Poradnik
Zyban (Bupropioni hydrochloridum)

Zyban (Bupropioni hydrochloridum)

Lek Zyban zawiera substancję czynną chlorowodorek bupropionu wspomagającą odzwyczajenie się od palenia tytoniu.
Lek stosowany jest w leczeniu uzależnienia od nikotyny jako środek ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZyban
Nazwa międzynarodowaBupropioni hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

150 mg

PostaćTabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek bupropionu 

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hypromeloza 2910
 • jednowodny chlorowodorek cysteiny 
 • stearynian magnezu 
 • woda oczyszczona
 • wosk Carnauba
 • woda oczyszczona
 • hypromeloza 2910 6cP
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • makrogol 400
 • czarny tlenek żelaza (E172)
 • glikol propylenowy
 • alkohol izopropylowy
 • hypromeloza 2910 6cP
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekane o przedłużonym uwalnianiu
 • 60 tabletek powlekane o przedłużonym uwalnianiu
 • 100 tabletek powlekane o przedłużonym uwalnianiu
Działanie / właściwości

Redukowanie głodu nikotynowego

Zastosowanie

Uzależnienia od nikotyny

Przeciwwskazania
 • uczulenie na bupropion lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie innych leków zawierających bupropion 
 • padaczka lub inne schorzenia wywołujące napady drgawek
 • bulimia lub jadłowstręt psychiczny
 • ciężka choroba wątroby
 • nadużywanie alkoholu
 • krótko po kuracji lekami uspokajającymi lub przeciwlękowymi
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku mogą wystąpić:

 • napady drgawkowe
 • omamy lub urojenia
 • myśli samobójcze
 • objawy zespołu serotoninowego
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • trudności z zasypianiem (należy unikać przyjmowania leku Zyban bezpośrednio przed zaśnięciem)

Częste:

 • przygnębienie 
 • uczucie lęku lub pobudzenia
 • zaburzenia koncentracji
 • drżenie
 • ból głowy
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha i inne dolegliwości (zaparcia), zmiana odczuwania smaku jedzenia, suchość w jamie ustnej
 • gorączka, zawroty głowy, pocenie się, wysypka skórna (czasem związana z reakcją alergiczną), świąd
Możliwe interakcje z
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych
 • teofiliną
 • tramadolem
 • lekami przeciwmalarycznymi
 • lekami pobudzającymi lub innymi lekami kontrolującymi masę ciała lub apetyt
 • steroidami
 • chinolonami
 • lekami przeciwhistaminowymi powodującymi senność
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona
 • karbamazepiną, fenytoiną, kwasem walproinowym
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów złośliwych
 • tyklopidyną lub klopidogrelem
 • beta - adrenolitykami
 • propafenonem i flekainidem
 • rytonawirem
 • tamoksyfenem
 • alkoholem
Ciąża

Nie należy stosować leku Zyban u kobiet w ciąży, przypuszczających. że mogą być w ciąży lub planujących ciążę.

Karmienie piersią

Leku Zyban nie należy stosować u kobiet w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Zyban u pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeżeli lek powoduje zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zyban?

Mechanizm działania bupropionu (substancji czynnej leku Zyban) w leczeniu uzależnienia od nikotyny jest nieznany.
Lek ułatwia odzwyczajenie się od palenia tytoniu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zyban?

Lek stosowany jest w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zyban?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podania

 • tabletki należy połykać w całości
 • nie należy ich żuć, rozkruszać ani dzielić 
 • tabletki należy przyjmować z zachowaniem przynajmniej 8-godzinnej przerwy między kolejnymi dawkami
 • należy unikać przyjmowania leku przed zaśnięciem (może powodować trudności z zasypianiem)
 • lek może być przyjmowany zarówno z posiłkiem, jak i niezależnie od posiłku

Dawkowanie

 • należy rozpocząć przyjmowanie leku Zyban jeszcze w okresie palenia tytoniu
 • należy wyznaczyć dzień odstawienia palenia tytoniu, najlepiej w drugim tygodniu stosowania leku

Tydzień pierwszy (najlepiej kontynuować palenie tytoniu podczas przyjmowania leku)

 • dzień 1 do 3 przyjmować jedną tabletkę (150 mg) raz na dobę
 • dzień 4 zwiększyć dawkę do jednej tabletki dwa razy na dobę z zachowaniem przynajmniej 8-godzinnej przerwy między kolejnymi dawkami, unikając przyjmowania leku przed zaśnięciem

Tydzień drugi

 • kontynuować przyjmowanie jednej tabletki dwa razy na dobę
 • w tym tygodniu należy odstawić palenie (w wyznaczonym dniu)

Tygodnie od trzeciego do siódmego

 • kontynuować przyjmowanie jednej tabletki dwa razy na dobę, przez co najmniej 7 tygodni
 • jeżeli pacjentowi w trakcie 7 tygodni nie uda się odzwyczaić się od palenia tytoniu, lekarz zaleci odstawienie leku Zyban
 • może zaistnieć potrzeba stopniowego odstawiania leku Zyban, po 7 - 9 tygodniach

Specjalne grupy pacjentów 

Pacjenci:

 • w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia) 
 • z niewydolnością nerek
 • ze zwiększonym ryzykiem napadów drgawkowych

Maksymalna zalecana dawka dla tej grupy pacjentów to jedna tabletka 150 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zyban

 • po przyjęciu większej dawki leku niż zalecana przez lekarza może zwiększyć się ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych lub innych działań niepożądanych
 • należy natychmiast skontaktować się z lekarzem z najbliższym szpitalnym oddziałem pomocy doraźnej

Pominięcie zastosowania leku Zyban

 • jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek, należy odczekać i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Zyban

 • w celu uzyskania pełnego efektu terapeutycznego konieczne może być stosowanie leku Zyban przez 7 tygodni
 • nie należy przerywać leczenia lekiem Zyban bez uzgodnienia z lekarzem 
 • może zaistnieć potrzeba stopniowego zmniejszania dawki

Przeciwwskazania

Kiedy stosuje się lek Zyban?

Leku Zyban nie należy stosować:

 • u pacjentów ma uczulonych na bupropion lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjentów przyjmujących inne leki zawierające bupropion (np. Wellbutrin XR, lek stosowany w leczeniu depresji)
 • u pacjentów z padaczką lub innymi schorzeniami wywołującymi napady drgawek (również w przeszłości)
 • u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami odżywiania (bulimia lub jadłowstręt psychiczny)
 • u pacjentów z ciężką chorobą wątroby (marskość wątroby)
 • u pacjentów z guzem mózgu
 • u pacjentów nadużywający alkoholu lub u pacjentów krótko po zaprzestaniu picia alkoholu, lub u pacjentów planujących zaprzestanie picia alkoholu podczas stosowania leku Zyban
 • u pacjentów krótko po kuracji lekami uspokajającymi lub przeciwlękowymi (w szczególności benzodiazepinami lub lekami działającymi podobnie dobenzodiazepin) lub u pacjentów planujących zaprzestanie stosowania tych leków podczas kuracji lekiem Zyban
 • u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi (skrajne wahania nastroju) -  bupropion może wywołać epizod tej choroby
 • u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane w chorobie Parkinsona (inhibitory monoaminooksydazy - IMAO)
  aktualnie lub w ciągu ostatnich 14 dni (okres ten może być krótszy w przypadku niektórych typów IMAO)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zyban może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Podczas stosowania leku Zyban mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane. Jeśli wystąpią należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Ciężkie działania niepożądane

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • napady drgawkowe
 • reakcje alergiczne z objawami: wysypki skórnej, nietypowych świstów lub trudności z oddychaniem, obrzęku powiek, ust lub języka bóli mięśni, lub stawów, zapaści lub krótkotrwałej utraty przytomności

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • trudności z zasypianiem (należy unikać przyjmowania leku Zyban bezpośrednio przed zaśnięciem)

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • przygnębienie 
 • uczucie lęku lub pobudzenia
 • zaburzenia koncentracji
 • drżenie
 • ból głowy
 • nudności, wymioty
 • ból brzucha i inne dolegliwości (zaparcia), zmiana odczuwania smaku jedzenia, suchość w jamie ustnej
 • gorączka, zawroty głowy, pocenie się, wysypka skórna (czasem związana z reakcją alergiczną), świąd

Niezbyt częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • dzwonienie w uszach, zaburzenia widzenia
 • wzrost ciśnienia tętniczego krwi (czasem znaczny), zaczerwienienie skóry
 • utrata apetytu (anoreksja)
 • osłabienie
 • ból w klatce piersiowej
 • dezorientacja
 • przyspieszenie akcji serca.

Rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • napad drgawkowy (patrz początek tego punktu)
 • drgania mięśni, sztywność mięśni, niekontrolowane ruchy, problemy z chodzeniem lub koordynacją (ataksja)
 • kołatanie serca
 • omdlenie, uczucie omdlenia podczas nagłej zmiany pozycji ciała na stojącą spowodowane spadkiem ciśnienia krwi
 • uczucie rozdrażnienia lub wrogości; dziwne sny (w tym koszmary senne)
 • zaburzenia pamięci
 • mrowienia lub drętwienia
 • ciężkie reakcje alergiczne; wysypka z towarzyszącymi bólami stawów i mięśni 
 • oddawanie moczu częściej lub rzadziej niż zazwyczaj
 • ciężkie wysypki skórne, które mogą obejmować usta lub inne części ciała i które mogą zagrażać życiu
 • zaostrzenie łuszczycy (czerwone zgrubienia na skórze)
 • zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby
 • zmiany stężenia cukru (glukozy) we krwi
 • poczucie nierzeczywistości lub inności (depersonalizacja), widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy).

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • uczucie niepokoju, agresja
 • odczuwanie lub wiara w rzeczy nierzeczywiste (urojenia); wyolbrzymiona podejrzliwość (paranoja)
 • nietrzymanie moczu (mimowolne oddawanie moczu, niekontrolowany wypływ moczu)

Częstość nieznana:

 • myśli o samouszkodzeniu lub samobójstwie w trakcie leczenia lekiem Zyban, lub wkrótce po jego zakończeniu, jeśli pacjent ma takie myśli, należy skontaktować się z lekarzem lub natychmiast udać się do szpitala
 • utrata kontaktu z rzeczywistością i zdolności myślenia lub oceny sytuacji (psychoza), inne objawy mogą obejmować omamy i (lub) urojenia zmniejszona liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość), zmniejszona liczba białych krwinek (leukopenia) i zmniejszona liczba płytek krwi (trombocytopenia)
 • niedobór sodu we krwi (hiponatremia)
 • zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, halucynacje, śpiączka), i inne objawy, takie jak temperatura ciała powyżej 38°C, przyspieszone bicie serca, niestabilne ciśnienie krwi i nasilenie odruchów, sztywność mięśni, brak koordynacji i (lub) zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. mdłości, wymioty, biegunka) podczas przyjmowania leku Zyban razem z lekami stosowanymi w leczeniu depresji (takimi jak paroksetyna, citalopram, escitalopram, fluoksetyna i wenlafaksyna)

Skutki odzwyczajania się od palenia tytoniu
U pacjentów odzwyczajających się od palenia tytoniu występują zwykle objawy odstawienia nikotyny (może to także dotyczyć pacjentów przyjmujących lek Zyban)
Objawami odstawienia nikotyny są:

 • trudności z zasypianiem
 • drżenie lub pocenie się
 • uczucie lęku, pobudzenia lub przygnębienia, niekiedy z towarzyszeniem myśli samobójczych

Należy porozmawiać z lekarzem w razie jakichkolwiek obaw dotyczących samopoczucia pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zyban należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas stosowania leku Zyban mogą wystąpić:

 • napady drgawkowe (lek Zyban może wywołać napady drgawkowe), występujące częściej: u pacjentów uzależnionych od alkoholu, u pacjentów z cukrzycą (stosujących insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe), u pacjentów z ciężkimi obrażeniami głowy lub urazami głowy (aktualnie lub w przeszłości)
  W tej grupy nie należy stosować leku Zyban, chyba że lekarz uzna inaczej.
  Jeżeli podczas stosowania leku Zyban u pacjenta wystąpił napad drgawkowy, leczenie należy przerwać i nie należy go wznawiać, należy skonsultować się z lekarzem.
 • omamy lub urojenia, zaburzenia myślenia lub skrajne wahania nastroju (wystąpienie takich objawów jest bardziej prawdopodobne u pacjentów, z wcześniej występującymi zaburzeniami psychicznymi)
 • przygnębienie lub myśli samobójcze (najczęściej na początku stosowania leku Zyban), jeśli wystąpią, należy skontaktować się z lekarzem lub natychmiast udać się do szpitala 
 • objawy zespołu serotoninowego (przy jednoczesnym stosowaniu leków przeciwdepresyjnych z lekiem Zyban może wystąpić Zespół serotoninowy)
 • nadciśnienie tętnicze (stosowanie leku Zyban może powodować wzrost ciśnienia krwi) nadciśnienie tętnicze wcześniej występujące u pacjenta może ulec dalszemu podwyższeniu, ciśnienie krwi pacjenta skontroluje lekarz przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zyban i będzie je kontrolował w trakcie leczenia, zwłaszcza gdy pacjent wcześniej miał wysokie ciśnienie krwi

Badania laboratoryjne

 • lek może zaburzać wyniki badań laboratoryjnych moczu na obecność innych leków
 • jeśli u pacjenta jest planowane takie badanie, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o stosowaniu Zyban

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia) i pacjenci z niewydolnością nerek

 • występuje większe prawdopodobieństwo pojawienia się działań niepożądanych
 • lek należy przyjmować w mniejszych dawkach, pod ścisłą kontrolą lekarza

Dzieci i młodzież

Lek Zyban nie jest zalecany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zyban a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zyban u kobiet w ciąży, przypuszczających, że mogą być w ciąży lub planujących ciążę

Zyban a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Zyban nie należy stosować u kobiet w czasie karmienia piersią.
Bupropion (substancja czynna leku Zyban) może przenikać do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje: 

 • leki przeciwdepresyjne lub inne leki stosowane w schorzeniach psychicznych 
 • teofilinę (stosowaną w leczeniu astmy)
 • tramadol (silny lek przeciwbólowy)
 • leki przeciwmalaryczne
 • leki odchudzające
 • steroidy (stosowane doustnie lub w postaci wstrzyknięć)
 • antybiotyki z grupy chinolonów
 • leki przeciwhistaminowe stosowane głównie w leczeniu alergii (niektóre mogą powodować senność)
 • leki przeciwcukrzycowe

Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Zyban może zwiększać ryzyko występowania napadów drgawkowych.

 • leki przeciwdepresyjne (dezypramina, imipramina, paroksetyna, citalopram, escitalopram, wenlafaksyna) lub leki stosowane w innych zaburzeniach psychicznych (rysperydon, tiorydazyna)
 • leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (np.: lewodopa, amantadyna lub orfenadryna)
 • karbamazepinę, fenytoinę lub walproinian (stosowane w leczeniu padaczki i niektórych zaburzeń psychicznych)
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów (cyklofosfamid, ifosfamid)
 • tyklopidynę lub klopidogrel (leki przeciwpłytkowe)
 • leki beta-adrenolityczne (metoprolol) obniżające wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • leki antyarytmiczne (propafenon, flekainid)
 • rytonawir lub efawirenz (stosowane w leczeniu zakażenia HIV)

Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Zyban może zwiększać ryzyko występowania działań niepożądanych i wymagać modyfikacji ich dawkowania.

 • tamoksyfen (stosowany w leczeniu raka piersi)
 • digoksynę (stosowana w leczeniu chorób serca)

Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Zyban może zmniejszać ich skuteczność.

Zyban z alkoholem

Niektórzy pacjenci są bardziej wrażliwi na działanie alkoholu w trakcie stosowania leku Zyban.
Na czas stosowania leku Zyban lekarz może zalecić pacjentowi rezygnację z picia alkoholu albo znaczne ograniczenie jego spożycia.
Jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu, nie powinien nagle go odstawiać, ponieważ grozi to ryzykiem napadu drgawkowego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zyban a alkohol

Podczas stosowania leku Zyban pacjent powinien zrezygnować z picia alkoholu albo znaczne ograniczenie jego spożycie.
Pacjenci uzależnieni od alkoholu nie powinni nagle go odstawiać, ponieważ mogą wystąpić napady drgawek.

Zyban a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Zyban mogą wystąpić działania niepożądane: zawroty głowy i uczucie pustki w głowie, powodujące dekoncentracje.
Jeśli wystąpią te objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zyban?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zyban a ciąża
Zyban a karmienie piersią
Interakcje
Zyban a alkohol
Zyban a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo