Poradnik
Zyx (Levocetirizini dihydrochloridum)

Zyx (Levocetirizini dihydrochloridum)

Zyx to lek przeciwhistaminowy, który zawiera dichlorowodorek lewocetyryzyny o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu leczenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaZyx
Nazwa międzynarodowaLevocetirizini dihydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane:

 • 5 mg

Roztwór doustny:

 • 0,5 mg/ ml
PostaćTabletki powlekane, Roztwór doustny
Skład - substancja czynna

Dichlorowodorek lewocetyryzyny

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol

Roztwór doustny:

 • sorbitol ciekły niekrystalizujący
 • glicerol
 • glikol propylenowy
 • cytrynian sodu
 • sacharyna sodowa
 • aromat ananasowy
 • parahydroksybenzoesan metylu
 • parahydroksybenzoesan etylu
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 40 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletki
 • 100 tabletek

Roztwór doustny:

 • 200 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwhistaminowe
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • leczenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa)
 • leczenie objawów pokrzywki
Przeciwwskazania
 • uczulenie na dichlorowodorek lewocetyryzyny, cetyryzynę, hydroksyzynę lub na którąkolwiek substancję o podobnej budowie chemicznej (pochodne piperazyny), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/ min)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli pacjent może mieć trudności z opróżnianiem pęcherza w stanach takich jak, np. uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego
 • lek Zyx może powodować nasilenie napadów padaczkowych (dla postaci: tabletki powlekane)
 • gdy pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy powinien on przerwać stosowanie leku Zyx na kilka dni przed wykonaniem testów (dla postaci: tabletki powlekane)
 • lek w tabletkach powlekanych zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Możliwe interakcje z

Brak danych.

Ciąża

Można rozważyć zastosowanie lewocetyryzyny w okresie ciąży, jeżeli jest to konieczne, a decyduje o tym lekarz.

Karmienie piersią

Należy zachować ostrożność, przepisując lewocetyryzynę kobietom karmiącym piersią.

Dzieci

Nie zaleca się podawania tabletek powlekanych Zyx dzieciom w wieku poniżej 6 lat, a roztworu doustnego niemowlętom i małym dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych pacjentów może wystąpić senność, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do momentu poznania swojej reakcji na lek.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zyx?

Zyx to lek przeciwhistaminowy, który zawiera dichlorowodorek lewocetyryzyny o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu leczenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zyx?

 • w celu leczenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa)
 • w leczeniu objawów pokrzywki

Dawkowanie

Jak stosować lek Zyx?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Tabletki powlekane:

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i starsze: jedna tabletka na dobę.

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować lek Zyx?

Lek do stosowania doustnego.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez niego.

 

Roztwór doustny:

Zalecana dawka

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 10 ml roztworu raz na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 2,5 ml roztworu dwa razy na dobę.

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować lek Zyx?

Do opakowania dołączony jest kieliszek z podziałką do odmierzania dawki leku.

Można przyjmować roztwór nierozcieńczony lub rozcieńczony w szklance wody. Lek Zyx można przyjmować z pokarmem lub bez niego.

Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów:

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

U pacjenta z zaburzeniami czynności nerek dawka leku może być zmniejszona w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek. U dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała, a dawkę leku ustala lekarz.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie wolno stosować leku Zyx.

Pacjenci, u których występują tylko zaburzenia czynności wątroby powinni przyjmować zazwyczaj zalecaną dawkę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek dawka leku może być zmniejszona w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek, a u dzieci dawka dodatkowo będzie dobrana w zależności od masy ciała. To lekarz ustali dawkę leku.

Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej)

U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki, jeżeli czynność nerek nie jest nieprawidłowa.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Zyx u dzieci w wieku poniżej 6 lat (tabletki powlekane).

Nie zaleca się stosowania leku Zyx u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat (roztwór doustny).

Jak długo należy przyjmować lek Zyx?

Okres leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i nasilenia objawów choroby oraz jest ustalany przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zyx

U dorosłych, w przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Zyx, może występować senność. U dzieci może początkowo dojść do pobudzenia i niepokoju, a następnie do uczucia senności.

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Zyx niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

Pominięcie zastosowania leku Zyx

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki bądź zastosowania dawki mniejszej niż zalecana przez lekarza, należy poczekać do czasu, kiedy powinna być przyjęta następna dawka. Leczenie należy kontynuować przestrzegając dawkowania zaleconego przez lekarza.

Przerwanie stosowania leku Zyx

Przerwanie stosowania leku Zyx nie powinno wywołać szkodliwego działania na organizm. W rzadkich przypadkach może dojść do świądu po przerwaniu stosowania leku Zyx, nawet jeśli objawy te nie występowały przed rozpoczęciem terapii. Objawy te mogą ustępować samoistnie. W niektórych przypadkach objawy te mogą być intensywne i może być konieczne wznowienie leczenia. Objawy te powinny ustąpić po ponownym rozpoczęciu leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zyx?

Leku Zyx nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na dichlorowodorek lewocetyryzyny, cetyryzynę, hydroksyzynę lub na którąkolwiek substancję o podobnej budowie chemicznej (pochodne piperazyny), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężkich zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/ min)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zyx może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy
 • senność i/lub ospałość

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wyczerpanie
 • bóle brzucha

Częstość nieznana:

 • kołatania serca
 • zwiększona częstość rytmu serca
 • napady drgawkowe
 • uczucie mrowienia
 • zawroty głowy
 • omdlenie
 • drżenia
 • zaburzenia smaku
 • uczucie wirowania/kołysania
 • zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych (niekontrolowany okrężny ruch gałek ocznych)
 • bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego
 • obrzęk
 • świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne
 • skrócenie oddechu
 • zwiększenie masy ciała
 • ból mięśni, ból stawów
 • agresja lub pobudzenie, omamy
 • depresja
 • bezsenność, nawracające myśli samobójcze lub chorobliwe zainteresowanie samobójstwem
 • koszmary senne
 • zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • wymioty, zwiększony apetyt, nudności i biegunka
 • świąd po przerwaniu stosowania leku

W razie wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Objawy reakcji nadwrażliwości mogą obejmować:

 • obrzęk ust, języka, twarzy i/lub gardła
 • problemy w oddychaniu lub przełykaniu (ucisk w klatce piersiowej lub świszczący oddech)
 • pokrzywkę
 • nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi prowadzące do zapaści lub wstrząsu, które mogą być śmiertelne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zyx należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent może mieć trudności z opróżnianiem pęcherza w stanach takich jak, np. uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego. Wówczas należy poradzić się lekarza
 • lek Zyx może powodować nasilenie napadów padaczkowych. Z tego tez powodu należy poradzić się lekarza, jeśli u pacjenta występuje padaczka lub ryzyko wystąpienia drgawek (dla postaci: tabletki powlekane)
 • gdy pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy powinien on przerwać stosowanie leku Zyx na kilka dni przed wykonaniem testów. Lek może wpływać na wyniki testów alergicznych (dla postaci: tabletki powlekane)
 • lek w tabletkach powlekanych zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zyx a ciąża

W ciąży lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Można rozważyć zastosowanie lewocetyryzyny w okresie ciąży, jeżeli jest to konieczne, a decyduje o tym lekarz.

Zyx a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować ostrożność, przepisując lewocetyryzynę kobietom karmiącym piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zyx a alkohol

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku Zyx jednocześnie z alkoholem lub innymi substancjami, które wpływają na czynność mózgu.

U wrażliwych pacjentów, jednoczesne podawanie leku Zyx z alkoholem lub innymi substancjami, które wpływają na czynność mózgu, może powodować obniżenie czujności i zdolności reagowania.

Zyx a prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów może wystąpić senność, zmęczenie i wyczerpanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do momentu poznania swojej reakcji na lek. Testy przeprowadzone z udziałem zdrowych osób po przyjęciu lewocetyryzyny w zalecanej dawce nie wykazały jednak wpływu na koncentrację, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zyx?

Tabletki powlekane:

 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Roztwór doustny:

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC
 • nie stosować po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego otwarcia

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zyx a ciąża
Zyx a karmienie piersią
Interakcje
Zyx a alkohol
Zyx a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo