Poradnik
Avamina SR (Metformini hydrochloridum)

Avamina SR (Metformini hydrochloridum)

Lek Avamina SR zawiera substancję czynną chlorowodorek metforminy, która należy do grupy leków określanych jako biguanidy. Ma działanie obniżające stężenie glukozy we krwi. Lek Avamina SR został specjalnie opracowany w taki sposób, aby wolno uwalniał się z tabletki do organizmu.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaAvamina SR
Nazwa międzynarodowaMetformini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 500 mg
 • 750 mg
 • 1000 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek metforminy

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 500 mg:

 • celuloza mikrokrystaliczna PH-102 
 • karmeloza sodowa
 • hypromeloza
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 750 mg i 1000 mg:

 • karmeloza sodowa
 • hypromeloza
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 120 tabletek
Działanie / właściwości

Hipoglikemizujące

Zastosowanie

Cukrzyca typu 2 

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • znacznie zmniejszona czynność nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • niewyrównana cukrzyca
 • odwodnienie
 • ciężkie zakażenia oskrzeli, płuc lub nerek
 • niewydolność serca
 • niedawno przebyty zawał serca
 • ciężkie zaburzenia krążenia
 • trudności w oddychaniu
 • nadmierne spożycie alkoholu
 • wiek poniżej 18 roku życia
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej
 • ryzyko hipoglikemii przy stosowaniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • kontrola czynności nerek w trakcie leczenia
 • przerwanie stosowania leku na okres zabiegu chirurgicznego i pewien czas po nim
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • biegunka
 • ból brzucha
 • wymioty
 • utrata apetytu

Częste (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia smaku
Możliwe interakcje z
 • środkami kontrastowymi zawierającymi jod
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • lekami moczopędnymi
 • lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • salbutamolem
 • terbutaliną
 • kortykosteroidami
 • innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu są przeciwwskazane do stosowania poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Istnieje ryzyko hipoglikemii podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami przeciwcukrzycowymi. Należy wówczas unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Avamina SR?

Lek Avamina SR obniża poziom glukozy we krwi. U dorosłych osób z nadwagą pomaga zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z cukrzycą. Może powodować umiarkowany spadek wagi lub korzystnie wpływać na stabilizację masy ciała.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Avamina SR?

Lek Avamina SR stosuje się w leczeniu pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, gdy za pomocą diety i aktywności fizycznej nie można uzyskać prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Preparat jest stosowany w szczególności u pacjentów z nadwagą. Może być przyjmowany w monoterapii lub z innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Avamina SR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skierować się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci:

Nie należy stosować u pacjentów poniżej 18 roku życia ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Dorośli:

Leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 500 mg, 750 mg lub 1000 mg podawanej raz na dobę podczas wieczornego posiłku. Po około 2 tygodniach przyjmowania leku lekarz może dostosować dawkę na podstawie pomiaru stężenia glukozy we krwi. Maksymalna dawka leku wynosi 2000 mg, stosowana raz na dobę z wieczornym posiłkiem.

U pacjentów już leczonych metforminą dawka początkowa leku powinna być równoważna dawce dobowej metforminy przyjmowanej w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu.

U pacjentów leczonych metforminą o natychmiastowym uwalnianiu w dawce powyżej 2000 mg na dobę nie zaleca się zmiany preparatu na lek Avamina SR.

W przypadku zamiany innego doustnego leku przeciwcukrzycowego na lek Avamina SR lekarz powinien odstawić uprzednio stosowany lek i zastosować lek Avamina SR w dawce określonej powyżej.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek:

Lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

Pacjenci, którzy stosują insulinę:

Lekarz poinformuje pacjenta, w jaki sposób rozpocząć stosowanie leku Avamina SR w przypadku jednoczesnego stosowania insuliny.

Zalecenia dotyczące stosowania leku:

 • tabletki należy przyjmować w trakcie lub po posiłku co pozwala uniknąć działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego
 • tabletek nie należy kruszyć, żuć, dzielić
 • tabletki należy połykać popijając szklanką wody

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana może wystąpić kwasica mleczanowa. W przypadku wystąpienia takich objawów jak wymioty, ból brzucha z kurczami mięśni, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie z silnym zmęczeniem, spadek temperatury ciała i zwolnienie czynności serca należy natychmiast przerwać stosowanie leku. Konieczne jest natychmiastowe leczenie szpitalne, ponieważ może wystąpić śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku:

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej
 • tabletki o przedłużonym uwalnianiu: jeśli tylko pacjent sobie o tym przypomni, należy przyjąć pominiętą dawkę leku z jakimkolwiek posiłkiem

Przerwanie stosowania leku:

 • nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może skutkować to zwiększeniem stężenia glukozy we krwi

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Avamina SR?

 • w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • jeśli u pacjenta występuje zmniejszona czynność nerek
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta występuje niewyrównana cukrzyca objawiająca się ciężką hiperglikemią, nudnościami, wymiotami, biegunką, nagłym spadkiem masy ciała, kwasicą mleczanową, kwasicą ketonową. Kwasica ketonowa objawia się gromadzeniem we krwi ciał ketonowych, co może prowadzić do cukrzycowego stanu przedśpiączkowego. Do jej objawów należą ból brzucha, szybki i głęboki oddech, senność, nietypowy owocowy zapach z ust.
 • jeśli u pacjenta występuje nadmierna utrata wody z organizmu (odwodnienie), na przykład w wyniku ciężkiej lub długotrwałej biegunki, lub wymiotów. Odwodnienie może prowadzić do zaburzeń czynności nerek, które mogą spowodować wystąpienie kwasicy mleczanowej.
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie, na przykład zapalenie płuc, oskrzeli lub nerek. Ciężkie zakażenia mogą prowadzić do zaburzeń czynności nerek, które mogą wywołać kwasicę mleczanową.
 • jeśli pacjent ma niewydolność serca lub niedawno przebył zawał serca, miał ciężkie zaburzenia krążenia lub trudności w oddychaniu. Mogą prowadzić do niedotlenienia tkanek, co zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej.
 • jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu
 • wiek poniżej 18 roku życia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Avamina SR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia czynności układu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, biegunka, utrata apetytu, ból brzucha (jeśli objawy nie ustępują, należy przerwać stosowanie leku Avamina SR i skonsultować się z lekarzem)

Częste (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia smaku

Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • kwasica mleczanowa (należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem)
 • rumień
 • świąd
 • pokrzywka
 • spadek stężenia witaminy B12 we krwi
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • zapalenie wątroby objawiające się zmęczeniem, utratą apetytu i masy ciała, zażółceniem skóry i białkówki oczu (należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej

Lek Avamina SR może wywołać bardzo rzadkie, ale bardzo ciężkie i zagrażające życiu działanie niepożądane nazywane kwasicą mleczanową, zwłaszcza gdy pacjent ma zaburzenia czynności nerek. Ryzyko kwasicy mleczanowej wzrasta w przypadku niewyrównanej cukrzycy, długotrwałego głodzenia, ciężkiego zakażenia, spożywania alkoholu, odwodnienia, zaburzeń czynności wątroby oraz stanów chorobowych, w których część ciała jest niewystarczająco zaopatrywana w tlen.

Objawy kwasicy mleczanowej obejmują:

 • wymioty
 • skurcze mięśni
 • złe samopoczucie
 • silne zmęczenie
 • ból brzucha
 • spadek temperatury ciała
 • spowolnienie akcji serca

Należy zaprzestać przyjmowania leku Avamina SR i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z objawów kwasicy mleczanowej, ponieważ stan ten może doprowadzić do śpiączki.

Zabiegi chirurgiczne

Nie należy stosować leku Avamina SR podczas zabiegu i przez pewien czas po nim. Lekarz zadecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i wznowić leczenie lekiem Avamina SR.

Ryzyko hipoglikemii

Lek Avamina SR nie wywołuje hipoglikemii, jednak w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi takimi jak pochodne sulfonylomocznika, insulina, meglitynidy ryzyko hipoglikemii rośnie. Do jej objawów zalicza się osłabienie, nadmierną potliwość, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, przyspieszone tętno, trudności z koncentracją. Zazwyczaj pomaga wypicie napoju zawierającego cukier.

Kontrola czynności nerek

Podczas leczenia lekiem Avamina należy kontrolować pracę nerek przynajmniej raz na rok, lub częściej w przypadku pacjentów w podeszłym wieku i/ lub z pogarszającą się czynnością nerek.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Avamina SR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku w ciąży jest przeciwwskazane. W trakcie ciąży w leczeniu cukrzycy stosuje się insulinę.

Avamina SR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków:

 • inhibitory konwertazy angiotensyny stosowane w leczeniu chorób serca i chorób naczyniowych (nadciśnienie, niewydolność serca)
 • leki moczopędne
 • leki stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego (niesteroidowe leki przeciwzapalne i inhibitory COX - 2 takie jak ibuprofen i clekoksyb)
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (antagoniści receptora angiotensyny II)
 • leki stosowane w leczeniu astmy (salbutaml, terbutalina)
 • kortykosteroidy stosowane w leczeniu astmy, ciężkiego zapalenia skóry
 • inne leki stosowane w leczeniu cukrzycy

Należy przerwać przyjmowanie leku przed wstrzyknięciem do krwiobiegu środka kontrastowego zawierającego jod. Lekarz zadecyduje, kiedy pacjent musi przerwać i wznowić leczenie lekiem Avamina SR.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Avamina SR a alkohol

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu podczas stosowania leku Avamina SR ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej.

Avamina SR a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Avamina SR z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak pochodne sulfonylomocznika, insulina i meglitynidy istnieje ryzyko hipoglikemii. Niektóre z objawów hipoglikemii to osłabienie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia i obniżenie koncentracji. Nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia tych objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Avamina SR?

Lek należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 30°C
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Avamina SR a ciąża
Avamina SR a karmienie piersią
Interakcje
Avamina SR a alkohol
Avamina SR a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo