Poradnik
Carzap HCT (Candesartanum cilexetili + hydrochlorothiazidum)

Carzap HCT (Candesartanum cilexetili + hydrochlorothiazidum)

Carzap HCT to preparat złożony, którego substancjami czynnymi są - kandesartan cyleksetylu oraz hydrochlorotiazyd, które odpowiadają za obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. 

Zarezerwuj w aptece
Odbiór tylko w aptece
Lek na receptę jest wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej. Może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.
Odbiór w aptece
Odbierz osobiście w aptece
Rezerwacja w aplikacji Recepta Gemini
SPRAWDŹ W APLIKACJI
Zgodnie z prawem, leki na receptę mogą być sprzedawane jedynie w aptekach stacjonarnych po okazaniu ważnej recepty.
NazwaCarzap HCT
Nazwa międzynarodowaCandesartanum cilexetili + hydrochlorothiazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 8 mg + 12,5 mg
 • 16 mg + 12,5 mg
 • 32 mg + 12,5 mg
 • 32 mg + 25 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna
 • kandesartan cyleksetylu
 • hydrochlorotiazyd
Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • hydroksypropyloceluloza 
 • kroskarmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • cytrynian trietylu
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 70 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
Działanie / właściwości
 • hipotensyjne
 • moczopędne
Zastosowanie

Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną bądź którąkolwiek substancję pomocniczą
 • nadwrażliwość na sulfonamidy
 • drugi i trzeci trymestr ciąży
 • ciężkie zaburzenie nerek
 • ciężkie zaburzenie wątroby
 • cholestaza
 • dna moczanowa
 • oporna na leczenie hipokaliemia i hiperkaliemia
 • cukrzyca
 • stosowanie leków zawierających aliskiren
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzyca
 • zaburzenia czynności nerek, wątroby, serca
 • przeszczep nerki
 • zespół Conna
 • niskie ciśnienie
 • ciąża
 • przebyty udar
 • nietolerancja laktozy
 • silne wymioty, biegunka
 • nowotwór złośliwy skóry lub nieoczekiwana zmiana skórna
 • ból oka oraz osłabione widzenie
 • toczeń rumieniowaty
 • alergia i astma
 • terapia skojarzona z inhibitorem ACE lub aliskirenem
 • planowany zabieg chirurgiczny
 • wrażliwość na światło słoneczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zakażenie układu oddechowego
 • hiperglikemia, hiperukrykemia
 • cukromocz
 • osłabienie
 • zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów
Możliwe interakcje z
 • lekami stosowanymi w celu obniżenia ciśnienia tętniczego
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb
 • kwasem acetylosalicylowym
 • suplementami potasu lub solami zawierającymi potas
 • wapniem lub suplementami witaminy D
 • lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy 
 • lekami wpływającymi na rytm serca, takie jak digoksyna i leki beta-adrenolityczne
 • lekami, na które może wpływać stężenie potasu we krwi, takie jak niektóre leki przeciwpsychotyczne
 • heparyną
 • lekami moczopędnymi
 • lekami przeczyszczającymi
 • penicyliną lub kotrimoksazolem znany także jako trimetoprim/sulfametoksazol
 • amfoterycyną (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • litem
 • lekami steroidowymi
 • hormonami przysadki (ACTH)
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów
 • amantadyną
 • barbituranami
 • karbenoksolonem (stosowany w leczeniu chorób przełyku lub owrzodzeń jamy ustnej)
 • lekami przeciwcholinergicznymi, takie jak atropina i biperyden
 • cyklosporyną lek stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu
 • innymi lekami mogącymi nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni szkieletowych), amifostyna (stosowana w leczeniu nowotworów) i niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Carzap HCT w ciąży i nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

 

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Carzap HCT podczas karmienia piersią.

Dzieci

Brak dostępnych danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku Carzap u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów podczas stosowania leku Carzap HCT. Należy jednak wziąć pod uwagę, że podczas używania tego leku może dojść do wystąpienia zawrotów głowy bądź zmęczenia, które mogą mieć wpływ na zdolności psychomotoryczne

Działanie i właściwości

Jak działa lek Carzap HCT?

Lek Carzap HCT wykazuje właściwości hipotensyjne (kandesartan cyleksetylu) oraz moczopędne (hydrochlorotiazyd), dzięki czemu wykorzystywany jest w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie / wskazania

W jakim celu stosuje się lek Carzap HCT?

Lek Carzap HCT ze względu na swoje właściwości znalazł zastosowanie w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych, którego nie można uregulować monoterapią kandesrtanu cyleksetylu bądź hydrochlorotiazydem.

Dawkowanie

Jak stosować lek Carzap HCT?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.  

Dorośli 

 • zalecana dawka produktu leczniczego Carzap HCT to jedna tabletka raz na dobę
 • lek należy przyjmować najlepiej o stałej porze niezależnie od posiłku
 • najlepsze efekty uzyskuje się po 4 tygodniowym stosowaniu leku

Pacjenci z zaburzeniami wątroby i nerek

Należy dostosować indywidualnie dawkę u tych pacjentów.

Pominięcie leku Carzap HCT

 • nie powinno się stosować dawki podwójnej w celu uzupełniania pominiętej tabletki
 • należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze

Przerwanie terapii lekiem Carzap HCT

Nie należy przerywać terapii lekiem Carzap HCT bez konsultacji lekarskiej ze względu na ryzyko wzrostu ciśnienia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Carzap HCT

Jeżeli pacjent zażyje większą dawkę leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Carzap HCT?

Nie należy stosować leku Carzap HCT w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną bądź którąkolwiek substancję pomocniczą
 • drugiego i trzeciego trymestru ciąży
 • ciężkiego zaburzenia nerek
 • ciężkiego zaburzenia wątroby
 • cholestazy
 • dny moczanowej
 • opornej na leczenie hipokaliemii i hiperkaliemii
 • nadwrażliwości na sulfonamidy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Carzap HCT może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej występujące działania niepożądane:

Należy zaprzestać stosowania leku Carzap HCT i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów:

 • trudności z oddychaniem
 • obrzęki ciała, twarzy, warg, języka, gardła
 • silne swędzenie skóry (z wypukłymi wykwitami)

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
 • zakażenie układu oddechowego
 • hiperglikemia, hiperukrykemia
 • cukromocz
 • osłabienie
 • zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • jadłowstęt, utrata apetytu
 • biegunka
 • zaparcia
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • nadwrażliwość na światło

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób):

 • reakcje anafilaktyczne
 • zaburzenia snu
 • depresja
 • niepokój
 • parestezje
 • zaburzenia rytmu serca
 • przemijające niewyraźne widzenie
 • martwicze zapalenie naczyń
 • niewydolność oddechowa
 • zapalenie trzustki
 • żółtaczka
 • kurcze mięśni
 • gorączka
 • zwiększenie stężenia azotu poza białkowego lub kreatyniny

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • leukopenia, neutropenia, agranulocytoza
 • hiperkalienia, hiponatremia
 • kaszel
 • nudności
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • obrzęk naczynioruchowy
 • wysypka, pokrzywka, świąd
 • bóle pleców, bóle stawów, bóle mięśni
 • zaburzenia czynności nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Carzap HCT u pacjentów:

 • z zaburzeniami czynności nerek
 • po przeszczepie nerki
 • ze zwężeniem tętnicy nerkowej
 • ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową
 • z zaburzeniami wątroby, serca, nerek
 • ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej
 • z zaburzeniami równowagi elektrolitowej
 • z toczniem rumieniowatym układowym
 • jeśli kiedykolwiek wystąpił udar mózgu
 • z nowotworami, stosowanie hydrochlorotiazydu zwiększa niektóre nowotwory
 • z alergiami oraz astmą
 • z cukrzycą
 • gdy ostatnio występowały silne wymioty i biegunka
 • z chorobą nadnerczy-zespół Conna
 • z bólem oka i osłabionym wzrokiem
 • z niskim ciśnieniem
 • w ciąży
 • stosujących inhibitory ACE oraz aliskiren
 • ze zwiększoną wrażliwością na światło słoneczne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carzap HCT a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Carzap HCT.

Nie zaleca się stosowania leku Carzap HCT po 3 miesiącu ciąży ze względu na ryzyko uszkodzenia płodu. 

Carzap HCT a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Carzap HCT.

Podczas okresu laktacji zażywanie leku Carzap HCT jest niewskazane.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leku Carzap HCT nie należy łączyć z:

 • lekami stosowanymi w celu obniżenia ciśnienia tętniczego
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb
 • kwasem acetylosalicylowym
 • suplementami potasu lub solami zawierającymi potas
 • wapniem lub suplementami witaminy D
 • lekami zmniejszającymi stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina
 • lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy 
 • lekami wpływającymi na rytm serca, takie jak digoksyna i leki beta-adrenolityczne
 • lekami, na które może wpływać stężenie potasu we krwi, takie jak niektóre leki przeciwpsychotyczne
 • heparyną
 • lekami moczopędnymi
 • lekami przeczyszczającymi
 • penicyliną lub kotrimoksazolem znany także jako trimetoprim/sulfametoksazol
 • amfoterycyną (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • litem
 • lekami steroidowymi
 • hormonami przysadki (ACTH)
 • lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów
 • amantadyną
 • barbituranami
 • karbenoksolonem (stosowany w leczeniu chorób przełyku lub owrzodzeń jamy ustnej)
 • lekami przeciwcholinergicznymi, takie jak atropina i biperyden
 • cyklosporyną lek stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu
 • innymi lekami mogącymi nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni szkieletowych), amifostyną (stosowana w leczeniu nowotworów) i niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi

 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Carzap HCT a alkohol

Podczas stosowania leku Carzap HCT nie należy spożywać alkoholu ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy.

Carzap HCT a prowadzenie pojazdów

Brak badań dotyczących bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów podczas stosowania leku Carzap HCT. Należy jednak wziąć pod uwagę, że podczas używania tego leku może dojść do wystąpienia zawrotów głowy bądź zmęczenia, które mogą mieć wpływ na zdolności psychomotoryczne

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Carzap HCT?

Lek należy przechowywać w ciemnym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Spis treści

Podstawowe informacje
Działanie i właściwości
Zastosowanie / wskazania
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Carzap HCT a ciąża
Carzap HCT a karmienie piersią
Interakcje
Carzap HCT a alkohol
Carzap HCT a prowadzenie pojazdów
Przechowywanie
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki