Poradnik
Apiclar (Clarithromycinum)

Apiclar (Clarithromycinum)

Apiclar jest antybiotykiem zawierającym substancję czynną klarytromycynę. Lek ten stosowany jest w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaApiclar
Nazwa międzynarodowaClarithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg
 • 500 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Klarytromycyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletka:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • powidon
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • glikol propylenowy
 • dwutlenek tytanu
 • hydroksypropyloceluloza
 • wanilina
 • kwas sorbinowy
 • żółty tlenek żelaza
Dostępne opakowania

Dawka 250 mg:

 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek

Dawka 500 mg:

 • 7 tabletek
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • zakażenia górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez mykobakterie
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na klarytromycynę lub inny składnik leku
 • stosowanie klarytromycyny z którymkolwiek z następujących produktów leczniczych: astemizol, cyzapryd, pimozyd, terfenadyna
 • podawanie klarytromycyny i alkaloidów sporyszu
 • nie należy podawać klarytromycyny pacjentom z hipokaliemią
 • jednoczesne podawanie klarytromycyny i doustnych postaci midazolamu
 • nie należy podawać klarytromycyny jednocześnie z lekami obniżającymi cholesterol (statyny: lowastatyna, symwastatyna)
 • ciężka niewydolność nerek i wątroby
 • nie stosować u pacjentów przyjmujących kolchicynę
 • zaburzenia rytmu serca
 • stosowanie leków hamujących agregację płytek krwi (tikagrelor, ranolazyna) 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • kobiety w ciąży
 • ciężka niewydolność nerek
 • długotrwałe stosowanie może spowodować rozwój niewrażliwych bakterii i grzybów
 • niewydolność wątroby
 • mogą wystąpić powikłania związane z zapaleniem jelit (biegunki)
 • zaburzenia pracy serca
 • przyjmowanie kolchicyny, może nasilić toksyczne jej działanie
 • w przypadku zakażenia skóry i tkanek miękkich należy wykonać badanie antybiotykowrażliwości
 • przyjmowanie leków obniżających cholesterol
 • u diabetyków zaleca się dokładne sprawdzanie stężenia glukozy
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości takie, jak wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka, wybroczyny, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęściej występujące działania niepożądane podczas stosowania leku Apiclar to:

 • biegunka
 • bóle brzucha
 • nudności
 • wymioty
 • bóle głowy
 • zaburzenia smaku
 • bezsenność 
 • nadmierne pocenie się
 • wysypka
Możliwe interakcje z
 • astemizol lub terfenadyna
 • cyzapryd 
 • pimozyd 
 • alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina 
 • statyny - lowastatyna, symwastatyna 
 • midazolam podawany doustnie
 • kolchicyna 
 • ryfampicyna, ryfapentyna, ryfabutyna 
 • flukonazol, itrakonazol 
 • atazanawir, efawirenz, etrawiryna, newirapina, rytonawir, sakwinawir, zydowudyna 
 • digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, werapamil, amlodypina, diltiazem 
 • alprazolam, triazolam, midazolam podawany dożylnie lub na błonę śluzową jamy ustnej 
 • warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy
 • kwetiapina lub inny atypowy lek przeciwpsychotyczny
 • karbamazepina, walproinian, fenytoina 
 • atorwastatyna, rozuwastatyna 
 • metyloprednizolon 
 • omeprazol 
 • cylostazol 
 • cyklosporyna, takrolimus, syrolimus
 • syldenafil, tadalafil, wardenafil 
 • winblastyna
 • teofilina 
 • tolterodyna 
 • fenobarbital 
 • dziurawiec zwyczajny 
 • sulfonylomocznik, nateglinid, repaglinid, insulina
Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka matki, kobieta karmiąca piersią powinna zachować szczególną ostrożność stosując Apiclar.

Dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Apiclar nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że lek ten może wywoływać zawroty głowy, stany splątania i dezorientację.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Apiclar?

Apiclar zawiera klarytromycynę, która podobnie jak inne antybiotyki z grupy antybiotyków makrolidowych, jest zaliczana do substancji o działaniu bakteriostatycznym (w pewnych warunkach działa także bakteriobójczo). Lek ten ma szeroki obszar działania. Uniemożliwia wzrost i namnażanie się bakterii.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Apiclar?

Lek Apiclar stosuje się w:

 • zakażeniach górnych dróg oddechowych
 • zakażeniach dolnych dróg oddechowych
 • ostrym zapaleniu ucha środkowego
 • zakażeniu skóry i tkanek miękkich
 • rozsianym lub zlokalizowanym zakażeniu wywołanym przez mykobakterie

U pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy i potwierdzonym zakażeniem Helicobacter pylori zaleca się stosowanie leku Apiclar jednocześnie z preparatami hamującymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku oraz innym antybiotykiem.

U pacjentów zakażonych HIV, Apiclar jest wskazany do zapobiegania rozsianym zakażeniom wywoływanym przez kompleks Mycobacterium avium (MAC).

Dawkowanie

Jak stosować lek Apiclar?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Zakażenia dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich, ostre zapalenie ucha środkowego

 • Dorośli: jedna tabletka 250 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin). W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 500 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin).

Leczenie trwa zwykle 5 do 14 dni, z wyjątkiem zapalenia płuc i zapalenia zatok, kiedy to leczenie powinno trwać 6 do 14 dni.

 • Dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawkowanie jak u dorosłych.
 • Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nie stosować tabletek powlekanych, zaleca się stosować klarytromycynę w postaci zawiesiny
 • Pacjenci z niewydolnością nerek: 250 mg raz na dobę lub w ciężkich zakażeniach 250 mg dwa razy na dobę. Nie stosować dłużej niż 14 dni.

Zakażenia zębów i jamy ustnej

 • jedna tabletka 250 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin). Leczenie trwa zwykle 5 dni.

Zakażenia wywołane przez drobnoustroje z rodzaju Mycobacterium

 • Dorośli: 500 mg dwa razy na dobę
 • leczenie rozsianej postaci zakażenia wywołanego przez kompleks Mycobacterium avium (MAC) u pacjentów z AIDS należy kontynuować dopóki obserwuje się korzystne działanie kliniczne i bakteriologiczne

Zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez MAC

 • Dorośli: 500 mg dwa razy na dobę

Zakażenia Helicobacter pylori

 • u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy wywołaną zakażeniem Helicobacter pylori klarytromycynę można podawać przez 7 do 14 dni w dawce 500 mg 2 razy na dobę, w połączeniu z innym, odpowiednim lekami przeciwbakteryjnym i inhibitorami pompy protonowej

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Nie rozgryzać, ani nie ssać tabletki. Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub na czczo.

 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Apiclar

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawka leku Apiclar, należy szybko zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zażycie większej dawki leku Apiclar niż zalecana przez lekarza może spowodować objawy ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, bóle brzucha).

Pominięcie przyjęcia leku Apiclar

W razie pominięcia dawki leku Apiclar, należy przyjąć ją jak najszybciej, a następnie przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Apiclar

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli dojdzie do poprawy samopoczucia i objawy choroby ustąpią po kilku dniach stosowania leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Apiclar?

Leku Apiclar nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę lub inne pozostałych składników tego leku 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia)
 • jeśli u pacjenta lub w jego rodzinie w przeszłości występowały zaburzenia rytmu serca 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby ze współistniejącą niewydolnością nerek

Nie stosować leku Apiclar w przypadku przyjmowania poniższych leków:

 • astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w alergii)
 • cyzapryd (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego)
 • pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych)
 • tikagrelor (lek hamujący agregację płytek krwi)
 • ranolazyna (lek nasercowy)
 • alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi w migrenie)
 • lowastatyna, symwastatyna (leki z grupy statyn stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi)
 • midazolam podawany doustnie (lek stosowany w stanach lękowych i bezsenności)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek Apiclar może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdej osoby.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów): 

 • bezsenność
 • zaburzenia smaku
 • ból głowy
 • zmiana w odczuwaniu smaku
 • biegunka
 • wymioty
 • niestrawność
 • nudności
 • bóle brzucha
 • nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby
 • wysypka, nadmierne pocenie się

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • kandydoza (grzybica), zakażenie pochwy
 • zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych i zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych
 • nadwrażliwość
 • jadłowstręt, zmniejszenie apetytu
 • niepokój
 • zawroty głowy, senność, drżenia
 • zaburzenia równowagi, niedosłuch, szumy uszne
 • kołatanie serca, zmiany w zapisie EKG 
 • zapalenie żołądka, zapalenia jamy ustnej, zapalenie języka, powiększenie obwodu brzucha, zaparcia, suchość w jamie ustnej, odbijanie, wzdęcia z oddawaniem gazów
 • cholestaza (zwiększenie stężenia składników żółci we krwi)
 • zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • świąd, pokrzywka
 • uczucie rozbicia, astenia (osłabienie, brak sił)
 • ból w klatce piersiowej
 • dreszcze, zmęczenie
 • zwiększenie we krwi aktywności enzymów: fosfatazy zasadowej i dehydrogenazy mleczanowe

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, róża
 • agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi)
 • reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy
 • zaburzenie psychotyczne, stan splątania, depersonalizacja, depresja, dezorientacja, omamy, niezwykłe sny, mania
 • drgawki, brak smaku, węch opaczny, utrata węchu, parestezje (drętwienie, mrowienie)
 • głuchota
 • zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz komorowy, migotanie komór
 • krwotok oraz zmiany wskaźników krzepnięcia krwi (zwłaszcza jeśli pacjent stosuje jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe)
 • ostre zapalenie trzustki, przebarwienie języka, przebarwienie zębów
 • niewydolność wątroby, żółtaczka miąższowa
 • objawy skórne przebiegające ze złuszczaniem lub pęcherzami, wysypka polekowa, trądzik
 • bóle mięśni, rabdomioliza (zespół objawów chorobowych wywołanych rozpadem tkanki mięśniowej) 
 • niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek
 • zmiana wyników badań diagnostycznych

Pacjenci z osłabioną odpornością 

 • nudności, wymioty, zmiany w odczuwaniu smaku, zaparcia, ból brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, suchość w jamie ustnej, -
 • ból głowy, zaburzenia słuchu, -
 • wysypka, -
 • duszność, bezsenność, -
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych: zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej  i aminotransferazy alaninowej, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi oraz zmniejszenie liczby płytek krwi i białych krwinek

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Apiclar należy poinformować lekarza jeśli:

 • pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • u pacjenta stwierdzono chorobę wieńcową, ciężką niewydolność serca, zmniejszone stężenie magnezu we krwi (hipomagnezemia), spowolnienie czynności serca

Jeśli podczas stosowania leku Apiclar wystąpią niżej opisane sytuacje, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi:

 • ciężkie reakcje nadwrażliwości takie, jak wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka, wybroczyny, obrzęk krtani, skurcz oskrzeli
 • biegunka, zwłaszcza ostra lub przedłużająca się. Nie należy samodzielnie stosować leków przeciwbiegunkowych
 • objawy świadczące o zaburzeniach czynności wątroby, takie jak brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub bolesność brzucha
 • nowe zakażenie (nadkażenie) bakteriami niewrażliwymi na klarytromycynę lub grzybami, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania antybiotyku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Apiclar a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią. Apiclar może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Apiclar a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie stosować leku Apiclar w okresie karmienia piersią. Klarytromycyna przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Apiclar z niżej wymienionymi lekami:

 • astemizol lub terfenadyna (leki stosowane w alergii)
 • cyzapryd (lek stosowany w zaburzeniach czynności przewodu pokarmowego)
 • pimozyd (lek stosowany w zaburzeniach psychicznych)
 • alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina (leki stosowane między innymi w migrenie)
 • statyny - lowastatyna, symwastatyna (leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi) 
 • midazolam podawany doustnie (lek stosowany w stanach lękowych lub bezsenności)
 • kolchicyna (lek stosowany w dnie moczanowej)

Podczas stosowania poniższych leków razem z lekiem Apiclar należy zachować szczególną ostrożność:

 • ryfampicyna, ryfapentyna, ryfabutyna (antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy)
 • flukonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)
 • atazanawir, efawirenz, etrawiryna, newirapina, rytonawir, sakwinawir, zydowudyna (stosowane w leczeniu zakażenia HIV)
 • digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, werapamil, amlodypina, diltiazem (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub nadciśnienia tętniczego)
 • alprazolam, triazolam, midazolam podawany dożylnie lub na błonę śluzową jamy ustnej (leki stosowane w stanach lękowych lub bezsenności)
 • warfaryna lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy
 • kwetiapina lub inny atypowy lek przeciwpsychotyczny
 • karbamazepina, walproinian, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe)
 • atorwastatyna, rozuwastatyna (statyny - leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi)
 • metyloprednizolon (lek przeciwzapalny)
 • omeprazol (lek zmniejszający wydzielanie soku żołądkowego)
 • cylostazol (lek stosowany w chromaniu przestankowym, które objawia się bólem mięśni kończyn dolnych występującym podczas wysiłku i ustępującym po krótkim odpoczynku)
 • cyklosporyna, takrolimus, syrolimus (leki stosowane między innymi po przeszczepach)
 • syldenafil, tadalafil, wardenafil (leki stosowane w zaburzeniach erekcji)
 • winblastyna (lek stosowany w chemioterapii nowotworów)
 • teofilina (lek stosowany w astmie oskrzelowej)
 • tolterodyna (lek stosowany w nietrzymaniu moczu)
 • fenobarbital (lek przeciwdrgawkowy)
 • dziurawiec zwyczajny (lek ziołowy stosowany w lekkiej depresji)
 • sulfonylomocznik, nateglinid, repaglinid, insulina (leki stosowane w cukrzycy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Apiclar a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Apiclar.

Apiclar a prowadzenie pojazdów

Lek Apiclar nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że lek ten może wywoływać zawroty głowy, stany splątania i dezorientację.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Apiclar?

 • lek Apiclar przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Apiclar a ciąża
Apiclar a karmienie piersią
Interakcje
Apiclar a alkohol
Apiclar a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo