Poradnik
Asentra (Sertralinum)

Asentra (Sertralinum)

Asentra to lek, który zawiera substancję czynną sertralinę. Należy ona do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowana jest w leczeniu zaburzeń depresyjnych i/lub zaburzeń lękowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAsentra
Nazwa międzynarodowaSertralinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Sertralina

Skład - substancje pomocnicze
 • dwuwodny wodorofosforan wapnia
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • hydroksypropyloceluloza
 • talk
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • talk
 • glikol propylenowy
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 84 tabletki
Działanie / właściwości
 • przeciwlękowe
 • przeciwdepresyjne
Zastosowanie
 • dorośli:
  • depresja oraz zapobieganie jej nawrotom
  • zespół lęku społecznego
  • zespół lęku pourazowego (PTSD)
  • lęk napadowy
 • dorośli oraz dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat:
  • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne
Przeciwwskazania
 • uczulenie na sertralinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • stosowanie lub przyjmowanie w przeszłości leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, lub leków do nich podobnych. Trzeba zachować odpowiedni odstęp między ich stosowaniem a przyjmowaniem sertraliny
 • stosowanie pimozydu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • padaczka lub napady drgawkowe występujące w wywiadzie
 • występowanie w przeszłości choroby maniakalno - depresyjnej lub schizofrenii
 • występowanie obecnie lub w przeszłości myśli o samookaleczaniu się, lub o popełnieniu samobójstwa
 • zespół serotoninowy
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • u osób w podeszłym wieku ryzyko zmniejszenia stężenia sodu we krwi może być większe
 • choroba wątroby - lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku
 • cukrzyca - lek może wpływać na zmianę stężenia glukozy we krwi
 • zaburzenia krwotoczne lub stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, lub takich, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień
 • lek Asentra może być stosowany wyłącznie u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi
 • stosowana terapia elektrowstrząsami
 • choroby oczu, takie jak konkretny rodzaj jaskry
 • pacjent został poinformowany przez lekarza o występowaniu zaburzeń w EKG, określonych jako wydłużony odstęp QTc
 • pacjent ma chorobę serca, występuje u niego małe stężenie magnezu lub potasu, wydłużenie odstępu QTc w wywiadzie rodzinnym, wolne bicie serca przy równoczesnym stosowaniu leków powodujących wydłużenie odstępu QTc

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Najczęstszym działaniem niepożądanym są nudności. Działania niepożądane zależą od zastosowanej dawki i często przemijają w miarę kontynuowania leczenia.

Bardzo często występujące działania niepożądane (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia wytrysku
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • senność
 • bóle głowy
 • biegunka
 • zmęczenie

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Możliwe interakcje z
 • lekami będącymi inhibitorami monoaminooksydazy, np. moklobemid (leczenie depresji), selegilina (leczenie choroby Parkinsona) oraz z antybiotykami (linezolid), a także błękitem metylenowym (leczenie dużego stężenia methemoglobiny we krwi)
 • pimozydem - lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak psychozy

oraz z innymi lekami (patrz poniżej).

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z wyjątkiem pacjentów z chorobą obsesyjno - kompulsyjną.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy poczekać z wykonywaniem tych czynności do momentu, gdy będzie wiadomo jaki wpływ wywiera lek Asentra na pacjenta.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Asentra?

Asentra to lek, który zawiera substancję czynną sertralinę. Należy ona do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowana jest w leczeniu depresji, zapobieganiu jej nawrotom, zespołu lęku społecznego, pourazowego (PTSD), a także lęku napadowego i zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Asentra?

 • u dorosłych:
  • depresja oraz zapobieganie jej nawrotom
  • zespół lęku społecznego
  • zespół lęku pourazowego (PTSD)
  • lęk napadowy
 • u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat:
  • zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne

Dawkowanie

Jak stosować lek Asentra?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Depresja i zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne:

50 mg na dobę.

Dawkę dobową można zwiększać stopniowo o 50 mg, w odstępach co najmniej jednego tygodnia.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 200 mg na dobę.

Lęk napadowy, zespół lęku społecznego i zespół lęku pourazowego:

rozpoczynać od dawki 25 mg/dobę, zwiększając ją do 50 mg/dobę po upływie tygodnia. Dawkę dobową można następnie stopniowo zwiększać o 50 mg w ciągu kilku tygodni. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 200 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne

Lek Asentra może być stosowany w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat tylko z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Zalecana dawka początkowa to 25 mg na dobę.

Po tygodniu lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 50 mg na dobę.

Maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Młodzież w wieku od 13 do 17 lat:

Zalecana dawka początkowa to 50 mg na dobę.

Maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni poinformować o nich lekarza prowadzącego, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami.

Sposób podawania

Tabletkę można podzielić na równe części.

Lek Asentra można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od nich.

Lek należy przyjmować raz na dobę, rano lub wieczorem.

To lekarz informuje pacjenta, jak długo powinien przyjmować lek. Okres leczenia zależy od rodzaju choroby i od reakcji pacjenta. Poprawa może nastąpić dopiero po kilku tygodniach. Leczenie depresji powinno zazwyczaj trwać przez 6 miesięcy od czasu poprawy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Asentra

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej ilości leku Asentra należy koniecznie zawiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku niezależnie od tego, czy znajduje się w nim lek, czy nie.

Objawy przedawkowania u dorosłych to:

 • senność
 • nudności, wymioty
 • przyspieszenie akcji serca
 • drżenie
 • pobudzenie
 • zawroty głowy
 • utrata przytomności (rzadko)

Pominięcie przyjęcia leku Asentra

W przypadku pominięcia przyjęcia leku nie należy przyjmować pominiętej tabletki. Należy przyjąć kolejną tabletkę o właściwej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Asentra

Leku Asentra nie należy odstawiać bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Lekarz powinien stopniowo zmniejszać dawkę leku Asentra przez okres kilku tygodni, aż do przerwania jego stosowania. Nagłe odstawienie leku może powodować działania niepożądane takie jak:

 • zawroty głowy
 • drętwienia
 • zaburzenia snu
 • pobudzenie lub lęk
 • bóle głowy
 • nudności, wymioty
 • drżenie mięśniowe

Jeżeli podczas odstawiania leku Asentra wystąpią jakiekolwiek z wymienionych działań niepożądanych bądź inne działania niepożądane, należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Asentra?

Leku Asentra nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na sertralinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • gdy pacjent stosuje lub stosował w przeszłości leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, np. selegilinę, moklobemid lub leki podobne do inhibitorów MAO, np. linezolid. W przypadku zakończenia leczenia sertraliną należy odczekać minimum tydzień przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem MAO. Z kolei po zakończeniu leczenia inhibitorem MAO należy odczekać minimum 2 tygodnie, zanim rozpocznie się leczenie sertraliną
 • gdy pacjent przyjmuje pimozyd (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak psychoza)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Asentra może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszym działaniem niepożądanym są nudności. Działania niepożądane zależą od zastosowanej dawki i często przemijają w miarę kontynuowania leczenia.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli po przyjęciu tego leku u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów, ponieważ mogą one być ciężkie:

 • jeśli u pacjenta rozwinie się ciężka wysypka skórna, która spowoduje utworzenie się pęcherzy (rumień wielopostaciowy). Mogą one pojawiać się w jamie ustnej i na języku. Mogą to być objawy stanu zwanego zespołem Stevensa - Johnsona lub toksycznym martwiczym oddzielaniem się naskórka. W takim przypadku lekarz przerwie leczenie.
 • reakcja alergiczna lub alergia, z objawami takimi jak:
  • swędząca wysypka skórna
  • problemy z oddychaniem
  • świszczący oddech
  • obrzęk powiek, twarzy lub warg
 • jeśli u pacjenta wystąpią:
  • pobudzenie
  • splątanie
  • biegunka
  • wysoka temperatura ciała
  • wysokie ciśnienie tętnicze
  • nasilone pocenie się
  • przyspieszenie rytmu serca

Są to objawy zespołu serotoninowego. Rzadko może on wystąpić, gdy pacjent przyjmuje pewne leki w tym samym czasie, co lek Asentra. Wówczas lekarz może przerwać leczenie stosowane u pacjenta

 • jeśli u pacjenta wystąpi zażółcenie skóry i oczu, co może oznaczać uszkodzenie wątroby
 • jeśli u pacjenta pojawią się objawy depresji z myślami o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa
 • jeśli pacjent zacznie odczuwać niepokój ruchowy i nie będzie mógł siedzieć lub stać w bezruchu podczas leczenia lekiem Asentra
 • gdy u pacjenta wystąpi napad drgawek
 • gdy u pacjenta występują epizody maniakalne

Po wprowadzeniu do obrotu obserwowano w badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów:

Bardzo często występujące działania niepożądane (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, suchość w jamie ustnej
 • zaburzenia wytrysku
 • bezsenność
 • zawroty głowy
 • senność
 • bóle głowy
 • biegunka
 • zmęczenie

Często występujące działania niepożądane (u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie oskrzeli, ból gardła, katar
 • zmniejszone łaknienie, zwiększone łaknienie
 • depresja, pobudzenie nerwowe, niepokój, zmniejszenie zainteresowania seksem, nerwowość, lęk
 • dziwne samopoczucie, koszmary senne, zgrzytanie zębami
 • drżenie, problemy z ruchliwością mięśni (nasilona ruchliwość, zwiększone napięcie mięśniowe, trudności w chodzeniu, sztywność, mimowolne ruchy mięśni, drgawki (skurcz mięśni bez wpływu na ich prawidłowy ruch)), uczucie drętwienia i mrowienia, zaburzenia koncentracji, zaburzenia smaku
 • zaburzenia widzenia
 • dzwonienie w uszach
 • kołatanie serca
 • uderzenia gorąca
 • ziewanie
 • zaburzenia żołądkowe, zaparcia, ból brzucha, wymioty, oddawanie gazów
 • zwiększone pocenie, wysypka skórna
 • ból pleców, ból stawów, ból mięśni
 • nieregularne miesiączkowanie, zaburzenia wzwodu
 • ogólne poczucie dyskomfortu, ból w klatce piersiowej, osłabienie, gorączka
 • zwiększenie masy ciała
 • urazy

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • zapalenie żołądka i jelit, zakażenia ucha
 • nowotwór
 • nadwrażliwość, alergia sezonowa
 • zmniejszenie stężenia hormonów tarczycy
 • myśli samobójcze, zachowania samobójcze, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia myślenia, zobojętnienie, omamy, agresja, euforia (uczucie całkowitego szczęścia), paranoja
 • niepamięć, osłabienie czucia, niezależne od woli skurcze mięśni, utrata przytomności, zwiększona aktywność ruchowa, migrena, drgawki, zawroty głowy podczas wstawania, zaburzenia koordynacji, zaburzenia mowy
 • powiększone źrenice
 • ból ucha
 • szybkie bicie serca, problemy z sercem
 • krwawienie, np. z żołądka, wysokie ciśnienie tętnicze, nagłe zaczerwienienie skóry, krew w moczu
 • duszność, krwawienie z nosa, trudności w oddychaniu, możliwy świszczący oddech
 • smoliste stolce, zaburzenia stomatologiczne, zapalenie przełyku, problemy z językiem, hemoroidy, zwiększone wydzielanie śliny, trudności z połykaniem, odbijanie, choroby języka
 • obrzęk oczu, pokrzywka, wypadanie włosów, świąd, purpurowe plamki na skórze, zaburzenia skóry z tworzeniem się pęcherzy, sucha skóra, zatrzymanie płynów w twarzy (obrzęk twarzy) i zimne poty
 • choroba zwyrodnieniowa stawów, tiki mięśniowe, bolesne skurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej
 • zwiększenie częstości oddawania moczu, zaburzenia podczas oddawania moczu, niemożność oddania moczu, niemożność zatrzymania moczu (nietrzymanie moczu), zwiększenie wydalania moczu, oddawanie moczu w nocy
 • zaburzenia seksualne, zwiększenie krwawienia podczas menstruacji, krwawienie z pochwy, zaburzenia czynności seksualnych u kobiet
 • obrzęk nóg, dreszcze, trudności w chodzeniu, pragnienie
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zmniejszenie masy ciała

Podczas leczenia sertraliną lub zaraz po jego zakończeniu zgłaszano przypadki występowania myśli i zachowań samobójczych.

Rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zapalenie uchyłków (stan zapalny dotyczący wybrzuszeń w ścianie narządów), obrzęk węzłów chłonnych, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek
 • ciężka reakcja alergiczna
 • zaburzenia endokrynologiczne
 • wysoki poziom cholesterolu, trudności z kontrolowaniem stężenia glukozy we krwi (cukrzyca), zmniejszenie lub zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie stężenia sodu we krwi
 • fizyczne objawy spowodowane stresem lub emocjami, koszmary senne, uzależnienie od leków, lunatykowanie, przedwczesny wytrysk
 • śpiączka, nieprawidłowe ruchy, trudności z poruszaniem się, zwiększenie wrażliwości czuciowej, nagły silny ból głowy (który może być objawem ciężkiego stanu zwanego zespołem przejściowego skurczu naczyń mózgowych), zaburzenia czucia
 • plamki przed oczami, jaskra, podwójne widzenie, wrażliwość na światło, krew w oku, nierówna wielkość źrenic, nieprawidłowe widzenie, zaburzenia wydzielania łez
 • zawał, uczucie pustki w głowie, omdlenie lub dyskomfort w klatce piersiowej; mogą to być objawy zmian elektrycznej czynności serca (zobrazowanych w elektrokardiografii lub w badaniu usg serca), nieprawidłowy rytm pracy serca, wolne bicie serca
 • zaburzenia krążenia krwi w ramionach i nogach
 • przyspieszenie oddychania, postępujące włóknienie tkanki płucnej (śródmiąższowa choroba płuc), zamknięcie gardła (skurcz krtani), trudności z mówieniem, spowolnienie oddychania, czkawka
 • owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie trzustki, obecność krwi w stolcu, owrzodzenie języka, bolesność w jamie ustnej
 • zaburzenia czynności wątroby, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, zażółcenie skóry i oczu
 • reakcja skórna na słońce, obrzęk skóry, nieprawidłowa struktura włosów, nieprawidłowy zapach skóry, wysypka skóry owłosionej
 • rozpad tkanki mięśniowej, zaburzenia kości
 • problem z rozpoczęciem oddawania moczu, zmniejszone oddawanie moczu
 • wyciek z brodawek sutkowych, suchość pochwy, wydzielina z narządów płciowych
 • zaczerwienienie i bolesność penisa i napletka, powiększenie piersi, długotrwały wzwód prącia
 • przepuklina, zmniejszenie tolerancji lekowej
 • zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
 • nieprawidłowe wyniki badania nasienia, problemy z krzepnięciem krwi
 • zwiotczenie naczyń krwionośnych

Działania niepożądane występujące z częstością nieznaną:

 • szczękościsk
 • moczenie nocne
 • częściowa utrata widzenia

Dodatkowe działania niepożądane występujące u dzieci i młodzieży

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży działania niepożądane były zazwyczaj  podobne do występujących u dorosłych. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były bóle głowy, bezsenność, biegunka i nudności.

Objawy występujące po przerwaniu stosowania

Po nagłym przerwaniu stosowania leku mogą wystąpić zawroty głowy, drętwienie, zaburzenia snu, pobudzenie, lęk, bóle głowy, nudności, wymioty i dreszcze.

U pacjentów przyjmujących tego rodzaju leki zaobserwowano zwiększone ryzyko złamań kości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Asentra należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • padaczka lub napady drgawkowe występujące w wywiadzie. W przypadku wystąpienia ataku padaczkowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • występowanie w przeszłości choroby maniakalno - depresyjnej (dwubiegunowej) lub schizofrenii. W razie wystąpienia epizodu maniakalnego należy koniecznie skontaktować się z lekarzem
 • występowanie obecnie lub w przeszłości myśli o samookaleczaniu się, lub o popełnieniu samobójstwa
 • zespół serotoninowy. Rzadko może wystąpić u pacjentów, którzy przyjmowali pewne leki w tym samym czasie, co sertralinę. Lekarz powinien powiedzieć pacjentowi, czy w przeszłości występował u niego zespół serotoninowy
 • obniżone stężenie sodu we krwi, co może wystąpić także w wyniku stosowania leku Asentra. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ponieważ mogą one także zmieniać stężenie sodu we krwi
 • u osób w podeszłym wieku ryzyko zmniejszenia stężenia sodu we krwi może być większe
 • choroba wątroby - lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku
 • cukrzyca - lek może wpływać na zmianę stężenia glukozy we krwi, dlatego może być konieczne dokonanie zmian w dawkowaniu leków przeciwcukrzycowych
 • zaburzenia krwotoczne lub stosowanie w przeszłości leków zmniejszających krzepliwość krwi, np. kwasu acetylosalicylowego lub warfaryny, lub takich, które mogą zwiększyć ryzyko krwawień
 • lek Asentra może być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat wyłącznie z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi 
 • stosowana terapia elektrowstrząsami
 • choroby oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry (zwiększenie ciśnienia w oku)
 • zaburzenia czynności serca widoczne w zapisie EKG (wydłużony odstęp QT)
 • choroba serca, małe stężenie magnezu lub potasu, wydłużenie odstępu QTc w wywiadzie rodzinnym, wolne bicie serca przy równoczesnym stosowaniu leków powodujących wydłużenie odstępu QTc

Zaburzenia czynności seksualnych

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) mogą powodować wystąpienie zaburzeń czynności seksualnych. W niektórych przypadkach objawy utrzymywały się także po przerwaniu leczenia tymi lekami.

Niepokój psychoruchowy/akatyzje

Istnieje ryzyko wystąpienia stanu charakteryzującego się niepokojem ruchowym i przymusem wykonywania ruchów (często z niemożnością usiedzenia lub ustania w miejscu (akatyzja)). Występuje on na ogół w ciągu pierwszych tygodni leczenia. Należy skontaktować się jednak z lekarzem w przypadku zwiększania dawki leku, ponieważ może być to szkodliwe u pacjentów, u których występują takie objawy.

Objawy z odstawienia:

Ryzyko wystąpienia objawów z odstawienia zależy od długości leczenia, dawki leku i szybkości zmniejszania tej dawki. Objawy te wykazują zwykle słabe lub umiarkowane nasilenie, ale u niektórych pacjentów mogą być one ciężkie. Pojawiają się zazwyczaj w ciągu pierwszych dni po zakończeniu leczenia. Zazwyczaj ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni, ale u niektórych pacjentów mogą trwać dłużej (nawet przez 2–3 miesiące lub dłużej). W przypadku decyzji o przerwaniu leczenia sertraliną zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku w ciągu kilku tygodni lub miesięcy oraz skonsultowanie z lekarzem sposobu zakończenia leczenia.

Myśli samobójcze, pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja i/lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu się lub popełnieniu samobójstwa. Takie zachowania czasem nasilają się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych.

Wystąpienie myśli samobójczych, myśli o samookaleczeniu lub popełnieniu samobójstwa jest bardziej prawdopodobne, jeśli:

 • u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć do samookaleczenia
 • pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych pokazują zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji, lub zaburzeniach lękowych, a także poproszenie ich o przeczytanie ulotki tego leku. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, gdy zauważą, że objawy depresji lub lęku nasiliły się, lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Dzieci i młodzież

Zasadniczo sertraliny nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, z wyjątkiem pacjentów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. U pacjentów w wieku poniżej 18. roku życia podczas stosowania leków z omawianej grupy, stwierdza się zwiększoną możliwość wystąpienia:

 • prób samobójczych
 • myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa (myśli samobójcze)
 • wrogości (głównie zachowania agresywne, buntownicze i złość)

Jednak lekarz może zdecydować o przepisaniu leku Asentra pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, jeśli będzie to w interesie pacjenta. Jeśli lekarz przepisze lek Asentra pacjentowi w wieku poniżej 18. roku życia i opiekun dziecka będzie chciał to przedyskutować, należy się skontaktować z lekarzem. Jeśli podczas stosowania leku Asentra pojawi się lub nasili którykolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy powiadomić lekarza. Dodatkowo nie potwierdzono bezpieczeństwa długotrwałego przyjmowania leku Asentra pod względem jego wpływu na wzrost, dojrzewanie, uczenie się (funkcje poznawcze) oraz zachowanie w tej grupie wiekowej.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Asentra a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie potwierdzono definitywnie bezpieczeństwa stosowania leku Asentra u kobiet w ciąży. Lek można stosować u kobiet w ciąży tylko, gdy według lekarza korzyści ze stosowania leku są większe niż ryzyko dla rozwijającego się płodu.

Należy się upewnić, czy położna i/lub lekarz wiedzą, że pacjentka przyjmuje lek Asentra.

Stosowanie leków takich jak Asentra podczas ciąży, szczególnie w ostatnim trymestrze, może zwiększać ryzyko wystąpienia u dziecka zespołu przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków, w której dziecko oddycha szybciej i sinieje. Objawy te pojawiają się zazwyczaj w pierwszej dobie życia. Jeśli u dziecka wystąpiły takie objawy, należy koniecznie skontaktować się z położną lub lekarzem.

U noworodka mogą wystąpić także działania niepożądane, które zwykle pojawiają się w ciągu pierwszych 24 godzin po porodzie:

 • trudności z oddychaniem
 • sine zabawienie skóry, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura ciała
 • sine usta
 • wymioty lub trudności z przyjmowaniem pokarmu
 • nadmierne zmęczenie, bezsenność lub bardzo częsty płacz
 • sztywność lub wiotkość mięśni
 • drżenie, drżączka lub drgawki
 • wzmożenie odruchów
 • drażliwość
 • małe stężenie cukru we krwi

Jeśli u dziecka wystąpiły wymienione objawy lub matka ma wątpliwości odnośnie stanu zdrowia dziecka, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem lub położną.

Asentra a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Istnieją badania świadczące o przenikaniu sertraliny do mleka matki. Lek można stosować u kobiet w okresie karmienia piersią tylko jeśli według lekarza korzyści ze stosowania leku przeważają ryzyko zagrożeń dla dziecka.

Interakcje

Stosowanie leku Asentra jednocześnie z poniższymi lekami może powodować ciężkie działania niepożądane: 

 • leki będące inhibitorami monoaminooksydazy, np. moklobemid (leczenie depresji), selegilina (leczenie choroby Parkinsona) oraz antybiotyk linezolid, a także błękit metylenowy (leczenie dużego stężenia methemoglobiny we krwi). Nie należy stosować leku Asentra jednocześnie z tymi lekami
 • pimozyd - lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych takich jak psychozy. Nie należy stosować leku Asentra jednocześnie z pimozydem

Przed zażyciem leku Asentra należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych poniżej leków:

 • leki roślinne zawierające ziele dziurawca zwyczajnego. Działanie dziurawca zwyczajnego może utrzymywać się przez okres 1 - 2 tygodni
 • leki zawierające amfetaminę (stosowane w leczeniu ADHD, narkolepsji (śpiączki, nagłej nieodpartej chęci do spania) i w leczeniu otyłości)
 • preparaty zawierające aminokwas – tryptofan
 • leki stosowane w leczeniu silnego bólu, np. tramadol
 • leki stosowane w znieczuleniu lub w leczeniu bólu przewlekłego jak fentanyl
 • leki stosowane w leczeniu migreny, np. sumatryptan
 • leki zmniejszające krzepnięcie krwi (warfaryna)
 • leki stosowane w leczeniu bólu/zapalenia stawów (niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy)
 • leki uspokajające (diazepam)
 • leki moczopędne, czyli diuretyki
 • leki stosowane w leczeniu padaczki (fenytoina, fenobarbital, karbamazepina)
 • leki stosowane w leczeniu cukrzycy (tolbutamid)
 • leki stosowane w leczeniu nadmiernego wydzielania kwasu żołądkowego, zgagi i choroby wrzodowej (cymetydyna, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol)
 • leki stosowane w leczeniu manii i depresji (lit)
 • inne leki stosowane w leczeniu depresji, np. amitryptylina, nortryptylina, nefazodon, fluoksetyna, fluwoksamina
 • leki stosowane w leczeniu schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych, np. perfenazyna, lewomepromazyna i olanzapina
 • leki stosowane w nadciśnieniu, leczeniu bólu w klatce piersiowej lub regulowaniu częstości i rytmu serca, np. werapamil, diltiazem, flekainid, propafenon
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, np. ryfampicyna, klarytromycyna, telitromycyna, erytromycyna
 • leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych, np. ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, flukonazol
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV/AIDS i wirusowego zapalenia wątroby typu C (inhibitory proteazy takie jak rytonawir, telaprewir)
 • leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów po operacji lub chemioterapii (aprepitant)
 • leki zwiększające ryzyko zmian w elektrycznej aktywności serca, np. leki przeciwpsychotyczne i antybiotyki)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Asentra z jedzeniem i piciem 

Lek Asentra w postaci tabletek powlekanych można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od nich.

Nie należy stosować leku Asentra razem z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może to spowodować zwiększenie stężenia sertraliny w organizmie.

Asentra a alkohol

Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu.

Asentra a prowadzenie pojazdów

Leki zmieniające sposób myślenia i zachowanie, takie jak Asentra, mogą wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy poczekać z wykonywaniem tych czynności do momentu, gdy będzie wiadomo jaki wpływ wywiera lek Asentra na pacjenta.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Asentra?

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Asentra a ciąża
Asentra a karmienie piersią
Interakcje
Asentra a alkohol
Asentra a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo