Poradnik
Arthryl (Glucosamini sulfas)

Arthryl (Glucosamini sulfas)

Arthryl zawiera siarczan glukozaminy. Lek zapobiega degeneracji chrząstki stawowej i stosowany jest w leczeniu objawów łagodnej lub umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaArthryl
Nazwa międzynarodowaGlucosamini sulfas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

1500 mg

PostaćProszek do sporządzenia roztworu
Skład - substancja czynna

Siarczan glukozaminy

Skład - substancje pomocnicze
 • aspartam
 • sorbitol
 • makrogol 4000
 • kwas cytrynowy bezwodny
Dostępne opakowania
 • 20 saszetek
 • 30 saszetek
 • 90 saszetek
Działanie / właściwości

Zapobiegające degeneracji chrząstki stawowej.

Zastosowanie

Leczenie objawów łagodnej lub umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie (nadwrażliwość) na siarczan glukozaminy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenie na skorupiaki
 • fenyloketonuria
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma
 • ciężka niewydolność wątroby lub nerek
 • cukrzyca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha
 • nudności
 • wzdęcia
 • zaparcia
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból głowy
 • senność
 • nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)
 • zmęczenie
Możliwe interakcje z

Nie zaobserwowano interakcji pomiędzy siarczanem glukozaminy oraz innymi lekami.

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania glukozaminy u kobiet w ciąży, dlatego nie zaleca się stosowania leku Arthryl podczas ciąży.

Karmienie piersią

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania glukozaminy u kobiet karmiących, dlatego nie jest zalecane przyjmowanie leku Arthryl podczas laktacji.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Arthryl nie wpływa istotnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się ostrożność w przypadku wystąpienia bólu głowy, senności, zmęczenia, zawrotów głowy lub zaburzenia widzenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Arthryl?

Lek Arthryl zawiera w swoim składzie siarczan glukozaminy. Dzięki tej substancji wykazuje działanie zapobiegające degeneracji chrząstki stawowej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Arthryl?

Lek Arthryl stosuje się w leczeniu objawów łagodnej lub umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Arthryl?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zawartość 1 saszetki należy rozpuścić w szklance wody i przyjmować raz na dobę, najlepiej z posiłkiem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Dotychczas nie zgłoszono przypadków przedawkowania leku. Wyniki badań na zwierzętach wskazują, że wystąpienie działań toksycznych jest mało prawdopodobne nawet po zastosowaniu bardzo dużych dawek leku.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Arthryl?

Leku Arthryl nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia (nadwrażliwości) na siarczan glukozaminy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • uczulenia na skorupiaki, ponieważ glukozamina otrzymywana jest ze skorupiaków
 • fenyloketonurii, gdyż lek zawiera aspartam

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Arthryl może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 100 i mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha
 • nudności
 • wzdęcia
 • zaparcia
 • biegunka
 • niestrawność
 • ból głowy
 • senność
 • nagłe zaczerwienienie (zwłaszcza twarzy)
 • zmęczenie

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

 • rumień
 • świąd
 • wysypka

Działania niepożądane o nieznanej częstości (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • reakcje alergiczne (nadwrażliwość)
 • niedostateczna kontrola stężenia glukozy we krwi u osób chorych na cukrzycę
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia
 • zaburzenia rytmu serca, np. tachykardia (przyspieszenie akcji serca)
 • astma lub zaostrzenie astmy
 • wymioty
 • żółtaczka
 • obrzęk lub obrzęk obwodowy
 • obrzęk naczynioruchowy
 • pokrzywka
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • wahania wskaźnika INR (znormalizowany międzynarodowy współczynnik do oceny układu krzepnięcia)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Arthryl:

 • u osób chorych na astmę, gdyż może dojść do zaostrzenia objawów chorobowych
 • w przypadku stosowania leku przez pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
 • u pacjentów chorych na cukrzycę; w początkowym etapie leczenia może być konieczna ścisła kontrola stężenia glukozy we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Arthryl a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Brak jest odpowiednich danych dotyczących stosowania glukozaminy u kobiet w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Arthryl podczas ciąży.

Arthryl a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, przed przyjęciem tego leku powinna zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty.

Brak jest odpowiednich danych dotyczących stosowania glukozaminy u kobiet karmiących. Nie zaleca się stosowania leku Arthryl przez matki karmiące.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W trakcie badań klinicznych nie obserwowano interakcji pomiędzy siarczanem glukozaminy oraz innymi lekami, jednak należy zachować ostrożność w przypadku stosowania z niektórymi rodzajami leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryną, dikumarolem, fenprokumonem, acenokumarolem i fluindionem). Istnieje ryzyko nasilenia działania tych leków podczas jednoczesnego stosowania glukozaminy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Arthryl a alkohol

Brak informacji

Arthryl a prowadzenie pojazdów

Arthryl nie wpływa istotnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się ostrożność w przypadku wystąpienia bólu głowy, senności, zmęczenia, zawrotów głowy lub zaburzenia widzenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Arthryl?

 • lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Arthryl a ciąża
Arthryl a karmienie piersią
Interakcje
Arthryl a alkohol
Arthryl a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo