Kategorie

Bilokord ASA (Bisoprololi fumaras + Acidum acetylsalicylicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Bilokord ASA?

Bilokord ASA jest lekiem złożonym, zawiera dwie substancje czynne: bisoprolol i kwas acetylosalicylowy. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca u pacjentów przyjmujących wcześniej oddzielnie bisoprolol i kwas acetylosalicylowy.

Podstawowe informacje

NazwaBilokord ASA
Nazwa międzynarodowaBisoprololi fumaras + Acidum acetylsalicylicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg + 75 mg
 • 10 mg + 75 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna
 • fumaran bisoprololu  
 • kwas acetylosalicylowy
Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • magnezu stearynian
 • kwas stearynowy 
 • alkohol poliwinylowy
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • talk
 • lecytyna
 • guma ksantan
 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • szelak
 • czarny tlenek żelaza (E172)
 • glikol propylenowy
 • wodorotlenek amonowy 
Dostępne opakowania
 • 28 kapsułek twardych
 • 30 kapsułek twardych
 • 90 kapsułek twardych
Działanie / właściwości
 • obniża częstość skurczów serca, zmniejszając zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen
 • obniża wysokie ciśnienie tętnicze
 • zapobiega zakrzepom krwi
Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze 
 • choroba niedokrwienna serca 
Przeciwwskazania
 • uczulenie na bisoprolol, kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz na soję lub orzeszki ziemne
 • ciężka niewydolność serca 
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi 
 • ciężka astma oskrzelowa lub świszczący oddech
 • hemofilia lub hipoprotrombinemia 
 • nieleczony guz chromochłonny 
 • kwasica metaboliczna
 • zespół Raynauda
 • choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
 • krwawienie z żołądka albo dwunastnicy lub innego rodzaju krwawienia 
 • problemy z żołądkiem po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego
 • przebyty krwotoczny udar mózgu
 • ciężkie schorzenia wątroby lub nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność układu oddechowego 
 • cukrzyca
 • ścisła dieta
 • schorzenia serca 
 • reakcje nadwrażliwości 
 • dławica piersiowa typu Prinzmetala
 • wrzody trawienne lub zaburzenia związane z zakrzepami krwi
 • łuszczyca
 • guz chromochłonny
 • zaburzenia czynności tarczycy
 • łagodna lub umiarkowanie nasilona niewydolność wątroby, lub nerek
 • dna moczanowa 
 • obfite miesiączki
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • ból lub dyskomfort brzucha, lub w nadbrzuszu po jedzeniu

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ból głowy (te działania niepożądane występują zwłaszcza na początku leczenia, zazwyczaj są łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 tygodni)
 • uczucie chłodu lub drętwienia rąk, lub stóp
 • nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie
 • ból brzucha
 • czarne lub smoliste stolce, co może być spowodowane krwawieniem w jelitach
 • krwawe wymioty
 • zwiększone ryzyko krwawienia
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w celu kontroli ciśnienia tętniczego krwi lub w chorobach serca 
 • barbituranami
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami przeciwastamtycznymi
 • lekami przeciwcukrzycowymi
 • lekami przeciwzakrzepowymi 
 • lekami stosowanymi w schorzeniach psychicznych
 • kortykosteroidami
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy
 • meflochiną 
 • metotreksatem 
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Bilokord ASA podczas ciąży, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Bilokord ASA.

Dzieci

Leku Bilokord ASA nie stosuje się u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Bilokord ASA raczej nie powinien zaburzać zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli jednak pojawią się zmęczenie, lub zawroty głowy, należy poczekać, aż objawy te ustąpią, zanim przystąpi do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bilokord ASA?

Lek Bilokord ASA zawiera dwie substancje czynne:

 • bisoprolol - wybiórczo blokujący receptory beta - adrenergiczne znajdujące się między innymi w sercu oraz w naczyniach krwionośnych, oraz zmniejszający częstość skurczów mięśnia sercowego
 • kwas acetylosalicylowy - hamujący agregację płytek 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bilokord ASA?

Lek stosuje się w leczeniu:

 • nadciśnienia tętniczego 
 • choroby niedokrwiennej serca 

u pacjentów przyjmujących wcześniej oddzielnie składniki leku Bilokord ASA (bisoprolol i kwas acetylosalicylowy).

Dawkowanie

Jak stosować lek Bilokord ASA?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podania

 • kapsułki, należy połykać w całości, popijając wodą

Dawkowanie

 • dawka dla osoby dorosłej to jedna kapsułka na dobę, przyjmowana o tej samej porze każdego dnia
 • lekarz zdecyduje o odpowiedniej dawce dla pacjenta

Dzieci
Lek Bilokord ASA nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

 • zazwyczaj dostosowanie dawki nie jest konieczne
 • zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej możliwej dawki leku

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i wątroby

 • lek nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką chorobą nerek lub wątroby
 • u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, lub wątroby, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bilokord ASA

 • jeśli przypadkowo przyjęto dawkę leku większą niż zalecana, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
 • po przedawkowaniu leku mogą wystąpić: nagłe zwolnienie tętna i (lub) obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które może powodować zawroty głowy, uczucie oszołomienia, dezorientację, nudności lub nawet wymioty, szumy uszne i duszność, mogą też pojawić się: uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego), ból głowy, dzwonienie w uszach, splątanie, nudności, wymioty i ból brzucha
 • ciężkie przedawkowanie może spowodować: przyspieszony oddech (hiperwentylacja), trudności w oddychaniu, udar cieplny, pocenie się, niepokój ruchowy, drgawki, omamy, niskie stężenie cukru we krwi i ewentualnie utratę przytomności lub śpiączkę (pacjenci z niewydolnością serca mogą być bardziej wrażliwi na te działania)

Pominięcie zastosowania leku Bilokord ASA

 • jeśli pacjent zapomni przyjąć kapsułkę, powinien ją przyjąć, jak tylko sobie o tym przypomni w ciągu 12 godzin
 • jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin, należy poczekać do następnej dawki
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie stosowania leku Bilokord ASA

 • nie wolno nagle przerywać stosowania leku, ponieważ ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć 
 • przed zakończeniem leczenia, dawka leku musi być zmniejszana przez ponad jeden lub dwa tygodnie, tak jak zaleci lekarz

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bilokord ASA?

Leku nie należy stosować u pacjentów:

 • uczulonych na bisoprolol, kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • ze stwierdzonym uczuleniem na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
 • z ciężką niewydolnością serca lub wstrząsem kardiogennym powodującym duszność i zapaść krążeniową
 • z niektórymi, ciężkimi zaburzeniami rytmu serca: blokiem zatokowo-przedsionkowym, zespołem chorego węzła zatokowego lub blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia (bez stymulatora serca)
 • z wolną akcją serca powodującą problemy (należy zapytać lekarza, jeśli pacjent nie jest pewny)
 • z bardzo niskim ciśnieniem tętniczym krwi (które może powodować zawroty głowy podczas wstawania)
 • z ciężką astmą oskrzelową lub świszczącym oddechem
 • z hemofilią lub hipoprotrombinemią (rzadkie choroby dotyczące krwi)
 • z nieleczonym guzem chromochłonnym (phaeochromocytoma) 
 • z zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie (kwasica metaboliczna)
 • z ciężkimi zaburzeniami krążenia krwi w palcach rąk, palcach stóp, ramionach i nogach (zespół Raynauda)
 • z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy (wrzody trawienne) lub krwawieniem z żołądka albo dwunastnicy, lub innego rodzaju krwawieniami (krwawienie z naczyń mózgowych)
 • z wcześniej występującą niestrawnością lub problemami z żołądkiem po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego
 • z kiedykolwiek przebytym krwotocznym udarem mózgu
 • z ciężkim schorzeniem wątroby lub nerek
 • z  niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (zaburzenie wrodzone charakteryzujące się małą aktywnością dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6Pd))
 • przyjmujących metotreksat (stosowanym w leczeniu łuszczycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby Crohna i niektórych typów raka) w dawkach większych niż 15 mg na tydzień
 • z uczuleniem na soję lub orzeszki ziemne - lek zawiera lecytynę sojową

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bilokord ASA może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Podczas stosowania leku Bilokord ASA mogą wystąpić (bardzo rzadko) ciężkie reakcje alergiczne. Jeśli wystąpią, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Ciężkie reakcje alergiczne - objawy:

 • jakikolwiek nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu
 • obrzęk powiek, twarzy lub warg, obrzęk kończyn
 • wysypka lub świąd (zwłaszcza dotyczące całego ciała)

Inne działania niepożądane (jeśli wystąpią, należy jak najszybciej poinformować lekarza):

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • ból lub dyskomfort brzucha, lub w nadbrzuszu po jedzeniu

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie zmęczenia, zawroty głowy, ból głowy (te działania niepożądane występują zwłaszcza na początku leczenia, zazwyczaj są łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 tygodni)
 • uczucie chłodu lub drętwienia rąk, lub stóp
 • nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie
 • ból brzucha
 • czarne lub smoliste stolce, co może być spowodowane krwawieniem w jelitach
 • krwawe wymioty
 • zwiększone ryzyko krwawienia

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • wolne bicie serca
 • uczucie osłabienia
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • zawroty głowy
 • trudności w oddychaniu u pacjentów z astmą lub przewlekłą chorobą płuc
 • osłabienie mięśni, kurcze mięśni
 • nieregularne bicie serca; pogorszenie istniejącej niewydolności serca
 • krew w moczu
 • reakcje alergiczne, takie jak: świąd, zaczerwienienie, wysypka skórna i obrzęk (twarzy, rąk, stóp)
 • krwawienie z żołądka, owrzodzenie żołądka

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • zaburzenia słuchu
 • alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
 • zmniejszone wydzielanie łez (ważne, jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe)
 • zapalenie wątroby, które może powodować zażółcenie skóry lub białek oczu
 • zmiany w wynikach badań krwi (np. zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi (triglicerydy), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)
 • reakcje podobne do alergicznych, takie jak: świąd, zaczerwienienie, wysypka
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • koszmary senne, omamy
 • omdlenie
 • krwawienie z nosa, krwawienie z dziąseł, nasilenie krwawienia miesiączkowego
 • dzwonienie w uszach, ból głowy, zawroty głowy: te objawy zwykle oznaczają przedawkowanie kwasu acetylosalicylowego
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • podrażnienie lub zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek)
 • wypadanie włosów
 • wystąpienie lub nasilenie łuszczycy, lub wysypki łuszczycopodobnej
 • niskie stężenie cukru we krwi
 • choroby wątroby i nerek
 • wysokie stężenie kwasu moczowego we krwi
 • wstrząs anafilaktyczny lub nasilenie objawów alergii pokarmowej
 • ciężkie reakcje skórne (np. rumień wielopostaciowy wysiękowy)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Bilokord ASA należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza jeśli:

 • u pacjenta występują trudności w oddychaniu lub astma oskrzelowa u członków jego rodziny 
 • pacjent choruje na cukrzycę (bisoprolol może maskować objawy niskiego stężenia cukru)
 • pacjent stosuje ścisłą dietę
 • u pacjenta występują schorzenia serca (np.: ból w klatce piersiowej i współistniejąca niewydolność serca)
 • pacjent jest leczony z powodu reakcji nadwrażliwości (bisoprolol może zwiększać prawdopodobieństwo reakcji alergicznej lub nasilać ich ciężkość)
 • u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu
 • u pacjenta występuje dławica piersiowa typu Prinzmetala
 • u pacjenta występują jakiekolwiek problemy z krążeniem w rękach lub stopach
 • u pacjenta występowała choroba wrzodowa (wrzody trawienne) lub zaburzenia związane z zakrzepami krwi
 • u pacjenta występują (lub występowały) nawracające zaburzeń skóry (łuszczyca)
 • u pacjenta występuje guz nadnerczy (guz chromochłonny)
 • u pacjenta występują zaburzenia czynności tarczycy (lek Bilokord ASAmoże maskować objawy nadczynności tarczycy)
 • u pacjenta występuje łagodna lub umiarkowanie nasilona niewydolność wątroby, lub nerek
 • u pacjenta występuje pokrzywka lub zapalenie błony śluzowej nosa (spowodowane alergią)
 • u pacjenta występuje dna moczanowa 
 • u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
 • u pacjentki występują obfite miesiączki

Operacje, zabiegi chirurgiczne

Jeśli u pacjenta planowane jest znieczulenie, zabieg chirurgiczny lub usunięcia zęba należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Bilokord ASA.

Lek zawiera substancję czynną, która może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych u sportowców.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bilokord ASA a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Brak danych dotyczących stosowania leku Bilokord ASA u kobiet w ciąży, dlatego nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży,

Bilokord ASA a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Substancje czynne leku Bilokord ASA:

 • kwas acetylosalicylowy - może przenikać do mleka matki karmiącej
 • bisoprolol - nie wiadomo czy przenika do mleka kobiet karmiących

dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Bilokord ASA.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki stosowane w celu kontroli ciśnienia tętniczego krwi lub w chorobach serca (amiodaron, amlodypina, klonidyna, digoksyna, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, lidokaina, metyldopa, moksonidyna, fenytoina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil i beta-adrenolityki)
 • leki stosowane w leczeniu padaczki (np. fenobarbital)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ (np. diklofenak, ibuprofen, naproksen)
 • leki przeciwastmatyczne lub leki stosowane w niedrożności nosa
 • leki stosowane w leczeniu niektórych chorób oczu takich jak jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) lub stosowane do rozszerzania źrenic
 • niektóre leki stosowane w leczeniu wstrząsu (np. adrenalina, dobutamina, noradrenalina)
 • meflochinę (stosowaną w leczeniu malarii)
 • leki przeciwcukrzycowe (insulina i leki doustne)
 • leki stosowane w gruźlicy (np. ryfampicyna)
 • leki stosowane w migrenie (np. ergotamina)
 • leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), leki stosowane w dnie moczanowej (np. probenecyd)
 • leki stosowane w ciężkiej depresji (np. moklobemid) i zaburzeniach psychicznych (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, fenotiazyny, lit i inhibitory monoaminooksydazy -  z wyjątkiem inhibitorów MAO-B)
 • inne leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi (heparyna i pochodne: hirudyna, fondaparinuks), leki, które zmniejszają tworzenie zakrzepów krwi (klopidogrel, tyklopidyna, tyrofiban i eptyfibatyd) lub leki stosowane w rozpuszczaniu zakrzepów krwi podczas zawału serca albo udaru mózgu
 • leki stosowane w przypadku zatrzymania wody w organizmie (np. leki moczopędne)
 • kortykosteroidy
 • metotreksat (stosowany w leczeniu łuszczycy lub raka)
 • leki zobojętniające sok żołądkowy
 • leki stosowane w znieczuleniu podczas zabiegu 

Bilokord ASA z jedzeniem, piciem i alkoholem

 • kapsułki mogą być przyjmowane z jedzeniem lub bez jedzenia
 • należy je połykać w całości, popijając wodą
 • lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentów, którzy regularnie spożywają duże ilości alkoholu
 • leku nie powinni stosować pacjenci z uczuleniem na soję lub orzeszki ziemne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bilokord ASA a alkohol

Lek Bilokord ASA nie powinien być stosowany u pacjentów regularnie spożywających duże ilości alkoholu.

Bilokord ASA a prowadzenie pojazdów

Lek Bilokord ASA w kapsułkach raczej nie powinien zaburzać zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli jednak pojawią się zmęczenie lub zawroty głowy, należy poczekać, aż objawy te ustąpią, zanim przystąpi do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bilokord ASA?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego