Poradnik
projekt opalanie
Brilique (Ticagrelorum)

Brilique (Ticagrelorum)

Brilique zawiera substancję czynną o nazwie tikagrelor. Należy ona do grupy leków przeciwpłytkowych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBrilique
Nazwa międzynarodowaTicagrelorum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane

 • 60 mg
 • 90 mg

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

 • 90 mg
PostaćTabletki powlekane, Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Skład - substancja czynna

Tikagrelor

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon
 • ksylitol
 • bezwodny wodorofosforan wapnia
 • stearylofumaran sodu
 • hydroksypropyloceluloza
 • bezwodna krzemionka koloidalna
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

60 mg 

 • 14 tabletek
 • 56 tabletek 
 • 60 tabletek
 • 168 tabletek
 • 180 tabletek

90 mg

 • 14 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 100 tabletek
 • 168 tabletek
 • 180 tabletek

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej:

 • 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
 • 56 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
 • 60 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
Działanie / właściwości

 Zapobieganie zdarzeniom sercowo - naczyniowym.

Zastosowanie

U dorosłych, u których wystąpił:

 • zawał serca
 • dusznica bolesna niestabilna
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • pacjent aktualnie krwawi
 • udar krwotoczny
 • ciężka choroba wątroby
 • jednoczesne stosowanie tikagreloru i ketokonazolu, klarytromycyny, nefazodonu, rytonawiru, atazanawiru 
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrożnie stosować, jeśli:

 • pacjent ma skłonność do krwawień np. w wyniku urazu, zabiegów chirurgicznych, niedawnych krwawień z żołądka lub jelit, stanu pacjenta, który ma wpływ na krzepnięcie krwi
 • pacjent ma zaplanowany zabieg chirurgiczny (również stomatologiczny)
 • u pacjenta stwierdzono wolną czynność serca
 • u pacjenta zdiagnozowano astmę lub inne choroby płuc, trudności z oddychaniem
 • u pacjenta występują zaburzenia wątroby lub w przeszłości przebył chorobę, która mogła uszkodzić wątrobę
 • u pacjenta stwierdzono wysoką zawartość kwasu moczowego w wyniku badań laboratoryjnych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi
 • krwawienie spowodowane przez zaburzenia krwi

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów):

 • siniaki
 • bóle głowy
 • zawroty głowy lub uczucie kręcenia się w głowie
 • biegunka lub niestrawność
 • nudności
 • zaparcia
 • wysypka
 • swędzenie
 • nasilony ból i obrzęk stawów - objawy dny moczanowej
 • uczucie zawrotów głowy, oszołomienia, niewyraźne widzenie - objawy niskiego ciśnienia tętniczego
 • krwawienie z nosa
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym lub ze skaleczeń i ran, które są bardziej obfite niż zwykle
 • krwawienie z błony śluzowej żołądka
 • krwawiące dziąsła
Możliwe interakcje z
 • symwastatyną, lowastatyną w dawkach większych niż 40 mg na dobę
 • ryfampicyną
 • fenytoiną, karbamazepiną, fenobarbitalem
 • digoksyną
 • cyklosporyną
 • chinidyną, diltiazemem
 • beta - adrenolitykami 
 • werapamilem
 • morfiną i innymi opioidami
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, np. ibuprofenem, naproksenem
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, np. paroksetyną, sertraliną, cytalopramem
 • ketokonazolem
 • klarytromycyną
 • nefazodonem
 • rytonawirem i atazanawirem
 • cyzaprydem
 • alkaloidami sporyszu
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Brilique podczas ciąży lub w przypadku możliwości zajścia w ciążę.

Podczas stosowania leku kobiety powinny używać odpowiednich środków antykoncepcyjnych, aby nie zajść w ciążę.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku Brilique należy poinformować lekarza o karmieniu piersią.

Lekarz przedstawi korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem leku Brilique podczas karmienia piersią.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Brilique u dzieci w wieku poniżej 18 lat w zatwierdzonych dla dorosłych wskazaniach. Brak danych na ten temat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Produkt Brilique nie ma lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy lub dezorientacja, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Brilique?

Brilique wywiera wpływ na komórki nazywane płytkami krwi (także trombocytami). Płytki krwi to bardzo małe krwinki, które pomagają hamować krwawienie poprzez skupianie się i zamykanie niewielkich otworów w miejscu przecięcia lub uszkodzenia naczyń krwionośnych. Mogą powodować również powstawanie zakrzepów wewnątrz zmienionych chorobowo naczyń krwionośnych w sercu i w mózgu. Brilique hamuje skupianie się płytek krwi, dzięki czemu zmniejsza się prawdopodobieństwo powstania zakrzepu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Brilique?

Brilique w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym stosuje się tylko u dorosłych pacjentów, u których wystąpił:
• zawał serca lub
• dusznica bolesna niestabilna (dusznica lub ból w klatce piersiowej, który nie jest odpowiednio kontrolowany)

Lek zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego zawału serca lub udaru albo zgonu z powodu choroby związanej z sercem lub naczyniami krwionośnymi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Brilique?

Stosowanie produktu leczniczego Brilique należy rozpocząć od pojedynczej dawki nasycającej 180 mg (2 tabletki o mocy 90 mg stosowane jednocześnie) i kontynuować leczenie dawką 90 mg dwa razy na dobę przez okres do 12 miesięcy, o ile lekarz nie zadecyduje inaczej.

Lek powinno stosować się codziennie o tej samej porze.

Tabletki można przyjmować w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłku.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Brilique u dzieci w wieku poniżej 18 lat w zatwierdzonych dla dorosłych wskazaniach. Brak danych na ten temat.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Niewydolność nerek

Dostosowanie dawki nie jest konieczne u pacjentów z niewydolnością nerek. Nie ma danych dotyczących stosowania produktu u pacjentów dializowanych i dlatego nie zaleca się stosowania produktu Brilique w tej grupie pacjentów.

Niewydolność wątroby

Dostosowanie dawki nie jest konieczne u pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby. Nie prowadzono badań dotyczących stosowania produktu Brilique u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby. Z tego powodu jego stosowanie u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością wątroby jest przeciwwskazane.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia zbyt dużej ilości tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki, kolejną należy przyjąć o normalnej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Leku Brilique nie należy odstawiać bez konsultacji z lekarzem. Nagłe przerwanie stosowania leku może zwiększyć ryzyko kolejnego zawału serca lub udaru, lub zgonu z powodu choroby związanej z sercem, lub naczyniami krwionośnymi.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Brilique?

 • w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • jeżeli pacjent aktualnie krwawi
 • jeżeli u pacjenta wystąpił udar krwotoczny
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby
 • w przypadku jednoczesnego stosowania tikagreloru i ketokonazolu, klarytromycyny, nefazodonu, rytonawiru, atazanawiru 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Brilique może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta pojawi się którykolwiek z niżej wymienionych objawów - może być konieczna pilna pomoc medyczna:

 • krwawienie do mózgu lub wewnątrzczaszkowe, które może spowodować objawy udaru: nagłe drętwienie lub osłabienie rąk, nóg lub twarzy, uczucie splątania, trudności w mówieniu lub rozumieniu innych, trudności w chodzeniu, utrata równowagi lub koordynacji ruchowej, nagłe zawroty głowy, silny ból głowy
 • objawy krwawienia: obfite krwawienie lub ciężkie do zahamowania, niespodziewane krwawienie lub trwające bardzo długo, mocz zabarwiony na różowo, czerwono lub brązowo, wymioty czerwoną krwią lub treścią wyglądającą jak fusy od kawy, kał zabarwiony na czerwono lub czarno, kaszel lub wymioty ze skrzepami krwi
 • omdlenie
 • objawy związane z zaburzeniem krzepnięcia krwi (zakrzepowa plamica małopłytkowa): gorączka i fioletowe plamy na skórze lub w ustach, z zażółceniem lub bez zażółcenia skóry lub oczu, niewyjaśnione skrajne zmęczenie lub dezorientacja

Należy omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta pojawi się uczucie braku tchu - może być spowodowane stosowaniem leku Brilique lub chorobą serca.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi
 • krwawienie spowodowane przez zaburzenia krwi

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów):

 • siniaki
 • bóle głowy
 • zawroty głowy lub uczucie kręcenia się w głowie
 • biegunka lub niestrawność
 • nudności
 • zaparcia
 • wysypka
 • swędzenie
 • nasilony ból i obrzęk stawów - objawy dny moczanowej
 • uczucie zawrotów głowy, oszołomienia, niewyraźne widzenie - objawy niskiego ciśnienia tętniczego
 • krwawienie z nosa
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym lub ze skaleczeń i ran, które są bardziej obfite niż zwykle
 • krwawienie z błony śluzowej żołądka
 • krwawiące dziąsła

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów):

 • reakcja alergiczna - wysypka, świąd, obrzęk twarzy lub warg/języka
 • dezorientacja
 • zaburzenia widzenia
 • krwawienie z pochwy, bardziej obfite bądź pojawiające się w innym momencie niż regularne krwawienia miesiączkowe
 • krwawienie do stawów i mięśni, które powoduje bolesny obrzęk
 • krew w uchu
 • krwawienie wewnętrzne, które doprowadzić do zawrotów głowy lub oszołomienia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Brilique należy stosować ostrożnie, jeśli:

 • pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień np. w wyniku urazu, zabiegów chirurgicznych, niedawnych krwawień z żołądka lub jelit, stanu pacjenta, który ma wpływ na krzepnięcie krwi
 • pacjent ma zaplanowany zabieg chirurgiczny (również stomatologiczny) - występuje zwiększone ryzyko krwawienia, dlatego lekarz może zalecić przerwanie terapii na 5 dni przed zabiegiem
 • u pacjenta stwierdzono wolną czynność serca, a nie ma wszczepionego rozrusznika serca
 • u pacjenta zdiagnozowano astmę lub inne choroby płuc, trudności z oddychaniem
 • u pacjenta występują zaburzenia wątroby lub w przeszłości przebył chorobę, która mogła uszkodzić wątrobę
 • w wyniku przeprowadzenia badań laboratoryjnych wykryto u pacjenta podwyższony poziom kwasu moczowego

Jeżeli pacjent stosuje jednocześnie lek Brilique oraz heparynę, lekarz może zlecić wykonanie badań diagnostycznych, jeżeli podejrzewa u pacjenta rzadkie zaburzenie płytek krwi spowodowane heparyną.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Brilique a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie środki antykoncepcyjne, aby zapobiec zajściu w ciążę podczas leczenia produktem Brilique.

Nie powinno się stosować leku Brilique w trakcie ciąży lub jeśli jest możliwość zajścia w ciążę.

Brilique a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem leku Brilique należy poinformować lekarza o karmieniu piersią. Lekarz przedstawi korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem leku Brilique podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Brilique nie powinno łączyć się z:

 • symwastatyną, lowastatyną w dawkach większych niż 40 mg na dobę
 • ryfampicyną
 • fenytoiną, karbamazepiną, fenobarbitalem
 • digoksyną
 • cyklosporyną
 • chinidyną, diltiazemem
 • beta - adrenolitykami 
 • werapamilem
 • morfiną i innymi opioidami
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, np. warfaryną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, np. ibuprofenem, naproksenem
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, np. paroksetyną, sertraliną, cytalopramem
 • ketokonazolem
 • klarytromycyną
 • nefazodonem
 • rytonawirem i atazanawirem
 • cyzaprydem
 • alkaloidami sporyszu

Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania leku Brilique, jeśli zaleci on stosowanie leków fibrynolitycznych jak streptokinaza lub alteplaza - występuje wówczas zwiększone ryzyko krwawienia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Brilique a alkohol

Brak informacji.

Brilique a prowadzenie pojazdów

Występuje małe prawdopodobieństwo, by lek Brilique wpływał negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli podczas stosowania leku wystąpią zawroty głowy lub dezorientacja, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Brilique?

 • brak szczególnych środków ostrożności dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego
 • lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Brilique a ciąża
Brilique a karmienie piersią
Interakcje
Brilique a alkohol
Brilique a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki