Poradnik
Bunorfin (Buprenorphinum)

Bunorfin (Buprenorphinum)

Bunorfin zawiera substancję czynną - buprenorfinę, która jest lekiem przeciwbólowym o bardzo silnym działaniu. Lek ten stosowany jest w leczeniu uzależnień od opioidów.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaBunorfin
Nazwa międzynarodowaBuprenorphinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 8 mg
PostaćTabletki podjęzykowe
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek buprenorfiny

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • mannitol
 • skrobia kukurydziana
 • kwas cytrynowy
 • cytrynian sodu
 • powidon K 30 
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 28 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe i znieczulające
 • zmniejsza potrzebę przyjmowania narkotyków przez osoby uzależnione
Zastosowanie

Leczenie uzależnień od opioidów.

Przeciwwskazania
 •  uczulenie na buprenorfinę
 •  problemy z oddychaniem
 •  zaburzenia czynności wątroby
 •  alkoholizm
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • problemy z oddawaniem moczu
 • uraz głowy
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • metadon, heroina lub morfina zastosowane krótko przed podaniem leku
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste działania niepożądane:

 •  ból głowy, omdlenia, zawroty głowy
 •  zaparcie, nudności, wymioty
 •  bezsenność, senność, uczucie osłabienia
 •  spadek ciśnienia tętniczego krwi
 •  potliwość
Możliwe interakcje z
 • benzodiazepinami
 • anksjolitykami
 • ketokonazolem i itrakonazolem
 • ryfampicyną
 • rytonawirem, indynawirem, nelfinawirem
 • lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwalergicznymi
 • klonidyną
 • noskapiną, dekstrometorfanem
 • morfiną i jej pochodnymi
 • lekami zawierającymi wyciągi alkoholowe
 • fenobarbitalem, fenytoiną, karbamazepiną
 • neuroleptykami
 • barbituranami
Ciąża

Nie należy stosować leku Bunorfin w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Bunorfin w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Bunorfin?

Buprenorfina będąc częściowym agonistą / antagonistą receptorów opioidowych w mózgu, o powolnym odwracalnym wiązaniu do tych receptorów, po dłuższym okresie stosowania zmniejsza potrzebę przyjmowania narkotyków przez uzależnionych pacjentów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Bunorfin?

Lek Bunorfin przeznaczony jest dla pacjentów uzależnionych od opioidów, takich jak heroina lub morfina w ramach leczenia farmakologicznego, społecznego i psychologicznego. Leczenie jest ściśle kontrolowane przez lekarza.

Dawkowanie

Jak stosować lek Bunorfin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania leku

 • Bunorfin jest tabletką, którą należy włożyć pod język
 • tabletkę należy trzymać pod językiem aż do jej rozpuszczenia (5-10 minut)
 • tabletek nie należy połykać, gryźć ani żuć
 • lek może być przyjmowany niezależnie od posiłku

Zazwyczaj stosowana dawka:

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

 • lekarz decyduje o wielkości dawki początkowej i jej ewentualnym stopniowym zwiększaniu lub zmniejszaniu
 • najczęstszą dawką jest 16 mg na dobę
 • maksymalna dawka dobowa to 24 mg

 Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat):

 • Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat nie powinny przyjmować leku Bunorfin

Osoby z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

 • w przypadku problemów z nerkami lub wątrobą może być wymagane zmniejszenie dawki
 • w przypadku niewydolności wątroby leku nie należy stosować

Osoby jednocześnie leczone metadonem

 • przed rozpoczęciem leczenia lekiem Bunorfin dawka metadonu musi zostać zmniejszona do maksymalnie 30 mg
 • należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów z odstawienia (pocenie się, uczucie niepokoju lub nerwowości)

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bunorfin

W przypadku przedawkowania buprenorfiny pacjent powinien natychmiast udać się, lub zostać zawieziony do ośrodka doraźnej pomocy, lub do szpitala, w celu leczenia

Objawami przedawkowania są:

 • trudności w oddychaniu
 • spowolnienie oddechu
 • zaburzenia pracy serca.
 • toksyczne zatrucie
 • zatrzymanie oddechu
 • niewydolność serca
 • uszkodzenie wątroby

Pominięcie zastosowania leku Bunorfin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bunorfin 

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia. Należy zapytać lekarza, w jaki sposób zakończyć leczenie. Nagłe przerwanie leczenia może wywołać objawy z odstawienia (pocenie się, uczucie niepokoju i nerwowości).

Przeciwwskazania

 Kiedy nie stosować leku Bunorfin?

 •  jeśli pacjent jest uczulenie na buprenorfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 •  jeśli pacjent ma poważne problemy z oddychaniem
 •  jeśli pacjent ma znaczne zaburzenia czynności wątroby
 •  u pacjentów z alkoholizmem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku Bunorfin i natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli u pacjenta wystąpią objawy niepożądane takie jak:

 • obrzęk twarzy, języka lub gardła
 • trudności w przełykaniu
 • pokrzywka
 • trudności w oddychaniu

Lek Bunorfin może powodować uzależnienie.

Częste działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy, omdlenia, zawroty głowy
 • zaparcie, nudności, wymioty
 • bezsenność, senność, uczucie osłabienia
 • spadek ciśnienia tętniczego krwi przy zmianie pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą
 • pocenie się

Przy długotrwałym stosowaniu buprenorfiny, działania te stopniowo ustępują, jednak zaparcie i pocenie się zazwyczaj pozostają. 

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

 • omamy
 • depresja oddechowa, skurcz oskrzeli
 • uszkodzenie wątroby, zapalenie wątroby
 • wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy
 • zatrzymanie moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bunorfin należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • gdy na 6 godzin przed podaniem buprenorfiny została zastosowana morfina lub heroina (może to wywołać objawy z odstawienia)
 • gdy w ciągu ostatnich 24 godzin został przyjęty metadon (może to wywołać objawy z odstawienia)
 • jeśli pacjent choruje na astmę lub ma problemy z oddychaniem
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek
 • jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby (ostra niewydolność wątroby jest przeciwskazaniem do przyjmowania buprenorfiny)
 • gdy pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • gdy pacjent ma problemy z oddawaniem moczu spowodowane rozrostem gruczołu krokowego lub zwężeniem cewki moczowej
 • w przypadku urazów głowy i zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Bunorfin może powodować uzależnienie.

Lek Bunorfin może powodować

 • maskowanie innych chorób, w których podstawowym objawem jest ból
 • nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi, z zawrotami głowy i osłabieniem podczas zbyt szybkiej zmiany pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą

Niewłaściwe użycie

Podanie dożylne leku Bunorfin może skutkować ciężkimi przypadkami infekcji z potencjalnym ryzykiem zgonu.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bunorfin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować buprenorfiny w czasie ciąży. Wyjątkowo, gdy lekarz uzna to za konieczne, można stosować lek przez pierwsze 3 miesiące ciąży.

Bunorfin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Bunorfin w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Dotyczy to w szczególności leków stosowanych w leczeniu:

 • lęku i niepokoju oraz zaburzeń snu (benzodiazepiny i anksjolityki inne niż benzodiazepiny)
 • zakażeń skóry głowy (ketokonazol, itrakonazol)
 • niektórych zakażeń układowych (ryfampicyna)
 • zakażeń wirusem HIV (rytonawir, indynawir, nelfinawir)
 • alergii
 • depresji
 • migreny, uderzeń gorąca i zależności będącej rezultatem nadużywania leków (klonidyna)
 • kaszlu (dekstrometorfan, noskapina)
 • silnego bólu (morfina i pochodne morfiny)
 • padaczki (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina)
 • psychoz (neuroleptyki)

Nie należy stosować również:

 • środków uspokajających i łagodzących drgawki (barbiturany)
 • leków zawierających alkohol

Bunorfin z jedzeniem i piciem 

Bunorfin można stosować niezależnie od posiłków.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Bunorfin a alkohol

Nie należy przyjmować leku Bunorfin z napojami alkoholowymi, ponieważ alkohol może nasilić senność, wywołaną przez buprenorfinę.

Bunorfin a prowadzenie pojazdów

Lek może wpływać na ograniczenie zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn poprzez wywoływanie:

 • senności
 • omdlenia
 • zawrotów głowy

Jeżeli pacjent ma zawroty głowy lub odczuwa senność, nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn. Objawy te występują zwykle na początku leczenia oraz gdy zwiększana jest dawka leku.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Bunorfin?

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Bunorfin a ciąża
Bunorfin a karmienie piersią
Interakcje
Bunorfin a alkohol
Bunorfin a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo