Poradnik
Zomiren (Alprazolamum)

Zomiren (Alprazolamum)

Zomiren jest to lek zawierający substancję czynną alprazolam należącą do grupy leków zwanych pochodnymi benzodiazepin. Lek ten, wykazujący działanie przeciwlękowe, znalazł zastosowanie w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZomiren
Nazwa międzynarodowaAlprazolamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,25 mg
 • 0,5 mg
 • 1 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Alprazolam

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • powidon K 25
 • krospowidon (typ A)
 • polisorbat 80
 • stearynian magnezu
 • karmin (E 120) - tylko w tabletkach w dawce 0,5 mg
 • błękit patentowy V - tylko w tabletkach w dawce 1 mg
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwlękowe

Zastosowanie
 • leczenie zaburzeń lękowych uogólnionych
 • leczenie zaburzeń lękowych z napadami lęku
 • leczenie zaburzeń lękowych w postaci fobii
 • leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych mieszanych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na alprazolam i inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • nużliwość mięśni
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu śródsennego
 • ciężka niewydolność wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • długotrwałe stosowanie leku
 • depresja, myśli lub tendencje samobójcze
 • stosowanie innych benzodiazepin, opioidów, leków nasennych i uspokajających
 • niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresja, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowania i inne zaburzenia zachowania pojawiające się podczas stosowania leku
 • jaskra
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • podeszły wiek pacjenta
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • depresja
 • uspokojenie, senność
 • ataksja (niezborność ruchów)
 • zaburzenia pamięci i mowy
 • bóle i zawroty głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość

Częste (mogą dotyczyć 1 do 10 pacjentów na 100):

 • spadek apetytu
 • stan splątania
 • dezorientacja
 • zmniejszenie lub zwiększenie libido (popędu płciowego)
 • lęk, bezsenność, nerwowość
 • zaburzenia równowagi
 • nieprawidłowa koordynacja
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadmierna potrzeba snu
 • letarg
 • drżenie
 • nieostre widzenie
 • nudności
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • wzrost lub spadek masy ciała
Możliwe interakcje z
 • opioidami (jednoczesne stosowanie opioidów z lekiem Zomiren może nasilić depresyjne działanie na układ oddechowy - zwolnienie i spłycenie oddechu)
 • lekami przeciwpsychotycznymi, nasennymi, przeciwlękowymi, uspokajającymi, przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwdrgawkowymi, środkami znieczulającymi i lekami przeciwhistaminowymi
 • narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem
 • nefazodonem, fluwoksaminą, cymetydyną
 • fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem i antybiotykami makrolidowymi (erytromycyną, klarytromycyną lub troleandomycyną)
 • inhibitorami proteazy HIV (rytonawirem)
 • digoksyną
 • teofiliną
Ciąża

Lek Zomiren nie jest wskazany do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Leku nie powinny przyjmować kobiety w okresie karmienia piersią, ponieważ niewielkie ilości alprazolamu mogą przenikać do mleka.

Dzieci

Nie jest wskazane stosowanie leku Zomiren u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zomiren powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej. Z tego względu nie wolno prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn podczas terapii.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zomiren?

Lek Zomiren działa przeciwlękowo. Stosuje się go w przypadkach z nasilonymi objawami, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zomiren?

Lek Zomiren stosowany jest w leczeniu:

 • zaburzenia lękowego uogólnionego
 • zaburzenia lękowego z napadami lęku
 • zaburzenia lękowego w postaci fobii
 • zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Dawkowanie

Jak stosować lek Zomiren?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leczenie powinno trwać jak najkrócej. Całkowity czas leczenia nie powinien przekroczyć 8-12 tygodni, łącznie z okresem zmniejszania dawki.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

 • zalecana dawka wynosi 0,25 mg lub 0,5 mg trzy razy na dobę
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 4 mg, podawana w 2 dawkach podzielonych (lekarz decyduje o ewentualnym zwiększeniu w zależności od potrzeb pacjenta)

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii

 • zalecana dawka początkowa wynosi od 0,5 mg do 1 mg przed snem
 • lekarz decyduje o ewentualnym zwiększeniu w zależności od potrzeb pacjenta (zwiększenie dawki o 1 mg nie powinno odbywać się w odstępach krótszych niż co trzy do czterech dni)
 • lekarz może włączyć dawkę dodatkową, w taki sposób, aby łączna liczba dawek podzielonych nie przekraczała 3 lub 4 dawek na dobę

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Stosowanie leku w tej grupie pacjentów jest przeciwwskazane.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa wynosi 0,25 mg dwa lub trzy razy na dobę. Lekarz może zadecydować o stopniowym zwiększaniu dawki zależnie od tolerancji na lek. W przypadku pojawienia się działań niepożądanych lekarz zadecyduje o zmniejszeniu dawki początkowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zomiren

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zomiren może doprowadzić do ataksji (niezborność ruchów), senności, zaburzenia mowy, śpiączki i depresji oddechowej. W przypadku zaobserwowania tych objawów należy jak najszybciej powiadomić lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Zomiren

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zomiren

Nie wolno samodzielnie przerywać stosowania leku, ze względu na możliwy nawrót objawów choroby po przerwaniu przyjmowania leku. Jedynie lekarz może zadecydować o stopniowym zmniejszeniu dawki. Zaleca się stopniowo zmniejszać dawkę dobową leku Zomiren o nie więcej niż 0,5 mg co trzy dni.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zomiren?

Nie należy stosować leku Zomiren:

 • jeśli pacjent wykazuje uczulenie na alprazolam i inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano nużliwość mięśni - choroba przejawiająca się nadmiernym zmęczeniem i osłabieniem mięśni
 • jeśli u pacjenta pojawiła się ciężka niewydolność oddechowa
 • jeśli u pacjenta występuje zespół bezdechu śródsennego
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano ciężką niewydolność wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zomiren może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10):

 • depresja
 • uspokojenie, senność
 • ataksja (niezborność ruchów)
 • zaburzenia pamięci i mowy
 • bóle i zawroty głowy
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej
 • zmęczenie
 • drażliwość

Częste (mogą dotyczyć 1 do 10 pacjentów na 100):

 • spadek apetytu
 • stan splątania
 • dezorientacja
 • zmniejszenie lub zwiększenie libido (popędu płciowego)
 • lęk, bezsenność, nerwowość
 • zaburzenia równowagi
 • nieprawidłowa koordynacja
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadmierna potrzeba snu
 • letarg
 • drżenie
 • nieostre widzenie
 • nudności
 • zapalenie skóry
 • zaburzenia seksualne
 • wzrost lub spadek masy ciała

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 do 10 pacjentów na 1000):

 • mania
 • omamy
 • złość
 • pobudzenie
 • uzależnienie
 • niepamięć
 • spadek siły mięśniowej
 • nietrzymanie moczu
 • zaburzony cykl miesiączkowy
 • zespół odstawienia leku

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • wzrost stężenia prolaktyny
 • hipomania
 • agresywne i wrogie zachowania
 • zaburzenia myślenia
 • wzrost aktywności psychoruchowej
 • nadużywanie leku
 • zaburzenia dotyczące funkcjonowania układu nerwowego autonomicznego (układ ten steruje pracą narządów wewnętrznych, mięśni gładkich i gruczołów)
 • dystonia (zaburzenia napięcia mięśni)
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • zapalenie i czynnościowe zaburzenia wątroby
 • żółtaczka
 • obrzęk naczynioruchowy
 • reakcje nadwrażliwości na światło
 • zatrzymanie moczu
 • obrzęki obwodowe (obrzęki kostek, stóp lub palców)
 • wzrost ciśnienia w gałce ocznej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Zomiren należy skonsultować się z lekarzem:

 • jeżeli lek przyjmowany jest przez długi czas, ze względu na możliwość wystąpienia uzależnienie od leku (szczególnie dotyczy pacjentów nadużywających leków lub alkoholu)
 • jeżeli następuje zmniejszenie dawki leku lub jest on nagle odstawiany (ryzyko pojawienia się objawów odstawienia)
 • jeżeli lek stosują pacjenci z depresją, z myślami lub tendencjami samobójczymi
 • jeżeli pacjent zażywa inne benzodiazepiny (zwiększone ryzyko uzależnienia)
 • jeżeli w tym samym czasie pacjent stosuje opioidy, leki nasenne, uspokajające lub spożywa alkohol (działanie tych leków lub alkoholu może się nasilić)
 • w przypadku wystąpienia niepokoju ruchowego, pobudzenia psychoruchowego, drażliwości, agresji, urojenia, gniewu, koszmarów sennych, omamów, psychoz, niewłaściwego zachowania i innych zaburzeń zachowania (w sytuacji, gdy pojawią się opisane objawy należy jak najszybciej przerwać zażywanie leku i powiadomić lekarza)
 • jeżeli u pacjenta zdiagnozowano jaskrę
 • jeżeli pacjent cierpi na zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • w przypadku wystąpienia niepamięci następczej, która może pojawić się kilka godzin po spożyciu leku (pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany sen przez 7-8 godzin)
 • w przypadku pacjentów w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko nadmiernego uspokojenia, a także osłabienia układu mięśniowo-szkieletowego (może to skutkować upadkami groźnymi pacjenta)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zomiren a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Zomiren nie jest wskazany do stosowania w okresie ciąży. Terapia benzodiazepinami w dużych dawkach w drugim i (lub) trzecim trymestrze ciąży może doprowadzić do ograniczonych aktywnych ruchów płodu oraz zmiennego rytmu serca płodu.

Zomiren a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie powinny przyjmować kobiety w okresie karmienia piersią, ponieważ niewielkie ilości alprazolamu mogą przenikać do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

W przypadku stosowania poniższych leków z lekiem Zomiren należy zachować szczególną ostrożność:

 • opioidy (jednoczesne stosowanie opioidów z lekiem Zomiren może nasilić depresyjne działanie na układ oddechowy - zwolnienie i spłycenie oddechu)
 • leki przeciwpsychotyczne, nasenne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdepresyjne, narkotyczne leki przeciwbólowe, leki przeciwdrgawkowe, środki znieczulające i leki przeciwhistaminowe (jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Zomiren może nasilić ich działanie)
 • narkotyczne leki przeciwbólowe (efektem łączenia leków może być nasilona euforia i nasilenie zależności psychicznej)
 • niektóre leki przeciwgrzybicze do stosowania wewnętrznego (ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol) 
 • nefazodon, fluwoksamina, cymetydyna (wskazane jest zachować szczególną ostrożność i wziąć pod uwagę mniejsze dawki podczas jednoczesnego stosowania leku Zomiren z wymienionymi lekami)
 • fluoksetyna, propoksyfen, doustne środki antykoncepcyjne, sertralina, diltiazem i antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, klarytromycyna lub troleandomycyna)
 • inhibitory proteazy HIV (rytonawir) - będzie wymagana zmiany dawki lub całkowite odstawienie leku Zomiren
 • digoksyna (jednoczesne stosowanie alprazolamu i digoksyny wymaga ścisłego monitorowania terapii)
 • teofilina (może dojść do spadku działania benzodiazepin)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zomiren a alkohol

Nie wolno spożywać alkoholu w czasie terapii lekiem Zomiren.

Zomiren a prowadzenie pojazdów

Lek Zomiren powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej. Z tego względu nie wolno prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn podczas terapii.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zomiren?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • temperatura przechowywania leku powinna wynosić poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zomiren a ciąża
Zomiren a karmienie piersią
Interakcje
Zomiren a alkohol
Zomiren a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo