Poradnik
Zolpidem Vitabalans ( Zolpidemi tartras)

Zolpidem Vitabalans ( Zolpidemi tartras)

Zolpidem Vitabalans jest lekiem nasennym z grupy imidazopirydyny, zawiera substancję czynną winian zolpidemu. Lek jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych pacjentów w krótkotrwałym leczeniu bezsenności. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZolpidem Vitabalans
Nazwa międzynarodowa Zolpidemi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Winian zolpidemu

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • dwuwodny wodorofosforan wapnia 
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • stearynian magnezu 
 • polidekstroza
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • makrogol
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • zespół bezdechu sennego (zatrzymanie oddechu w czasie snu na krótką chwilę)
 • ciężka niewydolność wątroby
 • miastenia 
 • poważne zaburzenia układu oddechowego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • pacjenci w podeszłym wieku
 • niewydolność wątroby
 • niewydolność oddechowa
 • schorzenia psychiczne
 • depresja
 • nadużywanie leków i (lub) alkoholu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • omamy, pobudzenie, koszmary senne
 • senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć (może być związana z nieadekwatnym zachowaniem) 
 • uczucie wirowania
 • senność następnego dnia, uczucie odrętwienia, zmniejszona czujność, podwójne widzenie
 • biegunka, nudności, wymioty
 • zmęczenie
 • ból brzucha
 • ból pleców

Niezbyt często:

 • poczucie dezorientacji, rozdrażnienie
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia koordynacji
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami uspokajającymi lub przeciwlękowymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami znieczulającymi  
 • lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym
 • ketokonazolem
 • cyprofloksacyną
 • ryfmapicyną
Ciąża

Leku Zolpidem Vitabalans nie należy stosować u kobiet w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Leku Zolpidem Vitabalans nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Zolpidem Vitabalans u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez 7-8 godzin po przyjęciu leku Zolpidem Vitabalans, ze względu na ryzyko wystąpienia senności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zolpidem Vitabalans?

Lek Zolpidem Vitabalans zawiera substancję czynną zolpidem o działaniu nasennym. Działanie leku polega na skracaniu czasu potrzebnego do zaśnięcia, zmniejszeniu liczby przebudzeń i wydłużaniu całkowitego czasu snu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zolpidem Vitabalans?

Lek Zolpidem Vitabalans stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zolpidem Vitabalans?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania

 • tabletkę należy połykać popijając odpowiednią objętością płynu
 • tabletkę można podzielić na równe dawki
 • należy zachować co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji
 • nie należy przekraczać dawki leku 10 mg na dobę

Dawkowanie
Dorośli

 • zalecana dawka leku Zolpidem Vitabalans wynosi 10 mg na dobę
 • niektórym pacjentom lekarz może zalecić dawkę mniejszą
 • lek należy przyjmować jednorazowo, bezpośrednio przed snem

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub pacjenci osłabieni

 • zalecana dawka to 5 mg (pół tabletki).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • zwykle stosowana dawka początkowa to 5 mg na dobę
 • lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 10 mg na dobę
 • nie należy przekraczać maksymalnej dawki 10 mg na dobę

Czas trwania leczenia

 • czas stosowania leku powinien być jak najkrótszy
 • zwykle jest to od kilku dni do 2 tygodni
 • maksymalny czas trwania leczenia, włączając etap stopniowego odstawiania leku, wynosi 4 tygodnie
 • w niektórych przypadkach stosowanie leku Zolpidem Vitabalans może trwać dłużej niż 4 tygodnie

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zolpidem Vitabalans

 • jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Zolpidem Vitabalans należy skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala
 • po przedawkowaniu leku mogą wystąpić: zaburzenia świadomości, od senności do śpiączki, a nawet zgon

Pominięcie przyjęcia leku Zolpidem Vitabalans

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • jeśli pacjent zapomniał o przyjęciu leku Zolpidem Vitabalans przed snem, może przyjąć go już w łóżku, jeśli jest pewien, że będzie miał możliwość przespania nieprzerwanie 8 godzin

Przerwanie przyjmowania leku Zolpidem Vitabalans

 • po nagłym przerwaniu stosowania leku może wystąpić uzależnienie psychiczne
 • może zwiększać ryzyko wystąpienia reakcji (takich jak ból głowy, ból mięśni, zmiany nastroju), dlatego zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zolpidem Vitabalans?

Leku nie należy stosować:

 • u pacjentów uczulonych na winian zolpidemu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • u pacjentów z zespołem bezdechu sennego (zatrzymanie oddechu w czasie snu na krótką chwilę)
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby
 • u pacjentów z miastenią 
 • u pacjentów z poważnymi zaburzeniami układu oddechowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zolpidem Vitabalans może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta

Jeśli po zastosowaniu leku Zolpidem Vitabalans wystapią ciężkie działania niepożądane należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala.

Ciężkie działania niepożądane 

Reakcje alergiczne z objawami:

 • wysypki skórnej
 • świądu
 • obrzęku twarzy, warg, gardła lub języka
 • trudności w oddychaniu lub połykaniu

Inne działania niepożądane 

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • omamy, pobudzenie, koszmary senne
 • senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć (może być związana z nieadekwatnym zachowaniem) 
 • uczucie wirowania
 • senność następnego dnia, uczucie odrętwienia, zmniejszona czujność, podwójne widzenie
 • biegunka, nudności, wymioty
 • zmęczenie
 • ból brzucha
 • ból pleców

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • poczucie dezorientacji, rozdrażnienie
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia koordynacji

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • reakcje paradoksalne (niepokój, pobudzenie, rozdrażnienie, agresywność, urojenia (fałszywe odczucia), wściekłość, koszmary senne, omamy, psychoza, nieadekwatne zachowania i inne działania niepożądane związane ze sposobem zachowania)
  Są one bardziej prawdopodobne u osób w podeszłym wieku.

Nieznana częstość (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • poważne reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy i gardła
 • niepokój, agresja, urojenia (fałszywe odczucia), wściekłość, psychoza (omamy; jeśli pacjent widzi, słyszy lub czuje coś, czego nie ma), niewłaściwe zachowania zmiany popędu płciowego (zaburzenia libido) 
 • depresja (uczucie smutku)
 • uzależnienie fizyczne: stosowanie (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do uzależnienia fizycznego; nagłe przerwanie stosowania może skutkować wystąpieniem objawów odstawienia i nawrotem objawów pierwotnych
 • uzależnienie psychiczne: występuje, jeśli pacjent uważa, że nie może zasnąć bez zastosowania leku Zolpidem Vitabalans
 • lunatyzm
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (co może być wykryte podczas badań laboratoryjnych krwi) 
 • wysypka skórna, świąd, pokrzywka
 • nadmierne pocenie się
 • zmiana sposobu poruszania się
 • potrzeba stosowania zwiększonej dawki leku, aby osiągnąć ten sam efekt 
 • upadki, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Zolpidem Vitabalans należy omówić to z lekarzem.

Lek Zolpidem Vitabalans należy ostrożnie stosować:

 • u pacjentów w podeszłym wieku
 • u pacjentów niewydolnością wątroby
 • u pacjentów z przewlekłym zaburzeniem oddychania
 • u pacjentów ze schorzeniami psychicznymi (lek Zolpidem Vitabalans może ujawnić lub nasilić ich objawy)
 • u pacjentów z depresją
 • u pacjentów kiedykolwiek nadużywających leków lub alkoholu (ryzyko uzależnienia od leku Zolpidem Vitabalans zwiększa się w tej grupie pacjentów, a także wraz ze zwiększeniem dawki leku i zbyt długim czasem trwania terapii)

Podczas stosowania leku Zolpidem Vitabalans mogą wystąoić:

 • tachyfilaksja (przyzwyczajenie się do leku) – jeśli po kilku tygodniach stosowania pacjent zauważy, że lek nie działa tak skutecznie, jak na początku terapii, powinien skontaktować się z lekarzem, może być konieczne dostosowanie dawki leku
 • uzależnienie – podczas stosowania leku istnieje ryzyko uzależnienia, które zwiększa się wraz ze zwiększoną dawką leku i wydłużonym czasem leczenia, ryzyko jest większe u pacjentów nadużywających w przeszłości alkoholu i leków
 • niepamięć – Zolpidem Vitabalans może powodować utratę pamięci, aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, pacjent powinien zapewnić sobie 8 godzin nieprzerwanego snu
 • reakcje psychiczne i „paradoksalne” – podczas stosowania leku Zolpidem Vitabalans mogą wystąpić  działania niepożądane związane ze sposobem zachowania np.: niepokój, pobudzenie, rozdrażnienie, agresja, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, nieadekwatne zachowanie i wzmożona bezsenność
 • lunatyzm i inne zachowania z nim powiązane – stosowanie leku Zolpidem Vitabalans może powodować wykonywanie przez pacjenta różnych czynności podczas snu, o których pacjent nie pamięta po przebudzeniu, np.: chodzenie podczas snu, prowadzenie pojazdów podczas snu, przygotowywanie potraw i jedzenie, wykonywanie rozmów telefonicznych i uprawianie seksu, alkohol, niektóre leki stosowane w leczeniu depresji i lęku lub stosowanie leku Zolpidem Vitabalans w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę mogą zwiększać ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych

Lek Zolpidem Vitabalans może wywoływać uczucie senności i zmniejszyć poziom czujności. Może to być przyczyną upadków, co czasem prowadzi do poważnych obrażeń.

Po odstawieniu leku objawy chorobowe mogą pojawić się ponownie, jeszcze bardziej nasilone, mogą im towarzyszyć też inne reakcje np.: zmiany nastroju, lęk, niepokój, dlatego lek należy odstawiać stopniowo.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego 
Następnego dnia po przyjęciu leku Zolpidem Vitabalans ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone jeśli: 

 • od momentu przyjęcia leku do czasu podjęcia czynności wymagającej zwiększonej koncentracji minęło mniej niż 8 godzin
 • pacjent przyjął dawkę większą niż dawka zalecana
 • pacjent przyjął lek w trakcie leczenia innymi środkami leczniczymi o działaniu hamującym ośrodkowy układ nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają jego stężenie we krwi, podczas spożywania alkoholu lub podczas przyjmowania substancji niedozwolonych

Należy stosować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed snem.
Nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolpidem Vitabalans a ciąża

Jesli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zolpidem Vitabalans u kobiet w czasie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży.
Lek stosowany w późnym etapie ciąży lub podczas porodu może powodować u noworodka:

 • obniżenie temperatury ciała
 • wiotkość mięśni 
 • trudności z oddychaniem
 • objawy odstawienia spowodowane uzależnieniem fizycznym

Zolpidem Vitabalans a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zolpidem Vitabalans u kobiet podczas karmienia piersią.
Zolpidem (substancja czynna leku Zolpidem Vitabalans) przenika do mleka kobiecego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Podczas stosowania leku Zolpidem Vitabalans jednocześnie z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, a także zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych należą: 

 • leki przeciwpsychotyczne (stosowane w leczeniu niektórych schorzeń psychicznych) 
 • leki nasenne (stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem)
 • leki uspokajające lub przeciwlękowe
 • leki przeciwdepresyjne
 • narkotyczne leki przeciwbólowe (stosowane w leczeniu bólu o nasileniu od umiarkowanym do ciężkiego)
 • leki przeciwpadaczkowe 
 • leki stosowane w znieczuleniu
 • leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym (stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach)

Podczas przyjmowania leku Zolpidem Vitabalans jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną, mogą wystąpić omamy wzrokowe.

Przed zastosowaniem leku Zolpidem Vitabalans szczególnie należy poinformować lekarza o przyjmowaniu:

 • silnie działających leków przeciwbólowych (narkotyczne leki przeciwbólowe) mogą one zwiększać lęk, co może nasilać uzależnienie od leku Zolpidem Vitabalans
 • inhibitorów cytochromu P450 np.: ketokonazolu, cyprofloksacyny (mogą nasilać działanie leku Zolpidem Vitabalans), ryfmapicyny (może osłabiać działanie leku Zolpidem Vitabalans), fluwoksaminy (leku przeciwdepresyjnego) 
 • leków zwiotczających mięśnie

Podczas stosowania leku Zolpidem Vitabalans należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilać działanie uspokajające leku Zolpidem Vitabalans i zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolpidem Vitabalans a alkohol

Podczas stosownia leku Zolpidem Vitabalans nie należy spożywać alkoholu. Alkohol nasila nasenne działanie leku.

Zolpidem Vitabalans a prowadzenie pojazdów

Lek Zolpidem Vitabalans wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek może powodować senność, utratę koncentracji, utratę pamięci lub osłabienie siły mięśniowej.  Objawy te mogą się nasilać, jeśli pacjent prześpi mniej niż 7 do 8 godzin po przyjęciu tego leku.
Lek może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”.
Następnego dnia po przyjęciu leku Zolpidem Vitabalans mogą wystąpić:

 • ospałość, senność, zawroty głowy lub dezorientacja
 • osłabiony refleks
 • niewyraźne lub podwójne widzenie
 • osłabiona czujność

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych objawów, zaleca się zachowanie przynajmniej 8-godzinnej przerwy, pomiędzy przyjęciem leku a prowadzeniem pojazdu czy obsługiwaniem maszyn.

Spożywanie alkoholu może nasilić ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Przechowywanie

Jak przechowywać Zolpidem Vitabalans?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zolpidem Vitabalans a ciąża
Zolpidem Vitabalans a karmienie piersią
Interakcje
Zolpidem Vitabalans a alkohol
Zolpidem Vitabalans a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki