choroby, które mogą osłabić kość
 • depresja
 • nadciśnienie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie:

 • wysypka, swędzenie lub pokrzywka
 • obrzęk twarzy, ust lub języka lub innych części ciała
 • uczucie duszności, świsty lub trudności w oddychaniu
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • metadonem
 • moksyfloksacyną
 • z lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w leczeniu poważnych chorób psychicznych
Ciąża

Leku Zoladex nie należy stosować w ciąży. 

Karmienie piersią

Leku Zoladex nie należy stosować w okresie karmienia piersią

Dzieci

Produkt Zoladex nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych świadczących, że produkt Zoladex może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zoladex?

U mężczyzn zmniejsza on ilość testosteronu (hormonu) produkowanego przez organizm pacjenta. U kobiet natomiast zmniejsza ilość estrogenów (hormonów).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zoladex?

Ten lek stosowany jest w:

 • leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami, gdzie jego zastosowanie wykazało poprawę przeżycia porównywalną z chirurgiczną kastracją
 • leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego, jako metoda alternatywna do chirurgicznej kastracji, gdzie jego zastosowanie wykazało poprawę przeżycia porównywalną z antyandrogenami
 • leczeniu uzupełniającym po radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie jego zastosowanie wykazało poprawę w zakresie przeżycia bez objawów choroby i przeżycia całkowitego
 • leczeniu neoadjuwantowym przed rozpoczęciem radioterapii u pacjentów z ograniczonym do narządu lub miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku nawrotu, gdzie jego zastosowanie wykazało poprawę w zakresie przeżycia bez objawów choroby
 • leczeniu uzupełniającym po radykalnej prostatektomii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego o wysokim ryzyku postępu choroby, gdzie jego zastosowanie wykazało poprawę w zakresie przeżycia bez objawów choroby
 • leczeniu raka sutka u kobiet w okresie przed- i okołomenopauzalnym, u których właściwe jest leczenie hormonalne
 • leczeniu endometriozy, lek ten łagodzi objawy choroby, w tym ból, oraz zmniejsza wielkość i liczbę zmian endometrialnych
 • wstępnym ścieńczeniu endometrium przed planowanym zabiegiem ablacji lub resekcji endometrium
 • leczeniu włókniaka macicy, w połączeniu z preparatami żelaza przed zabiegiem operacyjnym prowadzi do poprawy parametrów hematologicznych
 • celu zahamowania czynności przysadki w przygotowaniu do superowulacji

Dawkowanie

Jak stosować lek Zoladex?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

 • implant wstrzykuje się podskórnie w przednią ścianę brzucha
 • należy zachować ostrożność podając lek Zoladex w przednią ścianę brzucha ze względu na znajdującą się w pobliżu tętnicę nabrzuszną dolną i jej odgałęzienia
 • nie stosować, jeśli opakowanie foliowe jest uszkodzone
 • pacjent powinien przyjąć pozycję na plecach, z lekko uniesioną górną częścią ciała
 • należy zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia w okolicy brzusznej, poniżej pępka
 • trzymając ampułko-strzykawkę pod niewielkim kątem pod światło, sprawdzić, czy w okienku widać implant lub jego część
 • zdjąć plastykowe zabezpieczenie tłoka z ampułko-strzykawki i wyrzucić je, zdjąć osłonę igły
 • trzymając jedną ręką cylinder ampułko-strzykawki, zachowując zasady aseptyki drugą ręką unieść fałd skóry przedniej ściany brzucha, poniżej pępka, ustawić igłę pod niewielkim kątem do powierzchni skóry (30 do 45o), następnie igłę - wcięciem do góry – wprowadzić podskórnie, aż część plastykowa dotknie skóry pacjenta
 • nacisnąć tłok do oporu, aby wstrzyknąć implant i uruchomić osłonę igły (można wtedy usłyszeć charakterystyczny dźwięk)
 • wyjąć igłę

Dorośli

 • jeden implant podaje się podskórnie w przednią ścianę brzucha, co 28 dni
 • leczenie endometriozy należy prowadzić tylko przez 6 miesięcy
 • w przypadku ścieńczenia endometrium, 2 dawki leku tzn. jedno wstrzyknięcie 3,6 mg gosereliny co 4 tygodnie - zabieg chirurgiczny należy przeprowadzić w czasie 2 tygodni od podania drugiej dawki
 • u pacjentek z niedokrwistością z powodu włókniaków macicy produkt Zoladex w dawce 3,6 mg można stosować w skojarzeniu z preparatami żelaza do 3 miesięcy przed planowanym zabiegiem chirurgicznym
 • produkt Zoladex w dawce 3,6 mg jest stosowany w celu zahamowania czynności przysadki, do momentu, gdy stężenie estradiolu w surowicy krwi odpowiada stężeniu występującemu we wczesnej fazie folikularnej (około 150 pmol/l) - jest ono osiągane po około 7 do 21 dniach
 • po zahamowaniu czynności przysadki rozpoczyna się superowulację (kontrolowana stymulacja jajników) gonadotropiną, w odpowiednim momencie fazy folikularnej należy przerwać podawanie gonadotropiny i w celu wywołania owulacji podać ludzką gonadotropinę łożyskową

Dzieci i młodzież

Produkt Zoladex nie jest wskazany do stosowania u dzieci.

Pacjenci w wieku podeszłym

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów podeszłym wieku.

Pacjenci z niewydolnością wątroby / nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zoladex?

Ten lek nie powinien być stosowany w przypadku:

 • uczulenia na goserelinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciąży, karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każde lek, lek Zoladex może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Zoladex i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • wysypka, swędzenie lub pokrzywka
 • obrzęk twarzy, ust lub języka lub innych części ciała
 • uczucie duszności, świsty lub trudności w oddychaniu

Są to objawy reakcji alergicznej, występują rzadko.

Inne działania niepożądane:

 • uderzenie gorąca i pocenie się. Niekiedy te działania niepożądane mogą utrzymywać się przez dłuższy czas (nawet kilka miesięcy) po zakończeniu stosowania leku
 • zmniejszony popęd płciowy
 • utrata masy kostnej
 • mrowienie w palcach dłoni i stóp
 • bóle stawów
 • nieprawidłowe ciśnienie krwi
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia leku
 • zgłaszano urazy w miejscu wstrzyknięcia leku - w tym uszkodzenie brzusznych naczyń krwionośnych. Bardzo rzadko powodowało to poważne krwawienie, jednak należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia następujących objawów: ból brzucha, wzdęcie brzucha, uczucie duszności, zawroty głowy, niskie ciśnienie krwi i (lub) jakiekolwiek zaburzenie świadomości
 • zmiany nastroju (w tym depresja)
 • zaburzenia psychiczne
 • guz przysadki
 • jeśli u pacjenta występuje guz w przysadce, lek może powodować krwawienie z guza lub zapaść. Występuje to bardzo rzadko, w takim przypadku występują silne bóle głowy, nudności lub wymioty, utrata wzroku i utrata świadomości
 • utrata włosów (łysienie)
 • zwiększenie masy ciała
 • zmiany w zapisie EKG (wydłużenie odstępu QT)

Informacje dla mężczyzn

 • bóle w obrębie dolnego odcinka kręgosłupa oraz trudności w oddawaniu moczu - jeśli wystąpią, należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego
 • bóle kostne szczególnie na początku leczenia - jeśli wystąpią, należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego
 • zaburzenie erekcji
 • obrzęk i bolesność piersi
 • zaburzona tolerancja glukozy
 • niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego

Informacje dla kobiet

 • zmiany stężenia wapnia we krwi, do objawów należą nudności, wymioty lub wzmożone pragnienie - jeśli wystąpią takie objawy należy poinformować o nich lekarza
 • krwawienia z pochwy, występują najczęściej podczas pierwszego miesiąca leczenia i ustępują samoistnie - jeśli objawy się utrzymują lub przeszkadzają pacjentce, należy powiedzieć o nich lekarzowi
 • bóle głowy
 • suchość pochwy
 • powiększenie piersi
 • wystąpienie drobnych torbieli jajników, wywołujących u niektórych kobiet ból, zazwyczaj ustępują bez dodatkowego leczenia
 • sporadycznie, u kobiet, które podczas leczenia lekiem wejdą w okres menopauzy, dochodzi do trwałego zatrzymania miesiączkowania
 • efekt flary guza (przejściowe zwiększenie stężenia estrogenów w ciągu pierwszych dni lub tygodni stosowania leku - guz może się powiększyć, co może powodować nasilenie objawów, ale jest to działanie przejściowe), ból guza
 • występowanie trądziku (głownie w pierwszym miesiącu leczenia)

Jeśli lek Zoladex jest stosowany w leczeniu raka piersi, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

 • nasilenia objawów choroby nowotworowej na początku leczenia, może dojść do nasilenia bólów i (lub) zwiększenia zmian nowotworowych. Objawy te są zwykle krótkotrwałe i ustępują podczas leczenia lekiem Zoladex. Jeśli objawy się utrzymują lub przeszkadzają pacjentce, należy powiedzieć o nich lekarzowi.

Jeśli lek Zoladex jest stosowany w leczeniu włókniaków macicy, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

 • niewielkie nasilenie dolegliwości związanych z chorobą, takich jak ból, objawy te są zwykle krótkotrwałe i ustępują w trakcie leczenia - w przypadku ich dłuższego utrzymywania się, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Jeśli lek Zoladex jest stosowany w leczeniu niepłodności, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

 • nadmierny wpływ na jajniki, może to powodować bóle brzucha, wzdęcia, nudności i wymioty - jeśli wystąpią, należy powiadomić lekarza prowadzącego

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku. 

Należy poinformować swojego lekarza, jeżeli u pacjenta występują jakiekolwiek choroby lub zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub jeżeli pacjent przyjmuje leki z powodu tych zaburzeń. Podczas stosowania leku Zoladex ryzyko zaburzeń rytmu serca może być zwiększone.

Informacja dla mężczyzn

 • problem z oddawaniem moczu lub dolegliwości pleców
 • cukrzyca
 • depresja
 • nadciśnienie
 • jakiekolwiek choroby, które mogą osłabić kość

Leki mogą powodować utratę masy kostnej.

Informacj dla kobiet

 • jakiekolwiek choroby, które mogą osłabić kość
 • depresja
 • nadciśnienie

Leki mogą powodować utratę masy kostnej.

Jeśli pacjentka stosuje lek Zoladex z powodu endometriozy, lekarz może zalecić stosowanie również innych leków, które zmniejszają wpływ leku Zoladex na kości.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować niehormonalne metody antykoncepcji podczas stosowania leku Zoladex i do czasu przywrócenia menstruacji po zakończeniu stosowania leku Zoladex.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zoladex a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w ciąży. Leku Zoladex nie należy również stosować, jeśli pacjentka stara się zajść w ciążę (chyba że stosowanie leku Zoladex jest częścią leczenia niepłodności).

Zoladex a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować w trakcie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Zoladex nie powinno stosować się równocześnie z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • metadonem - może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu
 • moksyfloksacyną - może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu
 • z lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w leczeniu poważnych chorób psychicznych - może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zoladex a alkohol

Brak danych.

Zoladex a prowadzenie pojazdów

Brak danych świadczących, że produkt Zoladex może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zoladex?

Ten lek należy przechowywać w:

 • oryginalnym opakowaniu, nie należy otwierać opakowania foliowego
 • w temperaturze do 25°C
 • miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zoladex a ciąża
Zoladex a karmienie piersią
Interakcje
Zoladex a alkohol
Zoladex a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki