Poradnik
baby-week-3073
zdrowy-uklad-pokarmowy-1230
Ampril (Ramiprilum)

Ampril (Ramiprilum)

Ampril zawiera substancję czynną - ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Stosowany jest między innymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi czy zmniejszaniu ryzyka zawału, czy udaru.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAmpril
Nazwa międzynarodowaRamiprilum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Ramipryl

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorowęglan sodu (E 500) 
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • skrobia żelowana, kukurydziana
 • stearylofumaran sodu
 • barwnik Blend PB 22960, Yellow (laktoza jednowodna, tlenek żelaza żółty) (dla dawki 2,5 mg)
 • barwnik Blend PB 24877 Pink (laktoza jednowodna, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza żółty) (dla dawki 5 mg)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek 
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • zmniejszanie wytwarzania w organizmie substancji mogących zwiększać ciśnienie tętnicze
 • zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych
 • ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie
Zastosowanie
 • leczenie wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • obniżenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • obniżenie ryzyka lub opóźnienia pogorszenia problemów z nerkami
 • leczenie serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi potrzebnej organizmowi (niewydolność serca)
 • leczenie pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną zawałem serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE 
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana obrzękiem naczynioruchowym
 • jeśli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u osób dorosłych
 • jeśli pacjent jest dializowany lub planowany jest inny rodzaj filtracji krwi
 • choroby nerek związaną ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek  
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • bardzo niskie lub niestabilne ciśnienie tętnicze
 • ostatnie 6 miesięcy ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca, wątroby lub nerek 
 • niedawno utracona znaczna ilość elektrolitów lub płynów
 • planowane jest podanie leków znieczulających, konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Ampril na dzień przed zabiegiem
 • stwierdzono duże stężenie potasu we krwi
 • przyjmuje leki lub występują u niego stany, które mogą obniżać stężenie sodu we krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • omdlenie, niedociśnienie występujące zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą
 • suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypka z wypukłymi zmianami skórnymi lub bez
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zwiększone stężenie potasu we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych
Możliwe interakcje z
 • ibuprofenem, indometacyną oraz kwasem acetylosalicylowym
 • efedryną, noradrenaliną lub adrenaliną
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • furosemidem
 • spironolaktonem, triamterenem, amilorydem
 • heparyną
 • trimetoprymem i kotrimoksazolem
 • cyklosporyną
 • prednizolonem
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • wildagliptyną
 • racekadotrylem
 • temsyrolimusem, syrolimusem, ewerolimusem i innymi lekami należącymi do klasy inhibitorów mTOR
Ciąża

Lek Ampril nie jest zalecany w pierwszych 12. tygodniach ciąży i nie może być przyjmowany po 13. tygodniu ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku Ampril w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Ampril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność stosowania tego leku w tej grupie pacjentów nie zostały ustalone. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku Ampril może wystąpić senność lub zawroty głowy. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów jest większe na początku przyjmowania leku Ampril oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli wystąpi senność lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ampril? 

Lek działa przez zmniejszanie wytwarzania w organizmie substancji mogących zwiększać ciśnienie tętnicze oraz poprzez zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych, a także ułatwianie sercu pompowania krwi w organizmie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuję się lek Ampril?

Lek Ampril jest stosowany w celu:

 • leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
 • obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu
 • obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia problemów z nerkami (niezależnie od tego czy pacjent choruje na cukrzycę)
 • leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi potrzebnej organizmowi (niewydolność serca)
 • leczenia pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną zawałem serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Ampril?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie nadciśnienia tętniczego

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Lekarz będzie dostosowywać dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego. Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.

W przypadku stosowania leków moczopędnych (diuretyków), lekarz może odstawić bądź zmniejszyć dawkę leku moczopędnego przed rozpoczęciem podawania leku Ampril.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki. Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg raz na dobę.

Leczenie w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Lekarz dostosuje dawkę leku. Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

Leczenie niewydolności serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Lekarz dostosuje dawkę leku. Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Leczenie po zawale serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi od 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę. Lekarz dostosuje dawkę leku. Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz zaleci mniejszą dawkę początkową i będzie wolniej dostosowywać dawkę. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ampril

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Ampril

W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ampril

Nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zaleci lekarz. Nie należy przerywać przyjmowania leku Ampril tylko z powodu polepszenia stanu zdrowia. Przerwanie leczenia może spowodować nasilenie się nadciśnienia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ampril?

Leku Ampril nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE  
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana obrzękiem naczynioruchowym
 • jeśli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u osób dorosłych
 • jeśli pacjent jest dializowany lub planowany jest inny rodzaj filtracji krwi
 • choroby nerek związanej ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej)
 • cukrzycy lub zaburzenia czynności nerek i pacjent jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne
 • ostatnich 6 miesięcy ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ampril może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ampril i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg lub gardła utrudniający połykanie, lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej na lek
 • nasilone zmiany skórne, w tym wysypka, owrzodzenie jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy bądź odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa - Johnsona, toksyczna martwica naskórka lub rumień wielopostaciowy)

W razie wystąpienia poniższych zaburzeń należy natychmiast poinformować lekarza:

 • przyspieszona czynność serca, nierówne lub mocne bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca lub udar mózgu
 • duszność lub kaszel. Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc
 • łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze zakażenia, ból gardła i gorączka, zmęczenie, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących krwi lub szpiku kostnego
 • silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki
 • gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby

Często (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy lub uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy. Prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe na początku stosowania leku Ampril oraz po zwiększeniu dawki
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze) występujące zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą
 • suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypka z wypukłymi zmianami skórnymi lub bez
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • zwiększone stężenie potasu we krwi, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • świąd skóry i nietypowe odczucia w obrębie skóry, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje)
 • utrata lub zaburzenia smaku
 • zaburzenia snu
 • depresja, lęk, nerwowość lub niepokój, zwłaszcza ruchowy, niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy
 • obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka
 • zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia
 • nasilone pocenie się, utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)
 • przyspieszona lub nieregularna czynność serca także obrzęk rąk i nóg. Może być objawem zatrzymania większych niż zwykle ilości wody w organizmie
 • uderzenia gorąca
 • niewyraźne widzenie
 • ból stawów
 • gorączka
 • impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn lub kobiet
 • zwiększona liczba niektórych krwinek białych (eozynofilia), stwierdzana w badaniach krwi
 • zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek, stwierdzane w badaniach krwi

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie niepewności lub dezorientacji
 • zaczerwienienie i obrzęk języka
 • ciężkie złuszczanie się skóry, swędząca grudkowa wysypka
 • choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)
 • wysypka skórna lub siniaki
 • plamy na skórze i zimne kończyny
 • zaczerwienienie, świąd, obrzęk lub łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach
 • osłabienie
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny, stwierdzane w badaniach krwi

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • nadwrażliwość na światło słoneczne

Nieznana częstość:

 • zagęszczony mocz (ciemny kolor moczu), nudności, wymioty, kurcze mięśni, dezorientacja i drgawki; przyczyną tych objawów może być niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH)

Inne zgłaszane działania niepożądane:

Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni:

 • trudności w koncentracji
 • obrzęk ust
 • zbyt mała liczba krwinek, stwierdzana w badaniach krwi
 • zmniejszenie stężenia sodu, stwierdzane w badaniach krwi
 • zmiana koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda)
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • spowolnione lub zaburzone reakcje
 • uczucie pieczenia
 • zaburzenia węchu
 • wypadanie włosów 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Ampril należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

 • u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek
 • pacjent niedawno utracił znaczną ilość elektrolitów lub płynów
 • planowane jest leczenie zmniejszające alergię na jad pszczół lub os (leczenie odczulające)
 • planowane jest podanie leków znieczulających (konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Ampril na dzień przed zabiegiem)
 • u pacjenta stwierdzono duże stężenie potasu we krwi (widoczne w wynikach badań krwi)
 • pacjent przyjmuje leki lub występują u niego stany, które mogą obniżać stężenie sodu we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku
 • u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ampril a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lek Ampril nie jest zalecany w pierwszych 12. tygodniach ciąży i nie może być przyjmowany po 13. tygodniu ciąży, ponieważ stosowany podczas ciąży może poważnie zaszkodzić dziecku. Jeśli kobieta przyjmująca lek Ampril zajdzie w ciążę, powinna natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz powinien przed zajściem w ciążę zalecić zmianę leczenia na inny, odpowiedni do stosowania lek.

Ampril a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Ampril w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Ampril może wpływać na działanie innych leków:

 • leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ, takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy)
 • leki stosowane w leczeniu nowotworów (chemioterapia)
 • leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid
 • suplementy potasu (w tym substytuty soli), leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd) i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom; trimetoprym i kotrimoksazol znany również jako trimetoprym/sulfametoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu)
 • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon
 • allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi)
 • prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
 • wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2)
 • racekadotryl (lek stosowany w leczeniu biegunki)
 • leki, które są często stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów (temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus i inne leki należące do klasy inhibitorów mTOR)

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku Ampril:

 • leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki zmniejszające stężenie glukozy i insulina. Ampril może zmniejszać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Ampril należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi
 • lit (stosowany w zaburzeniach psychicznych). Ampril może zwiększać stężenie litu we krwi. Lekarz będzie uważnie kontrolował stężenie litu we krwi

Ampril z jedzeniem:

Lek Ampril można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ampril a alkohol

Spożywanie alkoholu w czasie przyjmowania leku Ampril może wywoływać zawroty głowy i uczucie „pustki” w głowie. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Ampril należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ leki obniżające ciśnienie tętnicze i alkohol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie.

Ampril a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Ampril może wystąpić senność lub zawroty głowy. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich objawów jest większe na początku przyjmowania leku Ampril oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli wystąpi senność lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani używać narzędzi i obsługiwać maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ampril?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ampril a ciąża
Ampril a karmienie piersią
Interakcje
Ampril a alkohol
Ampril a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki