Poradnik
Zolpic (Zolpidemi tartras)

Zolpic (Zolpidemi tartras)

Zolpic jest lekiem nasennym z grupy imidazopirydyny, zawiera substancję czynną winian zolpidemu. Lek ułatwia zasypianie, zmniejsza częstotliwość przebudzeń, wydłuża sen i poprawia jego jakość.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZolpic
Nazwa międzynarodowaZolpidemi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Winian zolpidemu

Skład - substancje pomocnicze
 • jednowodna laktoza 
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • talk
 • stearynian magnezu 
 • polisorbat 80
 • hypromeloza
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • napady bezdechu sennego
 • miastenia
 • ciężka niewydolność wątroby
 • ostra niewydolność płuc lub zaburzenia oddychania
 • choroba psychiczna
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia psychoruchowe dnia następnego
 • niewydolność oddechowa
 • depresja
 • wiek poniżej 18 roku życia
 • stosowanie niektórych leków
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • omamy, pobudzenie, koszmary senne
 • zmęczenie
 • senność, bóle głowy, zawroty głowy, niepamięć następcza (niepamięć może być związana z nieprawidłowym zachowaniem)
 • biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha

Niezbyt często:

 • stan splątania, drażliwość
 • podwójne widzenie
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami uspokajającymi lub przeciwlękowymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami znieczulającymi  
 • lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym
 • ketokonazolem
 • cyprofloksacyną
 • ryfmapicyną
Ciąża

Nie należy stosować leku Zolpic u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Zolpic u kobiet podczas karmienia piersią. 

Dzieci

Leku Zolpic nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez 7-8 godzin po przyjęciu leku Zolpic, ze względu na ryzyko wystąpienia senności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zolpic?

Lek Zolpic zawiera substancję czynną zolpidem o działaniu nasennym.
Działanie leku polega na skracaniu czasu potrzebnego do zaśnięcia, zmniejszeniu liczby przebudzeń i wydłużaniu całkowitego czasu snu. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zolpic?

Lek Zolpic stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych

Dawkowanie

Jak stosować lek Zolpic?


Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania

 • lek stosuje się doustnie
 • Zolpic jest lekiem działającym bardzo szybko, dlatego powinien być stosowany bezpośrednio przed pójściem spać lub w łóżku
 • pacjent musi zachować co najmniej osiem godzin przerwy pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji
 • nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę

Dawkowanie

Dorośli

 • zalecana dawka leku Zolpic wynosi 10 mg na dobę
 • lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku
 • lek należy przyjmować w pojedynczym podaniu, bezpośrednio przed snem

Pacjenci w podeszłym wieku 

 • u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów osłabionych, zaleca się dawkę 5 mg leku na dobę
 • u pacjentów poniżej 65 roku życia, w dobrym stanie ogólnym, kiedy niższa dawka jest nieskuteczna, lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki leku

Pacjenci z niewydolnością wątroby

 • u pacjentów z niewydolnością wątroby, leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg leku na dobę

Czas stosowania

 • zalecany czas stosowania leku wynosi od kilku dni do dwóch tygodni (łącznie z odstawieniem leku)
 • leku nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zolpic

 • jeśli została przyjęta większa dawka leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem
 • po przedawkowaniu leku mogą wystąpić: zaburzenia świadomości o różnym nasileniu (od senności patologicznej do lekkiej śpiączki)

Pominięcie zastosowania leku Zolpic

 • w przypadku pominięcia dawki leku należy ją zażyć tak szybko jak to możliwe, chyba że nadszedł czas przyjęcia kolejnej dawki
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zolpic?

Leku nie należy stosować: 

 • u pacjentów z uczuleniem na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjentów z napadami bezdechu sennego
 • u pacjentów z miastenią (nużliwość mięśni)
 • u pacjentów z ciężką niewydolność wątroby
 • u pacjentów ostrą niewydolnością płuc lub zaburzeniami oddychania
 • u pacjentów ze schorzeniami psychicznymi

Leku Zolpic nie należy stosować u dzieci i dorosłych z chorobami psychicznymi, ponieważ nie ma wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zolpic może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jak najszybciej należy skontaktować się z lekarzem, lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli u pacjenta wystąpią:

 • obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują trudności w oddychaniu), może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna
 • nasilenie bezsenności
 • niepokój, agresja, urojenia, gniew, zaburzenia zachowania, psychozy
 • somnambulizm (lunatyzm)
 • uzależnienie
 • zaburzenia libido
 • aktywność podczas snu (chodzenie we śnie i podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności)

Inne działania niepożądane

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • omamy, pobudzenie, koszmary senne
 • zmęczenie
 • senność, bóle głowy, zawroty głowy, niepamięć następcza (niepamięć może być związana z nieprawidłowym zachowaniem)
 • biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • stan splątania, drażliwość
 • podwójne widzenie

Częstotliwość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • senność utrzymująca się następnego dnia po zażyciu leku, zaburzenia świadomości
 • zaburzenia chodu, tolerancja na lek, upadki (głównie u pacjentów w podeszłym wieku oraz w przypadkach, kiedy zolpidem nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami)
 • osłabienie mięśni
 • wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zolpic należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zolpic, należy wyjaśnić przyczynę bezsenności.
Jeśli utrzymuje się ona po 7–14 dniach leczenia należy skontaktować się z lekarzem. 

Przed zastosowaniem leku Zolpic szczególnie należy poinformować lekarza:

 • o problemach z oddychaniem (niewydolność oddechowa), lek Zolpic może hamować czynność ośrodka oddechowego
 • jeśli pacjent cierpi na depresję (pacjenci narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia prób samobójczych)

Podczas stosowania leku Zolpic mogą wystąpić: 

 • tolerancja - zmniejszenie skuteczności leku, przy stosowaniu leku dłużej niż kilka tygodni 
 • uzależnienie - podczas długotrwałego stosowania leku w dużych dawkach może wystąpić uzależnienia psychiczne i fizyczne 
  Ryzyko wystąpienia uzależnienia jest większe u pacjentów nadużywających kiedykolwiek alkoholu lub narkotyków.
  Tacy pacjenci powinni być pod obserwacją podczas stosowania leków nasennych
 • bezsenność z odbicia - nasilenie bezsenności, może też wystąpić po odstawieniu leku
 • niepamięć - lek Zolpic może powodować niepamięć następczą, aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, pacjent powinien mieć zapewniony 7–8 godzin nieprzerwanego snu po zażyciu leku
 • reakcje psychiczne i „paradoksalne” -  podczas stosowania leku Zolpic (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku) mogą wystąpić zaburzenia zachowania (niepokój, pobudzenie, rozdrażnienie, agresywność, urojenia, napady wściekłości, koszmary nocne, omamy, psychozy), jeśli wystąpią takie objawy po konsultacji z lekarzem odstawić lek
 • somnambulizm (lunatyzm) - może wystąpić u pacjentów stosujących lek Zolpic, jeśli u pacjenta wystąpią np.: chodzenie we śnie, prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowanie i spożywanie jedzenia, z niepamięcią wykonywania tych czynności, należy skontaktować się z lekarzem, który może zdecydować o odstawieniu leku
 • uspokojenie, depresja oddechowa, śpiączka, a nawet śmierć - przy jednoczesnym stosowaniu leku Zolpic z benzodiazepinami lub opioidami
 • zaburzenia sprawności psychoruchowej -  następnego dnia po przyjęciu leku Zolpic może wystąpić zaburzenie sprawności psychoruchowej (jeśli pacjent przyjął lek o niewłaściwej porze lub zażył większą dawkę leku albo jednocześnie przyjmuje inne leki nasilające działanie leku Zolpic), dlatego należy zawsze stosować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed snem i nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy

Leku Zolpic nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku powinni skontaktować  się z lekarzem (lek Zolpic zawiera laktozę). 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolpic a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bezpieczeństwo stosowania produktu u kobiet w ciąży nie zostało ustalone. 
Leku Zolpic nie należy stosować u kobiet w czasie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Zolpic a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Winian zolpidemu (substancja czynna leku Zolpic) przenika do mleka matki, dlatego leku nie należy stosować u kobiet w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. 

Szczególnie należy poinformować lekarza gdy pacjent stosuje:

 • leki przeciwpsychotyczne, leki nasenne, leki uspokajające lub przeciwlękowe, leki przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, leki znieczulające, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym (podczas jednoczesnego stosowania leku Zolpic z tymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów)
 • bupropion, dezypraminę, fluoksetynę, sertralinę, wenlafaksynę (jednoczesne stosowanie leku Zolpic z tymi lekami może spowodować występowanie omamów wzrokowych)
 • narkotyczne leki przeciwbólowe (jednoczesne stosowanie leku Zolpic z tymi lekami może prowadzić do nasilenia euforii i sprzyjać rozwojowi uzależnienia psychicznego)
 • opioidy (silne leki przeciwbólowe, leki stosowane w leczeniu substytucyjnym i niektóre leki na kaszel), jednoczesne stosowanie leku Zolpic z tymi lekami zwiększa ryzyko pojawienia się senności, trudności z oddychaniem (niewydolności oddechowej)
 • inhibitory cytochromu P450 np.: ketokonazol, cyprofloksacyna (mogą nasilać działanie leku Zolpic), ryfmapicyna (może zmniejszać skuteczność leku Zolpic)

Podczas stosowania leku Zolpic nie należy spożywać alkoholu, ponieważ nasila on działanie nasenne leku Zolpic.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolpic a alkohol

Podczas stosowania leku Zolpic nie należy spożywać alkoholu. Alkohol nasila nasenne działanie leku.

Zolpic a prowadzenie pojazdów

Lek Zolpic wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Podczas stosowania leku Zolpic zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być ograniczona. Lek może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”.


Następnego dnia po przyjęciu leku Zolpic mogą wystąpić:

 • senność, ospałość, zawroty głowy lub dezorientacja
 • osłabiony refleks (wydłużony czas reakcji)
 • niewyraźnie lub podwójnie widzenie
 • osłabiona czujność

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych objawów:

 • zaleca się zachowanie przynajmniej 8-godzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem leku a prowadzeniem pojazdu czy obsługiwaniem maszyn
 • unikanie picia alkoholu i stosowania substancji psychoaktywnych

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zolpic?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zolpic a ciąża
Zolpic a karmienie piersią
Interakcje
Zolpic a alkohol
Zolpic a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo