Kategorie

Asduter (Aripiprazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Asduter?

Lek Asduter zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy atypowych leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii lub epizodów maniakalnych u dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej.

Podstawowe informacje

NazwaAsduter
Nazwa międzynarodowaAripiprazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 30 mg 
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Arypiprazol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • hydroksypropyloceluloza
 • stearynian magnezu
 • tlenek żelaza czerwony (dawka 10 mg i 30 mg)
 • tlenek żelaza żółty (dawka 15 mg)
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
 • 98 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie
 • schizofrenia u dorosłych i u młodzieży w wieku 15 lat i starszej
 • epizody maniakalne o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz zapobieganie nowym epizodom maniakalnym u dorosłych
 • epizody maniakalne o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwającym do 12 tygodni 
Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wysokie stężenie cukru we krwi lub cukrzyca w wywiadzie rodzinnym
 • drgawki, mimowolne, nieregularne ruchy mięśni, szczególnie mięśni twarzy
 • choroby układu krążenia
 • zakrzepy krwi 
 • uzależnienie od hazardu w przeszłości
 • obserwacja pacjenta pod kątem wystąpienia myśli samobójczych
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często obserwowane:

 • niekontrolowane skurcze mięśni lub ruchy
 • bóle głowy
 • uczucie zmęczenia
 • nudności
 • wymioty, dolegliwości żołądkowe, zaparcia
 • zwiększone wytwarzanie śliny
 • uczucie pustki w głowie
 • trudności z zasypianiem
 • niepokój, zwłaszcza ruchowy, uczucie lęku
 • senność
 • drżenie
 • nieostre widzenie
Możliwe interakcje z

Alkoholem

Ciąża

Stosowanie leku w czasie ciąży jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy zostało to ustalone z lekarzem.

Karmienie piersią

Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 13 lat, choć w niektórych sytuacjach jest to dopuszczalne.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się narzędziami ani obsługiwać maszyn aż do czasu poznania wpływu leku Asduter na samopoczucie.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Asduter?

Arypiprazol to atypowy lek przeciwpsychotyczny, będący pochodną chinolinonu. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Asduter?

Asduter jest wskazany w leczeniu:

 • schizofrenii u dorosłych i u młodzieży w wieku 15 lat i starszej
 • epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem
 • epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwającym do 12 tygodni

Dawkowanie

Jak stosować lek Asduter?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka leku to 15 mg na dobę. Lekarz może jednak przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie do 30 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 13 lat

Podawanie leku Asduter może być rozpoczęte od małej dawki. Dawka może być stopniowo zwiększana do zalecanej dawki dla młodzieży wynoszącej 10 mg raz na dobę. Lekarz prowadzący może jednak przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie do 30 mg na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zasady stosowania leku Asduter

 • lek Asduter w postaci tabletek należy przyjmować codziennie o tej samej porze
 • nie ma znaczenia czy tabletka jest przyjmowana z posiłkiem, czy bez posiłku
 • tabletkę należy połykać w całości i popijać wodą

Nawet jeśli odczuwa się poprawę samopoczucia, nie należy zmieniać dawki bądź zaprzestać przyjmowania Asduter bez wcześniejszego uzgodnienia tego z lekarzem prowadzącym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Asduter

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Asduter tabletki niż zalecił lekarz (lub jeżeli ktoś inny przyjął tabletki), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub udać się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Asduter

W przypadku pominięcia dawki pacjent powinien przyjąć pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomni. Nie należy przyjmować dwóch dawek jednego dnia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Asduter?

Nie należy stosować leku Asduter, jeśli pacjent ma uczulenie na arypiprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Asduter może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

 • niekontrolowane skurcze mięśni lub ruchy
 • bóle głowy
 • uczucie zmęczenia
 • nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowe
 • zaparcia
 • zwiększone wytwarzanie śliny
 • uczucie pustki w głowie
 • trudności z zasypianiem
 • niepokój, zwłaszcza ruchowy, uczucie lęku
 • senność
 • drżenie
 • nieostre widzenie

Niezbyt częste (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów): 

 • zawroty głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • podwójne widzenie
 • nagłe przyspieszenie czynności serca
 • nadwrażliwość oczu na światło
 • depresja 
 • zwiększone stężenie we krwi hormonu prolaktyny
 • czkawka

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

U młodzieży w wieku 13 lat i starszej występowały działania niepożądane o podobnej częstości i rodzaju jak u dorosłych, z wyjątkiem:

 • senności
 • niekontrolowanych drgań lub ruchów, niepokoju ruchowego i zmęczenia,

występujących bardzo często oraz:

 • bólu w górnej części brzucha
 • suchości w jamie ustnej
 • zwiększonego bicia serca
 • przyrostu masy ciała, zwiększenia apetytu
 • drżenia mięśni, niekontrolowanych ruchów kończyn
 • zawrotów głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej,

występujących często.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Asduter, należy omówić to z lekarzem prowadzącym, jeśli u pacjenta występuje:

 • duże stężenie cukru we krwi lub cukrzyca w wywiadzie rodzinnym
 • drgawki
 • mimowolne, nieregularne ruchy mięśni, szczególnie mięśni twarzy
 • choroby układu krążenia, choroba układu krążenia w wywiadzie rodzinnym, udar lub „mikro” udar, nieprawidłowe ciśnienie krwi
 • zakrzepy krwi lub występowanie zakrzepów krwi w wywiadzie rodzinnym, ponieważ stosowanie leków przeciwpsychotycznych jest związane z tworzeniem zakrzepów krwi
 • uzależnienie od hazardu (w przeszłości)
 • nietolerancja niektórych cukrów, lek zawiera laktozę
 • demencja lub osłabienie oraz podeszły wiek

Arypiprazol może powodować senność, zmniejszenie ciśnienia krwi podczas wstawania, zawroty głowy, zmiany w zakresie zdolności do poruszania się i zachowania równowagi, co może prowadzić do upadków.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli:

 • pojawią się myśli o wyrządzeniu sobie krzywdy lub myśli samobójcze
 • pacjent zaobserwuje przyrost masy ciała
 • pojawią się nietypowe ruchy, senność, trudności w połykaniu, objawy alergii
 • wystąpi sztywność mięśni, której może towarzyszyć gorączka, poty, zaburzenia stanu umysłowego, szybkie lub nieregularne bicie serca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Asduter a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa u ludzi, ten lek nie może być stosowany w okresie ciąży, chyba że spodziewane korzyści wyraźnie przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Asduter a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Arypiprazol przenika do ludzkiego mleka. Jeśli pacjentka przyjmuje Asduter, nie powinna karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Dotyczy to w szczególności:

 • leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • leków przeciwdepresyjnych, także preparatów ziołowych
 • leków przeciwgrzybiczych
 • niektórych leków stosowanych w zakażeniu HIV
 • leków o działaniu przeciwdrgawkowym stosowanych w leczeniu padaczki

ponieważ może być konieczna modyfikacja dawki leku Asduter.

Asduter może także nasilać działanie leków hipotensyjnych.

Zespół serotoninowy

Obserwowano przypadki zespołu serotoninowego u pacjentów przyjmujących arypiprazol oraz:

 • tryptany
 • tramadol
 • tryptofan
 • leki z grupy SSRI (paroksetyna, fluoksetyna)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (klomipramina, amitryptylina)
 • wenlafaktyna
 • petydyna
 • ziele dziurawca

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Asduter a alkohol

W okresie leczenia lekiem Asduter nie należy pić alkoholu.

Asduter a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami oraz nie obsługiwać żadnych maszyn do czasu poznania wpływu leku Asduter na samopoczucie.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Asduter?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek zużyć w ciągu 56 dni od momentu otwarcia pojemnika HDPE

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego