Kategorie

Zolmitriptan STADA (Zolmitriptanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zolmitriptan STADA?

Zolmitriptan STADA należy do grupy leków zwanych tryptanami. Lek ten stosowany jest u pacjentów z migenowymi bólami głowy.

Podstawowe informacje

NazwaZolmitriptan STADA
Nazwa międzynarodowaZolmitriptanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2,5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Zolmitryptan

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • maltodekstryna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • krospowidon (Typ A)
 • wodorowęglan sodu
 • kwas cytrynowy, bezwodny
 • sacharyna sodowa
 • stearynian magnezu
 • aromat mentolowy PHS-132975 (maltodekstryna, mentol naturalny, skrobia żelowana kukurydziana)
Dostępne opakowania
 • 1 tabletka
 • 3 tabletki
Działanie / właściwości

Zwęża rozszerzone naczynia krwionośne w głowie.

Zastosowanie

Leczenie migrenowego bólu głowy z aurą lub bez.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • problemy z sercem (zawał serca, choroba niedokrwienna serca)
 • przebyty udar mózgu lub objawy go przypominające
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • stosowanie innych leków przeciwmigrenowych lub innych tryptanów 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ryzyko wystapienia choroby niedokrwiennej serca
 • zespół Wolffa-Parkinsona-White'a
 • zaburzenia czynności wątroby
 • bóle głowy, które nie są typowymi bólami migrenowymi
 • przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu depresji
 • stosowanie wysokich dawek leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą występować do 1 na 10 pacjentów):

 • nieprawidłowe odczuwanie bodźców, jak mrowienie palców rąk i stóp lub skóry oraz nadwrażliwość na dotyk
 • uczucie senności, zawrotów głowy czy ciepła
 • ból głowy
 • nierówne bicie serca
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha
 • suchość w ustach
 • osłabienie mięśni lub ból mięśni
 • osłabienie (zmęczenie)
 • uczucie ciężaru, zaciskania, bólu lub ucisku w gardle, szyi, kończynach lub klatce piersiowej
 • trudności w połykaniu
Możliwe interakcje z
 • innymi tryptanami
 • ergotaminą lub dihydroergotaminą lub metysergidem
 • moklobemidem lub fluwoksaminą
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI)
 • cymetydyną
 • cyprofloksacyną
 • zielem dziurawca
Ciąża

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna przewagę korzyści dla matki nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią w ciągu 24 godzin po zażyciu leku Zolmitriptan STADA.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas napadu migreny refleks może być spowolniony.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zolmitriptan STADA?

Zolmitryptan zwęża rozszerzone naczynia krwionośne. Dzięki temu pomaga zmniejszyć ból głowy i inne objawy napadu migrenowego: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło i dźwięk. Lek nie zapobiega wystąpieniu napadu migreny.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zolmitriptan STADA?

Lek Zolmitriptan STADA jest stosowany w leczeniu migrenowego bólu głowy, któremu towarzyszy lub nie aura.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zolmitryptan STADA?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy połknąć, popijając wodą, z posiłkiem lub na czczo.

 • lek przyjąć po wystąpieniu pierwszych objawów napadu migreny lub w trakcie napadu
 • zalecana dawka to 2,5 mg lub 5 mg
 • w przypadku nieustąpienia objawów w ciągu 2 godzin lub ich powrotu w ciągu 24 godzin można przyjąć kolejną tabletkę
 • nie należy przyjmować większej dawki, niż zalecił lekarz oraz nie więcej niż dwie dawki w ciągu dnia
 • jeżeli lekarz zalecił stosowanie dawki 2,5 mg, maksymalna dawka dobowa wynosi 5 mg
 • jeżeli lekarz zalecił przyjmowanie dawki 5 mg, maksymalna dawka dobowa wynosi 10 mg

Pacjenci powyżej 65 roku życia

Nie zaleca sie stosować leku Zolpitryptan STADA u pacjentów w tej grupie wiekowej

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku łagodnych zaburzeń dostosowywanie dawki nie jest konieczne. Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni przekraczać dawki dobowej 5 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zolmitriptan STADA

Nnależy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zolmitriptan STADA?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • wystąpienie jakichkolwiek problemów z sercem (zawał serca, dławica piersiowa, dławica Prinzmetala) lub doświadczenie objawów związanych z sercem, takich jak duszność lub ucisk w klatce piersiowej
 • udar mózgu lub krótkotrwały epizod podobny do udaru mózgu
 • ciężkie zaburzenie czynności nerek
 • przyjmowanie innych leków stosowanych w leczeniu migreny (np. ergotamina lub leki typu ergotaminy tj. dihydroergotamina i metysergid) lub innych tryptanów stosowanych w migrenie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zolmitriptan STADA może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Zolmitriptan STADA i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 osób):

 • reakcje alergiczne obejmujące swędzącą wysypkę (pokrzywkę) oraz obrzęk twarzy, warg, ust, języka i gardła

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

 • dusznica (ból w klatce piersiowej, często wywołany wysiłkiem), zawał serca lub skurcz naczyń wieńcowych (ból w klatce piersiowej i skrócenie oddechu)
 • skurcz naczyń krwionośnych w jelicie, mogący spowodować uszkodzenie jelita (ból brzucha lub krwawa biegunka)

Inne działania niepożądane

Częste (mogą występować do 1 na 10 pacjentów):

 • nieprawidłowe odczuwanie bodźców, jak mrowienie palców rąk i stóp lub skóry oraz nadwrażliwość na dotyk
 • uczucie senności, zawrotów głowy czy ciepła
 • ból głowy
 • nierówne bicie serca
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha
 • suchość w ustach
 • osłabienie mięśni lub ból mięśni
 • osłabienie (zmęczenie)
 • uczucie ciężaru, zaciskania, bólu lub ucisku w gardle, szyi, kończynach lub klatce piersiowej
 • trudności w połykaniu

Niezbyt częste (mogą występować do 1 na 100 pacjentów):

 • szybkie bicie serca
 • niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi
 • oddawanie dużych ilości moczu lub częstsze oddawanie moczu

Bardzo rzadkie (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 osób):

 • nagła, pilna potrzeba oddania moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zolmitriptan STADA należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli:

 • u pacjenta występuje ryzyko niedokrwiennej choroby serca (zmniejszony przepływ krwi przez naczynia krwionośne serca); ryzyko jest większe, jeżeli pacjent pali papierosy, ma nadciśnienie, duże stężenie cholesterolu, cukrzycę lub jeśli w rodzinie pacjenta były przypadki niedokrwiennej choroby serca
 • u pacjenta zdiagnozowano zespół Wolffa-Parkinsona-White'a 
 • u pacjenta występowały zaburzenia czynności wątroby w przeszłości
 • pacjent cierpi na bóle głowy, które nie są typowymi bólami migrenowymi
 • pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne

Stosowanie wysokich dawek zolmitryptanu może powodować codzienne bóle głowy lub nasilenie migrenowych bólów głowy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolmitriptan STADA a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dopuszcza się stosowanie leku w czasie ciąży, jeżeli spodziewane korzyści dla matki przeważają nad ewentualnym ryzykiem dla płodu.

Zolmitriptan STADA a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią w ciągu 24 godzinod momentu zażycia leku Zolmitriptan STADA.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Dotyczy to w szczególności leków takich jak:

 • tryptany inne niż zolmitryptan – należy zachować 24 - godzinną przerwę między zastosowaniem różnych leków z grupy tryptanów
 • ergotamina lub leki podobne do ergotaminy (tj. dihydroergotamina lub metysergid) - należy zachować 24 - godzinną przerwę, zanim pacjent przyjmie lek Zolmitryptan STADA lub 6 - godzinną przerwę przed przyjęciem leków zawierających ergotaminę lub leki do niej podobne
 • moklobemid lub fluwoksamina 
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) m.in. wenlafaksyna, duloksetyna
 • cymetydyna
 • antybiotyki chinolonowe (takie jak cyprofloksacyna)
 • preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum) - wzrost częstotliwości wystąpienia działań niepożądanych zolmitryptanu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolmitriptan STADA a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Zolmitriptan STADA a prowadzenie pojazdów

Lek Zolmitryptan STADA prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak należy pamiętać, że ból migrenowy może spowalniać reakcje pacjenta podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zolmitryptan STADA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego