Poradnik
dzień dziecka
Anagrelide Zentiva (Anagrelidum)

Anagrelide Zentiva (Anagrelidum)

Lek Anagrelide Zentiva jest lekiem przeciwnowotworowym i immunomodulującym.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAnagrelide Zentiva
Nazwa międzynarodowaAnagrelidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 mg

PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Anagrelid

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • powidon
 • laktoza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian magnezu

Osłonka kapsułki

 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 42 kapsułki
 • 100 kapsułek
Działanie / właściwości
 • przeciwnowotworowe
 • immunomodulujące
Zastosowanie

Lek Anagrelid Zentiva jest wskazany do stosowania w celu obniżania zwiększonej liczby płytek krwi u pacjentów z nadpłytkowością samoistną.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek ze składników preparatu
 • pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
 • pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • w przypadku występowania lub podejrzenia występowania zaburzeń serca
 • jeśli u pacjenta występuje od urodzenia lub stwierdzono u jego krewnych zwiększenie odstępu QT
 • jeżeli pacjent przyjmuje inne leki powodujące zmiany w EKG, albo ma zmniejszone stężenie elektrolitów
 • jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia wątroby lub nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10):

 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 10):

 • zawroty głowy
 • zmęczenie
 • szybkie uderzenia serca 
 • nieregularne lub silne uderzenia serca (kołatanie serca)
 • nudności
 • biegunka
 • ból żołądka 
 • wzdęcia 
 • wymioty
 • niewielkie zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • zatrzymanie płynów w organizmie lub wysypka
Możliwe interakcje z
 • kwasem acetylosalicylowym
 • sotalolem
 • amiodaronem
 • fluwoksaminą 
 • enoksacyną
 • teofiliną 
 • lekami stosowanymi  w leczeniu chorób serca (milrynon, enoksymon, amrynon, olprynon i cylostazol)  
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób wpływających na liczbę płytek krwi np. klopidogrel
 • omeprazolem 
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • cytrusami
Ciąża

Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować leku Anagrelid Zentiva.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Anagrelid Zentiva w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania anagrelidu u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych pacjentów stosujących anagrelid zaobserwowano zawroty głowy. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Anagrelide Zentiva?

Lek Anagrelide Zentiva hamuje rozwój płytek krwi.

Jest on stosowany w leczeniu nadpłytkowości samoistnej, która występuje, gdy szpik kostny wytwarza zbyt wiele płytek krwi. Ich nadmiar może prowadzić do ciężkich zaburzeń krążenia i krzepnięcia krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuję się lek Anagrelide Zentiva?

Lek Anagrelide Zentiva jest wskazany do stosowania w celu obniżania zwiększonej liczby płytek krwi u pacjentów z nadpłytkowością samoistną, którzy nie tolerują wcześniej stosowanego leczenia. Zagrożenie pacjenta z tym schorzeniem jest określane na podstawie obecności jednego, lub więcej z następujących czynników:

 • wiek powyżej 60 lat
 • liczba płytek krwi > 1000 x 109 /l
 • przebyte zdarzenia zakrzepowo-krwotoczne

Anergilid należy stosować jedynie, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższają ryzyko.

Dawkowanie

Jak stosować lek Anagrelide Zentiva?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

 • zalecana dawka początkowa anagrelidu wynosi 1 mg/dobę i należy ją podawać doustnie w dwóch podzielonych dawkach
 • dawkę początkową należy utrzymać przez co najmniej tydzień
 • tempo zwiększania dawki nie powinno przekraczać 0,5 mg na dobę w ciągu jednego tygodnia, a zalecana maksymalna dawka jednorazowa nie powinna przekraczać 2,5 mg

Lekarz powinien zlecić regularne wykonywanie badań krwi pacjenta, aby ustalić, czy przyjmowany lek jest skuteczny, a także by sprawdzić, czy wątroba i nerki pracują prawidłowo.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania anagrelidu u dzieci i młodzieży.

Specjalne stosowanie u pacjentów, którzy mają problemy z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Nie zaleca się stosowania anagrelidu u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek. Potencjalne ryzyko i korzyści leczenia pacjenta należy ocenić przed rozpoczęciem leczenia.

Specjalne stosowanie u pacjentów starszych

Zauważono różnicę w farmakokinetyce pomiędzy osobami w podeszłym wieku a młodymi pacjentami, dlatego lekarz powinien indywidualnie ustalić dawkę anagrelidu w tej grupie wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Anagrelide Zentiva

W przypadku zażycia większej dawki należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, ponieważ może dojść do przedawkowania którego objawami mogą być:
 
 • częstoskurcz zatokowy i wymioty
 • obniżenie ciśnienia krwi
 • zawroty głowy

Pominięcie zastosowania leku Anagrelide Zentiva

Pacjent powinien zażyć kapsułkę, jak tylko sobie o tym przypomni. Kolejną kapsułkę należy zażyć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Anagrelide Zentiva?

Nie należy stosować leku Anagrelide Zentiva w przypadku:

 • uczulenia na anagrelid lub którykolwiek ze składników preparatu
 • u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Anagrelide Zentiva może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Anagrelide Zentiva i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Ciężkie działania niepożądane:

 • niewydolność serca (duszności, ból w klatce piersiowej, obrzęk kończyn)
 • poważne zaburzenia częstości pracy serca
 • zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha i pleców
 • krwawe wymioty lub oddawanie krwistych, lub smolistych stolców
 • znaczne zmniejszenie liczby krwinek, co może powodować osłabienie
 • siniaczenie
 • krwawienia lub zakażenia
 • nadciśnienie płucne (duszności, obrzęk nóg lub kostek, możliwe sine zabarwienie warg i skóry)
 • niewydolność nerek (oddawanie bardzo małej ilości moczu lub zatrzymanie moczu)
 • zawał serca.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10):

 • ból głowy

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 10):

 • zawroty głowy
 • zmęczenie
 • szybkie uderzenia serca
 • nudności
 • biegunka
 • ból żołądka
 • wzdęcia
 • wymioty
 • niewielkie zmniejszenie liczby krwinek czerwonych 
 • zatrzymanie płynów w organizmie lub wysypka

Niezbyt częste (mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 100):

 • osłabienie lub złe samopoczucie
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nieregularny rytm serca
 • omdlenia
 • dreszcze lub gorączka
 • niestrawność i utrata apetytu
 • zaparcia
 • siniaki
 • krwawienia
 • obrzęki
 • zmniejszenie masy ciała
 • bóle mięśniowe i stawowe
 • nieprawidłowe czucie lub wrażenie drętwienia lub mrowienia
 • bezsenność
 • depresja
 • dezorientacja
 • nerwowość, suchość w jamie ustnej
 • zaniki pamięci
 • duszność
 • krwawienie z nosa
 • ciężkie zakażenie płuc z gorączką
 • duszności
 • kaszel
 • wypadanie włosów
 • swędzenie i przebarwienie skóry
 • impotencja
 • ból w klatce piersiowej
 • gromadzenie się płynu wokół płuc oraz zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

Rzadkie (mogą wystąpić u maksymalnie 1 osoby na 1000):

 • krwawienie z dziąseł
 • zwiększenie masy ciała
 • silny ból w klatce piersiowej 
 • choroba mięśnia sercowego (objawy obejmują zmęczenie, ból w klatce piersiowej i kołatanie serca)
 • nagromadzenie płynu wokół serca
 • bolesny skurcz naczyń krwionośnych serca (w stanie spoczynku, zazwyczaj w nocy lub wcześnie rano) 
 • zaburzenia koordynacji ruchowej
 • trudności z mówieniem
 • suchość skóry
 • migrena
 • zaburzenia widzenia lub podwójne widzenie
 • szumy uszne
 • zawroty głowy (zwłaszcza przy wstawaniu z pozycji siedzącej lub leżącej)
 • nasilona potrzeba oddawania moczu w nocy
 • objawy grypopodobne
 • senność
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • zapalenie jelita grubego (biegunka, zwykle zawierającą krew i śluz, ból żołądka, gorączka) 
 • zapalenie żołądka ( ból, nudności, wymioty)
 • zwiększone stężenie kreatyniny w badaniach krwi, co może być objawem zaburzenia czynności nerek

Częstość nieznana:

 • potencjalnie zagrażające życiu zaburzenia pracy serca
 • zapalenie wątroby objawiające się nudnościami, wymiotami, świądem, zażółceniem skóry i białek oczu oraz zmianą barwy stolca i moczu
 • zapalenie płuc (objawy obejmują gorączkę, kaszel, trudności z oddychaniem, świszczący oddech)
 • zapalenie nerek (kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Anagrelide Zentiva należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy skonsultować się z lekarzem:

 • w przypadku występowania zaburzeń serca
 • jeśli pacjent przyjmuje leki powodujące zmiany w EKG, albo ma zmniejszone stężenie elektrolitów, np. potasu, magnezu lub wapnia 
 • jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia wątroby lub nerek
 • w przypadku jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego (może wystąpić zwiększone ryzyko poważnego krwotoku)

Lek ten zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

U tych pacjentów, przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić potencjalne ryzyko i przeanalizować korzyści leczenia anagrelidem. Nie zaleca się stosowania produktu u pacjentów ze zwiększoną aktywnością aminotransferaz.

Monitoring

Podczas leczenia wymagany jest ścisły nadzór kliniczny nad pacjentem, który obejmuje pełną morfologię krwi , ocenę czynności wątroby i nerek (stężenie kreatyniny i mocznika w surowicy krwi) oraz analizę stężenia elektrolitów (potasu, magnezu i wapnia).

Płytki krwi

Zaobserwowano wzrost płytek krwi w ciągu 4 dni od zaprzestania leczenia anagrelidem. Wartość sprzed leczenia powróci w ciągu 10-14 dni, prawdopodobnie przekraczając wartość początkową. W zawiązku z tym należy często kontrolować liczbę płytek krwi.

Czynniki sercowo-naczyniowe

W trakcie leczenia anagrelidem zgłaszano poważne działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego, takie jak:

 • częstoskurcz komorowy
 • kardiomiopatię
 • kardiomegalię
 • zastoinową niewydolność serca

Nadciśnienie płucne

Zgłaszano przypadki nadciśnienia płucnego u pacjentów leczonych Anagrelidem Zentiva. Przed rozpoczęciem i w czasie jego leczenia, pacjentów należy obserwować w celu wykrycia objawów chorób układu krążeniowo-oddechowego.

Dzieci i młodzież

Podobnie jak u dorosłych, należy przeprowadzać badania obejmujące pełną morfologię krwi oraz ocenę czynności pracy serca, wątroby i nerek. Choroba ta u dzieci może rozwinąć się do mielofibrozy lub ostrej białaczki szpikowej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Anagrelide Zentiva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Kobiety w ciąży nie powinny przyjmować leku Anagrelide Zentiva.

Zalecane jest dodatkowe stosowanie środków antykoncepcyjnych w okresie jego przyjmowania.

Anagrelide Zentiva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Lek Anagrelide Zentiva przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Anagrelide Zentiva łącznie z:

 • lekami, które mogą zmieniać rytm pracy serca, np. sotalol, amiodaron
 • fluwoksaminą, stosowaną w leczeniu depresji
 • niektórymi rodzajami antybiotyków np. enoksacyną
 • teofiliną, stosowaną w leczeniu ciężkich przypadków astmy i w trudnościach z oddychaniem
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób serca np. milrynon, enoksymon, amrynon, olprynon i cylostazol
 • kwasem acetylosalicylowym (składnikiem wielu leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, jak też leków zapobiegających krzepnięciu krwi)
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób wpływających na liczbę płytek krwi np. klopidogrel
 • omeprazolem, stosowany w celu zmniejszenia ilości kwasu wytwarzanego w żołądku
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi (jeśli w trakcie przyjmowania tego leku wystąpi silna biegunka, może to zmniejszyć skuteczność tabletek antykoncepcyjnych i w związku z tym zaleca się zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia)
 • cytrusami

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Nie wolno rozgniatać kapsułek ani rozcieńczać ich zawartości w płynach. Można przyjmować kapsułki z posiłkiem, po posiłku lub na pusty żołądek. Najlepiej jest zażywać je o tej samej porze. Pokarm może opóźnić wchłanianie anagrelidu, ale nie zmieni jego działania.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Anagrelide Zentiva a alkohol

Brak danych na temat łączenia leku Anagrelide Zentiva z alkoholem.

Anagrelide Zentiva a prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów stosujących anagrelid zaobserwowano zawroty głowy. W razie ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Anagrelide Zentiva?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze do 25o C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Anagrelide Zentiva a ciąża
Anagrelide Zentiva a karmienie piersią
Interakcje
Anagrelide Zentiva a alkohol
Anagrelide Zentiva a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki