Poradnik
Zolpidem Genoptim (Zolpidemi tartras)

Zolpidem Genoptim (Zolpidemi tartras)

Zolpidem Genoptim jest lekiem nasennym z grupy imidazopirydyny, zawiera substancję czynną winian zolpidemu. Lek jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZolpidem Genoptim
Nazwa międzynarodowaZolpidemi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Winian zolpidemu

Skład - substancje pomocnicze
 • jednowodna laktoza 
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana, kukurydziana
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • stearynian magnezu 
 • hypromeloza 5 cps,
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk
 • makrogol 6000
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych (pojemniki z HDPE z zakrętką z HDPE)
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka niewydolność wątroby
 • bezdech senny
 • miastenia (nużliwość mięśni)
 • ostre i nasilone zaburzenia oddychania
 • pacjenci w wieku poniżej 18 roku życia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podeszły wiek pacjenta lub pacjent osłabiony
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • zaburzenia układu oddechowego
 • schorzenia psychiczne
 • depresja
 • nadużywanie alkoholu, leków lub narkotyków
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • omamy, pobudzenie psychoruchowe, koszmary nocne,
 • senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć, czyli amnezja (która może być związana z nieodpowiednimi zachowaniami), uczucie wirowania otaczającego świata
 • senność następnego dnia, stępienie emocjonalne, obniżony poziom czuwania, dezorientacja, podwójne widzenie
 • biegunka, nudności, wymioty
 • reakcje skórne
 • zmęczenie
 • ból brzucha

Niezbyt częste:

 • drażliwość
 • osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia koordynacji
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami uspokajającymi lub przeciwlękowymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami znieczulającymi  
 • lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym
 • lekami hamującymi aktywność enzymów wątrobowych
Ciąża

Leku Zolpidem Genoptim, nie należy stosować u kobiet w czasie ciąży, a zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Leku Zolpidem Genoptim, nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Stosowanie leku Zolpidem Genoptim u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia jest przeciwwskazane.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez 7-8 godzin po przyjęciu leku Zolpidem Genoptim, ze względu na ryzyko wystąpienia senności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zolpidem Genoptim?

Lek Zolpidem Genoptim zawiera substancję czynną zolpidem o działaniu nasennym. Działanie leku polega na skracaniu czasu potrzebnego do zaśnięcia, zmniejszeniu liczby przebudzeń i wydłużaniu całkowitego czasu snu. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zolpidem Genoptim?

Lek Zolpidem Genoptim stosuje się do krótkotrwałego leczenia bezsenności u dorosłych, kiedy bezsenność uniemożliwia funkcjonowanie lub jest skrajnie uciążliwa dla pacjenta. 

Dawkowanie

Jak stosować lek Zolpidem Genoptim?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania

 • Zolpidem Genoptim jest lekiem szybko działającym, dlatego należy go przyjmować bezpośrednio przed pójściem spać albo po położeniu się do łóżka
 • pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji
 • zalecana dawka leku Zolpidem Genoptim wynosi 10 mg na dobę
 • niektórym pacjentom lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku
 • lek Zolpidem Genoptim należy przyjmować: raz na dobę, wieczorem, bezpośrednio przed snem
 • nie przekraczać dawki 10 mg leku na dobę
 • jeśli pacjent po kilku tygodniach zauważy, że lek nie działa tak skutecznie jak działał na początku leczenia, powinien zwrócić się do lekarza (może być konieczna zmiana dawkowania)

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat) lub pacjenci osłabieni

 • zwykle stosowana dawka to 5 mg na dobę
 • nie powinno się przekraczać dawki zalecanej

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg na dobę
 • lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 10 mg na dobę
 • nie wolno przekraczać dawki maksymalnej wynoszącej 10 mg na dobę

Dzieci i młodzież

 • lek Zolpidem Genoptim nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia

Czas trwania leczenia

 • leczenie powinno trwać jak najkrócej
 • zwykle leczenie trwa od kilku dni do dwóch tygodni
 • maksymalny okres leczenia, w tym okres stopniowego zmniejszania dawki, wynosi cztery tygodnie
 • w niektórych sytuacjach może być konieczne stosowanie leku Zolpidem Genoptim przez okres dłuższy niż 4 tygodnie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zolpidem Genoptim

 • jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) połknie dużą liczbę tabletek na raz, lub sądzi, że tabletki te połknęło dziecko, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym
 • nie należy udawać się po pomoc lekarską bez osoby towarzyszącej
 • po przedawkowaniu leku bardzo szybko może nasilać się senność, a po przyjęciu dużych dawek może wystąpić śpiączka, a nawet zgon

Pominięcie zastosowania leku Zolpidem Genoptim

 • jeśli pacjent zapomni przyjąć lek bezpośrednio przed położeniem się spać, a przypomni sobie o tym w nocy, powinien przyjąć pominiętą dawkę tylko wtedy, gdy ma pewność, że będzie mógł przespać nieprzerwanie 7 do 8 godzin
 • jeśli pacjent nie będzie miał takiej możliwości, wówczas kolejną dawkę leku powinien przyjąć przed położeniem się spać następnego wieczora
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Zolpidem Genoptim

 • lek powinien być odstawiany stopniowo w przeciwnym razie leczone objawy, mogą nawrócić z większą intensywnością, niż pierwotnie (bezsenność z odbicia), mogą też pojawić się przejściowe objawy lękowe, niepokój ruchowy i zmiany nastroju
 • jeśli dojdzie do uzależnienia fizycznego od leku Zolpidem Genoptim, nagłe jego odstawienie spowoduje pojawienie się takich działań niepożądanych, jak bóle głowy, bóle mięśniowe, objawy lękowe, uczucie napięcia nerwowego, niepokój ruchowy, dezorientacja, drażliwość i bezsenność
 • w ciężkich przypadkach mogą też pojawić się inne objawy, np. nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, przeczulica słuchowa i bolesne odczuwanie dźwięków, omamy, drętwienie i mrowienie kończyn, derealizacja (uczucie, że otaczający świat jest nierealny), depersonalizacja (uczucie, że umysł oddziela się od ciała) czy napady padaczkowe, objawy te mogą również pojawiać się pomiędzy kolejnymi dawkami leku, podczas stosowania wyższych dawek leku

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zolpidem Genoptim?

Leku nie należy stosować: 

 • u pacjentów z uczuleniem na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby
 • u pacjentów z bezdechem sennym
 • u pacjentów z miastenią (nużliwość mięśni)
 • u pacjentów z ostrymi i nasilonymi zaburzeniami oddychania
 • u pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zolpidem Genoptim może wywołać działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli u pacjenta po zastosowaniu leku Zolpidem Genoptim wystąpią ciężkie działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast poinformować o tym lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Ciężkie działania niepożądane:

Reakcje alergiczne takie jak:

 • wysypka
 • swędzenie
 • obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka
 • trudności z oddychaniem lub przełykaniem

Inne działanie niepożądane (jeśli wystąpią, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę):

Częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • omamy, pobudzenie psychoruchowe, koszmary nocne
 • senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć, czyli amnezja (która może być związana z nieodpowiednimi zachowaniami), uczucie wirowania otaczającego świata,
 • senność następnego dnia, stępienie emocjonalne, obniżony poziom czuwania, dezorientacja, podwójne widzenie
 • biegunka, nudności, wymioty
 • reakcje skórne
 • zmęczenie
 • ból brzucha

Ryzyko wystąpienia niepamięci (amnezji) jest większe przy zażywaniu większych dawek leku.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niepamięci (amnezji) pacjent powinien upewnić się, że może nieprzerwanie przespać 7 do 8 godzin.

Niezbyt częste (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • drażliwość
 • osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia koordynacji

Rzadkie (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • obniżone libido
 • reakcje paradoksalne: niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresywność, urojenia (niemające pokrycia w rzeczywistości przekonania), napady wściekłości, koszmary nocne, omamy (halucynacje), psychozy, nieodpowiednie zachowania oraz inne objawy niepożądane dotyczące zachowania, reakcje te z większym prawdopodobieństwem mogą występować u osób w podeszłym wieku

Częstość nieznana (częstość niemożliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych):

 • ciężkie reakcje alergiczne objawiające się obrzękiem twarzy lub gardła
 • niepokój ruchowy, agresja, urojenia (przekonania niemające pokrycia w rzeczywistości), napady wściekłości, psychoza (omamy, czyli halucynacje – widzenie lub czucie nieistniejących przedmiotów, słyszenie nieistniejących dźwięków), nieodpowiednie zachowanie
 • depresja (uczucie smutku)
 • uzależnienie fizyczne: stosowanie leku (nawet w dawkach leczniczych) może prowadzić do uzależnienia fizycznego, przy którym nagłe przerwanie przyjmowania leku może doprowadzić do pojawienia się objawów z odstawienia i nawrotu choroby
 • uzależnienie psychiczne: przekonanie, że nie jest się już w stanie zasnąć bez zażycia leku Zolpidem Genoptim
 • chodzenie we śnie
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (co może wykryć lekarz w badaniu krwi)
 • wysypka skórna, swędzenie, pokrzywka, nadmierna potliwość
 • nadmierna potliwość
 • zaburzenia chodu
 • konieczność przyjmowania coraz większych dawek leku w celu uzyskania tego samego działania
 • upadki, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zolpidem Genoptim należy poinformować lekarza:

 • jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jest osłabiony (w tej grupie pacjentów występuje większe ryzyko nasilenia  działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej, ze względu na działanie (leku) rozluźniające mięśnie, istnieje ryzyko upadków i złamań kości w stawie biodrowym)
 • o zaburzeniach czynności nerek lub wątroby
 • o problemach z oddychaniem 
 • jeśli u pacjenta występowały schorzenia psychiczne (lek Zolpidem Genoptim może powodować ujawnienie tych objawów lub nasilenie już istniejących)
 • o występującej aktualnie lub przebytej depresji
 • jeśli pacjent nadużywa lub nadużywał alkoholu, leków lub narkotyków, albo ma skłonności do nadużywania alkoholu, leków lub narkotyków (u pacjentów z tej grupy występuje większe ryzyko uzależnienia od leku Zolpidem Genoptim)

Podczas stosowania leku Zolpidem Genoptim mogą wystąpić:

 • przyzwyczajenie (tolerancja) – jeśli pacjent po kilku tygodniach zauważy, że lek działa tak skutecznie, jak działał na początku leczenia, powinien zwrócić się do lekarza
 • uzależnienie –  podczas długotrwałego stosowania leku w dużych dawkach może wystąpić uzależnienie psychiczne i fizyczne, ryzyko to jest też większe, jeśli pacjent nadużywał alkoholu, leków lub narkotyków
 • zespół z odstawienia – nasilenie bezsenności, może wystąpić po odstawieniu leku
 • niepamięć (amnezja) – lek  może powodować utratę pamięci (aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego objawu pacjent, powinien mieć zapewnione od 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu po zażyciu leku)
 • reakcje psychiczne i „paradoksalne” – lek Zolpidem Genoptim, może wywoływać objawy niepożądane takie jak: niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresywność, urojenia, napady szału, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowania i wzmożona bezsenność
 • chodzenie we śnie i inne podobne zachowania – lek Zolpidem Genoptim może powodować wykonywanie przez pacjenta czynności we śnie, których po przebudzeniu pacjent nie będzie pamiętał (np.chodzenie we śnie, prowadzenie pojazdów we śnie, przygotowywanie i spożywanie posiłków we śnie), ryzyko wystąpienia tych działań niepożądanych zwiększa się u pacjentów nadużywających alkoholu i niektórych leków stosowanych w schorzeniach psychicznych lub u pacjentów zażywających zbyt duże dawki leku Zolpidem Genoptim

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolpidem Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Zolpidem Genoptim, nie należy stosować u kobiet w czasie ciąży, a zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. Przyjmowanie leku pod koniec ciąży lub w trakcie porodu może spowodować u noworodka:

 • obniżenie temperatury ciała
 • zwiotczenie mięśni
 • problemy z oddychaniem
 • wystąpienie objawów z odstawienia po porodzie, spowodowanych uzależnieniem fizycznym

Zolpidem Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Zolpidem Genoptim, nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.
Zolpidem (substancja czynna leku Zolpidem Genoptim) może przenikać do mleka kobiecego.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. 
Szczególnie należy poinformować lekarza gdy pacjent stosuje:

 • leki przeciwpsychotyczne
 • leki nasenne
 • leki uspokajające lub przeciwlękowe
 • leki przeciwdepresyjne
 • narkotyczne leki przeciwbólowe
 • leki przeciwpadaczkowe
 • leki znieczulające
 • leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym
 • leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych np. ketokonazol (stosowany w leczeniu grzybic)  
  Podczas jednoczesnego stosowania leku Zolpidem Genoptim z tymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów.
 • bupropion, dezypraminę, fluoksetynę, sertralinę, wenlafaksynę (jednoczesne stosowanie leku Zolpidem Genoptim z tymi lekami może spowodować występowanie omamów wzrokowych)
 • fluwoksaminę, cyprofloksacynę (nie zaleca się przyjmowania tych leków równocześnie z lekiem Zolpidem Genoptim)     
 • ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy) – może osłabiać działanie leku Zolpidem Genoptim

Lek Zolpidem Genoptim może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe.      

Podczas stosowania leku Zolpidem Genoptim nie powinno się spożywać alkoholu, ponieważ może on nasilać działanie uspokajające tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolpidem Genoptim a alkohol

Podczas stosownia leku Zolpidem Genoptim nie należy spożywać alkoholu. Alkohol nasila nasenne działanie leku.

Zolpidem Genoptim a prowadzenie pojazdów

Lek Zolpidem Genoptim wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Lek może powodować senność, utratę koncentracji, utratę pamięci lub osłabienie siły mięśniowej.  Objawy te mogą się nasilać, jeśli pacjent prześpi mniej niż 7 do 8 godzin po przyjęciu tego leku.
Lek może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”.
Następnego dnia po przyjęciu leku Zolpidem Genoptim mogą wystąpić:

 • ospałość, senność, zawroty głowy lub dezorientacja
 • osłabiony refleks
 • niewyraźne lub podwójne widzenie
 • osłabiona czujność

Spożywanie alkoholu może nasilić ryzyko wystąpienia tych objawów, aby je zminimalizować, zaleca się zachowanie przynajmniej 8-godzinnej przerwy, pomiędzy  przyjęciem leku a prowadzeniem pojazdu czy obsługiwaniem maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać Zolpidem Genoptim?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zolpidem Genoptim a ciąża
Zolpidem Genoptim a karmienie piersią
Interakcje
Zolpidem Genoptim a alkohol
Zolpidem Genoptim a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo