Poradnik
strefa-opalania-2926
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
tydzien-marek-swiata-1151
Bisoprolol VP (Antipres) (Bisoprololi fumaras)

Bisoprolol VP (Antipres) (Bisoprololi fumaras)

Lek Bisoprolol VP (Antipres) zawiera fumaran bisoprololu, który należy do grupy leków zwanych beta - blokerami. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBisoprolol VP (Antipres)
Nazwa międzynarodowaBisoprololi fumaras
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Fumaran bisoprololu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon
 • stearynian magnezu
 • żółty barwnik (laktoza jednowodna, tlenek żelaza żółty) (dla dawki 5 mg)
 • beżowy barwnik (laktoza jednowodna, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony) (dla dawki 10 mg)
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości
 • wybiórczo blokuje receptory beta - adrenergiczne znajdujące się w sercu i naczyniach krwionośnych
 • obniża częstość skurczów serca, zmniejszając zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen
Zastosowanie
 • leczenie nadciśnienia tętniczego
 • leczenie przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej
Przeciwwskazania
 • uczulenie na fumaran bisoprololu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ostra niewydolność serca, wystąpienie dekompensacji
 • wstrząs kardiogenny
 • blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia (bez rozrusznika serca)
 • zespół chorego węzła zatokowego
 • blok zatokowo - przedsionkowy
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • wolna czynność serca (poniżej 60 skurczów na minutę)
 • ciężka astma oskrzelowa lub ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • ciężka miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych
 • zespół Raynauda
 • jednoczesne stosowanie floktafeniny lub sultoprydu
 • kwasica metaboliczna
 • nieleczony guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność krążenia
 • astma oskrzelowa lub obturacyjna choroba płuc
 • cukrzyca
 • planowany zabieg operacyjny
 • nadczynność tarczycy
 • ścisła głodówka
 • planowane leczenie odczulające
 • blok przedsionkowo - komorowy I stopnia
 • dławica Prinzmetala
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny)
 • łuszczyca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100):

 • uczucie ziębnięcia lub drętwienia kończyn
 • uczucie zmęczenia, wyczerpanie
 • bóle i zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • biegunka lub zaparcia
Możliwe interakcje z
 • floktafeniną
 • sultoprydem
Ciąża

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Decyzja o stosowaniu leku w czasie ciąży należy do lekarza.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Bisoprolol VP (Antipres).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Bisoprolol VP (Antipres) w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, bądź zmianie leku.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bisoprolol VP (Antipres)?

Lek Bisoprolol VP (Antipres) zawiera fumaran bisoprololu, który wybiórczo blokuje receptory beta - adrenergiczne, które znajdują się między innymi w sercu oraz w naczyniach krwionośnych. Wywiera korzystne działanie na mięsień sercowy obniżając częstość skurczów serca, co zmniejsza jego zapotrzebowanie na tlen.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bisoprolol VP (Antipres)?

Lek Bisoprolol VP (Antipres) stosuje się w przypadku nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Bisoprolol VP (Antipres)?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy zażywać rano, codziennie o tej samej porze, przed jedzeniem lub w czasie posiłku. Tabletki należy połykać, popijając wodą. Nie należy ich kruszyć ani rozgryzać. 

Leczenie rozpoczyna się od niskiej dawki, która będzie stopniowo i powoli zwiększana - lekarz zadecyduje, w jaki sposób dostosować dawkę. 

U niektórych pacjentów wystarczająca jest dawka 5 mg bisoprololu raz na dobę. Jeżeli jest to konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg raz na dobę. U pacjentów z ciśnieniem rozkurczowym do 105 mmHg, leczenie można rozpocząć od dawki 2,5 mg bisoprololu na dobę.

Zalecana maksymalna dawka dobowa to 20 mg bisoprololu.

Czas trwania leczenia zależy od wskazań i nasilenia objawów choroby u konkretnego pacjenta. Jeżeli nastąpi konieczność przerwania leczenia, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku. Leczenia nie należy przerywać nagle, gdyż może to spowodować pogorszenie stanu pacjenta.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek 

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zwykle nie jest konieczna zmiana dawkowania.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <20 ml/ minutę) i u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (np. zapalenie lub marskość wątroby) zaleca się stosowanie dawki 2,5 mg bisoprololu na dobę na początku leczenia i dawki nie wyższej niż 10 mg bisoprololu na dobę w leczeniu podtrzymującym.

Osoby w podeszłym wieku

Zwykle nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy poinformować personel medyczny, jaki lek został użyty.

Objawy przedawkowania to: 

 • niedociśnienie tętnicze
 • wolna czynność serca
 • skurcz oskrzeli
 • ostra niewydolność serca
 • spadek stężenia cukru we krwi

Pominięcie zastosowania leku

Nie stosuje się podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następnego dnia rano należy przyjąć zalecaną dawkę.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, jeżeli nie zaleci tego lekarz prowadzący. Nagłe przerwanie stosowania leku może doprowadzić do nasilenia objawów choroby. Odstawianie leku, bądź zmniejszanie dawki powinno odbywać się stopniowo, zwłaszcza u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.  

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Bisoprolol VP (Antipres)?

Leku Bisoprolol VP (Antipres) nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na fumaran bisoprololu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ostrej niewydolności serca, wystąpienia dekompensacji (niewyrównanej niewydolności serca)
 • wstrząsu kardiogennego (ciężkie zaburzenie serca ze słabo wyczuwalnym, przyspieszonym tętnem, niskim ciśnieniem tętniczym, wilgotną, zimną skórą, osłabieniem oraz omdleniem)
 • bloku przedsionkowo - komorowego II lub III stopnia (bez rozrusznika serca)
 • zespołu chorego węzła zatokowego
 • bloku zatokowo - przedsionkowego
 • niskiego ciśnienia tętniczego krwi
 • wolnej czynności serca (poniżej 60 skurczów na minutę)
 • ciężkiej astmy oskrzelowej lub ciężkiej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • ciężkiej miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych
 • zespołu Raynauda
 • jednoczesnego stosowania floktafeniny (niesteroidowy lek przeciwzapalny) lub sultoprydu (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • kwasicy metabolicznej (stan, w którym odczyn krwi jest zbyt niski)
 • nieleczonego guza rdzenia nadnerczy (guza chromochłonnego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Bisoprolol VP (Antipres) może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Często (występujące u 1 do 10 osób na 100):

 • uczucie ziębnięcia lub drętwienia kończyn
 • uczucie zmęczenia, wyczerpanie
 • bóle i zawroty głowy
 • nudności i wymioty
 • biegunka lub zaparcia

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 osób na 1000):

 • osłabienie i skurcze mięśni
 • wolna czynność serca
 • zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego
 • niskie ciśnienie krwi występujące po zmianie pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą
 • nasilenie istniejącej niewydolności serca
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą dróg oddechowych

Rzadko (występujące u 1 do 10 osób na 10 000):

 • omamy, koszmary senne
 • reakcje nadwrażliwości, np. świąd, wysypka, nagłe zaczerwienienie twarzy
 • zwiększone stężenie tłuszczów we krwi (triglicerydów)
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT)
 • zapalenie wątroby
 • zaburzenia potencji
 • zaburzenia słuchu
 • alergiczny nieżyt nosa
 • suchość spojówek

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 osoby na 10 000):

 • zapalenie spojówek
 • wypadanie włosów
 • nasilenie objawów łuszczycy lub wystąpienie suchej, łuszczącej się wysypki

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Bisoprolol VP (Antipres) należy omówić to z lekarzem, gdy u pacjenta występują:

 • niewydolność krążenia - leczenie bisoprololem należy wdrażać bardzo ostrożnie, pod ścisłą obserwacją lekarza. Leczenie rozpoczyna się od podawania małych dawek, które następnie zwiększa się stopniowo do dawki optymalnej
 • astma oskrzelowa lub obturacyjna choroba płuc - lekarz może zalecić regularne wizyty, wykonanie badań układu oddechowego, zwiększenie dawki leków pobudzających receptory beta2 oraz przyjmowanie dodatkowych leków. W niektórych przypadkach może podjąć także decyzję o przerwaniu leczenia
 • cukrzyca z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi, ponieważ mogą być maskowane objawy niskiego stężenia cukru we krwi
 • planowany zabieg operacyjny z zastosowaniem wziewnych środków do znieczulenia ogólnego. Należy poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu leku Bisoprolol VP
 • nadczynność tarczycy - mogą być maskowane objawy nadczynności tarczycy
 • ścisła głodówka
 • planowane leczenie odczulające - lek może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcję anafilaktyczną. Podawanie adrenaliny nie zawsze przynosi oczekiwany efekt
 • blok przedsionkowo - komorowy I stopnia
 • dławica Prinzmetala (skurcz tętnic wieńcowych, dostarczających krew do mięśnia sercowego, wywołujący ból w klatce piersiowej) - bisoprolol może zwiększać częstość i czas trwania napadów tej dławicy
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek - lekarz może zalecić stosowanie mniejszych dawek leku
 • zaburzenia krążenia obwodowego - mogą ulec nasileniu, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia
 • guz rdzenia nadnerczy (guz chromochłonny) - lekarz musi zastosować odpowiednie leczenie przed zaleceniem leku Bisoprolol VP (Antipres)
 • przebyta lub istniejąca łuszczyca (choroba z występującymi charakterystycznymi czerwonobrunatnymi plamami i złuszczaniem skóry) - lekarz rozważy korzyści i ryzyko wynikające ze stosowania leku Bisoprolol VP

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bisoprolol VP (Antipres) a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Istnieje ryzyko, że stosowanie leku w ciąży może zaszkodzić dziecku. Decyzja o stosowaniu leku w czasie ciąży należy do lekarza.

Bisoprolol VP (Antipres) a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku Bisoprolol VP (Antipres).

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku:

 • floktafenina (niesteroidowy lek przeciwzapalny)
 • sultopryd (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • leki z grupy antagonistów wapnia, takie jak werapamil i diltiazem
 • klonidyna (lek przeciwnadciśnieniowy)
 • inhibitory monoaminooksydazy, takie jak moklobemid - stosowane  w leczeniu depresji
 • leki przeciwarytmiczne klasy I, takie jak: chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon
 • leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron
 • miejscowo stosowane beta - adrenolityki (krople do oczu zawierające tymolol, stosowane w leczeniu jaskry)
 • leki przeciwcukrzycowe, w tym insulina
 • środki znieczulające
 • glikozydy naparstnicy - stosowane w leczeniu niewydolności serca
 • ibuprofen i diklofenak - niesteroidowe leki przeciwzapalne (stosowane w łagodzeniu bólu i leczeniu stanów zapalnych)
 • pochodne ergotaminy (stosowane w leczeniu migreny)  
 • ryfampicyna (antybiotyk)
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny
 • leki stosowane w leczeniu ostrych zaburzeń serca (sympatykomimetyki, takie jak izoprenalina i dobutamina)
 • baklofen (lek spazmolityczny)
 • środki kontrastujące zawierające jod (stosowane w diagnostyce radiologicznej) 
 • meflochina - stosowana w zapobieganiu i leczeniu malarii
 • kortykosteroidy
 • leki cholinomimetyczne, w tym takryna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bisoprolol VP (Antipres) a alkohol

W czasie stosowania leku Bisoprolol VP (Antipres) należy unikać picia alkoholu. Alkohol może nasilać działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy i uczucie oszołomienia.

Bisoprolol VP (Antipres) a prowadzenie pojazdów

Należy obserwować indywidualną reakcję pacjenta na leczenie, gdyż u niektórych pacjentów zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona, szczególnie na początku leczenia, po zwiększeniu dawki, bądź zmianie leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bisoprolol VP (Antipres)?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Bisoprolol VP (Antipres) a ciąża
Bisoprolol VP (Antipres) a karmienie piersią
Interakcje
Bisoprolol VP (Antipres) a alkohol
Bisoprolol VP (Antipres) a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki