Poradnik
mamo to twój dzień
projekt opalanie
Bisacodyl VP 5 mg, 30 tabletek dojelitowych (import równoległy)
Bisacodyl VP 5 mg, 30 tabletek dojelitowych (import równoległy) - zdjęcie produktu
Bisacodyl VP 5 mg, 30 tabletek dojelitowych (import równoległy) - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt niedostępny
Inpharm , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Bisacodyl VP 5 mg, 30 tabletek dojelitowych (import równoległy)

16,29 zł
5,43 zł za 10 tabletek
Niedostępny

Sprawdź inny popularny produkt z tej kategorii:

Dulcobis 5 mg, 60 tabletek dojelitowych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Dulcobis 5 mg, 60 tabletek dojelitowych
27,39 zł
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

Bisacodyl VP jest lekiem w postaci tabletek dojelitowych o działaniu przeczyszczającym i wiatropędnym. Jego działanie polega na wpływie na pracę jelita grubego, w tym:

 • nasilenie skurczu i intensyfikację ruchów perystaltycznych,
 • zwiększenie ilości niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie.

Lek działa bezpośrednio na błonę śluzową jelita grubego, pobudzając zakończenia splotów nerwowych. Działanie leku umożliwia rozluźnienie i przesuwanie mas kałowych w jelicie, co ułatwia wypróżnianie.

Wskazania

Lek Bisacodyl VP stosuje się w przypadku:

 • występowania zaparć różnego pochodzenia, w tym nawykowych i przewlekłych zaparć u osób obłożnie chorych, nawykowych zaparciach u osób w podeszłym wieku, zaparciach po zmianie diety, zaparciach w okresie pooperacyjnym,
 • konieczności opróżnienia jelita przed planowanymi badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi, w tym rektoskopią, cholecystygrafią, urografią, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Skład

1 tabletka dojelitowa zawiera:

 • substancję czynną: bisakodyl 5mg,
 • substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, żelatyna; otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, polisorbat 20, talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwień koszenilowa (E124) lak, symetykon.

Działanie

Przeczyszczające, wiatropędne, ułatwiające wypróżnianie się.
 

Dawkowanie

Krótkotrwałe leczenie zaparć

 • Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: doustnie 1-2 tabletki (5-10mg) 1 raz na dobę (zwykle na noc).
 • Dzieci w wieku 4-10 lat: doustnie 1 tabletka (5mg) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi

 • Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: doustnie 2 tabletki (10mg) rano oraz 2 tabletki (10mg) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zazwyczaj w dniu zabiegu zaleca się dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.
 • Dzieci w wieku 4-10 lat: doustnie 1 tabletka (5mg) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zazwyczaj w dniu zabiegu zaleca się dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.
 • W przypadku stosowania leku jako przygotowania do badań diagnostycznych lub zabiegów chirurgicznych należy zapewnić nadzór lekarza.
 • Tabletki należy zażyć w całości (bez rozgryzania i rozkruszania), obficie popijając wodą. Bisakodyl wchłania się z przewodu pokarmowego w minimalnych ilościach. Wypróżnienie występuję zwykle po około 6 godzinach po podaniu doustnym lub po 6-12 godzin, jeśli lek zostanie zastosowany przed snem.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku, gdy działanie leku jest za mocne lub za słabe. Leku nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem u dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem. Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 4 lat. Lek należy stosować zgodnie z opisem w ulotce lub według wskazań lekarza. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie (nadwrażliwość) na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Ostra choroba jamy brzusznej wymagająca interwencji chirurga, w tym niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego.
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna.
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego.
 • Ciężkie odwodnienie.
 • Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji, które wystąpiły u pacjenta w przeszłości.

Przechowywanie

 • Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.
 • Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności, umieszczonego na opakowaniu.

Działania niepożądane

Bisacodyl VP jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktycznymi.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • bóle brzucha i biegunka.

Interakcje

 • Jednoczesne stosowanie leku z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy podnosi ryzyko podrażnienia błony śluzowej żołądka. Zaleca się przyjmowanie leku Bisacodyl VP co najmniej 1 godzinę od przyjęcia leku zobojętniającego sok żołądkowy.
 • Jednoczesne stosowanie leku z glikozydami naparstnicy może wzmacniać ich działanie poprzez zaburzenie równowagi wodno-elektrolitowej, szczególnie w przypadku stosowania w dużych dawkach.
 • Jednoczesne stosowanie leku z lekami moczopędnymi lub kortykosteroidami podnosi ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Zaburzenia są obserwowane głównie wtedy, gdy lek Bisacodyl VP jest stosowany w dawkach większych niż zalecane.
 • Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach obecnie lub ostatnio przyjmowanych przez pacjenta, a także o tych, które pacjent planuje przyjmować.
 • Jednoczesne stosowanie leku z mlekiem może zwiększać ryzyko pojawienia się podrażnienia błony śluzowej żołądka. Zaleca się zachowanie co najmniej 1 godziny odstępu od wypicia mleka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Długotrwałe i systematyczne stosowanie bisakodylu może prowadzić do nasilenia zaparcia i problemów z wypróżnieniem bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających. Jednocześnie mogą pojawić się zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, w tym zmniejszenie stężenia potasu we krwi.
 • W przypadku, gdy stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny zaparcia.
 • Leku nie należy stosować w przypadku występowania bólu brzucha o nieznanej przyczynie oraz wymiotach lub nudnościach.
 • U pacjentów przyjmujących leki przeczyszczające odnotowano zawroty głowy i/lub omdlenia w trakcie defekacji.
 • Nie należy stosować leku bez konsultacji z lekarzem u dzieci poniżej 10. roku życia, u których występuje przewlekłe zaparcie.
 • Nie należy stosować leku bez konsultacji z lekarzem u pacjentów w każdym wieku w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi.
 • Przed zastosowaniem leku w trakcie ciąży lub podczas karmienia piersią oraz jeżeli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje dziecko, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Biscacodyl VP nie powinien być stosowny w ciąży i w okresie karmienia piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej.
 • Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych.
 • Lek Bisacodyl VP zawiera laktozę. W przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
 • Zastosowanie dawki bisakodylu powyżej dawki zalecanej może skutkować wystąpieniem biegunki, kurczowych bólów brzucha i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, co może powodować u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy zwiększenie siły działania tych leków i inne groźne skutki.
 • W przypadku przedawkowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

Podmiot odpowiedzialny

InPharm Sp. z o.o.
ul. Strumykowa 28/11
03-138 Warszawa
 

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Czym jest lek z importu równoległego?

Import równoległy produktów leczniczych polega na sprowadzaniu do Polski leków, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane w innym państwie* oraz które uzyskały pozwolenie na import równoległy wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Po zakupie leku w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest on przepakowywany do opakowania oznakowanego w języku polskim. Do leku dołączona zostaje również ulotka w języku polskim. Lek z importu równoległego posiada taką samą (lub zbliżoną) postać farmaceutyczną, taką samą substancję(-e) czynną(-e), moc oraz drogę podania. 


*państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Cechy produktu

Postać
tabletki
Kluczowy składnik
bisakodyl
Sposób aplikacji
doustnie
Problem
zaparcia

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
31,29 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
16,85 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
13,49 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
23,80 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
19,19 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
10,19 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
11,49 zł
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek
27,52 zł
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
23,07 zł
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek
23,84 zł
Sanprobi IBS, 20 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Sanprobi IBS, 20 kapsułek
24,60 zł
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml
18,89 zł
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki