Poradnik
Carvedilol Genoptim (Carvedilolum)

Carvedilol Genoptim (Carvedilolum)

Carvedilol Genoptim jest to lek, którego działanie polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych.

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCarvedilol Genoptim
Nazwa międzynarodowaCarvedilolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 6,5 mg
 • 12,5 mg
 • 25 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Karwedylol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • krospowidon (typu A)
 • krospowidon (typu B)
 • powidon (K-30)
 • sacharoza
 • stearynian magnezu
 • makrogol 400
 • polisorbat 80
 • dwutlenek tytanu
 • hypromeloza
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • rozszerza naczynia krwionośne
 • obniża ciśnienie tętnicze krwi
 • zwalnia czynność serca
Zastosowanie
 • przewlekła niewydolności serca
 • nadciśnienie tętniczego
 • stabilna choroba wieńcowa
 • przebyty zawał mięśnia sercowego ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności lewej komory
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na karwedylol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niestabilna lub zdekompensowana niewydolność serca
 • klinicznie objawowe zaburzenia czynności wątroby
 • blok przedsionkowo - komorowy II i III stopnia (z wyjątkiem pacjentów ze wszczepionym na stałe stymulatorem serca)
 • ciężka bradykardia
 • zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo - przedsionkowy)
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • wstrząs kardiogenny
 • stany skurczowe oskrzeli lub astma
 • znaczna retencja płynów lub stany przeciążenia serca wymagające dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim
 • kwasica metaboliczna
 • guz chromochłonny (z wyjątkiem pacjentów skutecznie leczonych alfa - adrenolitykami)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przewlekła zastoinowa niewydolność serca
 • zaburzenia czynności nerek u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca
 • zaburzenia czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia sercowego
 • jednoczesne stosowanie digoksyny, cyklosporyny, rifampicyny, leków znieczulających, leków przeciwarytmicznych
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • cukrzyca
 • choroba naczyń obwodowych i objaw Raynauda
 • nadczynność tarczycy
 • bradykardia
 • ciężkie reakcje alergiczne
 • ciężkie niepożądane reakcje skórne
 • łuszczyca
 • guz chromochłonny
 • dusznica bolesna typu Prinzmetala
 • skłonność do stanów skurczowych oskrzeli
 • soczewki kontaktowe
 • zespół z odstawienia
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • zawroty głowy i ból głowy
 • osłabienie
 • niedociśnienie
 • uczucie zmęczenia
 • niewydolność serca

Częste:

 • zwiększenie masy ciała
 • hipercholesterolemia
 • hiperglikemia – często u pacjentów z cukrzycą
 • hipoglikemia i pogorszenie tolerancji glukozy
 • bradykardia 
 • niedociśnienie ortostatyczne 
 • obrzęki
 • hiperwolemia (zwiększenie objętości krwi krążącej) i przeciążenie płynami
 • niewydolność nerek i pogorszenie czynności nerek u pacjentów z rozsianymi zmianami naczyniowymi i/lub współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek
 • ból
 • zapalenie oskrzeli, płuc lub górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • zaburzenia oddawania moczu
 • niedokrwistość
 • depresja, obniżenie nastroju
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • zespół Raynauda
 • duszność, obrzęk płuc i astma u podatnych pacjentów
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe: nudności, niestrawność, ból brzucha, biegunka i wymioty
 • ból kończyn
 • zaburzenia widzenia
 • zmniejszenie wydzielania łez, podrażnienie oka
 • omdlenie, stany przedomdleniowe
Możliwe interakcje z
 • digoksyną
 • cyklosporyną podawaną doustnie
 • ryfampicyną
 • fluoksetyną i paroksetyną
 • insuliną oraz doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
 • rezerpiną oraz inhibitorami monoaminooksydazy
 • antagonistami wapnia określonego typu, amiodaronem lub innymi lekami przeciwarytmicznymi
 • klonidyną
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze
 • lekami, których działaniem niepożądanym jest spadek ciśnienia np. barbituranami, fenotiazyną, lekami rozszerzającymi naczynia
 • lekami znieczulającymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami rozszerzającymi oskrzela
 • alkoholem
Ciąża

Leku nie należy przyjmować w ciąży, chyba że korzyści dla matki przeważają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią, chyba że korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Carvedilol Genoptim może zaburzyć zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Carvedilol Genoptim?

Działanie leku Carvedilol Genoptim polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych poprzez blokowanie receptorów adrenergicznych. Hamuje on także aktywności układu renina−angiotensyna−aldosteron poprzez blokadę receptorów beta - adrenergicznych. W konsekwencji dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi i spowolnienia akcji serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Carvedilol Genoptim?

Lek Carvedilol Genoptim stosuje się w leczeniu:

 • przewlekłej niewydolności serca (stabilnej, łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej), jako uzupełnienie podstawowej kuracji
 • nadciśnienia tętniczego
 • stabilnej choroby wieńcowej
 • pacjentów po przebytym zawale mięśnia serca ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności lewej komory

Dawkowanie

Jak stosować lek Carvedilol Genoptim?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przewlekła niewydolność serca

Dawka leku jest ustalana indywidualnie przez lekarza dla danego pacjenta. Lekarz nadzoruje rozpoczęcie leczenia, które jest poprzedzone oceną stanu pacjenta.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Jeśli lek jest dobrze tolerowany przez pacjenta, lekarz stopniowo zwiększa dawkę w odstępach nie krótszych niż dwa tygodnie. Zwiększanie dawki następuje według schematu:

 • 6,25 mg dwa razy na dobę
 • następnie 12,5 mg dwa razy na dobę
 • aż do dawki 25 mg dwa razy na dobę

Osoby o masie poniżej 85 kg nie powinny stosować więcej niż 25 mg dwa razy na dobę. Pacjenci, których waga przekracza 85 kg, nie powinni przyjmować więcej niż 50 mg dwa razy na dobę.

Jeśli dojedzie do przerwania terapii lekiem Carvedilol Genoptim na okres dłuższy niż dwa tygodnie, leczenie należy rozpocząć ponownie od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę, a następnie zwiększenie dawkę zgodnie ze schematem przedstawionej powyżej.

Osoby w podeszłym wieku

Dawkowanie jak u dorosłych.

Nadciśnienie tętnicze

Lek należy stosować raz na dobę.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwa dni. Następnie, nie wcześniej niż po dwóch tygodniach, zaleca się zwiększenie dawki do 25 mg raz na dobę. W razie potrzeby po upływie co najmniej dwóch tygodni lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki wynoszącej 50 mg raz na dobę lub dwóch dawkach podzielnych.

Osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę. W przypadku niewystarczającego spadku ciśnienia lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki wynoszącej 50 mg raz na dobę lub dwóch dawkach podzielnych.

Choroba wieńcowa

Dorośli

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwie doby. Następnie dawkę zwiększa się do 25 mg dwa na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Zalecana maksymalna dawka dobowa to 50 mg w dawkach podzielonych.

Pacjenci z chorobami wątroby

Stosowanie leku u nich jest przeciwwskazane.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Osoby, u których ciśnienie skurczowe jest >100 mm Hg, nie wymagają zmniejszenia dawki leku.

Zaburzenia czynności lewej komory po ostrym zawale serca

Zalecana dawka początkowa to 6,25 mg dwa razy na dobę. Po podaniu pierwszej dawki pacjenta należy obserwować przez 3 godziny. Lekarz zwiększa dawkę co 3 - 10 dni do dawki 12,5 mg dwa razy na dobę, a następnie do dawki 25 mg dwa razy na dobę.

U pacjentów, którzy nie tolerują dawki początkowej 6,25 mg dwa razy na dobę, lekarz zmniejsza dawkę do 3,125 mg dwa razy na dobę, która będzie stosowana przez 3 - 10 dni. W przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona do 6,5 mg dwa razy na dobę, a następnie stopniowo do dawki 25 mg dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Carvedilol Genoptim

Należy natychmiast uzyskać pomoc medyczną. Objawy znacznego przedawkowania to:

 • niedociśnienie
 • bradykardia
 • niewydolność serca
 • wstrząs kardiogenny
 • zatrzymanie krążenia
 • zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli
 • wymioty
 • zaburzenia świadomości
 • uogólnione napady drgawkowe

Pominiecie zastosowania leku Carvedilol Genoptim

Jeżeli pacjent pominie dawkę, nie należy zwiększać następnej dawki leku ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Carvedilol Genoptim

Dawkę leku należy stopniowo zmniejszać przez dwa tygodnie.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Carvedilol Genoptim?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na karwedylol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niestabilna lub zdekompensowana niewydolność serca
 • klinicznie objawowe zaburzenia czynności wątroby
 • blok przedsionkowo - komorowy II i III stopnia (z wyjątkiem pacjentów ze wszczepionym na stałe stymulatorem serca)
 • ciężka bradykardia
 • zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo - przedsionkowy)
 • ciężkie niedociśnienie tętnicze
 • wstrząs kardiogenny
 • stany skurczowe oskrzeli lub astma
 • znaczna retencja płynów lub stany przeciążenia serca wymagające dożylnego podawania leków o działaniu inotropowym dodatnim
 • kwasica metaboliczna
 • guz chromochłonny (z wyjątkiem pacjentów skutecznie leczonych alfa - adrenolitykami)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Lek Carvedilol Genoptim jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (u co najmniej 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy i ból głowy, zazwyczaj o niewielkim nasileniu i występujące głównie na początku leczenia
 • osłabienie
 • niedociśnienie
 • uczucie zmęczenia
 • niewydolność serca

Częste (u co najmniej 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • zwiększenie masy ciała
 • hipercholesterolemia 
 • hiperglikemia – często u pacjentów z cukrzycą 
 • hipoglikemia i pogorszenie tolerancji glukozy
 • bradykardia
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • obrzęki
 • hiperwolemia (zwiększenie objętości krwi krążącej) i przeciążenie płynami
 • niewydolność nerek i pogorszenie czynności nerek u pacjentów z rozsianymi zmianami naczyniowymi i/ lub współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek
 • ból
 • zapalenie oskrzeli, płuc lub górnych dróg oddechowych
 • zakażenia dróg moczowych
 • zaburzenia oddawania moczu
 • niedokrwistość
 • depresja, obniżenie nastroju
 • zaburzenia krążenia obwodowego
 • zespół Raynauda
 • duszność, obrzęk płuc i astma u podatnych pacjentów
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe: nudności, niestrawność, ból brzucha, biegunka i wymioty
 • ból kończyn
 • zaburzenia widzenia
 • zmniejszenie wydzielania łez, podrażnienie oka
 • omdlenie, stany przedomdleniowe

Niezbyt częste (u co najmniej 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • blok przedsionkowo - komorowy 
 • zaburzenia snu
 • parestezja
 • niedociśnienie tętnicze
 • dławica piersiowa, ból w klatce piersiowej
 • zaparcie
 • reakcje skórne (wysypka alergiczna, zapalenie skóry, pokrzywka, świąd, zmiany przypominające łuszczycę lub liszaj płaski)
 • łysienie
 • zaburzenia erekcji, impotencja
 • zapalenie skóry
 • wzmożone pocenie

Rzadkie (u co najmniej 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • zmniejszenie ilości płytek krwi we krwi
 • przekrwienie błony śluzowej nosa
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej

Bardzo rzadkie (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • nadwrażliwość 
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • zmniejszenie ilości krwinek białych we krwi 
 • nietrzymanie moczu u kobiet
 • ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Carvedilol Genoptim należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Carvedilol Genoptim w przypadku:

 • przewlekłej zastoinowej niewydolności serca, może dojść do nasilenia objawów niewydolności serca lub zatrzymania płynów w organizmie
 • zaburzeń czynności nerek u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, zwiększanie dawki leku wymaga monitorowania czynności nerek
 • zaburzeń czynności lewej komory po ostrym zawale mięśnia sercowego, pacjent musi być stabilny i otrzymywać inhibitor ACE na 48 godzin przed rozpoczęciem leczenia
 • jednoczesnego stosowanie digoksyny, cyklosporyny, rifampicyny, leków znieczulających, leków przeciwarytmicznych
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 • cukrzycy, lek może maskować objawy hipoglikemii
 • choroby naczyń obwodowych i objawu Raynauda, może dojść do nasilenia objawów niewydolności tętnic
 • nadczynności tarczycy, lek może maskować objawy tej choroby
 • bradykardii
 • ciężkich reakcji alergicznych
 • ciężkich niepożądanych reakcji skórnych
 • łuszczycy
 • guza chromochłonnego
 • dusznicy bolesnej typu Prinzmetala, lek może wywołać ból w klatce piersiowej
 • skłonności do stanów skurczowych oskrzeli
 • noszenia soczewek kontaktowych, wydzielanie łez może być zmniejszone
 • wystąpienia zespołu z odstawienia, gdy leczenie zostanie nagle przerwane
 • nietolerancji niektórych cukrów, lek zawiera laktozę i sacharozę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carvedilol Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Carvedilol Genoptim nie powinien być przyjmowany w ciąży, chyba że korzyści dla matki przeważają potencjalne ryzyko dla płodu.

Carvedilol Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjenta karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku, chyba że spodziewane korzyści z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Dotyczy to w szczególności:

 • digoksyny, może być konieczna zmiana dawki
 • cyklosporyny podawanej doustnie, karwedylol nasila jej działanie
 • ryfampicyny, osłabia ona działanie leku
 • fluoksetyny i paroksetyny
 • insuliny oraz doustnych leków przeciwcukrzycowych, Carvedilol Genoptim może nasilać ich działanie
 • rezerpiny oraz inhibitorów monoaminooksydazy, mogą one nasilić hipotensję i spowolnienie czynności serca
 • antagonistów wapnia określonego typu, amiodaronu lub innych leków przeciwarytmicznych, lekarz zleci kontrolę ciśnienia i zapisu EKG
 • klonidyny
 • innych leków obniżających ciśnienie tętnicze
 • leków, których działaniem niepożądanym jest spadek ciśnienia np. barbituranów, fenotiazyny, leków rozszerzających naczynia
 • leków znieczulających
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych, mogą one osłabić działanie leku
 • leków rozszerzających oskrzela
 • alkoholu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carvedilol Genoptim a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Carvedilol Genoptim, ponieważ może to prowadzić zaburzenia równowagi i koncentracji.

Carvedilol Genoptim a prowadzenie pojazdów

Lek Carvedilol Genoptim może wywołać zawroty głowy. W razie wystąpienia tego lub innych wpływających na koncentrację objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Carvedilol Genoptim?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30°C.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Carvedilol Genoptim a ciąża
Carvedilol Genoptim a karmienie piersią
Interakcje
Carvedilol Genoptim a alkohol
Carvedilol Genoptim a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo