Poradnik
strefa opalania
niezbędnik wakacyjny
tydzień francuskich marek
Andepin (Fluoxetinum)

Andepin (Fluoxetinum)

Andepin zawiera fluoksetynę, która jest lekiem przeciwdepresyjnym. Mechanizm działania fluoksetyny polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny przez neurony ośrodkowego układu nerwowego.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAndepin
Nazwa międzynarodowaFluoxetinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg

PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Fluoksetyna

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza bezwodna
 • skrobia kukurydziane
 • talk
 • stearynian magnezu

Otoczka kapsułki

 • żelatyna
 • indygotyna
 • dwutlenek tytanu
 • żółcień chinolinowa
Dostępne opakowania

30 kapsułek

Działanie / właściwości

Przeciwdepresyjne

Zastosowanie
 • zaburzenia depresyjne
 • nerwica natręctw
 • bulimia (żarłaczność psychiczna)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję aktywną lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nie stosować jednocześnie z inhibitorami MAO
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli wystąpi wysypka lub inne reakcje alergiczne należy natychmiast przerwać stosowanie leku
 • jeśli stwierdzono padaczkę lub występowały napady drgawkowe należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem
 • jeśli pacjent wykazuje stany maniakalne
 • pacjent ma stwierdzoną cukrzycę, zaburzenia czynności wątroby lub stwierdzono choroby serca
 • jeśli pacjent stosuje leki moczopędne
 • jeśli pacjent jest leczony elektrowstrząsami
 • jeśli w przeszłości występowały krwawienia lub siniaki
 • pacjent stosuje jednocześnie leki na krzepliwość krwi
 • jeśli wystąpi gorączka, drżenie lub sztywność mięśni
 • jeśli pojawiły się myśli samobójcze lub samookaleczenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • bezsenność
 • bóle głowy
 • biegunka
 • mdłości
 • zmęczenie

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • brak łaknienia 
 • utrata wagi
 • nerwowość i lęk
 • zaburzenia koncentracji
 • zmniejszony popęd płciowy
 • zaburzenia snu
 • zawroty głowy
Możliwe interakcje z
 • inhibitorami monoaminooksydazy
 • lekami działającymi na OUN
 • lekami serotoninergicznymi
 • inhibitorami SSRI
 • warfaryną
 • preparatami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca
 • solami litu i tryptofanem
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Fluoksetyna przenika do mleka, dlatego lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie jest zalecane stosowanie u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn podczas stosowania leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Andepin?

Lek Andepin należy do grupy leków inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Dzięki zawartości fluoksetyny wykazuje działanie przeciwdepresyjne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Andepin?

Lek Andepin jest stosowany w leczeniu:

 • zaburzeń depresyjnych
 • nerwicy natręctw
 • bulimii (żarłaczność psychiczna)

Dawkowanie

Jak stosować lek Andepin?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W zaburzeniach depresyjnych zalecana dawka to 1 kapsułka (20 mg) na dobę. Dawkowanie należy ponownie ocenić i dostosować w razie konieczności po upływie 3 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia, a także później, jeśli uzna się to za właściwe ze względów klinicznych. W nerwicy natręctw zalecana dawka wynosi od 1 do 3 kapsułek (20 mg do 60 mg) na dobę. Dawka początkowa powinna wynosić 1 kapsułkę na dobę, a po kilku tygodniach stosowania leku lekarz może zwiększyć dawkę do 3 kapsułek na dobę. W bulimii zalecana dawka to 3 kapsułki (60 mg) na dobę. Nie należy przekraczać dawki 4 kapsułek (80 mg) na dobę.

Specjalne stosowanie u pacjentów, którzy mają problemy z wątrobą lub nerkami

Należy rozważyć zastosowanie mniejszych dawek dobowych lub zwiększyć odstępy w przyjmowaniu dawek u pacjentów z niewydolnością wątroby. U pacjentów z niewydolnością nerek oraz leczonych dializą także należy rozpatrzyć możliwość zmniejszenia dawki albo częstości podawania (u osób leczonych dializą stężenie fluoksetyny i jej metabolitów we krwi jest podobne jak u zdrowych).

Specjalne stosowanie u pacjentów starszych

U pacjentów w podeszłym wieku zwiększanie dawki przez lekarza wymaga dużej ostrożności. Na ogół, dawka dobowa nie powinna być większa niż 40 mg. Dawka maksymalna wynosi 60 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Andepin

W przypadku zażycia większej dawki niż zalecana należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.  Objawami przedawkowania mogą być:

 • nudności
 • wymioty
 • drgawki
 • dolegliwości sercowe
 • pobudzenie do śpiączki

W przypadku przedawkowania zaleca się monitorowanie czynności życiowych oraz leczenie objawowe. Wówczas podaje się węgiel aktywny z sorbitolem. 

Pominięcie zastosowania leku Andepin

Należy kontynuować dawkowanie zalecone przez lekarza. Nie stosuje się podwojonej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Andepin

Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku Andepin bez porozumienia z lekarzem, nawet w przypadku zaobserwowania poprawy stanu zdrowia. Lekarz poinformuje pacjenta jak stopniowo zmniejszyć dawki przez okres 1 do 2 tygodni, co ograniczy ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Andepin?

Nie należy stosować leku Andepin w przypadku:

 • uczulenia na fluoksetynę lub którykolwiek ze składników preparatu
 • jednoczesnego przyjmowania lub przyjmowania w przeciągu ostatnich 14 dni leków z grupy nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Andepin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Andepin i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Bardzo często: (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10):

 • bezsenność
 • bóle głowy
 • biegunka
 • mdłości (nudności) zmęczenie 

Często: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100):

 • brak łaknienia
 • utrata wagi
 • nerwowość
 • lęk
 • niepokój
 • zaburzenia koncentracji
 • napięcie
 • zmniejszony popęd płciowy lub problemy seksualne (w tym trudności z utrzymaniem erekcji)
 • zaburzenia snu, niezwykłe sny
 • zmęczenie lub senność
 • zawroty głowy
 • zmiana smaku
 • niekontrolowane ruchy, drżenie
 • niewyraźne widzenie
 • odczucie szybkiego i nieregularnego bicia serca
 • nagłe napadowe zaczerwienienie skóry twarzy

 Niezbyt często: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 1 000):

 • poczucie oderwania się od siebie
 • dziwne myślenie
 • nieprawidłowo wysoki nastrój
 • zaburzenia orgazmu
 • zgrzytanie zębami
 • mimowolne ruchy mięśni lub zaburzenia równowagi i koordynacji
 • powiększenie (rozszerzenie) źrenic
 • niskie ciśnienie krwi
 • duszność; trudności w połykaniu
 • wypadanie włosów
 • zwiększona skłonność do powstawania siniaków
 • trudności w oddawaniu moczu

 Rzadko: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000):

 • niskie stężenie soli we krwi
 • nietypowe, dziwne zachowania
 • halucynacje
 • podniecenie
 • ataki paniki
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • gwałtowny obrzęk tkanek wokół szyi, twarzy, jamy ustnej i gardła
 • bóle w przełyku podczas jedzenia i picia
 • nadwrażliwość na światło
 • mlekotok

Bardzo rzadko: (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 •  zmniejszenie liczby płytek krwi, co zwiększa ryzyko krwawień lub siniaków

Częstość nieznana:

 • myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu
 • zaburzenia pamięci
 • choroby płuc
 • zapalenie wątroby
 • nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby
 • ból mięśni
 • trudności z oddawaniem moczu
 • zmieszanie, dezorientacja
 • krwawienia z nosa 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Andepin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zachować szczególną ostrożność stosując Andepin:

 • jeśli wystąpi wysypka lub inne reakcje alergiczne (np. świąd, obrzęk warg lub twarzy, duszność) należy natychmiast przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • jeśli stwierdzono padaczkę lub w przeszłości występowały napady drgawkowe
 • jeśli wystąpił napad padaczkowy (drgawki) lub częstość napadów wzrosła, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne przerwanie stosowania fluoksetyny
 • jeśli w przeszłości występowały epizody maniakalne w razie wystąpienia epizodu maniakalnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne przerwanie stosowania fluoksetyny
 • jeśli stwierdzono cukrzycę, może być konieczna zmiana dawki insuliny lub innych leków przeciwcukrzycowych
 • u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności wątroby (może być konieczne dostosowanie dawki leku)
 • pacjent ma choroby serca
 • jeśli pacjent stosuje leki moczopędne, zwłaszcza gdy jest w podeszłym wieku
 • jeśli pacjent leczony jest elektrowstrząsami
 • jeśli w przeszłości występowały krwawienia lub pojawią się siniaki czy nietypowe krwawienia
 • jeśli stosowane są jednocześnie leki wpływające na krzepnięcie krwi
 • jeśli wystąpi gorączka, sztywność lub drżenie mięśni, zmiana stanu świadomości, np. dezorientacja, drażliwość i skrajne pobudzenie; może pojawić się tak zwany zespół serotoninowy lub złośliwy zespół neuroleptyczny

Myśli samobójcze i pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Pacjenci cierpiący na depresję lub zaburzenia lękowe czasami mają myśli o samookaleczeniu, lub samobójstwie. Przez pierwsze 2 tygodnie pacjent może być bardziej narażony na takie myśli, gdyż dopiero po tym czasie leki przeciwdepresyjne zaczynają działać. Występowanie takich myśli jest częstsze u pacjentów:

 • którzy w przeszłości mieli myśli o samookaleczaniu oraz samobójcze
 • którzy są w wieku poniżej 25 lat

W takich przypadkach należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub zgłosić do szpitala. Pacjent powinien zostać objęty także opieką ze strony rodziny lub przyjaciół.

Cukrzyca

U chorych na cukrzycę stosujących fluoksetynę należy zlecić dodatkową kontrolę stężenia glukozy we krwi. Odnotowano przypadki hipoglikemii podczas terapii oraz przypadki hiperglikemii po zaprzestaniu przyjmowania leku. Diabetykom podczas kuracji fluoksetyną należy na nowo dostosować lub zmienić schemat dawkowania insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Andepin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Andepin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Substancja czynna leku Andepin przenika do mleka kobiecego. Istnieje ryzyko wpływu leku na dziecko. 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Andepin łącznie z inhibitorami monoaminooksydazy. Należy zachować ostrożność, stosując preparat w skojarzeniu:

 • z lekami działającymi na OUN (fenytoina, karbamazepina, haloperidol, klozapina, diazepam, alprazolam, lit, imipramina, dezimipramina), ze względu na zmiany ich stężenia w osoczu krwi 
 • z lekami serotoninergicznymi, ponieważ następuje niekorzystne zwiększenie działania na receptory serotoninowe
 • z litem i tryptofanem, ze względu na nasilenie działania fluoksetyny
 • z lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2D6 cytochromu P-450 (np. flekainid, enkainid, winblastyna, karbamazepina i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)
 • z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, ponieważ istnieje możliwość zmiany ich działania 
 • z preparatami dziurawca, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych fluoksetyny

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Lek Andepin można przyjmować zarówno przed posiłkiem, w trakcie, jak i po posiłku. Kapsułki popić odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody. Lek Andepin należy przyjmować w stałych odstępach czasu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Andepin a alkohol

Nie należy w trakcie leczenia lekiem Andepin spożywać alkoholu.

Andepin a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu aż pacjent pozna wpływ działania leku na organizm. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Andepin?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C
 • lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • trzymać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Andepin a ciąża
Andepin a karmienie piersią
Interakcje
Andepin a alkohol
Andepin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki