Poradnik
Brintellix krople doustne (Vortioxetinum)

Brintellix krople doustne (Vortioxetinum)

Brintellix to lek przeciwdepresyjny, którego płynna postać zawiera mleczan wortioksetyny.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBrintellix krople doustne
Nazwa międzynarodowaVortioxetinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

20 mg/ ml  

PostaćKrople doustne, roztwór
Skład - substancja czynna

Mleczan wortioksetyny

Skład - substancje pomocnicze
 • hydroksypropylobetadeks
 • etanol 96%
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

15 ml

Działanie / właściwości

Przeciwdepresyjne

Zastosowanie

Leczenie dużych epizodów depresji u dorosłych osób.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na wortioksetynę lub pozostałe składniki leku
 • jednoczesne stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI) lub selektywnych inhibitorów MAO-A
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przyjmowanie leków o tzw. działaniu serotoninergicznym, takich jak: tramadol, sumatryptan i innych leków stosowanych w leczeniu migreny
 • wystąpienie w przeszłości napadów drgawkowych lub padaczkowych
 • wystąpienie w przeszłości manii
 • tendencja do krwawień lub siniaków
 • niskie stężenie sodu we krwi
 • wiek powyżej 65 roku życia
 • ciężka choroba wątroby lub marskość wątroby
 • ciężka choroba nerek
 • myśli samobójcze i o samookaleczaniu
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • nudności

Częste:

 • wymioty
 • biegunka, zaparcie
 • zawroty głowy
 • swędzenie całego ciała
 • dziwne sny
Możliwe interakcje z
 • fenelzyną, iproniazydem, izokarboksazydem, nialamidem, tranylcyprominą
 • moklobemidem
 • selegiliną, razagiliną
 • linezolidem
 • litem, tryptofanem
 • lekami obniżającymi stężenie sodu
 • ryfampicyną
 • karbamazepiną, fenytoiną
 • warfaryną, dipirydamolem, fenprokumonem, kwasem acetylosalicylowym w małych dawkach
 • meflochiną
 • bupropionem
 • sumatryptanem i innymi tryptanami
 • tramadolem
 • fluoksetyną, paroksetyną i innymi lekami stosowanymi w leczeniu depresji
 • chlorpromazyną, chlorprotiksenem, haloperydolem
 • chinidyną
 • zielem dziurawca
Ciąża

Leku można stosować w czasie ciąży jedynie w sytuacji bezwzględnej konieczności.

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Brintellix.

Dzieci

Powyżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn lub wpływ ten jest nieistotny. Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia zawrotów głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Brintellix?

Brintellix wpływa na aktywność receptorów serotoninergicznych i dzięki temu wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Pomaga łagodzić objawy takie jak:

 • smutek
 • wewnętrzne napięcie
 • zaburzenia snu
 • osłabiony apetyt
 • trudności z koncentracją
 • niska samoocena
 • brak radości z wykonywania ulubionych czynności
 • uczucie spowolnienia

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Brintellix?

Wskazaniem do stosowania leku są duże epizody depresji u dorosłych osób.

Dawkowanie

Jak stosować lek Brintellix? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Krople można mieszać z wodą, sokiem lub innymi napojami bezalkoholowymi.

Początkowa, zalecana dawka produktu leczniczego Brintellix wynosi 10 mg wortioksetyny raz na dobę u dorosłych w wieku poniżej 65 lat. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie, dawkę tę można zwiększyć maksymalnie do 20 mg wortioksetyny raz na dobę lub zmniejszyć do minimalnej dawki 5 mg wortioksetyny raz na dobę. Dawkę zawsze ustala lekarz.

Krople należy odmierzać według poniższego schematu:

 •   5 mg odpowiada  5 kroplom
 • 10 mg odpowiada 10 kroplom
 • 15 mg odpowiada 15 kroplom
 • 20 mg odpowiada 20 kroplom

Wskazana jest kontynuacja leczenie przez kolejnych 6 miesięcy od momentu zaobserwowania poprawy.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat należy zawsze stosować, jako dawkę początkową, najmniejszą skuteczną dawkę 5 mg raz na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Brintellix

Wskazany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem lub zgłoszenie się na izbę przyjęć najbliższego szpitala.

Objawy przedawkowania to:

 • zawroty głowy
 • nudności, biegunka, uczucie dyskomfortu w żołądku
 • swędzenie całego ciała
 • senność
 • zaczerwienienie twarzy

Kilkukrotne przekroczenie zaleconej dawki może wywołać napady drgawkowe i zespół serotoninowy.

Pominięcie zastosowania leku Brintellix

W przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej w celu jej uzupełnienia, kolejną dawkę należy przyjąć o stałej porze.

Przerwanie stosowania leku Brintellix

Nie należy samodzielnie podejmować decyzji o przerwaniu leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Brintellix?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na wortioksetynę lub pozostałe składniki leku
 • jednoczesne stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAOI) lub selektywnych inhibitorów MAO-A

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Działania niepożądane występujące bardzo często (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności

Często (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • biegunka
 • zaparcie
 • wymioty
 • zawroty głowy
 • swędzenie całego ciała
 • nietypowe sny

Niezbyt często (nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów)

 • zaczerwienienie twarzy
 • nocne poty

 O nieznanej częstości:

 • niski poziom sodu we krwi
 • zespół serotoninowy
 • reakcje alergiczne
 • pokrzywka, wysypka
 • napady drgawkowe
 • krwawienia lub zasinienia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • przyjmowanie leków o tzw. działaniu serotoninergicznym, takich jak: tramadol, sumatryptan i innych leków stosowanych w leczeniu migreny
 • wystąpienie w przeszłości napadów drgawkowych lub padaczkowych, stosowanie leków przeciwdepresyjnych zwiększa ryzyko wystąpienia napadów
 • wystąpienie w przeszłości manii
 • tendencja do krwawień lub siniaków
 • niskie stężenie sodu we krwi
 • wiek powyżej 65 roku życia
 • ciężka choroba wątroby lub marskość wątroby
 • ciężka choroba nerek
 • myśli samobójcze i o samookaleczaniu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Brintellix krople doustne a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Brintellix. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne.

Brintellix krople doustne a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Składniki leku prawdopodobnie przenikają do mleka, dlatego Brintellixu nie powinny stosować kobiety karmiące piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować minimum 14 - dniową przerwę między stosowaniem leku Brintellix oraz inhibitorami MAO:

 • fenelzyną
 • iproniazydem
 • izokarboksazydem
 • nialamidem
 • tranylcyprominą

Brintellix zwiększa ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych, jeżeli jest stosowany jednocześnie z:

 • sumatryptanem i jego pochodnymi
 • tramadolem
 • meflochiną
 • bupropionem
 • fluoksetyną, paroksetyną i innymi lekami z grupy SSRI/SNRI
 • zielem dziurawca 
 • chinidyną
 • chlorpromazyną, chlorprotiksenem, haloperydolem

Wykazano także interakcje między lekiem Brintellix a:

 • moklobemidem 
 • selegiliną, razagiliną
 • linezolidem
 • litem i tryptofanem
 • lekami obniżającymi stężenie sodu
 • ryfampicyną 
 • karbamazepiną, fenytoiną
 • warfaryną, dipirydamolem, fenprokumonem, kwasem acetylosalicylowym w małych dawkach

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Brintellix krople doustne a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas kuracji lekiem Brintellix.

Brintellix krople doustne a prowadzenie pojazdów

Należy zachować ostrożność, jeśli wystąpią zawroty głowy. W pozostałych przypadkach uważa się, że lek nie wywiera wpływu bądź wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Brintellix?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, a po otwarciu zużyć w ciągu 8 tygodni.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Brintellix krople doustne a ciąża
Brintellix krople doustne a karmienie piersią
Interakcje
Brintellix krople doustne a alkohol
Brintellix krople doustne a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo