Poradnik
strefa-opalania-2926
Acenocumarol WZF (Acenocoumarolum)

Acenocumarol WZF (Acenocoumarolum)

Acenocumarol WZF jest lekiem należącym do grupy leków przeciwzakrzepowych. Zmniejsza zdolność krwi do krzepnięcia, dzięki czemu zapobiega tworzeniu się zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAcenocumarol WZF
Nazwa międzynarodowaAcenocoumarolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 1 mg
 • 4 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Acenokumarol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia ziemniaczana
 • kopowidon
 • laurylosiarczan sodu
 • kwas stearynowy
Dostępne opakowania

60 tabletek

Działanie / właściwości

Przeciwzakrzepowe

Zastosowanie

Profilaktyka powikłań zakrzepowo - zatorowych i ich leczenie.

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na acenokumarol, inne leki przeciwzakrzepowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciąża
 • niezdolność do wykonywania zaleceń lekarza dotyczących przyjmowania leku (np. osoby z chorobą alkoholową, z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby w podeszłym wieku bez opieki i nadzoru)
 • skaza krwotoczna np. hemofilia
 • na krótko przed zabiegiem lub po zabiegu chirurgicznym ośrodkowego układu nerwowego, a także operacji oczu i rozległych zabiegach chirurgicznych
 • choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie w jelitach
 • występowanie krwi w moczu lub plwocinie
 • krwotoki mózgowe
 • ostre zapalenie lub zakażenie osierdzia bądź wsierdzia
 • ciężkie nadciśnienie tętnicze
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek
 • zwiększona aktywność fibrynolityczna
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba nowotworowa
 • zakażenie lub zapalenie (ból, obrzęki)
 • niewydolność serca
 • problemy z nerkami lub wątrobą
 • nadczynność tarczycy
 • zaburzenia krwi (zwane niedoborem białka C lub S)
 • przyjmowanie zastrzyków domięśniowych
 • planowana operacja
 • wiek powyżej 65 lat
 • urazy, skaleczenia
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste:

 • niewyjaśnione krwawienia z nosa lub krwawienie z dziąseł
 • siniaki niewyjaśnionego pochodzenia
 • obfite krwawienie lub sączenie po skaleczeniu, lub z rany
 • obfite miesiączki
 • nieoczekiwane krwawienie z dróg moczopłciowych
 • krew w moczu
 • krwiste lub czarne, smoliste stolce
 • kaszel z odpluwaniem krwistej plwociny lub krwiste wymioty
 • krwawienie do skóry
 • krwawienie do mózgu
 • krwawienie do oczu
Możliwe interakcje z
 • allopurynolem lub sulfinpirazonem
 • testosteronem i mesterolonem
 • steroidami anabolicznymi
 • amiodaronem i chinidyną
 • amoksycyliną, erytromycyną, klarytromycyną, cyprofloksacyną, norfloksacyną, ofloksacyną, tetracyklinami, neomycyną, ryfampicyną, chloramfenikolem
 • fenofibratem, cholestyramią, symwastatyną, atorwastatyną, fluwastatyną oraz innymi lekami z grupy statyn
 • disulfiramem
 • glukagonem
 • ranitydyną, cymetydyną
 • kotrimoksazol (sulfametoksazol i trimetoprym) i inne leki z grupy sulfonamidów
 • metronidazolem i mikonazolem
 • paracetamolem
 • glibenklamidem oraz innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • dekstrotyroksyną i innymi hormonami tarczycy
 • fluoksetyną, paroksetyną, cytalopramem
 • tamoksyfenem
 • tramadolem
 • 5-fluorouracylem i jego pochodnymi
 • tolbutamidem i chlorpropamidem
 • kwasem etakrynowym
 • prednizolonem, metyloprednizolonem
 • heparyną
 • dipirydamolem, klopidogrelem
 • kwasem salicylowym i jego pochodnymi, kwasem acetylosalicylowym, kwas paraaminosalicylowym, diflunisalem, fenylbutazonem, sulfinpirazonem oraz innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • aminoglutetymidem
 • azatiopryną, 6-merkaptopuryną
 • fenobarbitalem
 • karbamazepiną i fenytoiną
 • gryzeofulwiną
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • hydrochlorotiazydem i innymi lekami moczopędnymi o budowie tiazydowej
 • mieszankami ziołowymi zawierającymi wyciąg z dziurawca zwyczajnego
 • rytonawirem i indynawirem oraz innymi inhibitorami proteazy
 • glukozaminą
Ciąża

Lek bezwzględnie przeciwwskazany w ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz zadecyduje o możliwości stosowania leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

O zastosowaniu leku u dzieci decyduje lekarz.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Acenocumarol nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Acenocumarol WZF?

Lek Acenocumarol WZF jest antagonistą witaminy K i wykazuje właściwości przeciwzakrzepowe. Zmniejszając zdolność krwi do krzepnięcia, zapobiega tworzeniu się zakrzepów w naczyniach krwionośnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Acenocumarol WZF?

Lek Acenocumarol WZF stosuje się w zapobieganiu powikłań zakrzepowo - zatorowych i w ich leczeniu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Acenocumarol WZF? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady stosowania leku:

 • dawkowanie leku jest ustalane przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta
 • regularne wykonywanie testów krzepnięcia krwi pozwala lekarzowi na odpowiednie dostosowywanie dawki leku
 • ustaloną przez lekarza dawkę leku należy przyjmować doustnie, regularnie o tej samej porze, popijając szklanką wody
 • nie należy przekraczać dawek leku zalecanych przez lekarza

W pierwszym dniu leczenia zwykle stosowana dawka to od 2 mg do 4 mg, następnie stosuje się dawki podtrzymujące wynoszące od 1 mg do 8 mg.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Acenocumarol WZF

W związku z ryzykiem wystąpienia krwawień należy przerwać stosowanie leku i pilnie skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Acenocumarol WZF

Pominiętą dawkę należy przyjąć możliwie najszybciej. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki nie należy przyjmować tej pominiętej, tylko następną dawkę o zwykłej porze. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej. Lekarz powinien zostać poinformowany o wszystkich przypadkach nieprzyjęcia dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Acenocumarol WZF

Pacjent nie może samodzielnie przerywać leczenia, poza sytuacją przedawkowania, ani zmieniać wielkości dawki leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Acenocumarol WZF?

Nie należy stosować leku jeśli: 

 • pacjent ma uczulenie na acenokumarol, inne leki z tej grupy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku
 • pacjentka jest w ciąży
 • pacjent nie współpracuje w zakresie wykonywania zaleceń lekarza dotyczących przyjmowania leku (np. osoby z chorobą alkoholową, z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby w podeszłym wieku bez opieki i nadzoru)
 • pacjent ma skazę krwotoczną wrodzoną lub nabytą, np. hemofilię
 • pacjent niedawno przebył operację lub w najbliższym czasie planowana jest operacja
 • pacjent ma wrzody żołądka lub występują u niego krwawienia w jelitach objawiające się krwistymi lub czarnymi stolcami
 • pacjent niedawno przebył wylew
 • zaobserwowano krew w moczu lub plwocinie
 • u pacjenta stwierdzono zapalenie lub zakażenie osierdzia lub wsierdzia objawiające się bólem w piersiach
 • pacjent ma bardzo wysokie ciśnienie krwi
 • pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi, niewyjaśnione krwawienia, np. z dziąseł lub siniaczenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Acenocumarol WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych częstych objawów krwawienia (u 1 do 10 na 100 osób):

 • niewyjaśnione krwawienia z nosa lub krwawienie z dziąseł
 • siniaki niewyjaśnionego pochodzenia 
 • obfite krwawienie lub sączenie po skaleczeniu lub z rany
 • obfite miesiączki
 • nieoczekiwane krwawienie z dróg moczopłciowych
 • krew w moczu
 • krwiste lub czarne, smoliste stolce
 • kaszel z odpluwaniem krwistej plwociny lub krwiste wymioty
 • krwawienie do skóry
 • krwawienie do mózgu
 • krwawienie do oczu

Należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów. Objawy te występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • zażółcone oczy lub skóra, możliwe uszkodzenia wątroby
 • czerwone plamy zmieniające się w grudkowe zmiany na skórze, a następnie w pęcherze z krwawymi podbiegnięciami, możliwa krwotoczna martwica skóry
 • zapalenie naczyń krwionośnych, krwawe podbiegnięcia lub krwiaki podskórne

Należy poinformować lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych objawów. Objawy te występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

O niezanie częstości:

 • bolesna wysypka skórna, kalcyfilaksja, która na początku może objawiać się bolesną wysypką skórną, ale może prowadzić do innych poważnych powikłań

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Acenocumarol WZF należy omówić to z lekarzem:

 • jeśli pacjent choruje na raka
 • jeśli u pacjenta występuje zakażenie lub zapalenie (ból, obrzęki)
 • jeśli pacjent choruje na niewydolność serce
 • jeśli są problemy z nerkami lub wątrobą
 • jeśli pacjent ma nadczynność tarczycy
 • jeśli pacjent cierpi na zaburzenia krwi (zwane niedoborem białka C lub S)
 • może to spowodować dłuższe niż zwykle krwawienie po skaleczeniu lub urazie
 • jeśli pacjent przyjmuje zastrzyków domięśniowych, mogą pojawić się krwiaki
 • który ma przeprowadzić operacji lub zabieg dentystyczny
 • jeśli pacjent ulegnie wypadkowi lub urazowi, mogą wystąpić silniejsze niż zazwyczaj krwawienia
 • nietolerancja niektórych cukrów, lek zawiera laktozę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Acenocumarol WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może powodować ciężkie uszkodzenia płodu, dlatego jest bezwzględnie przeciwwskazany w ciąży. Przed zastosowaniem leku kobiety w wieku rozrodczym powinny wykonać test ciążowy, a w czasie leczenia stosować skuteczną antykoncepcję

Acenocumarol WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lekarz zadecyduje o możliwości stosowania leku podczas karmienia piersią. Dziecko powinno profilaktycznie otrzymywać witaminę K i wraz z matką być pod kontrolą lekarską.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

W czasie stosowania leku Acenocumarol WZF nie należy przyjmować leków bez uzgodnienia tego z lekarzem. Powinien on zostać także poinformowany o wszystkich stosowanych już lekach, w szczególności dotyczy to:

 • allopurynolu lub sulfinpirazonu
 • testosteronu i mesterolonu
 • steroidów anabolicznych
 • amiodaronu
 • chinidyny
 • amoksycyliny
 • erytromycyny
 • klarytromycyny
 • cyprofloksacyny
 • norfloksacyny
 • ofloksacyny
 • tetracyklin
 • neomycyny
 • ryfampicyny
 • chloramfenikolemu
 • fenofibratu
 • cholestyraminy
 • symwastatyny, atorwastatyny, fluwastatyny oraz innych statyn
 • disulfiramu
 • glukagonu
 • ranitydyny
 • cymetydyny
 • kotrimoksazolu (sulfametoksazolu i trimetoprymu) i innych leków z grupy sulfonamidów
 • metronidazolu
 • mikonazolu
 • paracetamol
 • glibenklamidu oraz innych doustnych leków przeciwcukrzycowych
 • dekstrotyroksyny i innych hormonów tarczycy
 • fluoksetyny
 • paroksetyny
 • cytalopramu
 • tamoksyfenu
 • tramadolu
 • 5-fluorouracylu i jego pochodnych
 • tolbutamidu i chlorpropamidu
 • kwasu etakrynowego
 • prednizolonu, metyloprednizolonu
 • heparyny
 • dipirydamolu
 • klopidogrelu
 • kwasu salicylowego i jego pochodnych
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • aminoglutetymidu
 • azatiopryny
 • 6-merkaptopuryny
 • fenobarbitalu
 • karbamazepiny
 • fenytoiny
 • gryzeofulwiny
 • doustnych środków antykoncepcyjnych
 • hydrochlorotiazydu i innych leków moczopędnych o budowie tiazydowej
 • mieszanek ziołowych zawierających wyciąg z dziurawca zwyczajnego
 • rytonawiru i indynawiru oraz innych leków z grupy inhibitorów proteazy
 • glukozaminy

Należy ograniczyć spożycie pokarmów bogatych w witaminę K (szpinak, kapusta, kalafior, kalarepa, brokuł, brukselka). Zaleca się także wykluczenie z diety soku żurawinowego i produktów zawierających koncentrat tego soku, ponieważ nasila on działanie leku i zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Acenocumarol WZF a alkohol

Alkohol może zmieniać działanie leku Acenocumarol WZF, dlatego podczas jego stosowania należy ograniczyć picie alkoholu. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Acenocumarol WZF a prowadzenie pojazdów

Acenocumarol WZF nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Acenocumarol WZF?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Acenocumarol WZF a ciąża
Acenocumarol WZF a karmienie piersią
Interakcje
Acenocumarol WZF a alkohol
Acenocumarol WZF a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki