Poradnik
zestawy vichy
baby week
tato to twój dzień
Zolpigen (Zolpidemi tartras)

Zolpigen (Zolpidemi tartras)

Zolpigen jest lekiem nasennym z grupy imidazopirydyny, zawiera substancję czynną winian zolpidemu. Wskazaniem do jego stosowania jest krótkotrwałe leczenie bezsenności u pacjentów dorosłych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZolpigen
Nazwa międzynarodowaZolpidemi tartras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Winian zolpidemu

Skład - substancje pomocnicze
 • jednowodna laktoza 
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • żelowana skrobia kukurydziana 
 • stearynian magnezu 
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • polisorbat 80 (E 433)
 • makrogol 400 
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Nasenne

Zastosowanie

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • napady bezdechu sennego
 • miastenia
 • ciężka niewydolność wątroby
 • ostra niewydolność płuc lub zaburzenia oddychania
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podeszły wiek pacjenta lub pacjent osłabiony
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • zaburzenia układu oddechowego
 • schorzenia psychiczne
 • depresja 
 • nadużywanie alkoholu lub leków 
 • dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • zaburzenia pamięci (amnezja) lub dziwne zachowanie podczas przyjmowania leku Zolpigen
  Ryzyko niepamięci jest większe, gdy stosuje się większe dawki. Jeśli po zażyciu tabletki pacjent będzie mieć zapewnione 7 do 8 godzin snu, ryzyko niepamięci jest mniejsze.
 • problemy ze snem, które mogą nasilić się po zastosowaniu tego leku
 • widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie są prawdziwe (omamy) pobudzenie, koszmary senne

Niezbyt często:

 • niewyraźne widzenie lub podwójne widzenie 
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • lekami nasennymi
 • lekami uspokajającymi lub przeciwlękowymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • lekami znieczulającymi  
 • lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym
 • ketokonazolem
 • cyprofloksacyną
 • niektórymi antybiotykami
Ciąża

Nie należy stosować leku Zolpigen w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Zolpigen w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Zolpigen u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn przez 7-8 godzin po przyjęciu leku Zolpigen, ze względu na ryzyko wystąpienia senności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zolpigen?

Lek Zolpigen zawiera substancję czynną zolpidem o działaniu nasennym.
Działanie leku polega na skracaniu czasu potrzebnego do zaśnięcia, zmniejszeniu liczby przebudzeń i wydłużaniu całkowitego czasu snu. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zolpigen?

Lek Zolpigen stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania

 • lek działa natychmiast, dlatego tabletkę należy połykać w całości, popijając płynem, tuż przed pójściem spać lub już w łóżku
 • po zastosowaniu leku pacjent musi mieć zapewniony co najmniej ośmiogodzinny, nieprzerwany sen  
 • tabletkę można dzielić na równe dawki
 • nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę

Dawkowanie

Dorośli

 • zalecana dawka leku Zolpigen wynosi 10 mg na dobę
 • niektórym pacjentom lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku
 • lek należy przyjmować jeden raz na dobę, wieczorem, bezpośrednio przed snem

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub osoby osłabione

Zalecana dawka leku to 5 mg na dobę.

Osoby z zaburzeniami czynności wątroby

 • zalecana dawka początkowa to 5 mg na dobę
 • lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg, jeśli uzna, że jest to bezpieczne

Czas trwania leczenia

 • czas stosowania leku powinien być jak najkrótszy
 • leczenie zwykle trwa od kilku dni do 2 tygodni
 • maksymalny czas leczenia, łącznie z okresem stopniowego odstawiania leku, wynosi 4 tygodnie
 • lekarz ustali schemat stopniowego odstawiania leku na podstawie indywidualnych potrzeb pacjenta
 • w niektórych sytuacjach konieczne może być stosowanie leku przez okres dłuższy niż 4 tygodnie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zolpigen

 • jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) połknie naraz dużą liczbę tabletek lub jeśli zachodzi podejrzenie, że dziecko połknęło lek, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do izby przyjęć najbliższego szpitala
 • po pomoc lekarską należy udać w towarzystwie innej osoby
 • po przedawkowaniu leku senność może narastać bardzo szybko, a duże dawki mogą doprowadzić do śpiączki, a nawet do śmierci

Pominięcie zastosowania leku Zolpigen

 • jeśli pacjent zapomni przyjąć lek przed pójściem spać, ale przypomni sobie o tym w środku nocy, pominiętą dawkę można przyjąć tylko wtedy, gdy możliwe jest zapewnienie po przyjęciu tabletki 8 godzin niezakłóconego snu
 • jeśli to nie jest możliwe, następną dawkę należy przyjąć przed położeniem się spać następnego dnia wieczorem
 • nie należy stosować tego leku o innej porze dnia, ponieważ może spowodować u pacjenta uczucie senności, zawroty głowy lub uczucie zmieszania
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Zolpigen

 • o czasie stosowania leku decyduje lekarz
 • nie należy przerywać leczenia nagle
 • jeśli pacjent ma zamiar zakończyć leczenie należy poinformować o tym lekarza
 • lek należy odstawiać stopniowo, w przeciwnym razie zaburzenia snu, z powodu których lek jest stosowany, mogą nawrócić w jeszcze większym nasileniu, mogą też wystąpić przejściowe: lęk, niepokój ruchowy i zmiany nastroju 
 • jeśli dojdzie do fizycznego uzależnienia od leku Zolpigen, po nagłym odstawieniu leku mogą wystąpić: bóle głowy, bóle mięśni, lęk, napięcie, niepokój ruchowy, splątanie, rozdrażnienie i bezsenność, w ciężkich przypadkach mogą też wystąpić: nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, nieprawidłowe wyostrzenie słuchu i połączona z bólem wrażliwość na dźwięki, omamy, mrowienie i drętwienie kończyn, poczucie nierealności, depersonalizacja lub napady padaczkowe (drgawki lub drżenie). Takie objawy mogą być odczuwane również w okresach między kolejnymi dawkami, szczególnie jeśli stosowane są duże dawki leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zolpigen?

Leku Zolpigen nie należy stosować:

 • u pacjentów uczulonych na zolpidem lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjentów z zaburzenimi czynności wątroby
 • u pacjentów z zespołem bezdechu sennego (krótkie przerwy w oddychaniu w czasie snu)
 • u pacjentów z miastenią
 • u pacjentów z ostrymi i ciężkimi zaburzeniami oddychania

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zolpigen może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli u pacjenta podczas stosowania leku Zolpigen wystąpią ciężkie działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Ciężkie dzialania niepożadane 

Reakcja alergiczna z objawami:

 • wysypki skórnej, świądu
 • obrzęku twarzy, warg, gardła lub języka
 • trudności w oddychaniu lub połykaniu

Inne działania niepożądane

Działania niepożądane (jeśli wystąpią należy poinformować lekarza, tak szybko, jak to możliwe):

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • zaburzenia pamięci (amnezja) lub dziwne zachowanie podczas przyjmowania leku Zolpigen. Ryzyko niepamięci jest większe, gdy stosuje się większe dawki. Jeśli po zażyciu tabletki pacjent będzie mieć zapewnione 7 do 8 godzin snu, ryzyko niepamięci jest mniejsze
 • problemy ze snem, które mogą nasilić się po zastosowaniu tego leku
 • widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie są prawdziwe (omamy)

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

 • niewyraźne widzenie lub podwójne widzenie 

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • uzależnienie fizyczne: stosowanie (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do uzależnienia fizycznego, nagłe przerwanie leczenia może spowodować objawy odstawienia i ponowne wystąpienie problemów
 • uzależnienie psychiczne: kiedy pacjent myśli, że nie zaśnie, jeśli nie zażyje leku Zolpigen
 • uczucie bardzo dużej senności i zmęczenia, brak zdolności koncentracji lub prowadzenia normalnej aktywności
 • trudności w oddychaniu
 • tracenie kontaktu z rzeczywistością (psychozy)
 • uszkodzenie wątroby, powodujące między innymi objawy takie jak silny ból brzucha, nudności, wymioty, utrata apetytu oraz żółknięcie skóry i oczu
 • upadki, szczególnie u osób starszych

Działania niepożądane (jeśli wystąpią, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie):

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

 • pobudzenie, koszmary senne
 • senność, ból głowy, zawroty głowy, uczucie wirowania
 • biegunka, nudności, wymioty
 • zmęczenie
 • ból brzucha
 • ból pleców
 • zakażenia nosa i gardła

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

 • drażliwość, splątanie

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje paradoksalne (niepokój ruchowy, pobudzenie, rozdrażnienie, agresja, urojenia - fałszywe przekonania, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe  zachowanie i inne niepożądane zmiany w zachowaniu). Osoby w starszym wieku są bardziej podatne na wystąpienie takich objawów.
 • zaburzenia zachowania
 • depresja (uczucie przygnębienia)
 • zaburzenia uwagi
 • zaburzenia mowy
 • osłabienie libido
 • lunatyzm
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (zostanie wykryte podczas badań krwi)
 • wysypka, świąd, pokrzywka
 • nadmierne pocenie się
 • osłabienie mięśni
 • zaburzenia chodu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zolpigen należy omówić to z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku Zolpigen należy poinformować lekarza jeśli:

 • pacjent jest w podeszłym wieku lub jest osłabiony
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • u pacjenta występowały zaburzenia oddychania
 • u pacjenta występowały schorzenia psychiczne
 • pacjent choruje lub chorował na depresję 
 • pacjent nadużywa lub nadużywał alkoholu, lub leków (w tej grupie pacjentów zwiększa się ryzyko uzależnienia od leku Zolpigen, ryzyko jest tym większe im większe dawki leku są stosowane przez dłuższy czas)

Podczas stosowania leku Zolpigen mogą wystąpić:

 • tolerancja (przyzwyczajenie) – jeśli po kilku tygodniach pacjent zauważy, że lek nie działa już tak skutecznie jak na początku leczenia, należy zgłosić się do lekarza (może być konieczna zmiana dawki leku)
 • uzależnienie –  podczas stosowania leku Zolpigen istnieje ryzyko uzależnienia, które zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki leku i wydłużeniem czasu leczenia, ryzyko jest większe u osób nadużywających kiedykolwiek alkoholu lub leków
 • amnezja – lek Zolpigen może powodować utratę pamięci, żeby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, pacjent powinien mieć zapewnione 8 godzin nieprzerwanego snu po zażyciu leku
 • reakcje psychiczne i „paradoksalne” – lek Zolpigen może powodować niepożądane zmiany zachowania, takie jak niepokój ruchowy, pobudzenie, rozdrażnienie, agresję, urojenia, wybuchy wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie oraz nasilenie bezsenności
 • lunatyzm i podobne rodzaje zachowań – lek Zolpigen może spowodować, że podczas snu pacjent wykonuje różne czynności, czego nie pamięta po przebudzeniu. np.: chodzenie we śnie, prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie oraz spożywanie posiłków, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne, alkohol oraz niektóre leki stosowane w leczeniu depresji lub stanów lękowych, lub stosowanie leku Zolpigenu w dawkach większych niż maksymalna zalecana dawka mogą zwiększyć ryzyko występowania tych objawów
 • zaburzenia psychoruchowe dnia następnego - następnego dnia po przyjęciu leku Zolpigen ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone jeśli: pacjent przyjął lek w czasie krótszym niż 8 godzin przed wykonywaniem czynności wymagających zwiększonej koncentracji, pacjent przyjął dawkę większą niż dawka zalecana, pacjent przyjął lek w trakcie leczenia innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy układ nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, podczas spożywania alkoholu lub podczas przyjmowania substancji niedozowolonych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolpigen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zolpigen w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymetrze ciąży. Lek stosowany w końcowym etapie ciąży lub w czasie porodu, może powodować u noworodka:

 • obniżenie temperatury ciała
 • zwiotczenie mięśni
 • trudności w oddychaniu
 • objawy odstawienia, wynikające z uzależnienia fizycznego

Zolpigen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią, podczas stosowania leku Zolpigen ponieważ niewielkie ilości zolpidemu (substancji czynnej leku) mogą przenikać do mleka matki.

Interakcje

Podczas stosowania leku Zolpigen z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych należą:

 • leki przeciwpsychotyczne (stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego) 
 • leki nasenne (stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem)
 • leki uspokajające lub przeciwlękowe
 • lek przeciwdepresyjne
 • narkotyczne leki przeciwbólowe (stosowane w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego) 
 • leki przeciwpadaczkowe
 • leki stosowane w znieczuleniu
 • leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym (stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach)

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent stosuje:

 • leki przeciwdepresyjne (bupropion, dezypraminę, fluoksetynę, sertralinę i wenlafaksynę) podczas jednoczesnego przyjmowania z lekiem Zolpigen zmogą wystąpić omamy wzrokowe
 • antybiotyki (np. klarytromycyna lub erytromycyna), niektóre leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol), lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV - rytonawir, leki te stosowane jednocześnie z lekiem Zolpigen mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i może być konieczna modyfikacja ich dawkowania
 • ryfampicynę, preparaty zawierające ziele dziurawca (mogą osłabiać działanie leku Zolpigen)

Nie zaleca się przyjmowania leku Zolpigen z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

W czasie stosowania leku Zolpigen nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może on nasilić działanie nasenne leku.

Jeśli u pacjenta występuje nietolerancja niektórych cukrów, przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować o tym lekarza (lek zawiera laktozę).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zolpigen a alkohol

Podczas stosownia leku Zolpigen nie należy spożywać alkoholu. Alkohol nasila nasenne działanie leku.

Zolpigen a prowadzenie pojazdów

Lek Zolpigen wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Podczas stosowania leku Zolpigen zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być ograniczona. Lek może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”. Następnego dnia po przyjęciu leku Zolpigen mogą wystapić:

 • senność, ospałość, zawroty głowy lub dezorientacja
 • osłabiony refleks (wydłużony czas reakcji)
 • niewyraźnie lub podwójnie widzenie
 • osłabiona czujność

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych objawów:

 • zaleca się zachowanie przynajmniej 8-godzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem leku a prowadzeniem pojazdu czy obsługiwaniem maszyn
 • unikanie picia alkoholu i stosowania substancji psychoaktywnych

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zolpigen?

lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zolpigen a ciąża
Zolpigen a karmienie piersią
Interakcje
Zolpigen a alkohol
Zolpigen a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki