Bilobil Intense 120 mg, 60 kapsułek

Bilobil Intense 120 mg, 60 kapsułek

Kategorie

Bilobil Intense 120 mg, 60 kapsułek

Cena jednostkowa: 5,00 zł za 10 kapsułek

Cena
29,99 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup lub Punkt Odbioru Gemini)

Opis produktu

Bilobil intense to produkt leczniczy roślinny stosowany w celu poprawy zdolności poznawczych u osób starszych (związanych z wiekiem) i poprawy jakości życia w łagodnej demencji.

Lek Biliobil intense zawiera kwantyfikowany wyciąg z liści miłorzębu japońskiego. Substancje czynne wyciągu, glikozydy flawonowe, ginkolidy oraz bilobalid:

 • rozszerzają naczynia krwionośne,
 • poprawiają przepływ krwi,
 • zapobiegają agregacji płytek,
 • poprzez regulację metabolizmu chronią komórki i tkanki przed uszkodzeniem wywołanym brakiem tlenu.

Opakowanie zawiera 60 kapsułek twardych.

Wskazania

Lek Bilobil intense jest lekiem roślinnym zalecanym do stosowania u pacjentów z objawami:

 • osłabieniem pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,
 • pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),
 • pomocniczo u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego.

Skład

Bilobil intense – skład leku

1 kapsułka twarda zawiera:

 • substancję czynną: suchy wyciąg z liści miłorzębu japońskiego 120 mg, co odpowiada 26,4 do 32,4 mg flawonoidów w przeliczeniu na glikozydy flawonowe, 3,36 do 4,08 mg ginkgolidów A, B i C 3,12 do 3,84 mg bilobalidu,
 • ekstrahent: aceton 60% (m/m),
 • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian w rdzeniu kapsułki oraz żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171) oraz żelatyna w otoczce kapsułki, suszona powietrzem płynna glukoza jako substancja dodana do wyciągu.

Działanie

Lek Bilobil intense poprawia dostarczenie tlenu i glukozy do mózgu, rozszerza naczynia krwionośne, poprawia przepływ krwi, zapobiega agregacji płytek.

Dawkowanie

Jak stosować lek Bilobil intense?

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 kapsułka Bilobil intense 120 mg dwa razy na dobę, rano i wieczorem.
 • Kapsułkę należy połknąć, popijając wodą.
 • Lek można stosować niezależnie od posiłków.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć pominiętą dawkę tak szybko jak to możliwe, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki – wówczas należy opuścić pominiętą dawkę.
Lek Bilobil intense powinien być stosowany co najmniej 8 tygodni. Jeżeli po 3 miesiącach stosowania preparatu nie następuje poprawa lub jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów, należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia, czy kontynuacja leczenia jest uzasadniona.

Przeciwwskazania

Alergia na którykolwiek ze składników leku, zaburzenia krzepnięcia krwi, hemofilia, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, ciąża, laktacja, nie podawać dzieciom.

Przechowywanie

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
 • Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
 • Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
 • Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (częściej niż u 1 osoby na 10):

 • ból głowy.

Często (u 1 do 10 osób na 100):

 • zawroty głowy,
 • biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • alergiczne reakcje skórne (obrzęk, rumień, świąd i wysypka),
 • reakcje uczuleniowe (wstrząs alergiczny),
 • krwawienie z poszczególnych narządów (oczu, nosa, krwotok z przewodu pokarmowego).

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

 • W przypadku jednoczesnego przyjmowania leku Bilobil intense z lekami, które zapobiegają krzepnięciu krwi (takim jak przeciwpłytkowe związki kumaryny, klopidogrel, kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne), może to wpływać na ich działanie.
 • Jeśli pacjent przyjmuje warfarynę (lek stosowany w zapobieganiu krzepnięciu krwi), lekarz może zalecić monitorowanie pacjenta podczas leczenia, zwłaszcza w przypadku zmiany dawki lub zmiany produktu, ale także w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia stosowania leku Bilobil intense.
 • Przyjmując lek Bilobil intense z dabigatranem (lekiem stosowanym w zapobieganiu krzepnięciu krwi) jego działanie może być zwiększone. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
 • W przypadku jednoczesnego stosowania leku Bilobil intense z nifedypiną (lekiem stosowanym w leczeniu niektórych zaburzeń serca i nadciśnienia) jej działanie może być zwiększone, co może prowadzić do zawrotów głowy lub większej liczby uderzeń gorąca. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
 • Nie zaleca się stosowania leku Bilobil intense w przypadku przyjmowania efawirenzu (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV), ponieważ działanie efawirenzu może być zmniejszone.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Bilobil intense należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) lub przyjmuje leki przeciwzakrzepowe, powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.
 • Przed zabiegiem operacyjnym należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Bilobil intense. Zaleca się przerwać stosowanie leku Bilobil intense przynajmniej 3-4 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.
 • Pacjenci z padaczką przed rozpoczęciem stosowania leku Bilobil intense powinni zwrócić się do lekarza, gdyż przyjmowanie preparatów zawierających wyciąg z miłorzębu japońskiego może powodować pojawienie się kolejnych napadów.
 • Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie produktu Bilobil intense oraz produktów zawierających efavirenz.

Dzieci i młodzież

 • Lek Bilobil intense nie powinien być stosowany w tej grupie wiekowej.

Ciąża i karmienie piersią

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
 • Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży nie są wystarczające i może występować zwiększona podatność na krwawienia. Dlatego lek ten jest przeciwwskazany w czasie ciąży.
 • Ze względu na brak wystarczających danych na temat bezpieczeństwa stosowania, leku nie zaleca się stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Bilobil intense zawiera laktozę i glukozę

 • Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • 1 kapsułka twarda zawiera 188,1 mg laktozy i 6 mg glukozy. Jeśli pacjent zażywa lek zgodnie z zaleceniami, przyjmuje każdorazowo 188,1 mg laktozy i 6 mg glukozy.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d. d.
Novo mesto, Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Krka Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego